Chodov je na Twitteru
Oficiální účet přináší zprávy z města a okolí
CHODOV (18.3.2019) - Město Chodov má nově svůj oficiální účet ...
Chodov je na Twitteru
Oficiální účet přináší zprávy z města a okolí
CHODOV (18.3.2019) - Město Chodov má nově svůj oficiální účet na sociální síti Twitter. Přinášet na něm bude především krátké zprávy nejen z města, ale i nejbližšího okolí.
Dění na chodovském Twitteru lze ledovat na počítači, tabletu a mobilním telefonu.
Ke zprávám se od počátku tohoto týdne lze dostat mimo jiné i přes webové stránky města www.mestochodov.cz, kde pod panoramatickou fotografií Chodova, zcela vpravo, je ikonka Twitteru.
Radnice v současné době využívá pro komunikaci s veřejností i médii prakticky všechny dostupné možnosti – aplikaci Mobilní rozhlas (Zlepšeme Česko), městské webové stránky, televizní kanál v místní kabelové televizi a neoficiální facebookové stránky. V tištěné podobně pak lze informace najít v měsíčním periodiku Zpravodaj města Chodova.
Martin Polák
Zábrany u radnice zmizí v dubnu
Práce na opravě kolektoru jsou v plném proudu
CHODOV (15.3.2019) – Zábrany před prostranstvím městského úřadu by měly ...
Zábrany u radnice zmizí v dubnu
Práce na opravě kolektoru jsou v plném proudu
CHODOV (15.3.2019) – Zábrany před prostranstvím městského úřadu by měly být postupně odstraněny v průběhu letošního dubna. Nyní slouží pro vyloučení automobilové dopravy nad místem, kde se nachází část poškozeného kolektoru.
Na jeho opravě se v těchto dnech intenzivně pracuje. „V současné době jsou vyráběny ocelové prvky pro podpůrnou konstrukci, která kolektor zajistí. Veškeré následné práce pak budou probíhat pouze v jeho útrobách,“ popsal plán oprav Zdeněk Süssenbeck, jednatel společnosti Teplo Chodov s.r.o.
Na nevyhovující stav železobetonové konstrukce kolektoru se přišlo v rámci stavebně technického průzkumu v závěru loňského roku. Radnice pak neprodleně nechala dotčená místa označit, zabezpečit a přikročila k řešení situace.
Martin Polák
Chodov poděkoval dárcům krve
Starosta jim předal drobné pozornosti
CHODOV (14.3.2019) - Celkem 20 dobrovolných dárců krve ocenil v ...
Chodov poděkoval dárcům krve
Starosta jim předal drobné pozornosti
CHODOV (14.3.2019) - Celkem 20 dobrovolných dárců krve ocenil v těchto dnech Chodov. Vedení města je pozvalo do zasedací místnosti radnice, aby dobrovolníkům osobně poděkovalo a předalo drobné pozornosti.
Na dárce, kteří pozvání přijali, čekalo i malé pohoštění. „Všem bych chtěl poděkovat, jedná se o mimořádně důležitou a záslužnou činnost,“ ocenil přítomné starosta Chodova Patrik Pizinger.
Společně se svým zástupcem Luďkem Soukupem poté rozdal dárkové balíčky, kde tradičně nechybělo červené víno.
Držitele medailí Prof. MUDr. Jana Janského oceňuje Chodov pravidelně už několik let. Různé stupně vyznamenání za bezpříspěvkové dárcovství krve uděluje více než půl století Český červený kříž. Chce tak zvýšit společenskou vážnost této činnosti i samotných dárců krve.
Martin Polák
Dohoda zlepší informovanost veřejnosti
Setkání reagovalo na mimořádnou situaci ve Vřesové
KARLOVARSKÝ KRAJ (13. 3. 2019) - Zlepšit informování veřejnosti v případě ...
Dohoda zlepší informovanost veřejnosti
Setkání reagovalo na mimořádnou situaci ve Vřesové
KARLOVARSKÝ KRAJ (13. 3. 2019) - Zlepšit informování veřejnosti v případě mimořádných situací ve vybraných průmyslových provozech – takový byl cíl včerejšího jednání zástupců Karlovarského kraje, starostů Sokolova a Chodova, Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a představitelů společnosti Sokolovská uhelná na krajském úřadě v Karlových Varech. Setkání reagovalo na mimořádnou provozní situaci ve Vřesové, kdy unikly do ovzduší zapáchající látky, které sice nebyly zdraví škodlivé, ale obtěžovaly obyvatele v okolí. Pro takové případy aktéři setkání nastavili přesný postup sdílení informací, které se z operačního střediska hasičů budou dostávat přímo k samosprávám a k veřejnosti.
„V současnosti to funguje tak, že máme v rámci vnějších havarijních plánů stanovený systém informovanosti pro velké mimořádné události, ten je jasně daný. My však potřebujeme řešit i ty situace v provozu, které nejsou tak závažné, ale přesto je třeba obyvatelům přesné zprávy předat. Povinnost informovat veřejnost má firma, ale my jsme se dohodli na tom, že tento úkol částečně převedeme na operační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. V praxi to bude probíhat tak, že společnost, v níž je zpracován vnější havarijní plán a ve které k mimořádné provozní situaci došlo, bude přesně a věcně informovat operační středisko hasičů, to obratem předá zprávu hejtmance kraje a starostům dotčených obcí. Ti pak následně zajistí, aby občané měli jasné a úplné údaje,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.
Podle chodovského starosty Patrika Pizingera je to vhodná možnost, jak zabránit zbytečné panice, ale zároveň veřejnost co nejdříve a zároveň pravdivě zpravit o tom, co se děje. Starostka Sokolova Renata Oulehlová ocenila spolupráci s Hasičským záchranným sborem, která je z pohledu města i kraje nadstandardní. Díky tomu může nastavený postup významně usnadnit komunikaci s obyvateli v případě, když mají obavy ze zhoršení kvality ovzduší a životního prostředí.
Jana Pavlíková
Krajská nemocnice odvolala zákaz návštěv
Chřipková onemocnění jsou na ústupu
CHODOV (11.3. 2019) - Karlovarská krajská nemocnice s okamžitou platností ...
Krajská nemocnice odvolala zákaz návštěv
Chřipková onemocnění jsou na ústupu
CHODOV (11.3. 2019) - Karlovarská krajská nemocnice s okamžitou platností zrušila zákaz návštěv na lůžkových odděleních nemocnic v Karlových Varech a Chebu.
Hlavním důvodem odvolání zákazu je příznivý vývoj chřipkových onemocnění v regionu, kdy počty nemocných v posledních dnech klesají.
Martin Polák
Prezident navštíví Karlovarský kraj
Plánuje i tradiční setkání s občany
CHODOV (8.3. 2019) – Prezident republiky Miloš Zeman opět přijede ...
Prezident navštíví Karlovarský kraj
Plánuje i tradiční setkání s občany
CHODOV (8.3. 2019) – Prezident republiky Miloš Zeman opět přijede do Karlovarského kraje, a to ve dnech 19.- 21. 3. 2019. V průběhu své návštěvy se tradičně setká s občany, kteří tak budou mít možnost s ním diskutovat o aktuálních tématech.
Přímo v Chodově se hlava státu nezastaví, nicméně pro zájemce o setkání je ideální příležitost zajet do nedalekého Vintířova, kde bude Miloš Zeman veřejnosti odpovídat na otázky
Setkání prezidenta s veřejností:
19. 3. 2019 – Vintířov, v blízkosti obecního úřadu, Vintířov 62, čas: 16.10
20. 3. 2019 – Kraslice, nám. T. G. Masaryka 1782, čas: 11.45
20. 3. 2019 – Aš, Poštovní náměstí 635 (před budou městské knihovny a zbrojnice), čas: 15.35
21. 3. 2019 - Milhostov, náves před obecním úřadem, čas: 13.10
Martin Polák
Chodováků je stále méně
Radnice eviduje 13 354 obyvatel
CHODOV (7.3.2019) – Dřívější obraz Chodova coby patnáctitisícového města už ...
Chodováků je stále méně
Radnice eviduje 13 354 obyvatel
CHODOV (7.3.2019) – Dřívější obraz Chodova coby patnáctitisícového města už je definitivně minulostí. V posledních letech počet jeho obyvatel meziročně klesá zhruba o 100 lidí.
Zatímco ke konci roku 2017 evidovala radnice 13 520 obyvatel, na konci roku 2018 jich bylo 13 354.
Z tohoto čísla tvoří 6 788 ženy, muži pak 6 566. Nejpočetnější skupinou obyvatel je kategorie ve věku 41 až 60 let (29% - 3 858 lidí), naopak nejmenší je kategorie do 6 let (6% - 784 dětí). K pobytu je v Chodově rovněž hlášeno 460 cizinců.
Nepříznivý trend nezvrátila ani skutečnost, že ve srovnání s rokem 2017 se loni zvýšil počet přistěhovaných obyvatel (o 46 osob) a počet narozených dětí (o 4 osoby). Meziročně se však zvýšil počet odstěhovaných osob o 64 obyvatel a také počet zemřelých, a to o 48 osob.
„Podle přeplněných parkovišť a velké obsazenosti nájemných bytů lze soudit, že tato čísla patrně nebudou přesně popisovat skutečný stav. Domnívám se, že tady žije řada lidí, kteří zde nejsou trvale přihlášeni,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.
„Ti lidé tady bydlí, využívají služeb města, kroužky, sportovní organizace a školy. Nicméně z rozpočtového určení daní na ně nedostáváme peníze. Stát by se měl touto situací vážně zabývat. Jsme rádi, že tito lidé mezi námi žijí, ale je třeba, aby se z nich stali opravdoví obyvatelé města a přihlásili se k trvalému pobytu,“ řekl starosta.
S vylidňováním se potýkají i jiná města Karlovarského kraje. Důvodem odlivu obyvatel mimo region je celá řada, podle odborníků například absence vysokých škol, nízké platy či menší nabídka pracovních příležitostí.
Martin Polák
Chodov má v opatrovnictví 23 obyvatel
Jedenáct z nich žije v pobytových zařízeních
CHODOV (6.3.2019) – O celkem třiadvacet lidí, které soudy svým ...
Chodov má v opatrovnictví 23 obyvatel
Jedenáct z nich žije v pobytových zařízeních
CHODOV (6.3.2019) – O celkem třiadvacet lidí, které soudy svým rozhodnutím různou měrou omezily ve svéprávnosti, pečovalo v roce 2018 město Chodov. Je to o tři takzvané opatrovance více než v roce předchozím.
Záležitosti pro tyto obyvatele města vyřizují dvě sociální pracovnice. Jedná se především o hospodaření s financemi, doprovod k lékaři, pomoc v domácnosti a s bydlením a podobné věci.
Jedenáct opatrovanců je umístěno v pobytových zařízeních, kde je pracovníci chodovského sociálního odboru navštěvují, ostatní žijí ve vlastních či nájemných bytech.
„Péče o tyto lidi není jednoduchá, řada z nich se navíc do této situace dostala vlastní vinnou, například užíváním drog,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger, že výkon opatrovnictví svým způsobem ztěžuje stát, který podle něj nesystematicky redukuje pobytová zařízení pro problémové a nemocné obyvatele.
Martin Polák
Město má pro letošek 81 míst
Strážníkům chybí dva kolegové a asistent
CHODOV (5.3.2019) – Město Chodov má v letošním roce 81 ...
Město má pro letošek 81 míst
Strážníkům chybí dva kolegové a asistent
CHODOV (5.3.2019) – Město Chodov má v letošním roce 81 tabulkových míst pro své zaměstnance. Všechny pozice však zatím nejsou obsazeny.
Radnice v současné době dává práci více než padesátce úředníků, třem pracovníkům městského záchranného systému a šestnácti strážníkům. Dalších osm lidí pak zajišťuje ve městě pečovatelské služby.
Největší poptávka je tradičně po městských policistech. V chodovských ulicích podle velitele Ladislava Staňka chybí do plného stavu dva. „K tomu bychom uvítali také ještě nejméně jednoho asistenta prevence kriminality,“ poznamenal velitel.
Radnice zase zatím marně hledá záskok za mateřskou dovolenou na stavební odbor.
Martin Polák
Chodov slavil Staroměstský masopust
Městem prošel průvod maškar, přilákal stovky lidí
CHODOV (4.3.2019) - Průvod maškar po roce opět prošel ulicemi ...
Chodov slavil Staroměstský masopust
Městem prošel průvod maškar, přilákal stovky lidí
CHODOV (4.3.2019) - Průvod maškar po roce opět prošel ulicemi Chodova. Jeho obyvatelé si tak připomněli dnes už tradiční Staroměstský masopust.
Veselice se odehrála v neděli dopoledne 3. března a ani tentokrát nechyběl osvědčený scénář v podobě soutěže o nejkrásnější masku, zastřelení medvěda, vystoupení kapely Horova osma či flašinetáře.
Kromě bohatého programu čekali na stovky návštěvníků prodejci nejrůznějších dobrot, svařeného vína, koláčů, jitrnic, jelit, klobás a uzeného masa, kolotoč, houpačky či pouliční divadlo. Pro zahřátí příchozích připravili pořadatelé horkou gulášovou polévku, kterou rozdávali zdarma.
Veselice byla součástí česko-německého projektu Oslavy tradičních svátků očima mladých, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis.
Krátkou videoreportáž z akce naleznete ZDE.
Martin Polák
V Chodově je opět ordinace ORL
Otevřená je dva dny v týdnu
CHODOV (4.3.2019) - Chodovská poliklinika rozšířila od března nabídku lékařských ...
V Chodově je opět ordinace ORL
Otevřená je dva dny v týdnu
CHODOV (4.3.2019) - Chodovská poliklinika rozšířila od března nabídku lékařských oborů. Město tam nyní ve spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí obnovilo ordinaci ORL (ušní, nosní, krční).
Ambulance ORL v Chodově chyběla už delší čas a dřívější specialista ordinoval pouze jednou týdně. Nyní bude k dispozici dvakrát v týdnu, a to v pondělí od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 10 do 14 hodin.
Obyvatelům Chodova je k dispozici bývalý dlouholetý primář oddělení ORL karlovarské nemocnice Radko Vichnar.
Ordinace ORL sídlí v druhém patře budovy polikliniky, pacienti ji mohou vyhledat i bez doporučení od praktického lékaře.
Martin Polák
Stravné ve školkách mírně podraží
Za nárůst cen mohou vyšší vstupní náklady
CHODOV (1.3.2019) – Na mírné zdražení stravného se musí připravit ...
Stravné ve školkách mírně podraží
Za nárůst cen mohou vyšší vstupní náklady
CHODOV (1.3.2019) – Na mírné zdražení stravného se musí připravit rodiče dětí, které navštěvují chodovské mateřské školy. Nové ceny začnou platiti od 1. dubna 2019.
Nejběžnější denní stravné pro děti do 6 let tak bude činit 31 korun, což je o tři koruny více než dosud. Stravné v této hodnotě zahrnuje přesnídávku, oběd, svačinu a pitný režim. Pro sedmileté děti je stravné nově spočítané na 33 korun.
Pokud dítě odchází domů po obědě, je cena snížena o svačinu v hodnotě sedmi korun.
Důvodem úprav je postupné zvyšování vstupních nákladů, především potravin jako jsou například maso, mléko, mléčné výrobky a ovoce.
„Každé zdražení je nepříjemné, přesto stále neodráží městské náklady v celé výši,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.
Děti ve školkách dostávají zdravé a nutričně přínosné jídlo. Jejich zaměstnanci navíc sledují poslední trendy ve stravování a tak je možné, že některé novinky z poslední doby se brzy objeví i na talíři chodovských dětí.
Martin Polák
Protidrogový vlak měl úspěch, letos se vrátí
Ve městě bude stát tentokrát dva dny
CHODOV (28.2.2019) - Obří multimediální protidrogová vlaková souprava se po ...
Protidrogový vlak měl úspěch, letos se vrátí
Ve městě bude stát tentokrát dva dny
CHODOV (28.2.2019) - Obří multimediální protidrogová vlaková souprava se po roce vrátí do Chodova. Zdejší školáci, ale i veřejnost tak opět dostanou možnost se seznámit s unikátním projektem s názvem REVOLUTION TRAIN.
Zhruba 300 tun vážící vlak o délce 150 metrů nabízí zcela netradiční způsob protidrogové prevence. Návštěvníci soupravy si tak mimo jiné mohou vyzkoušet pocity lidí za mřížemi či ve výslechové místnosti na policejní služebně.
„Forma zpracování problematiky se minule velmi líbila, máme také kladnou odezvu od veřejnosti i škol,“ vysvětlil důvod opakování projektu v Chodově jeho místostarosta Luděk Soukup.
Vlak dorazí na chodovské nádraží v pondělí 6. května a zůstane zde do úterý. První den bude k dispozici chodovským školákům, druhý pak dětem z okolních obcí.
Konkrétní harmonogram, doprovodné aktivity, zapojení policie, preventistů a dalších organizací jsou nyní ve stádiu příprav.
Martin Polák
Chodovem projede nadměrný náklad
Poveze větrné elektrárny
CHODOV (27.2.2019) – Nadměrný náklad projede v dubnu průtahem Chodova. ...
Chodovem projede nadměrný náklad
Poveze větrné elektrárny
CHODOV (27.2.2019) – Nadměrný náklad projede v dubnu průtahem Chodova. Některá místa ve městě proto v těchto dnech prochází úpravou.
Kvůli přepravě komponentů větrných elektráren je třeba zásahu u kruhového objezdu pod kostelem svatého Vavřince, kde musí dočasně změnit místo pět stožárů veřejného osvětlení. Po skončení akce se pouliční lampy vrátí na původní místo, staré stožáry však nahradí nové. Drobnější úpravou projde i levá strana silnice u objezdu ve směru na Vřesovou.
Podstatnější změnu čeká kruhový objezd u Penny, kde je třeba odstranit část středové plochy a náběhový klín (ostrůvek). Tato podoba pak bude podle všeho trvalá. Radnice totiž předpokládá, že v budoucnu by městem mohl projíždět další obří náklad.
Kolona, která poveze elektrárny do větrného parku u Jindřichovic, bude čítat zhruba 80 automobilů. Nejdelší částí jsou listy rotorů o délce 70 metrů.
Konkrétní termín průjezdu zatím není znám, po jeho upřesnění budeme obyvatele informovat.
Martin Polák
Začala obnova staré aleje
U cesty porostou nové duby letní
CHODOV (26.2.2019) - V minulých dnech začala postupná obnova aleje ...
Začala obnova staré aleje
U cesty porostou nové duby letní
CHODOV (26.2.2019) - V minulých dnech začala postupná obnova aleje v Nejdecké ulici. Stávající topoly a vrby jsou totiž za horizontem své životnosti, jsou značně proschlé a napadené hnilobou.
Odstraňování stromů bude probíhat postupně v následujících letech. Na každém vykáceném úseku bude v daném roce provedena náhradní výsadba nových stromů. Vzhledem k výrazně zamokřeným pozemkům byl po konzultaci s odborníky zvolen pro novou alej dub letní.
Martin Polák
TV studio Chodov vysílá nové Téma týdne
Rozdělení dotací komentuje radní Martin Voleman
CHODOV (26.2.2019) - Chodovské TV studio pokračuje ve vysílání pořadu ...
TV studio Chodov vysílá nové Téma týdne
Rozdělení dotací komentuje radní Martin Voleman
CHODOV (26.2.2019) - Chodovské TV studio pokračuje ve vysílání pořadu s názvem Téma týdne. Jeho cílem je informovat obyvatele města o nejzajímavějších bodech, které aktuálně projednala či bude projednávat Rada města Chodova.
Radní napříč politickým spektrem mají několikaminutový prostor na to, aby zodpověděli otázku, která se týká nejnovějšího dění v Chodově. Frekvence vysílání je zhruba jednou za čtrnáct dní, zpravidla po jednání rady, pokud se nevyskytnou mimořádné okolnosti.
Dalším tématem pořadu je podpora sportu a kultury ve městě. Rozdělení městských dotací komentuje radní Martin Voleman.
Aktuální Téma týdne naleznete ZDE.
Martin Polák
Prohlášení města k zápachu v ovzduší
Látka se nedostala do Chodovského potoka
CHODOV (21.2.2019) – Zapáchající látka, která včera unikla po poruše ...
Prohlášení města k zápachu v ovzduší
Látka se nedostala do Chodovského potoka
CHODOV (21.2.2019) – Zapáchající látka, která včera unikla po poruše na generátorovně ve Vřesové, se nedostala do vodoteče Chodovské potoka. Podle Sokolovské uhelné i hasičů se ji podařilo zadržet v nádrži u Staré Chodovské a norné stěny jsou na několika místech pouze z preventivních důvodů.
Sokolovská uhelná už včera na svých webových stránkách uvedla, že zápach z uniklých látek není zdraví škodlivý.
„Vedení Města Chodova je znepokojeno zápachem, který během uplynulé noci výrazně zasáhl do života občanů Chodova. O situaci jsme byli informováni stejně jako veřejnost kolem desáté hodiny večerní. Považujeme za nešťastné, jak a kdy jsme se o situaci dozvěděli a hodláme v tomto směru vyvolat jednání s vedením podniku. Chceme nastavit jasnější pravidla informování o probíhajících haváriích, jejich závažnosti a dopadech na obyvatele regionu,“ uvedli v prohlášení za město starosta Chodova Patrik Pizinger a místostarosta Luděk Soukup.
„Vnímáme Sokolovskou uhelnou jako důležitého regionálního partnera a zaměstnavatele, ale v této chvíli je nutné říct, že pro dobré sousedství je důležité především předávání relevantních informací a důsledná komunikace. Město Chodov nemá ani právo ani prostředky, jak přímo kontrolovat aktivity hnědouhelného kombinátu ve Vřesové, ale vzhledem k dopadům na život v Chodově vnímáme nutnost situaci intenzivně řešit a podobným událostem předcházet.
Současnou situaci a její řešení má v tuto chvíli v rukách Sokolovská uhelná a především složky záchranného systému. Město Chodov poskytuje maximální možnou technickou pomoc, která by měla situaci zlepšit,“ stojí v prohlášení města.
Martin Polák
Zpráva Hasičského záchranného sboru KK
Hasiči situaci stále monitorují
CHODOV (21.2.2019) - Aromatické látky způsobující zápach z uniklé vody ...
Zpráva Hasičského záchranného sboru KK
Hasiči situaci stále monitorují
CHODOV (21.2.2019) - Aromatické látky způsobující zápach z uniklé vody nejsou ve stávající koncentraci zdraví škodlivé a postupně se rozptylují v ovzduší podle klimatických podmínek. Dehtem znečištěné vody zachycené v dočišťovací nádrži u Staré Chodovské v následujících hodinách začne likvidovat specializovaná firma.
Rozborem vzorků nebyla nikde naměřena nadlimitní hodnota látky ve vodě. Pouze na přítoku do odkaliště na kraji Chodova byly zjištěny vysoké nadlimitní hodnoty dehtu ve vodě, v průběhu noci se však tyto hodnoty snižovaly.
Hasiči zůstanou s nornými stěnami na místě až do doby, dokud bude hrozit únik látky do Chodovského potoka, který se vlévá do řeky Ohře. O zásahu byli informování zástupci odboru životního prostředí i Povodí Ohře.
Dehet je chemická sloučenina, která je kapalné podobě nebezpečná pro životní prostředí a to především pro vodní toky. Uniklá látka není zdravotně závadná, pro obyvatele je pouze obtěžující zápach z výparů látky. Zápach pocházel z úniku vody znečištěné dehty do odkaliště.
Podle informací společnosti Sokolovská uhelná byla příčinou technická závada na zařízení tlakové plynárny, která zpracovává hnědé uhlí pro zdejší paroplynovou elektrárnu. Následkem závady došlo k úniku plynového koncentrátu do ovzduší a částečně do zachycující nádrže na Chodovském potoce. Porucha tedy nemá žádnou souvislost se zpracováním dehtů z ostravských lagun, jak se mylně objevilo v některých médiích.
„Na odstranění závady se okamžitě začalo pracovat a ještě v průběhu noční směny jsme zahájili i práce na odstraňování následků,” uvedl předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl s tím, že kontinuálně s tím probíhá i monitoring odtoku z dočišťovací nádrže. „Výsledky měření na Chodovském potoce pod hrází dočišťovací nádrže jsou v pořádku a nepřekračují limity,” dodal Pöpperl.
Společnost se omlouvá obyvatelům okolních měst za vzniklé nepříjemnosti.
Martin Polák
Zahrada prošla proměnou, soutěží o ocenění
Podpořit v hlasování ji mohou i obyvatelé Chodova
CHODOV (15.2.2019) - Zahrada ekologického centra u 3. základní školy ...
Zahrada prošla proměnou, soutěží o ocenění
Podpořit v hlasování ji mohou i obyvatelé Chodova
CHODOV (15.2.2019) - Zahrada ekologického centra u 3. základní školy v Husově ulici usiluje o ocenění v rámci celorepublikové putovní výstavy Má vlast cestami proměn. Ta mapuje a představuje proměny nevyužitých a zanedbaných míst na prostředí užitečná a smysluplná.
Chodovská zahrada v přírodním stylu nabízí lezeckou stěnu, malý amfiteátr pro vystoupení a přednášky, skluzavku, stolky se šachovnicí, vzduchovou trampolínu a řadu dalších herních prvků.
Neméně zajímavá je pak naučná část, kde se návštěvníci mohou seznámit s přírodními jevy a zákony. Poslouží jim k tomu mimo jiné optický hranol, solární sprcha, parčík s nejrůznějšími dřevinami, meteorologická budka s přístroji, funkční model vodního koloběhu a několik informačních tabulí, které popisují například princip obnovitelných zdrojů energie.
Zahrada ekologického centra Chodov byla vybudována v rámci česko-německého projektu o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže Na stopě klimatu. Na akci se podařilo získat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Pokud chcete zahradu podpořit, hlasujte ZDE. Hlasovat můžete až do 30.4. 2019.
Martin Polák
Chodov hledá projektanta na knihovnu
Pro inspiraci vyrazí vedení města i do zahraničí
CHODOV (13.2.2019) – Další krok směrem k výstavbě nové moderní ...
Chodov hledá projektanta na knihovnu
Pro inspiraci vyrazí vedení města i do zahraničí
CHODOV (13.2.2019) – Další krok směrem k výstavbě nové moderní knihovny udělal Chodov. V těchto dnech vypsal výběrové řízení na zhotovitele projektu.
Radnice oslovila především projekční kanceláře, se kterými má již zkušenosti. „Samozřejmě se může přihlásit kdokoliv,“ doplnil starosta Chodova Patrik Pizinger.
Smlouvu chce město s vítězem výběrového řízení podepsat do konce března tohoto roku, samotný projekt má být hotový v únoru 2020. „V tuto dobu pak budeme znát přesnou podobu knihovny a také náklady na její výstavbu,“ uvedl starosta.
Vedení Chodova, ale především knihovny, chce s projektantem úzce spolupracovat a finální projekt by tak měl zahrnovat poznatky z podobných staveb. „Sbíráme zkušenosti nejen z jiných knihoven, ale také z ostatních veřejných budov v České republice a Německu. Chystáme se i do Dánska, protože právě v severských zemích jsou k vidění nejnovější trendy v této oblasti. Naše nová knihovna by neměla být pouze místem pro půjčování knih,“ poznamenal starosta.
Stávájící knihovna, kterou navštěvuje zhruba 1500 čtenářů, sídlí v historickém domě v centru Chodova a tamní prostory ji jsou už těsné. Zázemí proto najde v objektu bývalé výrobny knedlíků za poliklinikou.
Martin Polák
Zastupitelé budou jednat v přímém přenosu
Vysílání má za sebou zkušební provoz
CHODOV (8.1.2019) - Zkušební provoz má za sebou živé vysílání ...
Zastupitelé budou jednat v přímém přenosu
Vysílání má za sebou zkušební provoz
CHODOV (8.1.2019) - Zkušební provoz má za sebou živé vysílání jednání zastupitelstva z budovy radnice. Sledovat jej mohli diváci chodovské kabelové televize ve čtvrtek 7. února.
Přenos ukázal, že je nutné odstranit drobné nedostatky, aby ten další proběhl bez komplikací. „Na ostro už chceme vysílat příští jednání, které se uskuteční v dubnu,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.
Chodov už má s živým vysíláním řadu zkušeností. Kromě pravidelného pořadu Podvečer se starostou mohli diváci sledovat také ustavující zastupitelstva. Zatím se ale vždy přenášel obraz a zvuk z Kulturního a společenského střediska, a to přímo ze studia či ze společenského sálu.
Jednání zastupitelů nyní snímá kamera umístěná v rohu u stropu v zasedací místnosti městského úřadu.
Radnice zároveň zvažuje, že v budoucnu zkusí zajistit také on-line přenos na internetu.
Martin Polák
Město podpoří osvědčené akce i novinky
O dotaci usilovalo 65 žadatelů
CHODOV (7.2.2019) - Desítky oblíbených akcí, které pravidelně navštěvuje řada ...
Město podpoří osvědčené akce i novinky
O dotaci usilovalo 65 žadatelů
CHODOV (7.2.2019) - Desítky oblíbených akcí, které pravidelně navštěvuje řada obyvatel Chodova, se budou konat i v letošním roce. Radnice jejich organizátory podpoří částkou ve výši 410 tisíc korun.
Na městskou dotaci se může těšit tentokrát 65 žadatelů. „Většinou se jedná o tradiční a zavedené akce, ale je mezi nimi i několik novinek,“ poznamenal místostarosta Chodova Luděk Soukup.
Městské peníze pomohou osvědčeným podnikům jako jsou mimo jiné Rock Chodov, Chodov sobě, Chodovský bikemaraton a turnaj v karate O pohár starosty města Chodova.
Nově se objeví na seznamu akcí například sportovní den hokejového klubu Stará Chodovská či závody na pumptracku u Bílé vody.
Martin Polák
Chodov pošle milion do mládežnického sportu
Dotace si rozdělí 13 klubů a organizací
CHODOV (6.2.2019) – Bezmála jeden milion korun pro sportovní kluby ...
Chodov pošle milion do mládežnického sportu
Dotace si rozdělí 13 klubů a organizací
CHODOV (6.2.2019) – Bezmála jeden milion korun pro sportovní kluby a organizace pracující s dětmi a mládeží má připravený v letošním rozpočtu Chodov. Částku ve výši 976 tisíc korun si přerozdělí, stejně jako v loňském roce, 13 organizací. Návrh rady města a výboru pro volný čas musí ještě schválit zastupitelé na svém jednání 7. února.
Mezi příjemce městských dotací tradičně patří například TJ Spartak Chodov, TJ Batesta Chodov, ŠAK Chodov, BVC Chodov, karatisté, skauti či hasiči. Z uvedené částky jde na činnost mládeže a dětí 653 600 korun, zbytek částky použijí organizace na údržbu, dopravu, energie a podobné potřeby.
Subjekty žádající o dotace mají v Chodově dohromady 683 členů. Radnice mládežnický sport podporuje dlouhodobě, vidí v tom mimo jiné jednu z účinných metod prevence kriminality.
Martin Polák
Zpravodaj nově rozesíláme i do emailu
Elektronická verze bude u čtenářů dříve
CHODOV (5.2.2019) - Redakce Zpravodaje města Chodova si pro čtenáře ...
Zpravodaj nově rozesíláme i do emailu
Elektronická verze bude u čtenářů dříve
CHODOV (5.2.2019) - Redakce Zpravodaje města Chodova si pro čtenáře připravila novinku. Od letošního února zasílá zájemcům elektronickou verzi městského měsíčníku (formát PDF).
Pro zájemce o odběr stačí jediné, a to na adresu zpravodaj@kasschodov.cz zaslat email, na který má být elektronická podoba zpravodaje doručena, a připojit text: Mám zájem o elektronickou podobu ZMCH.
Emailová adresa poslouží redakci výhradně pro rozesílání chodovského periodika, uvedením kontaktního emailu vyjadřuje zájemce zároveň souhlas se zasíláním elektronické verze Zpravodaje města Chodova.
Zásadní výhodou této distribuce je skutečnost, že vydání se ke čtenářům dostane zpravidla o několik dní dříve než tištěná verze.
Zpravodaj nabízí kromě informací z Chodova také sportovní výsledky, fotografie z dění ve městě, policejní svodky, pravidelný příspěvek starosty, místostarosty a městského historika, rady zahrádkářům a přehledný informační servis.
Únorové vydání v elektronické podobě je k dispozici ZDE.
Martin Polák
Chodovem už jezdí auto s logem oslav
Odkazuje na 125. výročí povýšení na město
CHODOV (4.2.2019) - Chodovem, ale i okolím, už projíždí služební ...
Chodovem už jezdí auto s logem oslav
Odkazuje na 125. výročí povýšení na město
CHODOV (4.2.2019) - Chodovem, ale i okolím, už projíždí služební automobil s novým logem, které odkazuje na letošní celoměstské oslavy. Ty se uskuteční v závěru září a připomenou tři významné události - 825. výročí první písemné zmínky o obci, 145 let od založení sboru dobrovolných hasičů a 125. výročí povýšení Chodova na město.
Logo vzniklo v grafickém studiu společnosti Leben a město jej bude po celý tento rok používat ve svých tiskovinách, na propagačních materiálech a předmětech. Ozdobená jím budou také další dvě služební vozidla.
Nové logo se již objevilo i na titulní straně únorového vydání chodovského zpravodaje, kde dočasně nahradí znak města.
Martin Polák
Vybrané domácnosti navštíví statistici
Zjišťují data o životních podmínkách
CHODOV (4.2.2019) - Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v roce ...
Vybrané domácnosti navštíví statistici
Zjišťují data o životních podmínkách
CHODOV (4.2.2019) - Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2019“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 452 domácnostech, z nichž se 6 702 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky, popřípadě průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.
Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.
Pro další informace je možné se obrátit na pracovnice Krajské správy ČSÚ Ing. Marii Toningerovou (tel. 731 439 245) a Mgr. Radku Streicherovou (tel. 734 352 279).
Chodov opět podpoří sociální projekty
Rozdělí mezi ně více než milion korun
CHODOV (1.2.2019) - Do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové ...
Chodov opět podpoří sociální projekty
Rozdělí mezi ně více než milion korun
CHODOV (1.2.2019) - Do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence půjde z chodovské radnice v letošním roce formou dotací přibližně 1,2 milionu korun. Částku si tentokrát rozdělí více subjektů než v předchozím období.
„Nováčkem mezi žadateli je například Mobilní hospic Motýl,“ uvedl chodovský místostarosta Luděk Soukup.
S městskou podporou může tak počítat celkem 33 projektů, loni jich bylo šest méně.
Radnice kromě chodovských organizací tradičně podporuje i okolní zařízení. Jsou to především ta, která poskytují své služby obyvatelům Chodova.
Rada města doporučila dotace mimo jiné pro Denní centrum Mateřídouška, Oázu klidu Loučky, Armádu spásy, farní charitu Karlovy Vary či Dům ošetřovatelské péče Dolní Rychnov.
Spektrum organizací, které ve městě působí, je velmi pestré. Svou činností pomáhají mimo jiné neslyšícím, zdravotně či tělesně postiženým, obyvatelům v tíživé životní situaci, seniorům, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí či lidem bez přístřeší.
Martin Polák
Školáci dostali pololetní vysvědčení
V únoru je čekají jarní prázdniny
CHODOV (31.1.2019) - Stovky dětí z chodovských škol si ve ...
Školáci dostali pololetní vysvědčení
V únoru je čekají jarní prázdniny
CHODOV (31.1.2019) - Stovky dětí z chodovských škol si ve čtvrtek 31. ledna převzaly z rukou učitelů pololetní vysvědčení. Zároveň se mohou pomalu připravovat na nadcházející dny volna.
Hned v pátek 1. února je totiž čekají jednodenní pololetní prázdniny. Delší volno si pak školáci užijí v druhé polovině února, kdy začnou jarní prázdniny. Ty potrvají od 18.2. 2019 do 24.2. 2019.
Kromě sokolovského okresu budou mít děti prázdniny v uvedeném termínu také v okresech Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek.
Martin Polák
Senior Pasy jsou stále v kurzu
Slevy lze čerpat už na 223 místech Karlovarského kraje
CHODOV (29.1.2019) – Obyvatelé Chodova ve věku 55 let a ...
Senior Pasy jsou stále v kurzu
Slevy lze čerpat už na 223 místech Karlovarského kraje
CHODOV (29.1.2019) – Obyvatelé Chodova ve věku 55 let a výše mají stále zájem o Senior Pasy. Karta umožňuje využívat zvýhodněné ceny na služby nebo zboží na území regionu i v dalších částech České republiky.
„Poptávka stále trvá, máme nové propagační materiály a samozřejmě pomůžeme i s registrací,“ uvedla Lucie Radimerská z chodovského infocentra, kde je k dispozici aktualizovaný katalog poskytovatelů slev.
V závěru uplynulého roku byla v Karlovarském kraji pokořena 15tisícová hranice držitelů zmíněných karet.
„K poslednímu prosinci minulého roku bylo zaregistrováno 15 329 zájemců. Ke stejnému datu se navýšil i počet poskytovatelů slev na území Karlovarského kraje. Ty je nyní možné čerpat na 223 místech našeho regionu,“ upřesnil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.
Senior Pasy (od 55 let) jsou nepřenosné na jinou osobu a zájemcům jsou na základě registrace vydávány zdarma. Slevy lze čerpat nejenom na nákupy v lékárnách, na návštěvy muzeí, galerií a památek, ale zvýhodněné nabídky se týkají například i cestování, vybraných sportovních aktivit nebo vzdělávání. Senioři díky tomu mají možnost zajímavě trávit volný čas, dbát na zdravý životní styl a udržovat kontakt s vrstevníky.
Bližší informace o projektu a o poskytovatelích slev najdou lidé na internetových stránkách Senior Pasů, kde si mohou rovněž o kartu zažádat. Aktuality k Senior Pasům jsou také uveřejňovány na webu Karlovarského kraje.
Martin Polák
Vodohospodáři varují před nebezpečným ledem
Rodiče by měli poučit děti o riziku zimních radovánek
CHODOV (28.1.2019) - Vodohospodáři důrazně varují před vstupem do zamrzlých ...
Vodohospodáři varují před nebezpečným ledem
Rodiče by měli poučit děti o riziku zimních radovánek
CHODOV (28.1.2019) - Vodohospodáři důrazně varují před vstupem do zamrzlých koryt vodních toků. A to i při současných mrazivých teplotách.
„Není led, jako led. Zamrzlá koryta vodních toků mají hned několik úskalí. Jde zejména o činnost proudící vody pod ledem, která lokálně významně zeslabuje ledovou celinu, a také o nebezpečí vzniku takzvaného ledochodu. Je tak velice snadné se během okamžiku ocitnout pod ledovými krami,“ upozorňuje mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský s tím, že v těchto případech platí jednoznačné opatření, a to nevstupovat do těchto koryt. „K ledochodu totiž často dochází i při teplotách – 10 °C,“ doplnil mluvčí.
Rizika jsou podle něj spojena také s ledem na vodních nádržích a rybnících. „I když je led relativně silný, často dochází k pohybu hladiny a ledová vrstva tak visí ve vzduchu. Prolomení ledu je pak nečekaně rychlé a ohrožení života o to větší. I zde je nejlepší prevence nevstupovat na zamrzlé plochy,“ doporučuje Jan Svejkovský.
K varování se přidává i velitel chodovský strážníků a preventista Ladislav Staněk. „Právě v těchto dnech by rodiče malých dětí měli poučit své ratolesti o nebezpečí vstupu na zamrzlé vodní plochy bez dozoru dospělé osoby,“ doporučuje rodičům velitel strážníků.
Martin Polák
Do obřadní síně zamířilo více snoubenců
Loni si své „ano“ řeklo 45 párů
CHODOV (24.1.2019) - Chodovská matrika v loňském roce zaevidovala celkem ...
Do obřadní síně zamířilo více snoubenců
Loni si své „ano“ řeklo 45 párů
CHODOV (24.1.2019) - Chodovská matrika v loňském roce zaevidovala celkem 45 sňatků. Je to o deset svateb více, než v roce 2017, o rok dříve jich bylo 44.
„V Chodově se konalo 42 sňatků, ve Vintířově pak další tři,“ upřesnila matrikářka Hana Smutná s tím, že pod chodovský matriční obvod kromě zmíněného Vintířova patří také Vřesová a Tatrovice.
Oficiální manželský slib se nemusí nutně odehrávat pouze v obřadní síni. Po dohodě je možné manželství uzavřít na méně tradičních místech, vždy by se ale mělo jednat o důstojné prostředí.
Termíny obřadů pro první pololetí roku 2019:
únor - 23. 2.
březen -  23. 3.
duben - 27. 4.
květen - 18. 5.
červen - 8. 6.

 
Martin Polák
Kandidátů do voleb je opět méně
Klesl i počet stran, které chtějí do zastupitelstva
V letošních podzimních komunálních volbách bude v Chodově usilovat o ...
Kandidátů do voleb je opět méně
Klesl i počet stran, které chtějí do zastupitelstva
V letošních podzimních komunálních volbách bude v Chodově usilovat o hlasy voličů o 26 kandidátů méně než v roce 2014. Podle serveru Českého statistického úřadu www.volby.cz zaregistrovaly politické subjekty ve městě 105 lidí (67 mužů, 38 žen).
Do volebního klání jde v Chodově šest stran či hnutí, což je o dvě méně než v posledních volbách v roce 2014, kdy chtělo v zastupitelstvu pracovat 131 Chodováků (78 mužů, 53 žen). Zájem o účast v komunální politice v Chodově postupně upadá od roku 2010. Svou kandidátku ve městě už nepostavily například strany KSČM, ODS či TOP 09.
Oproti posledním volbám kandidáti lehce zestárli. Jejich průměrný věk je nyní 50 let (muži 50 let, ženy 51 let), v roce 2014 jim bylo v průměru o tři roky méně.
Tehdy kandidovalo nejvíce lidí ve skupině 60 +, a to 19 mužů a 12 žen.
Nejvíce kandidátů je letos ve stejné věkové kategorii, celkem 24 lidí (13 mužů, 11 žen), naopak zcela neobsazená je kategorie 19 let. V následující kategorii 20-24 let je pouze jeden zájemce.
Nejstaršímu uchazeči o zastupitelské křeslo je 78 let, nejmladšímu pak 21 let.
Komunální volby, které jsou letos v Chodově spojené s volbami do Senátu, se konají 5. a 6. října 2018.
Přehled volebních okrsků a volebních místností v Chodově naleznete na webových stránkách města www.mestochodov.cz na elektronické úřední desce a v říjnovém vydání Zpravodaje města Chodova.
Letos kandidují (abecedně řazeno):
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM)
Klub angažovaných nestraníků (KAN)
Křesťanská a demokratická unie – Českoslovanská strana lidová (KDU-ČSL)
PRO Zdraví a Sport
Strana soukromníků České republiky
Martin Polák
Josef Moder získal významné ocenění
Chodovský rodák úspěšně rozvíjí česko-německé vztahy
Významné ocenění z rukou plzeňského biskupa Tomáše Holuba si převzal ...
Josef Moder získal významné ocenění
Chodovský rodák úspěšně rozvíjí česko-německé vztahy
Významné ocenění z rukou plzeňského biskupa Tomáše Holuba si převzal v sobotu 15. září v Teplé chodovský rodák a předseda chodovských Němců Josef Moder. Uznání získal u příležitosti 25. výročí vzniku plzeňského biskupství. Jednalo se o jedno z 25 ocenění nejvýznamnějším osobnostem, které se zasloužili o biskupství, nebo česko-německé vztahy.
Josef Moder (*1938) se narodil v tehdejším městě Chodau (dnes Chodov na Sokolovsku). Po druhé světové válce byla jeho rodina vyjmuta z nuceného vysídlení a zůstala v Čechách. Josef Moder se i se svou ženou legálně vystěhoval až v první polovině 60. let do Německa, kde dnes žije poblíž Regensburgu a pracuje jako soudní znalec v oblasti zemědělství - ovocnářství a zahradnictví. V posledních desetiletích se věnuje péči o vysídlené Němce z okruhu chodovské farnosti, přispívá do periodik německých vysídlenců a od roku 2012 se významnou měrou podílí na zlepšování vztahů mezi dnešním městem Chodovem a jeho původními obyvateli. To se děje především díky jeho osobnímu nasazení a lidskému přístupu, kterým se mu podařilo na opravdu srdečné a přátelské úrovni přispět k pochopení mezi národy a moderním česko-německým vztahům. Je nositelem myšlenky pochopení, tolerance a odpuštění na obou stranách. 
Jeho zásluhou se podařilo zachránit významné součásti historického dědictví, informace, dokumenty a obrazové materiály, které by jinak byly nenávratně ztraceny. Významně se němečtí rodáci podíleli například na sbírce na obnovu kostelních zvonů a v hojné míře se pravidelně účastní česko-německých poutních mší v chodovském kostele svatého Vavřince.
V letošním roce (2018) se díky Josefu Moderovi poprvé v Chodově u příležitosti svatovavřinecké pouti uskutečnilo oficiální setkání bývalých německých obyvatel, kteří se dosud scházeli v bavorském Waldsassenu.
Díky jeho perfektní znalosti obou jazyků, laskavosti a činorodosti se mu podařilo naprosto přirozeně propojit minulost a současnost chodovského regionu a dnešním obyvatelům tak přinést bližší poznání jejich domova.
Martin Polák
Blokové čištění města
Od 1. dubna probíhá opět v regionu města Blokové čištění. Věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu značení a vyznačené době platnosti v jednotlivých ulicích. Vyhnete se tak případným nákladům za odtah vozidla. Harmonogram čištění naleznete na stránkách města. V roce 2018 to bylo za celé Blokové čištění 153 vozidel!!
velitel MěP Chodov L.Staněk
352352166,352352160
Rizika z období jara...
S nástupem hezkého počasí přichází i větší sportovní aktivita a s tím spojená rizika.
velitel MěP Chodov L.Staněk
352352166,352352160
Blokové čištění komunikací 2019
Rozpis blokového čištění místních komunikací v období od 1.4.2019 do 31.5.2019
Rudolf Pocklan
352 352 400
Výběrové řízení na pozici strážník Městské policie
Pozor, uvolnily se nám dvě tabulková místa strážníka pro výkon služby. Nabízíme zajímavou a variabilní práci pro město, v přátelsky stmeleném kolektivu parťáků. Pokud máte zájem, kontaktujte nás.
velitel MP Chodov L.Staněk a zástupce velitele P.Heth
352 352 160, 352 352 161, 606 400 059
Kontejnery pro zahrádkáře 2019
Přehled stanovišť kontejnerů pro zahrádkáře v roce 2019

Více informací

Rudolf Pocklan
352 352 400
Žádost o voličský průkaz - Evropský parlament
Evropský parlament - volby ve dnech od 24.-25.5.2019
Romana Jiroušková
352 352 107
Statistický přehled vybraných činností MěP Chodov za rok 2018
Grafický přehled některých činností MěP Chodov v uplynulém roce. V rámci přestupkové agendy samozřejmě dominuje jako vždy - doprava.
velitel MěP Chodov L.Staněk
352352166,352352160
Kontejnery na objemný odpad v roce 2019
Kontejnery budou přistavovány opět ve čtyřech obdobích na obvyklých stanovištích. Přemístění vždy v pondělí, odvoz 3 x týdně (pondělí, středa, pátek). Kontejnery jsou určeny pouze chodovským občanům. Zákaz ukládání firemního a podnikatelského odpadu!!! Pro ukládání odpadu slouží přednostně sběrný dvůr v ulici U Porcelánky (CHOTES s.r.o.) s provozní dobou v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hodin, soboty, neděle a svátky od 7:00 do 11:00 hodin.
Rudolf Pocklan
352 352 400
Asistenční a tísňová péče - Anděl na drátě
Mgr. Eva Virtelová
352 352 121
Termíny svatebních obřadů v roce 2019
Organizace školního roku 2018/2019
Prevence a sanace dluhů obyvatel Chodova ohrožených ztrátou bydlení
Mgr. Eva Virtelová
352 352 121
20.3.
15:00
Výtvarné dílničky - Tvoření z látek
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková, David Jakubec, Dana Urbanová
352352255
Přidat do kalendáře
20.3.
17:00
Vernisáž výstavy Tiché portréty
Fotografie na plech

Více informací

Galerie u Vavřince
Přidat do kalendáře
21.3.
11:00
Spisovatelé do knihoven - Lucie Faulerová
Městská knihovna Chodov - podkroví
Šárka Petrželková
352352257
Přidat do kalendáře
21.3.
15:00
Herní klub - Přines si svou knihu
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková, David Jakubec, Dana Urbanová
352352255
Přidat do kalendáře
21.3.
18:00
Koncert Musica a Tre
Vystoupení souboru Musica a Tre

Více informací

ZUŠ - koncertní sál - 18 hod.
Přidat do kalendáře
21.3.
18:00
Jazz v podkroví - Štěpán Podešt
Městská knihovna Chodov - podkroví
Šárka Petrželková
352352257
Přidat do kalendáře
22.3.
20:00
Velký jarní ples
Vystoupí Jan Onder + exkluzivní hosté ze StarDance

Více informací

25.3.
14:00
Čtenářský klub
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková, David Jakubec, Dana Urbanová
352352255
Přidat do kalendáře
25.3.
17:00
Science café - Život v době temna - PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Městská knihovna Chodov - podkroví
Šárka Petrželková
352352257
Přidat do kalendáře
27.3.
15:00
Výtvarné dílničky - Postavičky
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková, David Jakubec, Dana Urbanová
352352255
Přidat do kalendáře
28.3.
15:00
Herní klub - Activity Junior
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková, David Jakubec, Dana Urbanová
352352255
Přidat do kalendáře
1.4.
14:00
Čtenářský klub
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
David Jakubec
352352255
Přidat do kalendáře
5.4.
14:00
Velikonoční stromky
Staroměstská ulice
Přidat do kalendáře
5.4.
14:00
Staroměstské Velikonoce
Staroměstská ulice
Přidat do kalendáře
8.4.
14:00
Čtenářský klub
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
David Jakubec
352352255
Přidat do kalendáře
10.4.
17:00
Science café - dezinformace, fake news a hoaxy v medicíně - Ludmila Hamplová
Městská knihovna Chodov - podkroví
Šárka Petrželková
352352257
Přidat do kalendáře
11.4.
10:00
Spisovatelé do knihoven - Adéla Knapová
Městská knihovna Chodov - podkroví
Šárka Petrželková
352352257
Přidat do kalendáře
15.4.
14:00
Čtenářský klub
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
David Jakubec
352352255
Přidat do kalendáře
17.4.
17:00
Čtenářský klub - večery s knihou
Městská knihovna Chodov - podkroví
Šárka Petrželková
352352257
Přidat do kalendáře
29.4.
14:00
Čtenářský klub
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
David Jakubec
352352255
Přidat do kalendáře
10:00
Vycházka turistů - Lomnická výsypka
Sraz v 10:00 na autobusovém nádraží v Chodově. Délka trasy 10 km.
Růžena Štěpánková
23.3.
10:00
Utkání ve stolním tenise - TJ Baník Sokolov
KP1 TJ Batesta Chodov „D“ vs. TJ Baník Sokolov
Tělocvična ZŠ J.A.Komenského, Smetanova 738
Přidat do kalendáře
23.3.
14:00
Utkání ve stolním tenise - TJ Luby
KP1 TJ Batesta Chodov „D“ vs. TJ Luby
Tělocvična ZŠ J.A.Komenského, Smetanova 738
Přidat do kalendáře
27.3.
8:30
Vycházka turistů - Klášterec - Perštejn
Sraz v 08:30 na vlakovém nádraží v Chodově. Pěší trasa z Klášterce do Perštejna. Délka trasy 10 km.
Růžena Štěpánková
Přidat do kalendáře
31.3.
8:30
Jarní turnaj ve florbalu
6. ročník Jarního turnaje ve florbalu - žáci
Tyršova 1201
Přidat do kalendáře
3.4.
10:00
Vycházka turistů – Bílá voda – Kobelec – Nejdek
Sraz v 10:00 na autobusovém nádraží v Chodově. Délka trasy 15 km.
Růžena Štěpánková
Přidat do kalendáře
6.4.
8:00
Vycházka turistů – Karlovy Vary – rozhledna Diana
Sraz v 08:00 na vlakovém nádraží v Chodově. Délka trasy 15 km. KČT Karlovy Vary.
Růžena Štěpánková
Přidat do kalendáře
10.4.
9:00
Vycházka turistů – Karlovy Vary – Horní Blatná – Vlčí jámy
Sraz v 09:00 na vlakovém nádraží v Chodově. Délka trasy 10 km.
Růžena Štěpánková
Přidat do kalendáře
12.4.
Pochod "Putování okolím Chodova"
25. ročník pochodu "Putování okolím Chodova" Datum konání: 12.4.2019 - 14.4.2019

Více informací

Růžena Štěpánková
720463845
Přidat do kalendáře
14.4.
10:00
Jarní MTB sprinty
6.ročník, CKK MTB Kategorie: ženy i muži od 1 roku do 99 let Trasa, délka: technická trať 0,5km; 1km Místo startu: Dvořákova ulice
17.4.
14:00
Vycházka turistů – vycházka na Bílou vodu pro velikonoční vajíčko
Sraz ve 14:00 na autobusovém nádraží v Chodově. Délka trasy 10 km.
Růžena Štěpánková
Přidat do kalendáře
24.4.
8:30
Vycházka turistů – Sokolov – Oloví - rozhledna Cibulka
Sraz v 08:30 na vlakovém nádraží v Chodově. Délka trasy 15 km.
Růžena Štěpánková
Přidat do kalendáře
27.4.
7:15
Vycházka turistů – Planá u Mariánských Lázní
Sraz v 07:15 na vlakovém nádraží v Chodově. Délka trasy 15 km. KČT Planá u Mariánských lázní.
Růžena Štěpánková
Přidat do kalendáře
27.4.
15:00
Chodovská časovka
21.ročník Silniční měřený trénink. Giro Chodov. Kategorie: ženy i muži od 13 let do 99 let Trasa, délka: Stará Chodovská – Tatrovice, cíl na vrcholu za Tatrovicemi – 7,7 km Místo startu: Stará Chodovská, Penzion U Sotonů
28.4.
10:00
Okolo výsypky
Silniční měřený trénink. Giro Chodov. Kategorie: ženy i muži od 13 let do 99 let Trasa, délka: Stará Chodovská – Vintířov – Lomnice – Vřesová – Stará Chodovská – 27km; 54km; 81km Místo startu: Stará Chodovská, Penzion U Sotonů
30.4.
10:00
Vycházka turistů – Farma Hory – Loket
Sraz v 10:00 na autobusovém nádraží v Chodově. Délka trasy 10 km.
Růžena Štěpánková
Přidat do kalendáře
20.3.
15:00
Výtvarné dílničky - Tvoření z látek
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková, David Jakubec, Dana Urbanová
352352255
Přidat do kalendáře
21.3.
15:00
Herní klub - Přines si svou knihu
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková, David Jakubec, Dana Urbanová
352352255
Přidat do kalendáře
25.3.
14:00
Čtenářský klub
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková, David Jakubec, Dana Urbanová
352352255
Přidat do kalendáře
27.3.
15:00
Výtvarné dílničky - Postavičky
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková, David Jakubec, Dana Urbanová
352352255
Přidat do kalendáře
28.3.
15:00
Herní klub - Activity Junior
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková, David Jakubec, Dana Urbanová
352352255
Přidat do kalendáře
1.4.
14:00
Čtenářský klub
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
David Jakubec
352352255
Přidat do kalendáře
1.4.
14:00
Aprílová škola
DDM Bludiště
Přidat do kalendáře
3.4.
15:00
Výtvarná dílnička - Tvoření s 3D perem
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková
352352255
Přidat do kalendáře
4.4.
10:00
Lumpík
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková
352352255
Přidat do kalendáře
4.4.
16:00
Herní klub - Puzzle
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
David Jakubec
352352255
Přidat do kalendáře
5.4.
14:00
Velikonoční stromky
Staroměstská ulice
Přidat do kalendáře
5.4.
14:00
Staroměstské Velikonoce
Staroměstská ulice
Přidat do kalendáře
8.4.
14:00
Čtenářský klub
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
David Jakubec
352352255
Přidat do kalendáře
10.4.
15:00
Výtvarná dílnička - Květináč
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková
352352255
Přidat do kalendáře
11.4.
16:00
Herní klub - Ubongo
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
David Jakubec
352352255
Přidat do kalendáře
15.4.
14:00
Čtenářský klub
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
David Jakubec
352352255
Přidat do kalendáře
17.4.
15:00
Výtvarná dílnička - Velikonoční zápich
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková
352352255
Přidat do kalendáře
18.4.
16:00
Herní klub - Activity 2
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
David Jakubec
352352255
Přidat do kalendáře
24.4.
15:00
Výtvarná dílnička - Maňásek
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Bc. Klára Hušková
352352255
Přidat do kalendáře
25.4.
16:00
Herní klub - Černý Petr
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
David Jakubec
352352255
Přidat do kalendáře
29.4.
14:00
Čtenářský klub
Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
David Jakubec
352352255
Přidat do kalendáře
29.4.
16:00
Čarodějné bloudění
zahrada DDM Bludiště
Přidat do kalendáře
8:00
Robotika keramika pro třeťáky
DDM Bludiště