Zapojte se do rozvoje našeho města
Lidé mohou připomínkovat návrh strategie do 23. ledna
CHODOV (14.1.2022) - Chodovská radnice má hotový návrh nového strategického ...
Zapojte se do rozvoje našeho města
Lidé mohou připomínkovat návrh strategie do 23. ledna
CHODOV (14.1.2022) - Chodovská radnice má hotový návrh nového strategického plánu, na kterém pracovala v průběhu prakticky celého loňského roku. Před finálním schválením jej nyní předkládá veřejnosti, aby mohla tento významný rozvojový dokument připomínkovat a vyjádřit tak svůj názor.
Strategie Chodov 2030 vychází mimo jiné z loňské online debaty, ankety žáků i řady osobních setkání tvůrců s obyvateli města. Pro jeho vedení je strategický plán důležitým podkladem pro rozvoj Chodova.
Dokument najdete na tomto odkazu. Připomínky či dotazy můžete zasílat do neděle 23. ledna skrze online připomínkový formulář.
Strategii města netvoříme každý den. O to větší je to zodpovědnost, protože takový dokument určí podobu a směřování města na mnoho let dopředu. Já osobně věřím, že by tato strategie měla ovlivnit podobu Chodova na dalších několik desetiletí,“ uvedl v předmluvě strategie starosta Chodova Patrik Pizinger.
Martin Polák
Chodov se připojil k Memorandu o porozumění
Dohoda má zajistit stabilitu dodávek a odběru tepla
CHODOV (13.1.2022) – Memorandum o porozumění, které má zajistit stabilitu ...
Chodov se připojil k Memorandu o porozumění
Dohoda má zajistit stabilitu dodávek a odběru tepla
CHODOV (13.1.2022) – Memorandum o porozumění, které má zajistit stabilitu dodávek a odběru tepla minimálně do roku 2035 podepsali ve středu 12. ledna za Chodov starosta Patrik Pizinger a za společnost Teplo Chodov její jednatel Zdeněk Süssenbeck. Dohodu o spolupráci v oblasti centrálního zásobování teplem uzavřely města Karlovy Vary, Chodov a Nová Role. Společně s nimi memorandum podepsali také významní výrobci tepelné energie a distributoři.
Podpisem dokumentu tak Chodov definitivně upustil od dřívějšího záměru postavit pro město vlastní plynový zdroj či soustavu zdrojů pro vytápění. „Nemusíme investovat do neperspektivní vlastní kotelny a můžeme se soustředit na rozvoj a modernizaci naší sítě. Navíc nebudeme mít komín přímo ve městě,“ vysvětlil rozhodnutí města připojit se k memorandu Patrik Pizinger.
„Hlavním záměrem spolupráce je ubezpečit koncové uživatele, že dodávka tepla bude zajištěna i nadále a nedojde k rozpadu systému centrálního zásobování teplem, ubezpečit je, že si nebudou muset zajišťovat vlastní zdroj tepla. Stejně tak je memorandum ubezpečením směrem k producentům a servisním organizacím, že mohou investovat nemalé finanční prostředky do nových technologií a nových zdrojů tepla, například i zpracování odpadů, stejně jako hledání efektivity celého systému,“ uvedl první náměstek primátorky města Karlovy Vary Tomáš Trtek.
„Sokolovská uhelná v memorandu deklaruje svoji připravenost pro dlouhodobé zajištění výroby tepelné energie. I nadále máme ambici být významným dodavatelem tepelné energie, ovšem v budoucnu také z čistých zdrojů. Společnost má záměr vybudovat zařízení určené pro energetické využití odpadu, hodlá být dlouhodobým a spolehlivým partnerem pro výrobu a dodávky tepelné energie na konkurenceschopné cenové úrovni a je připravena zajistit dodávky tepelné energie do karlovarského regionu minimálně do roku 2035,“ konstatoval David Najvar, místopředseda představenstva, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
Martin Polák
FOTOGALERIE: Chodováci si prohlédli novou ZUŠ
Den otevřených dveří pro veřejnost je do 17.30
CHODOV (12.1.2022) – Pozvaní hosté i veřejnost dnes dostali možnost ...
FOTOGALERIE: Chodováci si prohlédli novou ZUŠ
Den otevřených dveří pro veřejnost je do 17.30
CHODOV (12.1.2022) – Pozvaní hosté i veřejnost dnes dostali možnost prohlédnout si útroby nové základní umělecké školy. Fotografie z dnešního Dne otevřených dveří naleznete na městském facebooku https://bit.ly/3tqzANr.
Martin Polák
Nová škola otevře dveře veřejnosti
Prohlídku završí koncert Červených Panterů
CHODOV (11.1.2022) – Chodováci se budou moci na vlastní oči ...
Nová škola otevře dveře veřejnosti
Prohlídku završí koncert Červených Panterů
CHODOV (11.1.2022) – Chodováci se budou moci na vlastní oči přesvědčit o tom, jak se povedla přestavba bývalé základní školy na školu uměleckou. Prohlídkou pak mohou završit návštěvou koncertu Červených Panterů s hostem Felixem Slováčkem.
Základní umělecká škola přichystala na středu 12. ledna pro veřejnost dlouho očekávaný Den otevřených dveří. Návštěvníky provede ředitelka ZUŠ Jitka Kaprová či někdo z jejích kolegů. „Ukážeme nejzajímavější místa, jako je koncertní sál, nahrávací studio či učebny dramatického a výtvarného oboru. Přestože bude probíhat výuka, opatrně nahlédneme také do některých tříd,“ láká na prohlídku ředitelka.
Den otevřených dveří začíná ve 14 hodin a potrvá do 17.30. „Provádět budeme po skupinkách zhruba patnácti až dvaceti zájemců,“ upřesnila Jitka Kaprová s tím, že zmíněný koncert, který zahájí kapela Chodow band, začíná v 19 hodin.
„Vstupenky do sálu jsou vyprodané, nicméně vystoupení budeme přenášet na velkoplošnou obrazovku na přilehlém parkovišti,“ doplnila ředitelka.
Martin Polák
Senioři pozor! Podvodní „navolávači“ útočí!
Policie šíří osvětu i po telefonu, zavolá vám robot
CHODOV (10.1.2022) - Dnešní rychlý a hektický způsob života má ...
Senioři pozor! Podvodní „navolávači“ útočí!
Policie šíří osvětu i po telefonu, zavolá vám robot
CHODOV (10.1.2022) - Dnešní rychlý a hektický způsob života má mnohdy za vinu to, že lidé nenavštěvují své rodiče či prarodiče tak často, jak by oni sami chtěli. To může mít za následek pocit osamělosti a také sociální izolaci seniorů. Toho právě následně využívají podvodníci, kteří spoléhají na seniorovo důvěřivost a radost z jakéhokoliv kontaktu. Právě telefonát začínající větou „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ může mít pro osamoceného seniora fatální následky. Nic netušící a překvapený dědeček nebo babička osloví volajícího jménem svého vnuka či vnučky. Poté začne nežádoucí konverzace se smyšleným často srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek dostal do finančně svízelné situace nebo potřebuje nezbytnou věc, na kterou nemá peníze. Ty nutně potřebuje, a protože se pro hotovost nemůže z určitých důvodu osobně dostavit, posílá svého „kamaráda“. Netušící senior v obavě o svého příbuzného odevzdá peníze do rukou cizího člověka, aniž by si sdělené informace ověřil a v té chvíli mnohdy přichází o veškeré své finanční prostředky.
Jak se tedy chovat, abychom se nestali obětí podvodníků, kteří se snaží získat náš majetek?
• Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba vystupující jako Váš rodinný příslušník a Vy si nejste jisti, že byste ho po hlase poznali, tak se zeptejte na celé jeho jméno – rozhodně se nenechte odbýt odpovědí „Ale babi, to jsem přece já, ten nejstarší“.
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud po Vás bude někdo v telefonickém hovoru chtít peníze a navrhne z jakýchkoliv důvodů, abyste je předali kamarádovi či kamarádce, tak odmítněte a poproste svého rodinného příslušníka, aby se pro ně stavil osobně.  Cizího člověka nikdy nepouštějte do svého domu či bytu.
Policie České republiky dále přistoupila k aktivní osvětě v podobě telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům, kteří mají pevnou linku může doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."
Pokud budete mít jakékoliv podezření, že Vás kontaktoval podvodník, nebo se o to pokusil, vždy to oznamte policistům na tísňovou linku 158.
nprap. Eva Valtová, PČR
Střed Staré Chodovské je už průjezdný
Oprava mostu se blíží k závěru
CHODOV (7.1.2022) – Práce na plánované rekonstrukci mostu přes Chodovský ...
Střed Staré Chodovské je už průjezdný
Oprava mostu se blíží k závěru
CHODOV (7.1.2022) – Práce na plánované rekonstrukci mostu přes Chodovský potok ve Staré Chodovské se pomalu blíží ke svému závěru. Staveniště už je od konce loňského roku průjezdné a řidiči nemusí střed obce objíždět.
Most je nyní ve stavu takzvaného předčasného užívání, kdy je možné jej s omezenou rychlostí a opatrností projet.
Finální úpravy povrchu a okolí bude firma provádět v návaznosti na vhodné počasí. Vše má být hotovo nejpozději do letošního května.
Důvodem pro rozsáhlou opravu mostu u bývalé požární nádrže byl především jeho špatný technický stav. Stavbaři starý most odstranili a na jeho místě postavili zcela nový. Most je nyní širší a delší a jeho parametry mají zajistit bezpečnější provoz.
Celkové náklady a související práce jsou spočítány na částku zhruba 12 milionů korun včetně DPH.
V Chodově je celkem 12 mostů a sedm lávek. Město jejich stav monitoruje v rámci pravidelných kontrol. Pořadí mostů k opravě pak určí zprávy a doporučení revizních techniků.
Naposledy nechal Chodov opravit most u garáží v Okružní ulici, a to v roce 2019. Ještě předtím prošel rekonstrukcí most přes Chodovský potok ve Školní ulici.
Martin Polák
Starostenské hrobky se dočkají obnovy
Veřejnost si je prohlédne při Vavřinecké pouti
CHODOV (6.1.2022) – Další dva významné hroby na městském hřbitově ...
Starostenské hrobky se dočkají obnovy
Veřejnost si je prohlédne při Vavřinecké pouti
CHODOV (6.1.2022) – Další dva významné hroby na městském hřbitově nechá v letošním roce opravit Chodov. Na řadu tentokrát přijdou hrobky dvou jeho významných starostů, a to továrníka Josefa Gerstnera a lékárníka Antona Zeidlera.
První jmenovaný byl starostou města se zhruba dvouletou přestávkou od roku 1901 až do 1918, druhý muž seděl v křesle starosty ve zmíněné pauze v letech 1905 – 1907.
Obnovu hrobů povede kameník a restaurátor Michal Durdis, s nímž Chodov dlouhodobě spolupracuje. „Opravené hroby bychom rádi představili veřejnosti v rámci tradiční Vavřinecké pouti letos v srpnu. Navíc je to v roce, kdy si budeme připomínat 90. a 95. výročí úmrtí obou starostů,“ nastínil termín dokončení prací městský historik Miloš Bělohlávek s tím, že tento rok bude k dispozici také nová informační brožura.
„Budou v ní označena a popsána významná hrobová místa, včetně mapky s naučnou stezkou po hřbitově,“ doplnil historik.
„Městu se podařilo získat polovinu nákladů na restaurátorské práce formou dvousettisícové dotace z Česko - německého fondu budoucnosti,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.
Chodov má v současné době 15 takzvaných čestných hrobů, z toho šest jich je už zrestaurováno. Nově nechal na tento seznam zapsat místa posledního odpočinku Josefa Bokra (obchodník a starosta města 1920 – 1927), Václava Kasíka (učitel, čestný občan města Chodova), Gizely Kuchařové (sochařka), Alberta Langera (továrník, stavitel budovy DDM) a Karla Pleiera (podnikatel, starosta obce Smolnice).
Zároveň město eviduje šest vysoce uměleckořemeslně zpracovaných náhrobků, které označilo za cenné.
Anton Zeidler (7. 1. 1842 – 27. 2. 1927)
starosta, lékárník, mecenáš
Společně s Karlem Fenklem a Josefem Gerstnerem se o něm český místodržitel hrabě Thun zmiňuje v dopise císaři jako o muži, který se nejvíce zasloužil o rozvoj Chodova. Byl prvním chodovským lékárníkem a nechal si vystavět honosný nárožní dům s lékárnou v dnešní ulici Dukelských hrdinů. Desítky let zasedal v městské radě a v letech 1905 – 1907 zastával úřad starosty města. Výrazně podporoval rekonstrukci kostela svatého Vavřince na přelomu 19. a 20. století, opravenému kostelu věnoval jedno vitrážové okno.
Josef Gerstner (5. 1. 1856 - 5. 12. 1932)
starosta, továrník, filantrop a mecenáš
Stál u zrodu většiny chodovských spolků a sdružení a významně se podílel na životě obce. V roce 1892 založil Josef Gerstner v budově bývalého chodovského mlýna malou továrnu, vyrábějící transportní stroje a příslušenství. V devadesátých letech hodně spolupracoval s Karlem Fenklem na správě obce a v roce 1901 byl sám zvolen starostou. Během jeho působení v úřadu byl do města zaveden elektrický proud, opraven kostel, založen zaopatřovací spolek pro chudé a bylo otevřeno kino. Po jeho odchodu z úřadu mu papež udělil nejvyšší papežské vyznamenání „Pro ecclesia et pontifice“ („Pro církev a papeže“).
Martin Polák
Anketa se vrací, Chodov vybere nejlepší sportovce
Dlouholetou tradici přerušila pandemie
CHODOV (5.1.2022) – V Chodově se budou opět rozdávat poháry ...
Anketa se vrací, Chodov vybere nejlepší sportovce
Dlouholetou tradici přerušila pandemie
CHODOV (5.1.2022) – V Chodově se budou opět rozdávat poháry za nejlepší sportovní výkony. Po nucené pauze radnice totiž obnovila anketu Sportovec roku.
„V roce 2020 bohužel tuto bezmála třicetiletou tradici přerušila koronavirová pandemie, která téměř zastavila veškeré sportovní dění. V loňském roce už byla situace příznivější. Sportovci se mohli, i když zpočátku roku jen omezeně, účastnit svých závodů i turnajů,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a vnitřních věcí Hana Zapfová s tím, že obyvatelé města, kteří sledovali v uplynulých dvou letech (2020-2021) výkony chodovských sportovců, mohou nyní pomoci s výběrem.
Své návrhy a nominace můžete zasílat až do 20. ledna 2022. Potřebný formulář naleznete ZDE.
V  listinné podobě si jej můžete vyzvednout na odboru školství, kultury a vnitřních věcí Městského úřadu Chodov, kam také adresujte své návrhy. Posílat je lze také emailem na adresu: pivkova@mestochodov.cz.
Martin Polák
V Chodově začíná Tříkrálová sbírka
Koledníci vyrazí do ulic už zítra
CHODOV (4.1.2022) – Po roční pauze vyrazí ve středu 5. ...
V Chodově začíná Tříkrálová sbírka
Koledníci vyrazí do ulic už zítra
CHODOV (4.1.2022) – Po roční pauze vyrazí ve středu 5. ledna do chodovských ulic v rámci tradiční Tříkrálové sbírky králové Kašpar, Melichar a Baltazar. V sobotu 8. ledna je pak můžete potkat ve Staré Chodovské.
Do sbírky, kterou pořádá Farní charita Karlovy Vary, se opět zapojí děti z turistického oddílu Hroši Chodov.
Svůj dobrovolný příspěvek můžete dát přímo koledníkům nebo do zapečetěných pokladniček v podatelně městského úřadu a kostele Sv. Vavřince, kde budou od 5.1. do 10.1. 2022.
Finanční dary lze také věnovat online či převodem na účet. Více na www.trikralovasbirka.cz.
Výtěžek sbírky bude použit na charitativní účely a provoz vybraných sociálních zařízení, jako jsou například alzheimercentra či hospice.
Koledníci i organizátoři předem děkují za podporu a dary.
Martin Polák
Vyšel elektronický Zpravodaj města Chodova
Měsíční přehled událostí ve vašem nejbližším okolí
CHODOV (3.1.2022) - Nové vydání Zpravodaje města Chodova v elektronické ...
Vyšel elektronický Zpravodaj města Chodova
Měsíční přehled událostí ve vašem nejbližším okolí
CHODOV (3.1.2022) - Nové vydání Zpravodaje města Chodova v elektronické podobě je už k dispozici. Kromě pravidelných rubrik si v něm například můžete přečíst novoroční rozhovor se starostou Chodova Patrikem Pizingerem či informace o tom, jaké změny čekají podnikatele v oblasti odpadů. Městský historik Miloš Bělohlávek vám přiblíží staré zvyky v době vánočního období. Pokud v tomto roce plném dvojek plánujete svatbu, vhod vám jistě přijdou i zveřejněné termíny obřadů.
Zpravodaj naleznete na https://bit.ly/3zjYY8d
V tištěné podobě by už měl být zpravodaj ve vašich schránkách, pokud tomu tak není, dejte nám vědět na adresu zpravodaj@kasschodov.cz.
Martin Polák
Krátkodobá a výhodná oddlužovací akce
„Milostivé léto“ pomůže od exekucí
Tato nabídka vznikla v rámci novely exekučního řádu a občanského soudního ...
Krátkodobá a výhodná oddlužovací akce
„Milostivé léto“ pomůže od exekucí
Tato nabídka vznikla v rámci novely exekučního řádu a občanského soudního řádu a pomůže dlužníkům vymanit se z dluhů vůči státu nebo obci.
Občané, jejichž dluhy vůči Městu Chodov jsou vymáhány prostřednictvím soudního exekutora, mohou využít akci „Milostivé léto“ a vypořádat se s nimi. V principu jde o to, že kdo zaplatí v období od 28.10.2021 do 28.01.2022 původní dluh vůči městu (jistinu) a paušální poplatek na exekuci ve výši 907,50 Kč, odpustí se mu zbytek dluhu. Dlužník však nesmí být v insolvenci.
Jak postupovat:
1. Oslovit soudního exekutora, který vymáhání dluhu řeší. Město Chodov spolupracuje s Mgr. Ing. Jiřím Proškem, Plzeň-město, jehož kancelář je možno kontaktovat v pondělí pátek v době od 08:00 – 14:00 na tel. 377 464 009, popř. prostřednictvím e-mailu: info@exekutors.cz. Zde povinný zjistí výši dluhu a kolik je potřeba uhradit.
2. Dlužník musí výslovně uvést, že chce využít institut „Milostivého léta“ a požádat exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část druhá, článek IV., bod 25.
3. Vzhledem k tomu, že se jedná výhradně o vztah mezi dlužníkem a exekutorem, nemá význam v této záležitosti oslovovat úředníky městského úřadu. Město nemá k dispozici žádné prostředky jak „Milostivé léto“ ovlivnit.
„Milostivé léto“ se týká i dluhů vůči Bytservisu Chodov s.r.o., jehož vlastníkem je Město Chodov. Tato organizace však využívá služby i jiných exekutorských kanceláří, proto by se měl dlužník u nich nejdříve dotázat, kterého exekutora oslovit a poté může také postupovat dle výše uvedeného bodu č. 2.
„Milostivé léto“ se nevztahuje na peněžité tresty, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení, na náhrady škody za spáchanou trestnou činnost a dále na pohledávky na výživném nebo na pohledávky náhrad škody na zdraví.
Dlužníkům, kteří tuto velmi výjimečnou oddlužovací akci nevyužijí, zůstává dluh nadále ve stejné výši, včetně nákladů na exekuční řízení a jejich dluh bude nadále vymáhán prostřednictvím exekuce.
Ing. Vladislava Rejhová, úsek vymáhání pohledávek
Do Chodova se vrátí Radost
Sochu ukrytou v depozitáři čeká oprava
CHODOV (21.12.2021) - Trachytová socha s názvem Radost, která je ...
Do Chodova se vrátí Radost
Sochu ukrytou v depozitáři čeká oprava
CHODOV (21.12.2021) - Trachytová socha s názvem Radost, která je řadu let uložena v areálu Chodovských technicko-ekologických služeb, se v příštím roce znovu objeví ve veřejném prostoru města. Původní podobu ji ale nejdříve ve své dílně vrátí restaurátor a sochař Michal Durdis.
Autorem díla z roku 1966 je Antonín Kuchař. „Ten měl k našem městu velmi specifický a úzký vztah. Vzal si totiž za ženu Ernu Gizelu Zuberovou, dceru chodovského kameníka a sochaře Aloise Zubera, který je mimo jiné autorem kamenného městského znaku na fasádě dnešní radnice,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek s tím, že manželé Kuchařovi jsou v našem regionu známí jako autoři sochy Jurije Gagarina, která dlouhé roky stála u kolonády v Karlových Varech.
Podle dostupných informací původně stála Radost před budovou pošty na sídlišti Ovčárna v Sokolově, později byla přesunuta do chodovské Poděbradovy ulice, kterou zdobila do 90. let. „Pak byla kvůli poškození přemístěna do depozitáře a tam je uložena dodnes. Což je opravdu škoda, protože jde o umělecky a historicky velmi hodnotné dílo, které má pro naše město svůj význam i díky osobnosti autora,“ doplnil historik.
„Po restaurování by socha měla ozdobit jedno z chodovských sídlišť. Momentálně nejvíce zvažujeme možnost umístění Radosti do nových květinových luk, které budou vysázeny na sídlišti v Tovární ulici,“ dodal Miloš Bělohlávek.
Martin Polák
Chodovští školáci vyzdobili kostel
Skauti opět budou rozdávat Betlémské světlo
CHODOV (20.12.2021) - Vlastnoručně vyrobené ozdoby zavěsili v uplynulých dnech ...
Chodovští školáci vyzdobili kostel
Skauti opět budou rozdávat Betlémské světlo
CHODOV (20.12.2021) - Vlastnoručně vyrobené ozdoby zavěsili v uplynulých dnech žáci všech chodovských škol v kostele svatého Vavřince. Tradičně tak přispěli k jeho výzdobě a oživení.
Vánočně laděné stromky si můžete prohlédnout v době, kdy skauti budou v kostele rozdávat Betlémské světlo, a to 23. prosince od 15 do 17 hodin a 24. prosince od 9 do 16 hodin.
Oblíbená půlnoční bude v kostele 24. prosince od 22 hodin. Během bohoslužby je třeba dodržovat všechna platná opatření. Především dezinfikování rukou a nošení roušek během celé bohoslužby.
Bohoslužby a koncert
Evangelický kostel:
Vánoční koncert 20. prosince 18.00 - DAD kvintet a Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové
Štědrovečerní bohoslužba:
24. prosince 16.30
26. prosince 14.30
Kostel svatého Vavřince:
24. prosince 15.00 Mše svatá
24. prosince 22.00 Půlnoční bohoslužba slova se zpěvem koled
25. prosince 11.00 Slavnost narození Páně (mše svatá)
26. prosince 11.00 Svátek svaté rodiny (mše svatá)
27. prosince 16.00 Mše svatá s žehnáním vína
31. prosince 16.00 Děkovná mše za uplynulý rok
Martin Polák
Začíná registrace dětí na očkování
Vakcínu mohou dostat děti starší 5 let
KARLOVARSKÝ KRAJ (13. 12. 2021) - Od 13. prosince 2021 ...
Začíná registrace dětí na očkování
Vakcínu mohou dostat děti starší 5 let
KARLOVARSKÝ KRAJ (13. 12. 2021) - Od 13. prosince 2021 mohou rodiče registrovat děti ve věku 5 – 11 let na očkování proti COVID-19. Rodiče by se měli přednostně obracet na praktické lékaře pro děti a dorost, ke kterým s dětmi obvykle docházejí. V případě, že dětský lékař není zapojen do očkování, je možné využít registraci prostřednictvím centrálního rezervačního systému: https://crs.uzis.cz/.
Očkování bude v Karlovarském kraji probíhat od 27. prosince 2021. Využívat se bude dvoudávková vakcína Comirnaty výrobce Pfizer/BioNTech, přičemž druhá dávka se podává po třech týdnech. Jedná o vakcínu určenou pouze dětem ve věku 5- 11 let.
„Pro děti i rodiče je rozhodně lepší přednostně kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost především proto, že jej dítě zná, neobává se cizího prostředí, lékař má navíc přesný přehled o tom, jaké druhy očkování a kdy dítě absolvovalo. Byli bychom velmi rádi, kdyby se do očkování v našem kraji zapojilo co nejvíce dětských lékařů,“ uvedla MUDr. Dagmar Uhlíková, lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice a krajská koordinátorka očkování.
Pro děti, které neprojdou vakcinací proti COVID-19 u svého praktického lékaře pro děti a dorost, bude od 27. prosince zajištěno očkování v ambulanci dětského oddělení Nemocnice Karlovy Vary a v sokolovském očkovacím místě v Klášteře sv. Antonína Paduánského. Vzhledem ke stavebním pracím se zatím nebude očkovat v Nemocnici Cheb, nicméně je to v plánu v druhé polovině ledna 2022. „Doporučujeme k očkování přinést očkovací průkaz nebo výpis z lékařské dokumentace,“ uzavřela MUDr. Dagmar Uhlíková.
TZ KK (jap)
Voda od příštího roku podraží
Cena stále zůstane pod celorepublikovým průměrem
CHODOV (10.12.2021) – Obyvatelé Chodova si od příštího roku připlatí ...
Voda od příštího roku podraží
Cena stále zůstane pod celorepublikovým průměrem
CHODOV (10.12.2021) – Obyvatelé Chodova si od příštího roku připlatí za vodu. Vodohospodáři už oznámili změnu cen na nadcházející období.
„V roce 2022 se sazby vodného a stočného bez DPH na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech zvýší o 6,9%,“ uvedlo v tiskové zprávě Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, kam patří také Chodov.
Cena vody na území sdružení je dvousložková. První část tvoří platba za skutečně odebrané množství vody, druhou pak paušální poplatek podle velikosti fakturačního vodoměru. Cena za odebraný (a odkanalizovaný) metr krychlový vody bude v roce 2022 celkem 79,46 Kč včetně DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 2 230 Kč za rok. K navýšení dojde i u ostatních poplatků za větší vodoměry.
„Vzhledem k současnému růstu cen energií, surovin i materiálů a s přihlédnutím k předpokládanému vývoji inflace v roce 2022 jsme museli přistoupit k navýšení vodného a stočného na území členských obcí sdružení, abychom udrželi dosavadní úroveň služeb a zajistili nezbytné investice do obnovy, modernizace a dostavby vodovodních a kanalizačních systémů. I přes toto zvýšení však naše cena v roce 2022 nadále zůstane hluboko pod celorepublikovým průměrem,“ vysvětlil Alexandr Žák, předseda sdružení.
„V předchozích dvou letech jsme se potýkali s výrazným poklesem spotřeby vody způsobeným pandemií covidu-19 a omezením ekonomické aktivity. Dnes je velmi obtížné odhadnout, jak se budou příjmy z vodného a stočného vyvíjet v příštím roce. Při investování se snažíme v co nejvyšší míře využívat dotačních titulů, k tomu však potřebujeme mít dostatek vlastních zdrojů na spolufinancování,“ doplnil Žák.
Více informací o cenách a investicích vodohospodářského sdružení naleznete na www.vodakva.cz.
Zdražení dodávek tepla pro velkoodběratele a průmyslové podniky už avizovala také společnost SUAS Teplárenská. Důvodem je podle ní skokový nárůst cen energií, pokračující růst cen emisních povolenek a chemikálií potřebných v technologickém procesu výroby tepla.
Martin Polák
Bílou vodu čekají změny
Přibude skatepark, vstupní brána i parkování
CHODOV (9. 12. 2021) - Vstup do volnočasového areálu Bílá ...
Bílou vodu čekají změny
Přibude skatepark, vstupní brána i parkování
CHODOV (9. 12. 2021) - Vstup do volnočasového areálu Bílá voda by měl v blízké budoucnosti vítat návštěvníky ve zcela nové podobě. Na revitalizaci území, které je dotčené uhelnou těžbou, chce město získat peníze z takzvané ekomiliardy. Záměr podpořili zastupitelé na svém prosincovém jednání.
Město už disponuje studií, která komplexně řeší celý prostor pod Bílou vodou. Její autoři do návrhu začlenili další místa k stání pro automobily, novou zeleň, mobiliář a vstupní portál. Stávající pumptrack má doplnit nový skatepark.
Náklady jsou vyčísleny na zhruba 10, 5 milionu korun, přičemž na Chodov připadne spolufinancování ve výši přibližně 1,5 milionu korun.
„Areál si jistě zaslouží zkultivovat, stane se pak ještě atraktivnějším místem,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že studie je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři starosty.
Zda Chodov se svou žádostí uspěje, by se mělo rozhodnout v průběhu roku 2022, samotné práce by pak podle všeho začaly v následujícím či dalším roce.
Bílá voda a její přilehlé okolí patří pro své rekreační a sportovní možnosti k nejvíce využívanému místu v blízkosti Chodova. Kromě přírodního koupaliště s jedinečnou kvalitou vody nabízí napojení na cyklostezky, běžecké trasy, praktické zázemí pro návštěvníky či venkovní posilovací stroje.
Martin Polák
Rada města ocenila Evu Bělohlávkovou
Ve městě pracuje a pomáhá už více než půl století
CHODOV (8.12.2021) - Cenu Rady města Chodova v úterý v ...
Rada města ocenila Evu Bělohlávkovou
Ve městě pracuje a pomáhá už více než půl století
CHODOV (8.12.2021) - Cenu Rady města Chodova v úterý v podvečer převzala z rukou starosty Patrika Pizingera a místostarosty Luďka Soukupa paní Eva Bělohlávková. Mimořádné ocenění získala mimo jiné za obětavou a nezištnou pomoc obyvatelům města a okolí v době pandemie při zajištění testování.
Jako zdravotnice začala pracovat už v 60. letech. Do chodovské polikliniky nastoupila v roce 1970 a od té doby je její pevnou součástí stejně tak, jako zdravotního systému v Chodově. Na odběry krve do laboratoře Evy Bělohlávkové chodí už několik generací nejen místních obyvatel.
„A k tomu všemu má velké srdce. I když sama nemá ráda, když se o tom mluví. V letošním roce koupila naší hasičské jednotce jako sponzorský dar nové zásahové přilby za mnoho desítek tisíc korun a pomohla jim zakoupit i vybavení pro novou čtyřkolku. Podporuje chodovské spolky a organizace a nikdy o tom nemluví. Prostě proto, že to považuje za samozřejmost,“ popsal svou zkušenost s Evou Bělohlávkovou starosta Chodova Patrik Pizinger.
Cenu rada města udělila teprve počtvrté. Před lety ji získali publicista a redaktor časopisu Stopař Ladislav Frank Nykl, historik města a shodou okolností vnuk Evy Bělohlávkové Miloš Bělohlávek a předseda chodovské organizace ČSOP Jan Svoboda.
Martin Polák
Město opět podpořilo provoz cyklobusu
Turisté s koly se dostanou po celém kraji
CHODOV (2.12.2021) – Chodov opět podpořil oblíbený cyklobus, který vozí ...
Město opět podpořilo provoz cyklobusu
Turisté s koly se dostanou po celém kraji
CHODOV (2.12.2021) – Chodov opět podpořil oblíbený cyklobus, který vozí turisty s koly po Karlovarském kraji. Radní na jeho provoz schválili dvacet tisíc korun.
Cyklobus v sezóně nabízí pět základních tras. Ty zahrnují atraktivní místa a lokality v celém regionu. Jedna ze zastávek je také přímo na chodovském autobusovém nádraží.
Cyklistiku Chodov podporuje dlouhodobě, a to formou pravidelných dotací pro místní klub či intenzivní snahou napojit město na páteřní cyklostezku podél Ohře.
V budoucnu chce Chodov vést stezku pro cyklisty také v opačném směru na Božičany a Novou Roli. Trasu by měla v dohledné době nadefinovat připravovaná vyhledávací studie.
Město nedávno uvedlo do života také novou tradici v podobě hromadných cyklovýletů do německého partnerského města Waldsassen.
Martin Polák
Radnice stanovila termíny svatebních obřadů
Počet svateb v Chodově meziročně pokles
CHODOV (1.12. 2021) - Chodovská radnice určila oficiální termíny svatebních ...
Radnice stanovila termíny svatebních obřadů
Počet svateb v Chodově meziročně pokles
CHODOV (1.12. 2021) - Chodovská radnice určila oficiální termíny svatebních obřadů na rok 2022, podle všeho jich bude jedenáct.
Město nabízí tři oficiální místa, kde si mohou snoubenci říci své „ano“. Kromě obřadní síně a přilehlé zahrady to je farní zahrada v těsné blízkosti dominanty města kostela svatého Vavřince. Po domluvě lze zajistit obřad i na jiném důstojném místě.
Počet svateb v Chodově v meziročním srovnání pokles. Zatímco v roce 2020 jich matrika evidovala 40 (včetně tří ve Vintířově, který spadá pod matriční obvod Chodova), letos se zatím konalo 33 obřadů (z toho 1 x Vintířov). Jeden obřad se má uskutečnit v druhé polovině prosince.
Termíny svatebních obřadů na roku 2022:
leden 22.1.            červenec 16.7.
únor 26. 2.             srpen 20. 8.
březen 12. 3.         září 10. 9.
duben 9. 4.            říjen - z důvodu konání voleb do ZM není termín stanoven
květen 21. 5.         listopad 12. 11.
červen 4. 6.           prosinec 10. 12.
V uvedených termínech se konají svatební obřady pouze ve výše uvedených místech určených obcí pro konání slavnostních obřadů.
V těchto dnech se nekonají obřady na jiném vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu Chodov.
Martin Polák
Výzva nejen pro seniory
Je nejvyšší čas řešit situaci kolem energií
CHODOV (30.11.2021) - Energetický regulační úřad ve spolupráci se Svazem ...
Výzva nejen pro seniory
Je nejvyšší čas řešit situaci kolem energií
CHODOV (30.11.2021) - Energetický regulační úřad ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR se obrací především na seniory, kteří se v souvislosti s ukončením činnosti některých dodavatelů energií dostali k dodavateli poslední instance (DPI), aby svou novou situaci začali urychleně řešit a přešli ke standardnímu dodavateli.
Stručný a přehledný postup, jak problém řešit a na koho se v případě potřeby obrátit, naleznete v letáku ZDE.
Martin Polák
Potravinová banka děkuje za podporu
Její pomoc v loňském roce využily tisíce lidí
CHODOV (29.11.2021) - Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu ...
Potravinová banka děkuje za podporu
Její pomoc v loňském roce využily tisíce lidí
CHODOV (29.11.2021) - Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Chodov za finanční podporu ve výši 20 000 Kč, kterou využila na činnost v letošním roce. Díky příspěvku se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Když je ale potřeba, pomáhá potravinová banka i jinak.
„Během vlny epidemie koronaviru jsme kromě poskytování potravin lidem v nouzi také pomáhali státu s distribucí roušek a respirátorů ze státních hmotných rezerv. Konkrétně městu Chodov jsme na jaře 2021 poskytli 2050 respirátorů pro osoby v nouzi a nyní na podzim 2000 jednorázových roušek pro žáky ve školách,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.
V roce 2020 jsme potraviny poskytli 50 subjektům včetně 10 měst (sociální odbory a OSPOD) v Karlovarském kraji. Takto se pomoc dostala k 5680 osobám v našem regionu. Jednalo se celkem o 127 tun potravin.
V Karlovarském kraji pravidelně pořádáme Sbírky potravin, které jsou součástí celorepublikových kampaní. Díky tomu můžeme náš sklad doplnit potravinami, které pro naše odběratelské organizace potřebujeme. Jedná se o těstoviny, cukr, rýži, mouku, konzervy, mléko, polévky nebo kompoty.
Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získáváme i od dalších měst z našeho kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany Karlovarského kraje, města Karlovy Vary, Kraslic, Chebu.
Potravinovou banku Karlovarského kraje z.s. založily v roce 2015 dobročinné organizace s dlouholetou působností v našem regionu – Farní charity, Armáda spásy a Pomoc v nouzi, o.p.s.
Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.
Ve stáncích nakupíte ještě tři roky
Náměstí ČSM změní v budoucnu podobu
CHODOV (25.11.2021) – Bílé prodejní stánky na náměstí ČSM, budou ...
Ve stáncích nakupíte ještě tři roky
Náměstí ČSM změní v budoucnu podobu
CHODOV (25.11.2021) – Bílé prodejní stánky na náměstí ČSM, budou na svém místě ještě nejméně tři roky. Rada města nájemcům o tuto dobu prodloužila smlouvy na pozemky pod stánky.
Chodov by rád okolí náměstí ČSM v budoucnu zrevitalizoval a už před lety si nechal na tento záměr zpracovat objemovou studii. Podle ní by se lokalita proměnila na lukrativní moderní městskou část. Pro případnou výstavbu by město hledalo vhodného investora
„V průběhu následujících let chceme pro tento plán připravovat území. Jedním z prvních kroků bude demolice staré základní umělecké školy,“ doplnil starosta Chodova Patrik Pizinger.
Prodejci v bílých stáncích v současné době nabízejí různý sortiment. Zákazníci tam najdou například květinářství, papírnictví či textil.
Martin Polák
Výzva hejtmana Karlovarského kraje
Hejtman ve své výzvě nabádá k očkování
Vážení obyvatelé Karlovarského kraje, vážení přátelé, většina z vás pravděpodobně sleduje horšící ...
Výzva hejtmana Karlovarského kraje
Hejtman ve své výzvě nabádá k očkování
Vážení obyvatelé Karlovarského kraje, vážení přátelé,
většina z vás pravděpodobně sleduje horšící se epidemickou situaci v České republice. V řadě krajů se opět musí omezovat nemocniční péče a znovu se části nemocnic mění na covidová oddělení, roste zátěž intenzivní péče. Možná vás uklidňuje pohled na mapu ČR, kde je Karlovarský kraj vyznačen stále nejsvětlejší barvou. V současné chvíli máme sice nejmenší přírůstky v rámci republiky, bohužel se však jedná o časovanou nálož.
Podle predikce budoucího vývoje, pokud se nyní nezachováme racionálně, nás v Karlovarském kraji čeká na přelomu ledna a února zahlcení zdravotního systému, vyčerpání lékařů a zdravotnického personálu, nedostatek kapacit pro covidové pacienty včetně těch s těžkým průběhem nemoci. Tento scénář počítá s dosavadním klesajícím tempem očkování a zjištěným nezájmem části zejména mladší části populace do 30 let. Bohužel tak realisticky spějeme do stejného, nebo horšího stavu jako na počátku tohoto roku.
Máme však stále 2 až 2,5 měsíce na to, abychom této situaci předešli. Odborná veřejnost se možná neshoduje na řadě věcí, na čem však panuje obecná shoda, je efektivita očkování a jeho prostřednictvím získaná kolektivní imunita společnosti. Ta je aktuálně naší obrovskou šancí, jak zůstat v bezpečné zóně.
Co pro to musíme udělat?
Všichni, kteří dosud nejsou očkovaní a očkovat se mohou, ať neprodleně navštíví svého praktického lékaře nebo jedno z očkovacích center a absolvují vakcinaci.
Všichni, kteří dostali upozornění s nárokem na posilovací dávku očkování, ať neprodleně navštíví svého praktického lékaře nebo jedno z očkovacích center a absolvují vakcinaci posilovací dávkou.
V případě, že bychom dosáhli kolektivní imunity v následujících týdnech, můžeme předejít velmi chmurnému aktuálnímu výhledu na zimní měsíce. Právě teď platí více než kdy dříve, že včasná vakcinace je nejúčinnější, bezpečnou a dostupnou cestou z covidové krize a lze tak předejít mnoha tragickým osudům a ztrátě svých bližních. Vakcinace mladší populace nechrání jen člověka samotného, ale zároveň dramaticky snižuje riziko přenosu ve svém okolí, včetně rodičů a prarodičů, kteří mohou mít vyšší pravděpodobnost komplikovaného, nebo dokonce fatálního, průběhu nemoci.
Bez nadsázky se dá říci, že každá další očkovaná skupina obyvatel pomáhá zachránit lidské životy, pomáhá ulevit v následujících měsících zdravotníkům a všem složkám integrovaného záchranného systému.
Intenzivně vás proto prosím, žádám, apeluji, abyste byli zodpovědní vůči sobě, vůči svému okolí a nechali se očkovat, jak nejdříve je to možné. Je to nyní náš společný úkol a snaha, jak ochránit náš kraj před drtivými následky z počátku roku. Vždyť za dobu pandemie koronaviru až dosud onemocnělo v našem kraji 47 955 lidí, celkem 1505 jich s covidem bohužel zemřelo.
Jedině díky včasnému očkování nás mohou čekat vánoční svátky a zimní měsíce bez rizika, že se nebudeme moci potkávat, co hůře, že budeme mít v mnoha případech své blízké v nemocniční péči a budeme se bát o jejich život.
Děkuji mnohokrát a spoléhám na vás.
Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Městu by prospělo posílení spojů
Analýza poukázala na rezervy v dopravě
CHODOV (11.11.2021) - Zlepšit autobusové spojení ve směru na Sokolov ...
Městu by prospělo posílení spojů
Analýza poukázala na rezervy v dopravě
CHODOV (11.11.2021) - Zlepšit autobusové spojení ve směru na Sokolov a Karlovy Vary či posílit Chodov nejméně o dvě autobusové zastávky. To jsou některé návrhy, které vzešly z poslední analýzy dopravní obslužnosti města.
„Tento dokument jsme si nechali zpracovat mimo jiné jako podklad a argumentaci pro jednání s Karlovarským krajem o nové dopravní obslužnosti. Ukázalo se, že řada návrhů je totožná s podněty, které nám posílají sami Chodováci,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.
Cílem analýzy je podle jejího autora přinést alternativní pohled na řešení veřejné dopravy pro Chodov, a to ve třech základních oblastech: veřejná doprava po ose Chodov – Karlovy Vary; veřejná doprava po ose Chodov – Sokolov a vnitřní doprava po Chodově.
„Výrazně chybí zastávka v ulici Karlovarská nedaleko centra města. Pro cestující od Karlových Varů by to znamenalo podstatné zkrácení docházkové vzdálenosti například k městskému
úřadu, gymnáziu a či na poštu,“ píše se například v dokumentu s tím, že další uplatnění by mohly najít také zastávky v ulici Lesní či v ulici Husova poblíž obchodního centra Penny market u
křižovatky s ulicemi Okružní a Hlavní (resp. U koupaliště).
Analýza zmiňuje i MHD, která v Chodově až do konce roku 2008 v omezeném provozu s jedním spojem jezdila. Její obnovení však není z celé řady důvodů rentabilní a smysluplné.
„Jde o materiál, s kterým budeme dál pracovat ve spolupráci s dopravci i Karlovarským krajem, abychom našli koncepční a optimální řešení,“ poznamenal starosta.
Martin Polák
Seniory bude vozit Chodovský expres
Služba by mohla být k dispozici od března 2022
CHODOV (10.11.2021) - Novou službu, takzvaný Chodovský expres, nabídne počátkem ...
Seniory bude vozit Chodovský expres
Služba by mohla být k dispozici od března 2022
CHODOV (10.11.2021) - Novou službu, takzvaný Chodovský expres, nabídne počátkem příštího roku seniorům a zdravotně znevýhodněným spoluobčanům chodovská radnice. Město ji bude provozovat zcela ve vlastní režii a do svého autoparku pořídí víceúčelové vozidlo (MPV) za zhruba 600 000 korun.
Chodovský expres bude potřebné dopravovat především k lékaři, do lékárny a na úřady. Mimo město bude zajíždět také do Karlových Varů a Sokolova, ale opět pouze do zdravotnických zařízeních a na úřady.
„Populace stárne a po podobné pomoci volají chodovští senioři už několik let. Poslední roky a události ukázaly, že je opravdu potřeba,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že Chodov se inspiroval u kolegů v Aši, která poskytla i pomoc s vytvořením registračního systému.
Služba bude spadat pod odbor sociálních věcí, kde se budou jednotlivé jízdy objednávat. Chodovský expres je určen pro seniory nad 65 let a držitele průkazek TP, ZTP, ZTP/P. Cena za jednu jízdu je prozatím stanovena na dvacet korun.
Provozní doba Chodovského expresu bude kopírovat provozní dobu městského úřadu.
Martin Polák
Hasiči představili novou čtyřkolku
Stroj zvládne i těžko přístupný terén
CHODOV (8. 9. 2021) – Nové užitkové terénní vozidlo, které ...
Hasiči představili novou čtyřkolku
Stroj zvládne i těžko přístupný terén
CHODOV (8. 9. 2021) – Nové užitkové terénní vozidlo, které zvládne i jízdu v náročných podmínkách, představili chodovští hasiči. Veřejnost mohla vybavenou čtyřkolka spatřit v závěru srpna v rámci tradičního běžeckého závodu Chodovská vlečka.
Speciál se zateplenou a vyhřívanou kabinou je určen především pro zásahy v nepřístupném terénu, transporty pacientů k sanitce, ale také pro asistenci u požárů a pátracích akcí. Novou technikou tak hasiči reagují mimo jiné na rozvoj areálu Bíla voda a přilehlé výsypky, kde neustále narůstají počty běžců, turistů a cyklistů. Právě ke zraněným sportovcům a výletníkům ve volné přírodě mají záchranáři a hasiči ztížený přístup.
„Čtyřkolka najde využití i v jiných oblastech, například při pomocných pracích pro město či zajištění městských akcí,“ doplnil velitel chodovských hasičů Jiří Kiss.
Pořízení čtyřkolky včetně příslušenství vyšlo zhruba na zhruba 800 tisíc korun, přičemž Karlovarský kraj (http://www.kr-karlovarsky.cz/, http://www.zivykraj.cz/) poskytl 210 tisíc korun formou dotace. Na pořízení se podílela také paní Eva Bělohlávková a společnost KH Czechia.
„V poslední době se nám potvrdilo, že kvalitní technika se vyplácí. Vnímáme to jako investici do bezpečnosti nejen Chodováků,“ okomentoval rozšíření hasičského autoparku starosta Chodova Patrik Pizinger.
Technické parametry čtyřkolky naleznete ZDE.
Martin Polák
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
SENIORKY A SENIOŘI POZOR
Termíny svatebních obřadů v roce 2022
9:00
Kreslím, kreslíš, kreslíme
aneb DISTANČNÍ VÝUKA NÁS NEZASTAVÍ. ZŠ Husova připravila ukázky prací svých žáků, které vznikly v době uzavření škol.

Více informací

galerie DDM Bludiště
13.3.
17:00
Lyžování v Itálii 2022
9:00
Kreslím, kreslíš, kreslíme
aneb DISTANČNÍ VÝUKA NÁS NEZASTAVÍ. ZŠ Husova připravila ukázky prací svých žáků, které vznikly v době uzavření škol.

Více informací

galerie DDM Bludiště
11.7.
Příměstský tábor
areál DDM Bludiště
Přidat do kalendáře
11.8.
16:00
Ozdravný pobyt v Chorvatsku