Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Komunitní plánování

Město Chodov – komunitní plánování sociálních služeb

logo-kpssKe komunitnímu plánování sociálních služeb v Chodově je přistupováno jako k rozvíjejícímu se nástroji zajišťování dostupnosti sociálních služeb a plánování jejich rozvoje tak, aby odpovídaly potřebám občanů a byly v něm zohledňovaly i místní specifika (např. druhy zdravotních postižení obyvatel, věkové rozložení obyvatelstva, atd.). Při plánování se zjišťují potřeby a zdroje, hledají se nejlepší a nejoptimálnější řešení pro zajištění sociálních služeb největšímu počtu obyvatel. Komunitní plánování je  založeno na zapojení všech účastníků systému, tzn. uživatel – člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny, poskytovatel – jsou to: fyzická osoba, nestátní organizace, organizace zřízená obcí, krajem, státem, kteří poskytují sociální služby a zadavatel – ten, kdo je za zajištění sociálních služeb odpovědný, tj. obec nebo kraj. Tito tři účastníci mají v procesu komunitního plánování sociálních služeb rovnoprávné postavení.

Komunitní plánování sociálních služeb probíhá v Chodově od roku 2003. V tomto roce na základě metodických pokynů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje byly stanoveny principy komunitního plánování sociálních služeb. Orgány města vyjádřily procesu komunitního plánování sociálních služeb podporu a tak byla vytvořena místní pracovní skupina. Tuto skupinu tvořilo celkem 15 členů s jedním koordinátorem.

V současné době v našem městě pracují tři pracovní skupiny Komunitního plánování sociálních služeb v Chodově. Tyto skupiny jsou zaměřené na problematiku seniorů, zdravotně postižených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Jednání skupin se řídí jednacím řádem (109.62 kB).

Zpracování střednědobého plánu sociálních služeb je v současnosti povinné pouze na úrovni krajů, obce tuto povinnost nemají. Na úrovni obcí je tato činnost postavena na základě dobrovolnosti. Představitelé města Chodova jsou si vědomí toho, že plánování sociálních služeb je nejefektivnějším nástrojem k zjištění potřeb obyvatel města. V rámci komunitního plánování je zpracováván Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v městě Chodově, a to již od roku 2005 dosud. Nejnovější plán je zpracován na období 2024 – 2026.

Město Chodov ve spolupráci s odborem sociálních věcí a pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb v Chodově vydávají Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. (4.67 MB) Do brožury jsou zařazeni vybraní poskytovatelé sociálních služeb s ohledem na jejich snadnou dostupnost pro obyvatele města Chodova. V brožuře jsou uvedeny základní informace o jejich sídle a o rozsahu nabízených služeb, dále je zde zveřejněná kontaktní adresa, osoba a spojení. Brožuru  je možné získat na odboru sociálních věcí, v podatelně Městského úřadu Chodov a v Infocentru Chodov.

Od počátku komunitní práce v Chodově, tj. od roku 2005, je v rámci komunitního plánování pravidelně pořádána prezentační akce sociálních služeb s názvem „Den pro sociální služby“. Na této akci poskytovatelé sociálních služeb prezentují své služby, které mohou využívat občané našeho města.

Komunitní plánování sociálních služeb je věc neustále se měnící a vyvíjející se dle potřeb občanů, proto budeme rádi, když nám sdělíte Váš názor na sociální služby, Vaše zkušenosti, podněty, přání i potřeby.

Kontakt

e-mail: rabasova.barbora@mestochodov.cz

Dokumenty

Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově

Prehled_poskytovatelu_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 828,04 kB

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2024 – 2026

SPRSS_2024_2026.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 982,08 kB

Jednací řád pracovních skupin komunitního plánování

Jednací-řád-pracovních-skupin-komunitního-plánování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 109,62 kB

Partneři


nahoru