Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Kultura ve městě

Kulturní a společenské středisko Chodov

Hlavním organizátorem kulturních akcí ve městě je Kulturní a společenské středisko Chodov (KASS), které pořádá v průběhu celého roku plesy, společenské večery, maškarní karnevaly, ale také divadelní a filmová představení, hudební pořady, řečnické estrády a další.   Ve  velkém sálu KASS se pořádají také prodejní akce a regionální výstavy. KASS provozuje televizní studio, které vysílá pořady vlastní výroby i pořady převzaté prostřednictvím kabelové televize.

Od ledna 2008 spadá do působnosti KASS také zajišťování činnosti Galerie u Vavřince. Tato vznikla po celkové rekonstrukci domu čp. 39, stojícího v těsné blízkosti kostela sv. Vavřince, v jeho posledním patře. Maximálně prosvětlený prostor je klimatizovaný, vybavený multimediální technikou a výstavními panely. Jsou zde pořádány výstavy různých uměleckých žánrů, ale také semináře a jiné vzdělávací akce.

Kontakt: jednatel p. Jiří Spěváček
Telefon: +420 352 352 421
E-mail: kass@kasschodov.cz
Web: www.kasschodov.cz

Městská knihovna

Městská knihovna v Chodově sídlí v domě na Staroměstské ulici, čp. 55, který byl postaven v roce 1911 jako lékárna. Původní účel budovy symbolizuje zachovaný znak Aeskulapa na střeše a nápis Apotheke nad vchodem do knihovny. V roce 2002 byl tento dům rekonstrukcí rozšířen o přístavbu, ve které vznikla Síň historie města a čítárna. Z bývalého průchodu do dvora pak byly vybudovány prostory, dnes využívané knihkupectvím, které je rovněž součástí knihovny. Hlavním posláním však zůstává knihovnická činnost spočívající ve vypůjčování nepřeberné řady titulů knižních, ale i hudebních.

Do působnosti knihovny spadá také činnost turistického infocentra, které od ledna 2007 sídlí v Domě u Vavřince.

Kontakt:
Telefon: +420 352 352 250
Fax: +420 352 352 258
E-mail: mkchodov@volny.cz
Web: www.knihovnachodov.cz

Městská galerie

Městská galerie, která je umístěna v Domě dětí a mládeže Bludiště Chodov, pořádá v průběhu roku zajímavé výstavy různých žánrů – přes prezentaci lidových tradic, fotografické výstavy cestovatelů, výstavy malířské, modelářské, keramické až po výstavy prací chodovských dětí i seniorů nebo absolventů Základní umělecké školy Chodov. Ředitelka DDM, p. Mgr. Renáta Dočkalová, uvítá nabídku na uspořádání výstavy jakéhokoliv žánru.

Kontakt: Mgr. Renáta Dočkalová
Telefon: +420 352 352 280
E-mail: ddm-chodov@mybox.cz
Web: www.ddmchodov.cz

Partneři


nahoru