Chodov si připomněl vznik státu
Další slavnostní akt se uskuteční v listopadu
CHODOV (27.10.2021) - Chodov si dnes v předstihu připomněl 103. ...
Chodov si připomněl vznik státu
Další slavnostní akt se uskuteční v listopadu
CHODOV (27.10.2021) - Chodov si dnes v předstihu připomněl 103. výročí vzniku samostatného československého státu, které připadá na 28. října.
Slavnostní akt se tradičně konal u Památníku obětem válek v městském parku a kromě představitelů města se ho zúčastnili také zástupci armády, Policie ČR, městské policie, hasičů a dalších spolků.
Nejbližší akcí, která se v parku uskuteční, bude listopadový Den válečných veteránů ve čtvrtek 11.11. 2021. Začátek pietního aktu, na nějž je zvána veřejnost, je v 11 hodin.
Martin Polák
Krátkodobá a výhodná oddlužovací akce
„Milostivé léto“ pomůže od exekucí
CHODOV (14.10.2021) - Tato nabídka vznikla v rámci novely exekučního řádu ...
Krátkodobá a výhodná oddlužovací akce
„Milostivé léto“ pomůže od exekucí
CHODOV (14.10.2021) - Tato nabídka vznikla v rámci novely exekučního řádu a občanského soudního řádu a pomůže dlužníkům vymanit se z dluhů vůči státu nebo obci.
Občané, jejichž dluhy vůči Městu Chodov jsou vymáhány prostřednictvím soudního exekutora, mohou využít akci „Milostivé léto“ a vypořádat se s nimi. V principu jde o to, že kdo zaplatí v období od 28.10.2021 do 28.01.2022 původní dluh vůči městu (jistinu) a paušální poplatek na exekuci ve výši 907,50 Kč, odpustí se mu zbytek dluhu. Dlužník však nesmí být v insolvenci.
Jak postupovat:
1. Oslovit soudního exekutora, který vymáhání dluhu řeší. Město Chodov spolupracuje s Mgr. Ing. Jiřím Proškem, Plzeň-město, jehož kancelář je možno kontaktovat v pondělí pátek v době od 08:00 – 14:00 na tel. 377 464 009, popř. prostřednictvím e-mailu: info@exekutors.cz. Zde povinný zjistí výši dluhu a kolik je potřeba uhradit.
2. Dlužník musí výslovně uvést, že chce využít institut „Milostivého léta“ a požádat exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část druhá, článek IV., bod 25.
3. Vzhledem k tomu, že se jedná výhradně o vztah mezi dlužníkem a exekutorem, nemá význam v této záležitosti oslovovat úředníky městského úřadu. Město nemá k dispozici žádné prostředky jak „Milostivé léto“ ovlivnit.
„Milostivé léto“ se týká i dluhů vůči Bytservisu Chodov s.r.o., jehož vlastníkem je Město Chodov. Tato organizace však využívá služby i jiných exekutorských kanceláří, proto by se měl dlužník u nich nejdříve dotázat, kterého exekutora oslovit a poté může také postupovat dle výše uvedeného bodu č. 2.
„Milostivé léto“ se nevztahuje na peněžité tresty, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení, na náhrady škody za spáchanou trestnou činnost a dále na pohledávky na výživném nebo na pohledávky náhrad škody na zdraví.
Dlužníkům, kteří tuto velmi výjimečnou oddlužovací akci nevyužijí, zůstává dluh nadále ve stejné výši, včetně nákladů na exekuční řízení a jejich dluh bude nadále vymáhán prostřednictvím exekuce.
Ing. Vladislava Rejhová, úsek vymáhání pohledávek
Pozor! Změna platby za odpad
Objednejte si svou popelnici včas
CHODOV (15.10.2021) - V souvislosti se změnou zákonů o odpadech a ...
Pozor! Změna platby za odpad
Objednejte si svou popelnici včas
CHODOV (15.10.2021) - V souvislosti se změnou zákonů o odpadech a místních poplatcích, zastupitelstvo města přijalo na svém jednání dne 23.9.2021 nové obecně závazné vyhlášky týkající se nakládání s odpady a platby za svoz komunálního odpadu. Co je nutné udělat, abyste se správně a včas zaregistrovali k platbě místního poplatku?
Pro majitele rodinných domů nebo rekreačních objektů změna znamená, že se musí registrovat na odboru správy majetku Městského úřadu v Chodově. Za panelové domy tuto povinnost musí splnit buď společenství vlastníků jednotek, vlastník nemovitosti, anebo ten, kdo na základě plné moci zastupuje vlastníka či SVJ.
Ohlašovací povinnost doporučujeme splnit do konce tohoto roku a nenechávat ji na poslední chvíli. Registrovat se je možné už nyní. Změny platí od 1. ledna 2022.
Při registraci, resp. objednání nádoby na odpad, obdrží plátce smlouvu s zcela novými platebními údaji, tj. číslo účtu, na který poplatek platit, a nový variabilní symbol.
Z výše uvedených důvodu již nebudou zasílány složenky na odpad. Taktéž, ten kdo má nastavený trvalý příkaz k platbě na svém účtu, musí jej zrušit.
Poplatek platí SVJ pokud pro dům vzniklo, v ostatních případech vlastník nemovité věci.
Výše poplatku se vypočte podle objednaného objemu svozových nádob, u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je poplatek vypočten a to 60 l měsíčně.
Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) se bude platit 0,32 Kč. Příklad: Domácnost v rodinném domě, která používá odpadovou nádobu velikosti 120 litrů s frekvencí svozu jedenkrát týdně, zaplatí 1 997 Kč ročně. Poplatek bude splatný kvartálně.
Formulář a návod, jak postupovat, najdete na stránkách města – ZDE. Osobně si je lze vyzvednout také v kanceláři č. 204 v 1. patře v budově radnice.
Ilona Nehybová, odbor správy majetku
V Chodově se opět otevírá očkovací místo
V provozu je také krajská asistenční linka 800 600 444
CHODOV (25. 10. 2021) - Kvůli zahájení přeočkování posilující 3. ...
V Chodově se opět otevírá očkovací místo
V provozu je také krajská asistenční linka 800 600 444
CHODOV (25. 10. 2021) - Kvůli zahájení přeočkování posilující 3. dávkou vakcíny proti COVID-19 a snazší dostupnosti očkovací látky od výrobce Moderna, kterou byla v minulosti očkována většina zájemců v chodovském očkovacím místě, bude od středy 27. října 2021 opět otevřeno očkovací místo v Chodově, v Galerii U Vavřince, Staroměstská 39. Dočasný provoz očkovacího místa bude plně personálně zajišťovat Karlovarská krajská nemocnice.
Zájemci z Chodova a okolí byli očkováni v případě první a druhé dávky vakcínou Spikevax
od výrobce Moderna. Proto jsme městu nabídli, že by se přechodně očkovací místo v Chodově otevřelo a usnadnili bychom tak zájemcům o posilující 3. dávku přístup k očkování v okamžiku, kdy jejich praktický lékař touto vakcínou neočkuje. Stále ale platí, že lidé, kteří mají zájem
o posilující dávku očkování, by se v první řadě měli obrátit na svého praktického lékaře, který očkování proti COVID-19 zajistí stejně jako ostatní druhy vakcinace,“
vysvětlila MUDr. Dagmar Uhlíková, lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice a krajská koordinátorka očkování s tím, že v případě podání 3. dávky je vždy nutná registrace prostřednictvím centrálního rezervačního systému: https://registrace.mzcr.cz/.
Očkovací místo v Chodově bude očkovat vakcínou Spikevax (výrobce Moderna), a to výhradně posilující 3. dávky očkování po předchozí registraci v centrálním rezervačním systému, v těchto termínech:
27. 10. 2O21 (středa)
1. 11. 2021 (pondělí)
3. 11. 2021 (středa)
8. 11. 2021 (pondělí)
10. 11. 2021(středa)
15. 11. 2021 (pondělí)
22. 11. 2021 (pondělí)
24. 11. 2021 (středa)
29. 11. (pondělí)
Vždy v době od 13.00 hodin do 17.00 hodin.
Město Chodov poskytne pro opětovné uvedení očkovacího místa do provozu veškerou součinnost. „Pochopitelně jsme rádi, že kraj nechá očkovací místo opět otevřít, protože se tím výrazně zlepší možnost pro lidi dříve očkované vakcínou od Moderny navázat 3. dávkou opět v Chodově. Rozumím tomu, že jde o dočasné zprovoznění a věřím, že toho využije co nejvíce chodovských občanů i těch z okolí našeho města,“ dodal Patrik Pizinger, starosta Chodova.
Adresy všech ostatních očkovacích míst najdou lidé na krajském webu k očkování: https://www.kr-karlovarsky.cz/covid-19/Stranky/ockovani_kvk.aspx. Přeočkování 3. dávkou se provádí vakcínami obsahujícími molekulu označovanou jako mRNA, což je právě vakcína Spikevax od výrobce Moderna, ale také Comirnaty od společnosti Pfizer BioNTech. Očkovat se v Chodově mohou nechat i osoby, které byly očkovány např. vakcínou Vaxzevria (AstraZeneca).
Ohledně přeočkování proti COVID-19 posilující 3. dávkou a v případě problémů s registrací na očkování se zájemci mohou obrátit na státní asistenční linku 1221. Do provozu bude v pátek 22. října 2021 opět uvedena také bezplatná asistenční linka Karlovarského kraje, která bude fungovat ve všední dny od 10.00 hodin do 14.00 hodin na telefonním čísle: 800 600 444.
TK KK - Jana Pavlíková
Meteorologové varují před silným větrem
Výstraha zatím platí od čtvrtečního rána
CHODOV (20. 10. 2021) - Meteorologové vydali ve středu výstrahu ...
Meteorologové varují před silným větrem
Výstraha zatím platí od čtvrtečního rána
CHODOV (20. 10. 2021) - Meteorologové vydali ve středu výstrahu před velmi silným větrem. Varování pro Sokolovsko zatím platí od 21.10.2021 09:00 do 21.10.2021 20:00 hodin.
„Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení,“ uvádí na svých webových stránkách meteorologové s doporučením zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky či omezit pohyb venku i jízdy autem.  .
Více informací naleznete ZDE.
Martin Polák
Ptejte se vedení města
Podvečer se starostou začíná v 18 hodin
CHODOV (19.10.2021) - Obyvatelé Chodova opět dostanou možnost pokládat v ...
Ptejte se vedení města
Podvečer se starostou začíná v 18 hodin
CHODOV (19.10.2021) - Obyvatelé Chodova opět dostanou možnost pokládat v přímém přenosu vedení města dotazy na nejrůznější témata. TV Chodov připravuje další díl pořadu Podvečer se starostou, který odvysílá dnes od 18 hodin.
Na otázky diváků budou odpovídat starosta Chodova Patrik Pizinger a místostarosta Luděk Soukup.
Dotazy můžete posílat už nyní, a to na adresu produkce@kasschodov.cz, nebo volat v době vysílání přímo do studia na čísla 352 352 422 a 352 352 426.
Pořad Podvečer se starostou bude tradičně vysílán živě v chodovské kabelové televizi a na sociálních sítí, záznam vysílání pak studio umístí na web města a v archivu KASSu.
Podvečer se starostou můžete sledovat ZDE
Martin Polák
Chodov navýšil podporu o sto tisíc korun
Mládežnický sport si rozdělí 1,2 milionu
CHODOV (18.10.2021) – O rovných sto tisíc korun navýšil Chodov ...
Chodov navýšil podporu o sto tisíc korun
Mládežnický sport si rozdělí 1,2 milionu
CHODOV (18.10.2021) – O rovných sto tisíc korun navýšil Chodov svou podporu sportovním klubům a organizacím pracujících s dětmi a mládeží. Ty si tak budou moci v příštím roce rozdělit 1,2 milionu korun.
Mezi příjemce zmíněných městských dotací tradičně patří například TJ Spartak Chodov, TJ Batesta Chodov, ŠAK Chodov, BVC Chodov, karatisté, skauti či hasiči.
Subjekty žádající o dotace mají v Chodově dohromady zhruba šest stovek mladých členů. Radnice mládežnický sport podporuje dlouhodobě, vidí v tom, mimo jiné, jednu z účinných metod prevence kriminality.
Dalších půl milionu korun chce město rozdělit mezi pořadatele sportovních a kulturních akcí, které se mají konat ve městě příští rok.
Návrhy rady města musí ještě schválit zastupitelé na svém prosincovém jednání.
Martin Polák
Park osvítí nové lampy
Schodiště začne sloužit v závěru října
CHODOV (13.10.2021) – Instalace nového veřejného osvětlení, které v těchto ...
Park osvítí nové lampy
Schodiště začne sloužit v závěru října
CHODOV (13.10.2021) – Instalace nového veřejného osvětlení, které v těchto dnech osazují pracovníci CHOTESu, definitivně ukončí loňskou rozsáhlou revitalizaci plochy před Kulturním a společenským střediskem.
Osm nových lamp na okraji parku na náměstí ČSM je součástí projektu, při kterém byl nahrazen dosluhující asfaltový povrch za betonovou dlažbu. Město výhledově plánuje výměnu i zbývajícího osvětlení, jenž lemuje páteřní cestu parkem.
Na sklonku října by měla být zároveň dokončena oprava schodiště u bývalého obchodního domu u KASSu. Také tyto práce patří k plánované úpravě prostranství před kulturním střediskem.
Martin Polák
Koncert Janka Ledeckého se ruší
Vstupné se vrací na pokladně nebo na účet
CHODOV (13.10.2021) – Koncert Janka Ledeckého, který se měl konat ...
Koncert Janka Ledeckého se ruší
Vstupné se vrací na pokladně nebo na účet
CHODOV (13.10.2021) – Koncert Janka Ledeckého, který se měl konat v Kulturním a společenském středisku v Chodově 25. listopadu 2021, se z technických důvodů ruší.
Vstupné KASS vrací hotově na pokladně kina (otevřeno vždy hodinu před promítáním) nebo převodem na účet na základě scanu či přeposlání el. vstupenky na adresu kino@kasschodov.cz a ucetni@kasschodov.cz.
Martin Polák
Chodov si připomene vznik republiky
Pietní akt se uskuteční ve středu 27. října
CHODOV (12.10.2021) - Chodov si připomene 103. výročí vzniku samostatného ...
Chodov si připomene vznik republiky
Pietní akt se uskuteční ve středu 27. října
CHODOV (12.10.2021) - Chodov si připomene 103. výročí vzniku samostatného československého státu.
Slavnostní akt u této příležitosti se bude konat ve středu 27. října v 11 hodin, a to na tradičním místě u Památníku obětem válek v městském parku.
Vedení města na akci srdečně zve všechny obyvatele Chodova.
Martin Polák
Jak volili lidé v Chodově?
Vítězem se opět stalo hnutí ANO
CHODOV (11.10.2021) – Vítězem víkendových voleb do Poslanecké sněmovny se ...
Jak volili lidé v Chodově?
Vítězem se opět stalo hnutí ANO
CHODOV (11.10.2021) – Vítězem víkendových voleb do Poslanecké sněmovny se v Chodově opět stalo hnutí ANO 2011. Oproti volbám v roce 2017 však ztratilo zhruba tři procenta.
Ve městě ho podpořilo 1825 obyvatel, což je 34,62 % voličů. Druhá skončila koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KUD-ČSL) s 17,22 procenty, hlas jí tak dalo 908 Chodováků.
Prakticky stejný výsledek jako při posledních parlamentních volbách zopakovala SPD Tomia Okamury. Jeho stranu volilo 779 lidí, tedy 14,78 % voličů.
Koalice Pirátů a STAN přesvědčila 668 voličů a získala tak 12,67 % platných hlasů.
V poslaneckých lavicích by Chodováci rádi viděli také kandidáty PŘÍSAHY Roberta Šlachty, odevzdali jim 307 hlasů, které stačily na 5,82 %. V celorepublikovém měřítku však Šlachtovo hnutí neuspělo.
Výrazný propad opět zaznamenaly v Chodově tradiční levicové strany ČSSD (4,04,%) a KSČM (2,78%) a nepřekročily ani pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny.
Volební účast ve městě byla slabá a zaostávala za průměrem ČR, který činil 65,43%. V Chodově tak využilo možnost volit 50,66% oprávněných voličů (celkový počet 10 493). I tak byla účast přibližně o pět procent vyšší než v roce 2017.
Karlovarský kraj bude ve sněmovně zastoupen pěti poslanci. Dva bude mít ANO (Jana Mračková Vildumetzová, Renata Oulehlová) a po jednom STAN (Jan Kuchař), SPOLU (Jan Bureš) a SPD (Karla Maříková).
Martin Polák
Volební místnosti se otevírají ve 14 hodin
Česko dnes začíná volit do Poslanecké sněmovny
CHODOV (8.10.2021) – Úderem 14. hodiny se dnes otevřou dveře ...
Volební místnosti se otevírají ve 14 hodin
Česko dnes začíná volit do Poslanecké sněmovny
CHODOV (8.10.2021) – Úderem 14. hodiny se dnes otevřou dveře volebních místností a v Česku začne souboj o sněmovní křesla. O ty bude v letošních podzimních volbách usilovat celkem dvaadvacet politických subjektů.
Lidé mohou volit od 8. října od 14 hodin do 22 hodin, v sobotu 9. října pak od 8 ho 14 hodin.
V Chodově je jedenáct volebních okrsků, jejich seznam naleznete ZDE. Volební prostory jsou v Kulturním a společenském středisku Chodov, náměstí ČSM 1022, Městském úřadě Chodov, Komenského čp. 1077 (zasedací místnost + obřadní síň) a v Restaurantu „JOKY“, Stará Chodovská čp. 111.
Martin Polák
Lávku ve Starém Sedle čeká uzavírka
Nová začne sloužit cyklistům a turistům až příští rok
CHODOV/ STARÉ SEDLO (6.10.2021) - Cyklisté a pěší turisté se ...
Lávku ve Starém Sedle čeká uzavírka
Nová začne sloužit cyklistům a turistům až příští rok
CHODOV/ STARÉ SEDLO (6.10.2021) - Cyklisté a pěší turisté se budou muset po řadu měsíců obejít bez frekventované dřevěné lávky přes Ohři ve Starém Sedle. Lávku, která napojuje cyklotrasu č. 2030 na páteřní cyklostezku č. 6 podél řeky, čeká demolice.
„Dnem 1. listopadu 2021 bude lávka uzavřena. Jelikož je hojně využívanou spojnicí turisty i cyklisty, je z hlediska bezpečnosti nutností ji nahradit novou. Ta by měla začít sloužit nejpozději v srpnu roku 2022,“ informoval starosta Starého Sedla Miroslav Toncar s tím, že do konce října bude lávka ještě průchozí.
Martin Polák
Jednotka usiluje o titul Dobrovolní hasiči roku
Hlasování probíhá do 20. října 2021
CHODOV (5.10.2021) - Jednotka chodovských dobrovolných hasičů opět usiluje o ...
Jednotka usiluje o titul Dobrovolní hasiči roku
Hlasování probíhá do 20. října 2021
CHODOV (5.10.2021) - Jednotka chodovských dobrovolných hasičů opět usiluje o titul Dobrovolní hasiči roku. Do 11. ročníku ankety pro rok 2021 za oblast Jih-Západ Čech ji nominovala odborná porota za zásah při požáru bytu ve věžovém domě, při kterém hasiči zachránili z balkonu malého chlapce.
Nyní je již pouze na vás, jestli nám věnujete trochu svého času a pomůžete nám dostat se na přední příčky. Pamatujte, že my vám rádi pomůžeme v jakoukoli denní dobu, jakýkoli den v roce.
Hlasovat lze dvěma způsoby:
1. vyplněním hlasovacího formuláře na adrese https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky, kde je třeba vybrat v každé oblasti jednu jednotku. V oblasti v oblasti *jih-západ Čech* vyberte naši jednotku. V oblasti *jih Moravy* budeme rádi, když podpoříte svým hlasem kolegy z Drnovic, kteří byli do finále vybráni za zásah u požáru ve Vyškově, kde zachránili jednu osobu, v oblasti *střed-sever Čech* podpořte kolegy z Dolních Měcholup, kteří zasahovali u náročného požáru bytu s větším množstvím zraněných (včetně dětí) a v oblasti *sever Moravy* podpořte kolegy z Kroměříže za zásah při rozsáhlém požáru průmyslové budovy.
2. zasláním SMS ve tvaru HASICI JJZC2 na číslo 900 77 06. Cena této SMS je 6 Kč.
Podrobnější příspěvky s fotkami z nominovaného zásahu naleznete na FB a webových stránkách hasičského sboru.
Jiří Kiss, velitel SDH Chodov
Národní registr hledá dárce kostní dřeně
Nábor dobrovolníků bude probíhat v pátek 8. října
CHODOV (1.10.2021) – V Chodově bude probíhat nábor dobrovolníků do ...
Národní registr hledá dárce kostní dřeně
Nábor dobrovolníků bude probíhat v pátek 8. října
CHODOV (1.10.2021) – V Chodově bude probíhat nábor dobrovolníků do registru dárců kostní dřeně. Ten se uskuteční v pátek 8. října u České spořitelny v ulici Staroměstská v době od 13.30 do 16 hodin.
Dárcem se může stát každý zdravý plnoletý člověk, který ještě neoslavil 36. narozeniny a jeho váha je vyšší než 50 kilogramů.
Registrace je jednoduchá, bezpečná a bezbolestná - na místě je třeba jen vyplnit dotazník a sám provést stěr z dutiny ústní.
Nábor organizuje Český národní registr dárců dřeně. Více informací o dárcovství naleznete ZDE.
Martin Polák
Koupí kvítku podpoříte boj proti rakovině
Sbírka probíhá v knihově a infocentru
CHODOV (29.9.2021) – Ve středu 29. září odstartoval už pětadvacátý ...
Koupí kvítku podpoříte boj proti rakovině
Sbírka probíhá v knihově a infocentru
CHODOV (29.9.2021) – Ve středu 29. září odstartoval už pětadvacátý ročník celorepublikové sbírky na podporu boje proti rakovině. Koupí žlutého kvítku se mohou zapojit i obyvatelé Chodova.
Žlutý kvítek, tentokrát se zelenou stužkou, lze pořídit v chodovské knihovně a infocentru v rámci jejich otevírací doby. Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku) je 20 korun.
Hlavním tématem letošní sbírky jsou nádory ledvin, močového měchýře a prostaty. Získané prostředky z prodeje žlutého kvítku měsíčku lékařského půjdou podle organizátorů na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center.
Martin Polák
Zásilkovna má v Chodově dva Z-Boxy
V provozu budou od 27. září
CHODOV (22.9.2021) - Dva samoobslužné Z - Boxy nechala nainstalovat ...
Zásilkovna má v Chodově dva Z-Boxy
V provozu budou od 27. září
CHODOV (22.9.2021) - Dva samoobslužné Z - Boxy nechala nainstalovat ve městě společnost Zásilkovna. Jeden se nachází u bývalého obchodního domu (U Niky), druhý na parkovišti u sportovní haly.
Nová služba má obyvatelům Chodova zajistit nonstop provoz a snazší výdej objednaného zboží bez front a bez potřeb kurýra. Za doručení i dobírku se platí online.
K obsluze boxu je třeba aplikace Zásilkovna, kterou lze stáhnout na Google Play i App Store.
V těchto dnech probíhá na boxech diagnostika a testování, v plném provozu mají být podle firmy v pondělí 27. září.
Výdejní box má v Chodově ještě internetový obchod Alza, ten se nachází u Tesca.
Martin Polák
Most ve Staré Chodovské prochází rekonstrukcí
Práce potrvají několik měsíců
CHODOV (15.9.2021) – Překládkou plynovodu začala v těchto dnech plánovaná ...
Most ve Staré Chodovské prochází rekonstrukcí
Práce potrvají několik měsíců
CHODOV (15.9.2021) – Překládkou plynovodu začala v těchto dnech plánovaná rekonstrukce mostu ve Staré Chodovské. Most bude po dobu prací neprůjezdný, motoristé neznalí místních poměrů by měli využít objížďku.
Důvodem pro rozsáhlou opravu mostu u bývalé požární nádrže je především jeho špatný technický stav. Stavbaři starý most odstraní a na jeho místě vybudují zcela nový. Most bude širší a delší a měl by zajistit bezpečnější provoz.
Práce mají skončit nejpozději v závěru letošího roku, nicméně definitivní termín zprovoznění bude záležet na klimatických podmínkách.
Po dobu rekonstrukce je stanovena objížďka, která vede po takzvané hornické cestě (silnice č.1812 až ke křižovatce do St. Chodovské), pěší budou mít k dispozici provizorní lávku. Autobusová zastávka „Nová Chodovská“ bude v provozu.
Celkové náklady a související práce jsou spočítány na částku zhruba 12 milionů korun včetně DPH. Stavbu pro Chodovské techniko-ekologické služby provádí společnost Viamont Servis a.s.
V Chodově je celkem 12 mostů a sedm lávek. Město jejich stav monitoruje v rámci pravidelných kontrol. Pořadí mostů k opravě pak určí zprávy a doporučení revizních techniků.
Naposledy nechal Chodov opravit most u garáží v Okružní ulici, a to v roce 2019. Ještě předtím prošel rekonstrukcí most přes Chodovský potok ve Školní ulici.
Martin Polák
Zahrada se rozšiřuje o další herní prvky
Areál DDM Bludiště nabídne nové hřiště
CHODOV (14. 9. 2021) – Zahradu DDM Bludiště v posledních ...
Zahrada se rozšiřuje o další herní prvky
Areál DDM Bludiště nabídne nové hřiště
CHODOV (14. 9. 2021) – Zahradu DDM Bludiště v posledních týdnech postupně doplňují další herní prvky. Práce na jejich instalaci se už blíží k závěru.
Návštěvníci areálu se tak mohou těšit například na malé multifunkční hřiště, které lze využít pro několik druhů her, například oblíbený Twister. Nové sportoviště navíc nabídne dvě menší trampolíny.
Před hlavním vchodem bude nově k dispozici skákací panák se speciálním povrchem a měřený prostor pro skok z místa. V zadní části zahrady se rýsuje krátká dráha v duchu dopravního hřiště pro odrážedla a tříkolky.
Už od letních prázdnin nabízí zahrada dva nové workoutové prvky stejně tak, jako dřevěné výukové panely ve formě pexesa. Ty jsou změřené především na českou floru a faunu, využít je lze také k procvičení znalosti dopravních značek.
„Zahrada patří mezi nejvíce využívané volnočasové areály ve městě. Její rozvoj si proto naši podporu zaslouží,“ okomentoval úpravy v DDM Bludiště starosta Chodova Patrik Pizinger.
Martin Polák
Jednotka usiluje o titul Dobrovolní hasiči roku
Podpořit ji můžete svým hlasem nebo SMS
CHODOV (13.9.2021) – Jednotka chodovských dobrovolných hasičů bude opět usilovat ...
Jednotka usiluje o titul Dobrovolní hasiči roku
Podpořit ji můžete svým hlasem nebo SMS
CHODOV (13.9.2021) – Jednotka chodovských dobrovolných hasičů bude opět usilovat o titul Dobrovolní hasiči roku. Do 11. ročníku ankety pro rok 2021 za oblast Jih-Západ Čech ji nominovala odborná porota za zásah při požáru bytu ve věžovém domě, při kterém hasiči zachránili z balkonu malého chlapce.
Oheň zachvátil byt v domě ve Školní ulici v závěru letošního května a hasičům se podařilo požár brzy zlikvidovat, událost se naštěstí obešla bez vážných zranění.
Obdobným zásahem při požáru věžáku v ulici U Koupaliště si v roce 2015 chodovští hasiči v anketě vybojovali 2. místo. Stejnou příčku pak získali také v roce 2018 za pomoc při navrácení a zavěšení nových chodovských zvonů v kostele svatého Vavřince.
Pokud chcete chodovskou jednotku podpořit, můžete hlasovat dvěma způsoby, a to prostřednictvím hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/ nebo zasláním hlasovací SMS ve tvaru HASICImezeraJJZC2 na číslo 900 77 06.
Hlasování probíhá do 20. 10. 2021.
Martin Polák
Chodov přivítal nově narozené děti
Tradiční vítání mělo více než rok pauzu
CHODOV (10.9.2021) - Chodov po vynucené pauze opět slavnostně přivítal ...
Chodov přivítal nově narozené děti
Tradiční vítání mělo více než rok pauzu
CHODOV (10.9.2021) - Chodov po vynucené pauze opět slavnostně přivítal mezi své obyvatele další nově narozené děti. Do obřadní síně, kde se tato tradiční akce koná, dorazilo třináct malých Chodováků s rodiči a sourozenci.
„Jsem velmi rád, že jsme mohli po dlouhém covidovém období opět uskutečnit vítání občánků. Málokterá starostenská "povinnost" je pro mě tak milá a krásná jako právě tahle,“ uvedl starosta Patrik Pizinger.
Martin Polák
Den Cyklostezky Ohře má letos netradiční podobu
Akce začíná už o víkendu a potrvá celý týden
CHODOV (9. 9. 2021) – Už tento víkend startuje Oslava ...
Den Cyklostezky Ohře má letos netradiční podobu
Akce začíná už o víkendu a potrvá celý týden
CHODOV (9. 9. 2021) – Už tento víkend startuje Oslava Cyklostezky Ohře, která bude v tomto roce probíhat celý týden a nabídne soutěžní klání pro malé i velké cyklisty. Akce se uskuteční ve dnech 11. 9. - 19. 9. 2021 a její součástí bude orientačně vzdělávací soutěž o drobné dárky. Karlovarský kraj tak každoročně, i když s loňskou přestávkou v době koronaviru, připomíná oblíbenou páteřní cyklostezku a navazuje na populární Den Cyklostezky Ohře.
„Rádi bychom pozvali všechny cyklisty a cykloturisty bez rozdílu věku, aby se v týdnu od 11. září vypravili na cyklostezku Ohře a zkusili soutěž, kterou pro ně připravil odbor regionálního rozvoje krajského úřadu. Účastníky čeká 10 soutěžních kontrolních stanovišť ve stylu závodů v orientačním běhu a bude na každém, kdy a v jaké míře se bude chtít závodu zúčastnit.  Na stanovištích budou součástí soutěže snadné otázky z historie, kultury a současnosti Karlovarského kraje. Můžete projet celých 65 kilometrů z Chebu do Šemnice v jeden den, nebo si to rozdělit na více částí. Kromě krásné projížďky podél Ohře dostanou soutěžící praktickou lahev, která se hodí na každý cyklovýlet,“ vysvětlil krajský radní a Patrik Pizinger.
Každý z účastníků soutěže bude potřebovat soutěžní kartu, kterou budou od 10. do 17. září 2021 vydávat partneři akce. Soutěžící by si s sebou také měli vzít lihový popisovač pro zápisy do soutěžní karty. Místa pro výdej soutěžní karty jsou následující:
Turistické infocentrum Cheb, Jateční 476/2, Cheb, otevřeno po-ne 9-17 hodin, přestávka 12:30-13 hodin
​Městský dům kultury Sokolov, 5. května 655, Sokolov, otevřeno po-ne 8-17 hodin
​​​Informační středisko Karlovarského kraje - Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84 Karlovy Vary, otevřeno po-pá 9-19 hodin, so 9-15 hodin
Podrobná pravidla a časový plán akce najdou zájemci na stránkách Cykloportálu Karlovarského kraje.
TZ KK (jap)
Hasiči představili novou čtyřkolku
Stroj zvládne i těžko přístupný terén
CHODOV (8. 9. 2021) – Nové užitkové terénní vozidlo, které ...
Hasiči představili novou čtyřkolku
Stroj zvládne i těžko přístupný terén
CHODOV (8. 9. 2021) – Nové užitkové terénní vozidlo, které zvládne i jízdu v náročných podmínkách, představili chodovští hasiči. Veřejnost mohla vybavenou čtyřkolka spatřit v závěru srpna v rámci tradičního běžeckého závodu Chodovská vlečka.
Speciál se zateplenou a vyhřívanou kabinou je určen především pro zásahy v nepřístupném terénu, transporty pacientů k sanitce, ale také pro asistenci u požárů a pátracích akcí. Novou technikou tak hasiči reagují mimo jiné na rozvoj areálu Bíla voda a přilehlé výsypky, kde neustále narůstají počty běžců, turistů a cyklistů. Právě ke zraněným sportovcům a výletníkům ve volné přírodě mají záchranáři a hasiči ztížený přístup.
„Čtyřkolka najde využití i v jiných oblastech, například při pomocných pracích pro město či zajištění městských akcí,“ doplnil velitel chodovských hasičů Jiří Kiss.
Pořízení čtyřkolky včetně příslušenství vyšlo zhruba na zhruba 800 tisíc korun, přičemž Karlovarský kraj (http://www.kr-karlovarsky.cz/, http://www.zivykraj.cz/) poskytl 210 tisíc korun formou dotace. Na pořízení se podílela také paní Eva Bělohlávková a společnost KH Czechia.
„V poslední době se nám potvrdilo, že kvalitní technika se vyplácí. Vnímáme to jako investici do bezpečnosti nejen Chodováků,“ okomentoval rozšíření hasičského autoparku starosta Chodova Patrik Pizinger.
Technické parametry čtyřkolky naleznete ZDE.
Martin Polák
Běžci věnovali žákům více než 8 000 korun
Škola za peníze nakoupí stimulační pomůcky
CHODOV (3.9.2021) - Předání finančního daru ředitelce základní školy v ...
Běžci věnovali žákům více než 8 000 korun
Škola za peníze nakoupí stimulační pomůcky
CHODOV (3.9.2021) - Předání finančního daru ředitelce základní školy v Nejdecké ulici Ivě Jurnečkové symbolicky zakončilo 6. ročník tradičního běžeckého závodu Chodovská vlečka. Ten se uskutečnil poslední víkend v srpnu a pořadatel ŠAK Chodov při něm vybral na startovném a dobrovolných příspěvcích celkem 8 640 korun.
„Za děti a pedagogy školy bychom všem běžcům chtěli moc a moc poděkovat. Příspěvek nás velmi potěšil. Vybrané penízky použijeme na nákup stimulačních pomůcek pro děti tříd ZŠ speciální s těžkým kombinovaným postižením. Všem běžcům moc děkujeme, máte srdíčko na pravém místě,“ vzkázala sportovcům ředitelka školy.
„Chceme poděkovat za pomoc městu Chodov, všem sponzorům a zároveň městským záchranným složkám za zajištění zdravotnické pomoci a vytvoření zázemí pro závod. Oproti předchozímu ročníku ubylo několik účastníků, ale věříme, že v tom příštím, bude účast větší. Jsme rádi, že se nikdo nezranil a závod proběhl bez problémů,“ zhodnotil závod jeho ředitel Martin Horváth s tím, že ohlasy závodníků byly pozitivní. „Už dnes můžeme oznámit termín sedmého ročníku, který se bude konat netradičně v neděli, a to 28. srpna 2022,“ doplnil ředitel.
Chodovské vlečky se letos účastnilo 112 dospělých a dětských závodníků. Kompletní výsledky naleznete ZDE.
TV studio Chodov ze závodu připravilo krátkou videoreportáž. Více fotografií pak najdete na chodovském facebooku.
Martin Polák
Školáci opět usedli do lavic
Do prvních tříd nastoupila stovka dětí
CHODOV (1.9.2021) – Přesně 103 dětí nastoupilo v Chodově 1. ...
Školáci opět usedli do lavic
Do prvních tříd nastoupila stovka dětí
CHODOV (1.9.2021) – Přesně 103 dětí nastoupilo v Chodově 1. září do prvních tříd. Ve čtyřech základních školách ve městě tak dohromady usedá v lavicích zhruba 1150 žáků.
„Letos bych chtěl našim dětem, ať už studují jakoukoliv školu, popřát hlavně to, aby prožili celý školní rok ve školních lavicích, mezi kamarády. Poslední dva roky nám ukázaly, že to rozhodně není samozřejmost,“ vzkázal chodovským školákům starosta Chodova Patrik Pizinger.
Videoreportáž ze zahájení školního roku v Chodově zde umístíme v nejbližších dnech.
Martin Polák
Zeštíhlený Antivirus bude pomáhat do konce října
CHODOV (28.6.2021) - Program Antivirus, byť jen jeho malou část, ...
Zeštíhlený Antivirus bude pomáhat do konce října
CHODOV (28.6.2021) - Program Antivirus, byť jen jeho malou část, prodloužila vláda na dnešním jednání až do konce října. I nadále tedy bude k dispozici režim s označením A, který se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci.
„Vzhledem k rozvolnění antipandemických opatření prodlužujeme pouze režim, který se týká karantén a izolací nařízených z důvodu onemocnění COVID- 19. Program Antivirus jako takový pomáhá zmírňovat následky pandemie na zaměstnanost už od loňského dubna a dosud podpořil přes jeden milion zaměstnanců,“ připomíná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
Aktuálně schválené prodloužení doby uznatelnosti výdajů do 30. října 2021 se tedy týká jen režimu A, jestliže výdaje vznikly v důsledku důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v nařízené karanténě. Čerpat příspěvek budou tedy jen ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa anebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Důvodem je skutečnost, že aktuálně již nejsou platná mimořádná opaření, která by zaměstnavatelům zakazovala jejich ekonomickou činnost.
„Ve chvíli, kdy je ekonomika téměř kompletně otevřená, je správné Antivirus postupně vypnout. Musíme teď nechat alespoň nějakou minimalistickou verzi, aby se mohl znovu rozjet v případě, že by si to situace opět vynutila. Doufám, že to nebude potřeba, ale budeme připraveni i na nepříznivý vývoj,“ doplňuje Maláčová.
Smyslem Cíleného programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ je zmírnění dopadů celosvětového šíření nákazy COVID-19 na zaměstnanost. V rámci programu Antivirus jsou zaměstnavatelům refundovány náklady, které jim vznikly v důsledku výplaty náhrad mezd zaměstnancům za dobu trvání překážek v práci.
Původně byla doba uznatelnosti výdajů programu Antivirus stanovena do 30. dubna 2020, ale na podnět Ministerstva práce a sociálních věcí se opakovaně posouvala. Naposledy do 31. června 2021. Nově je stanovena platnost programu Antivirus, a to do 31. prosince 2021, v jejímž rámci může vláda prodloužit či obnovit dobu uznatelnosti výdajů části či všech režimů programu Antivirus, aniž by bylo nutné znovu schvalovat podmínky programu či uzavírat nové dohody o poskytnutí příspěvku.
Zároveň bylo určeno nejzazší datum, ve kterém může zaměstnavatel s Úřadem práce České republiky uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku, a to na 31. říjen 2021. Po tomto datu již nebude možné uzavírat nové dohody z důvodu zajištění výplat příspěvků do konce roku, tak jak je dáno příslušnými pravidly veřejné podpory. K jiným změnám nedochází. Doba uznatelnosti výdajů je období, za které lze příspěvek zaměstnavateli poskytnout, tedy období, ve kterém vznikají překážky v práci, nikoliv období, ve kterém je příspěvek poskytován či ve kterém je nutné předložit žádost nebo vyúčtování.
Od zahájení programu (6. dubna 2020) do 28. června 2021 bylo v rámci Antiviru uzavřeno celkem 74 211 dohod o poskytnutí příspěvku a podpořeno celkem
1 068 632 zaměstnanců. Vyplaceny byly příspěvky za celkem cca 48,7 mld. Kč, z čehož 18,5 mld. Kč v roce 2021.
Tiskové oddělení MPSV
MujChodov.cz se představil veřejnosti
Projekt zapojí obyvatele do tvorby strategického plánu
CHODOV (3.6.2021) - Novou platformu MujChodov.cz, která aktivně zapojí obyvatele ...
MujChodov.cz se představil veřejnosti
Projekt zapojí obyvatele do tvorby strategického plánu
CHODOV (3.6.2021) - Novou platformu MujChodov.cz, která aktivně zapojí obyvatele města do přípravy strategického plánu, představil ve středu 2. června Chodov. Autoři projektu tím zároveň zahájili sérii debat, při nichž mají zaznívat podněty a návrhy k tomuto důležitému rozvojovému dokumentu.
MujChodov.cz průběžně nabídne informace o tvorbě plánu a jeho jednotlivé fáze. Mimo jiné se lidé také dozvědí, jak se mohou podílet přímo na jeho vzniku.
Centrálním místem MujChodov.cz je interaktivní mapa, na níž mohou obyvatelé po přihlášení umisťovat své vlastní projekty s příslušným komentářem a popřípadě i fotografiemi.
Hlavní výhodou nového řešení je přehlednost a transparentnost. Cílem je interaktivním a zábavným způsobem ukázat, jak bude Chodov vypadat v budoucnu a jaké jsou představy jeho obyvatel. „Chceme, aby se obyvatelům Chodova ve městě příjemně žilo, proto jsme chtěli, aby měli co nejjednodušší přístup k informacím, které se jich přímo dotýkají. Zároveň jsme hledali moderní řešení pro 21. století,“ uvedl k projektu starosta města Patrik Pizinger.
Středeční premiérová debata se vedla online a zúčastnila se jí více než desítka zájemců. Na stole byla nejrůznější témata – od parkování, cyklodopravu až po budování nových dětských hřišť.
Diskuze s obyvateli budou pokračovat i v následujících měsících. V průběhu prázdnin pak budou mít možnost vyplnit dotazník, případně se potkat v rámci veřejné diskuse u kulatých stolů.
Dotazník bude k dispozici on-line a vyjde i v tištěné verzi prázdninového čísla městského zpravodaje.
Martin Polák
Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany
Informace Městské policie Chodov _SOS Pointy na Bílé vodě
Upozornění pro veřejnost. Médii byla prezentována informace o založení dvou SOS Pointů na Bílé vodě sloužící k ochraně života a zdraví osob v případě potřeby. SOS Pointy jsou pod dohledem kamer a umístěné záchranné prvky jsou napojeny na poplachové čidla svedené na stálou dozorčí službu MP Chodov. Chápeme zvědavost kolemjdoucích, ale každé zvědavé vyzkoušení plováku, nebo házecího lana je provázeno spuštěním poplachu na Městské policii, což je velmi nepříjemné v okamžiku planých poplachů.
velitel MěP Chodov L.Staněk
352352166,352352160
VS ČR PŘIJME DO VĚZNICE OSTROV NOVÉ PŘÍSLUŠNÍKY
Bc. Lenka Skořepová
353 240 620-3
Termíny svatebních obřadů v roce 2021
2.11.
15:00
Dárečky pro radost
galerie DDM Bludiště
Přidat do kalendáře
2.11.
16:45
Lampióny pro dušičky 2021
13.11.
16:00
Harmonikářská přehlídka
Vystoupení harmonikářů z různých koutů ČR
30.11.
Surrealistické fotografie Jiřího Nárty
galerie DDM Bludiště
Přidat do kalendáře

Žádné záznamy

2.11.
16:45
Lampióny pro dušičky 2021
6.12.
16:00
Mikulášská nadílka
DDM Bludiště
Přidat do kalendáře