Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Ochrana oznamovatelů

Informace o ochraně oznamovatelů – WHISTLEBLOWING

V roce 2019 byl na úrovni Evropské unie přijat dokument Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Subjekt

Město Chodov

Komenského 1077

357 35 Chodov

IČ 00259349

Datová schránka: 8rfbnzc

Podatelna:                                          tel. 352 352 111

Pověřené osoby:     Mgr.L.Zdvořák         tel. 352 352 315

Oznamovatel

 • fyzická osoba (oznamovatel) má možnost prostřednictvím svých oznámení upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti se svou prací.

Oblasti porušení

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz,
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost, bezpečnost potravin a krmiv,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele,
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

Podání oznámení

Interní komunikační kanál

 • podání je možno podávat písemně zvláštním, nezávislým a samostatným komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů.

Odkaz na komunikační kanál: www.nntb.cz/c/00aa0a00  (preferuje se tento komunikační kanál),

telefonicky nebo ústně (po předchozí domluvě).

Externí komunikační kanál

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Poučení

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku nebo trestného činu.

Doplňující informace pro oznamovatele:

https://oznamovatel.justice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Zakladni-informace-pro-oznamovatele.pdf

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/whistleblowers-protection_cs

Ochrana oznamovatelů

Partneři


nahoru