Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Kronika

Zákon ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí ve formátu PDF.

Seznam nejdůležitějších kronik k dějinám Chodova

zdroj: Státní okresní archiv Jindřichovice

– Kronika města Chodova 1923 – 1927
– Kronika města Chodova 1945 – 1981
– Kronika města Chodova 1982 – 1997
– Kronika města Chodova 1998 – 2003
– Kronika fary Chodov 1735 – 1847
– Kronika fary Chodov 1836 – 1936
– Kronika německé obecné školy dívčí Chodov 1895 – 1917
– Kronika německé obecné školy dívčí Chodov 1916 – 1935
– Kronika německé obecné školy dívčí Chodov 1936 – 1944
– Kronika německé měšťanské školy Chodov 1899 – 1912
– Kronika německé měšťanské školy Chodov 1912 – 1929
– Kronika obecní knihovny 1933 – 1937


Novodobí kronikáři města Chodova

rok: jméno kronikáře

 • 1945: Adolf KLEINMOTH
 • 1950 – 1951: Jaroslav MELÍŠEK (zpracoval retrospektivně předchozí roky)
 • 1952 – 1954: Václav KASÍK
 • 1955 – 1958: Libuše CHVÁTALOVÁ
 • 1959 – 1960: Václav KASÍK
 • 1961 – 1967: Libuše CHVÁTALOVÁ
 • 1968: Václav ŠVORBA (dodatek Václav Kasík)
 • 1969 – 1977: Václav KASÍK
 • 1978 – 1980: Rudolf VOLEMAN
 • 1981 – 1989: Jiřina MECELOVÁ
 • 1990: Václav KUBÍČEK
 • 1991 – 1997: Jana HREBEŇÁKOVÁ
 • 1998 – 2008: Mgr. Ivana SARKÁNYOVÁ
 • 2009: Ing. Jitka HLOUŠKOVÁ

Jak probíhá zpracování zápisu do kroniky

V současné době je koncept zápisu zpracováván podle schématu, odsouhlaseného radou města Chodova. Toto „pevné“ členění obsahu zápisu má svůj praktický význam – na posledních stranách knihy kroniky lze najít odkazy na konkrétní stránku podle názvů kapitol na zápisy provedené v jednotlivých letech.
Koncept zápisu připomínkuje a později schválí rada města a uloží kronikáři zápis ručně zapsat do knihy kroniky města. Zápis samotný je prováděn dokumentním inkoustem.
Od roku 1998, kdy začala práci kronikáře vykonávat Mgr. Sarkányová, byly zápisy prováděny v elektronické verzi.
Kronikářka již po řadu let spolupracuje s panem Vladimírem Hrebeňákem, který zápis doplňuje o tuší psané nadpisy jednotlivých kapitol.


Kde jsou knihy kronik uloženy?

Po provedení posledního zápisu v konkrétním svazku kroniky města zůstává tento uložen na městském úřadu dalších 10 let. Po této době je kronika uložena do Státního okresního archivu v Jindřichovicích. Zde se nacházejí také všechny svazky zmíněné v úvodu tohoto povídání o kronikách.
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím může každý občan o bádání historických dat z kronik města požádat pracoviště Státního okresního archivu v Jindřichovicích, kde mu toto bude za splnění určitých podmínek umožněno.
Abychom přístup k informacím, zaznamenaným v kronikách města Chodova usnadnili co nejširší skupině obyvatel a zájemců o historii města Chodova, byly do elektronické verze převedeny také zápisy ze svazku psaném v letech 1982 – 1997. Tyto budou na webu umisťovány postupně, tak, jak bude jejich úprava dokončena.

Digitalizované kroniky – https://www.portafontium.eu/

Dokumenty

1982

1982.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 349,8 kB
Staženo: 131×
Vloženo: 6. 12. 2022

Zákon ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí

Zakon_o_kronikach.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,87 kB
Staženo: 107×
Vloženo: 27. 1. 2023
Zobrazeno 41-42 ze 42

Partneři


nahoru