Radnice stanovila termíny svatebních obřadů
Počet svateb v Chodově meziročně pokles
CHODOV (1.12. 2021) - Chodovská radnice určila oficiální termíny svatebních ...
Radnice stanovila termíny svatebních obřadů
Počet svateb v Chodově meziročně pokles
CHODOV (1.12. 2021) - Chodovská radnice určila oficiální termíny svatebních obřadů na rok 2022, podle všeho jich bude jedenáct.
Město nabízí tři oficiální místa, kde si mohou snoubenci říci své „ano“. Kromě obřadní síně a přilehlé zahrady to je farní zahrada v těsné blízkosti dominanty města kostela svatého Vavřince. Po domluvě lze zajistit obřad i na jiném důstojném místě.
Počet svateb v Chodově v meziročním srovnání pokles. Zatímco v roce 2020 jich matrika evidovala 40 (včetně tří ve Vintířově, který spadá pod matriční obvod Chodova), letos se zatím konalo 33 obřadů (z toho 1 x Vintířov). Jeden obřad se má uskutečnit v druhé polovině prosince.
Termíny svatebních obřadů na roku 2022:
leden 22.1.            červenec 16.7.
únor 26. 2.             srpen 20. 8.
březen 12. 3.         září 10. 9.
duben 9. 4.            říjen - z důvodu konání voleb do ZM není termín stanoven
květen 21. 5.         listopad 12. 11.
červen 4. 6.           prosinec 10. 12.
V uvedených termínech se konají svatební obřady pouze ve výše uvedených místech určených obcí pro konání slavnostních obřadů.
V těchto dnech se nekonají obřady na jiném vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu Chodov.
Martin Polák
Výzva nejen pro seniory
Je nejvyšší čas řešit situaci kolem energií
CHODOV (30.11.2021) - Energetický regulační úřad ve spolupráci se Svazem ...
Výzva nejen pro seniory
Je nejvyšší čas řešit situaci kolem energií
CHODOV (30.11.2021) - Energetický regulační úřad ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR se obrací především na seniory, kteří se v souvislosti s ukončením činnosti některých dodavatelů energií dostali k dodavateli poslední instance (DPI), aby svou novou situaci začali urychleně řešit a přešli ke standardnímu dodavateli.
Stručný a přehledný postup, jak problém řešit a na koho se v případě potřeby obrátit, naleznete v letáku ZDE.
Martin Polák
Chodov opět podpořil potravinovou banku
Její pomoc v loňském roce využily tisíce lidí
CHODOV (29.11.2021) - Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu ...
Chodov opět podpořil potravinovou banku
Její pomoc v loňském roce využily tisíce lidí
CHODOV (29.11.2021) - Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Chodov za finanční podporu ve výši 20 000 Kč, kterou využila na činnost v letošním roce. Díky příspěvku se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Když je ale potřeba, pomáhá potravinová banka i jinak.
„Během vlny epidemie koronaviru jsme kromě poskytování potravin lidem v nouzi také pomáhali státu s distribucí roušek a respirátorů ze státních hmotných rezerv. Konkrétně městu Chodov jsme na jaře 2021 poskytli 2050 respirátorů pro osoby v nouzi a nyní na podzim 2000 jednorázových roušek pro žáky ve školách,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.
V roce 2020 jsme potraviny poskytli 50 subjektům včetně 10 měst (sociální odbory a OSPOD) v Karlovarském kraji. Takto se pomoc dostala k 5680 osobám v našem regionu. Jednalo se celkem o 127 tun potravin.
V Karlovarském kraji pravidelně pořádáme Sbírky potravin, které jsou součástí celorepublikových kampaní. Díky tomu můžeme náš sklad doplnit potravinami, které pro naše odběratelské organizace potřebujeme. Jedná se o těstoviny, cukr, rýži, mouku, konzervy, mléko, polévky nebo kompoty.
Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získáváme i od dalších měst z našeho kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany Karlovarského kraje, města Karlovy Vary, Kraslic, Chebu.
Potravinovou banku Karlovarského kraje z.s. založily v roce 2015 dobročinné organizace s dlouholetou působností v našem regionu – Farní charity, Armáda spásy a Pomoc v nouzi, o.p.s.
Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.
Chodov nabízí vakcíny bez registrace
Očkuje se v pondělí a ve středu, až do odvolání
CHODOV (26.11.2021) - Až do odvolání nabízí jednodávkovou vakcínu Janssen (Johnson & Johnson) ...
Chodov nabízí vakcíny bez registrace
Očkuje se v pondělí a ve středu, až do odvolání
CHODOV (26.11.2021) - Až do odvolání nabízí jednodávkovou vakcínu Janssen (Johnson & Johnson) proti onemocnění COVID-19 všem zájemcům očkovací místo v Chodově v Galerii U Vavřince, stejně tak posilující 3. dávku vakcíny MODERNA. Na oba typy vakcín se lze dostavit bez předchozí registrace.
V Chodově se očkuje vždy v pondělí a ve středu, v případě změny budeme veřejnost co nejdříve informovat.
Očkovací místo je otevřené v době od 13.00 hodin do 17.00 hodin.
Upozorňujeme, že v Chodově se očkují jen zájemci od 18 let.
Martin Polák
Vyšel elektronický Zpravodaj města Chodova
Měsíční přehled událostí ve vašem nejbližším okolí
CHODOV (26.11.2021) - Nové vydání Zpravodaje města Chodova v elektronické ...
Vyšel elektronický Zpravodaj města Chodova
Měsíční přehled událostí ve vašem nejbližším okolí
CHODOV (26.11.2021) - Nové vydání Zpravodaje města Chodova v elektronické podobě je už k dispozici. Kromě pravidelných rubrik se v něm například dočtete o tom, že chodovská busta V. I. Lenina byla úplně prvním Leninovým pomníkem na území ČSR po roce 1945, naleznete zde také doporučení vzešlá z analýzy dopravní obslužnosti či pozvánku na den otevřených dveří v nové základní umělecké škole.
Zpravodaj naleznete na https://bit.ly/3cPltaH.
V tištěné podobě dostanete zpravodaj do schránek v prvních dnech měsíce prosince. Pokud ho ve své schránce nenaleznete, dejte nám vědět na adresu zpravodaj@kasschodov.cz.
Martin Polák
Krátkodobá a výhodná oddlužovací akce
„Milostivé léto“ pomůže od exekucí
Tato nabídka vznikla v rámci novely exekučního řádu a občanského soudního ...
Krátkodobá a výhodná oddlužovací akce
„Milostivé léto“ pomůže od exekucí
Tato nabídka vznikla v rámci novely exekučního řádu a občanského soudního řádu a pomůže dlužníkům vymanit se z dluhů vůči státu nebo obci.
Občané, jejichž dluhy vůči Městu Chodov jsou vymáhány prostřednictvím soudního exekutora, mohou využít akci „Milostivé léto“ a vypořádat se s nimi. V principu jde o to, že kdo zaplatí v období od 28.10.2021 do 28.01.2022 původní dluh vůči městu (jistinu) a paušální poplatek na exekuci ve výši 907,50 Kč, odpustí se mu zbytek dluhu. Dlužník však nesmí být v insolvenci.
Jak postupovat:
1. Oslovit soudního exekutora, který vymáhání dluhu řeší. Město Chodov spolupracuje s Mgr. Ing. Jiřím Proškem, Plzeň-město, jehož kancelář je možno kontaktovat v pondělí pátek v době od 08:00 – 14:00 na tel. 377 464 009, popř. prostřednictvím e-mailu: info@exekutors.cz. Zde povinný zjistí výši dluhu a kolik je potřeba uhradit.
2. Dlužník musí výslovně uvést, že chce využít institut „Milostivého léta“ a požádat exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část druhá, článek IV., bod 25.
3. Vzhledem k tomu, že se jedná výhradně o vztah mezi dlužníkem a exekutorem, nemá význam v této záležitosti oslovovat úředníky městského úřadu. Město nemá k dispozici žádné prostředky jak „Milostivé léto“ ovlivnit.
„Milostivé léto“ se týká i dluhů vůči Bytservisu Chodov s.r.o., jehož vlastníkem je Město Chodov. Tato organizace však využívá služby i jiných exekutorských kanceláří, proto by se měl dlužník u nich nejdříve dotázat, kterého exekutora oslovit a poté může také postupovat dle výše uvedeného bodu č. 2.
„Milostivé léto“ se nevztahuje na peněžité tresty, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení, na náhrady škody za spáchanou trestnou činnost a dále na pohledávky na výživném nebo na pohledávky náhrad škody na zdraví.
Dlužníkům, kteří tuto velmi výjimečnou oddlužovací akci nevyužijí, zůstává dluh nadále ve stejné výši, včetně nákladů na exekuční řízení a jejich dluh bude nadále vymáhán prostřednictvím exekuce.
Ing. Vladislava Rejhová, úsek vymáhání pohledávek
Ve stáncích nakupíte ještě tři roky
Náměstí ČSM změní v budoucnu podobu
CHODOV (25.11.2021) – Bílé prodejní stánky na náměstí ČSM, budou ...
Ve stáncích nakupíte ještě tři roky
Náměstí ČSM změní v budoucnu podobu
CHODOV (25.11.2021) – Bílé prodejní stánky na náměstí ČSM, budou na svém místě ještě nejméně tři roky. Rada města nájemcům o tuto dobu prodloužila smlouvy na pozemky pod stánky.
Chodov by rád okolí náměstí ČSM v budoucnu zrevitalizoval a už před lety si nechal na tento záměr zpracovat objemovou studii. Podle ní by se lokalita proměnila na lukrativní moderní městskou část. Pro případnou výstavbu by město hledalo vhodného investora
„V průběhu následujících let chceme pro tento plán připravovat území. Jedním z prvních kroků bude demolice staré základní umělecké školy,“ doplnil starosta Chodova Patrik Pizinger.
Prodejci v bílých stáncích v současné době nabízejí různý sortiment. Zákazníci tam najdou například květinářství, papírnictví či textil.
Martin Polák
Vánoční výzdoba se rozsvítí už v pátek
Poprvé zazní všechny zvony najednou
CHODOV (24.11.2021) – Vánoční strom a výzdoba ulic v Chodově ...
Vánoční výzdoba se rozsvítí už v pátek
Poprvé zazní všechny zvony najednou
CHODOV (24.11.2021) – Vánoční strom a výzdoba ulic v Chodově se rozsvítí v pátek 26. listopadu v době 16.40 - 16.45 hodin.
O chvíli později pak bude následovat adventní koncert loketské kapely Roháči v kostele svatého Vavřince, začátek je v 18 hodin. V průběhu koncertu je nutné dodržovat platná vládní nařízení.
„Při rozsvícení poprvé zazní celé plénum zvonů kostela svatého Vavřince, které letos doplnil zvon sv. Barbora,“ upozornil na novinku městský historik Miloš Bělohlávek s tím, že jen samotný zvon sv. Barbora, dar chodovského hornického spolku Solles, uslyší Chodováci 4. prosince v 11 hodin.
„Klasické adventní trhy se v pátek sice neuskuteční, ale to neznamená, že přijdeme o všechny chodovské tradice. A ačkoliv si k tomu tentokrát nekoupíte u stánku svařené víno a bohužel neuslyšíte ani tradiční hudební vystoupení, určitě se s dětmi na rozsvícený stromek a vánoční výzdobu přijďte během víkendu podívat,“ zve obyvatele Chodova jeho starosta Patrik Pizinger.
 
Martin Polák
Letošní adventní trhy se ruší
Důvodem je horšící se pandemická situace
CHODOV (19.11.2021) - Adventní trhy a slavnostní zahájení adventní doby, ...
Letošní adventní trhy se ruší
Důvodem je horšící se pandemická situace
CHODOV (19.11.2021) - Adventní trhy a slavnostní zahájení adventní doby, které byly naplánované na příští pátek 26. listopadu, se vzhledem k pandemické situaci a dalším vládním nařízením ruší.
„Podle nových opatření bychom podle všeho museli náměstí oplotit, u vstupů kontrolovat doklady o očkování, nebo o prodělané nemoci a umožnit vstup jen těm, kdo se prokáží platným certifikátem. Takové nařízení je nesmírně náročné vymáhat a kontrolovat, ale hlavně si myslím, že to nemá s adventní atmosférou vůbec nic společného,“ okomentoval situaci starosta Chodova Patrik Pizinger.
Martin Polák
Výzva hejtmana Karlovarského kraje
Hejtman ve své výzvě nabádá k očkování
Vážení obyvatelé Karlovarského kraje, vážení přátelé, většina z vás pravděpodobně sleduje horšící ...
Výzva hejtmana Karlovarského kraje
Hejtman ve své výzvě nabádá k očkování
Vážení obyvatelé Karlovarského kraje, vážení přátelé,
většina z vás pravděpodobně sleduje horšící se epidemickou situaci v České republice. V řadě krajů se opět musí omezovat nemocniční péče a znovu se části nemocnic mění na covidová oddělení, roste zátěž intenzivní péče. Možná vás uklidňuje pohled na mapu ČR, kde je Karlovarský kraj vyznačen stále nejsvětlejší barvou. V současné chvíli máme sice nejmenší přírůstky v rámci republiky, bohužel se však jedná o časovanou nálož.
Podle predikce budoucího vývoje, pokud se nyní nezachováme racionálně, nás v Karlovarském kraji čeká na přelomu ledna a února zahlcení zdravotního systému, vyčerpání lékařů a zdravotnického personálu, nedostatek kapacit pro covidové pacienty včetně těch s těžkým průběhem nemoci. Tento scénář počítá s dosavadním klesajícím tempem očkování a zjištěným nezájmem části zejména mladší části populace do 30 let. Bohužel tak realisticky spějeme do stejného, nebo horšího stavu jako na počátku tohoto roku.
Máme však stále 2 až 2,5 měsíce na to, abychom této situaci předešli. Odborná veřejnost se možná neshoduje na řadě věcí, na čem však panuje obecná shoda, je efektivita očkování a jeho prostřednictvím získaná kolektivní imunita společnosti. Ta je aktuálně naší obrovskou šancí, jak zůstat v bezpečné zóně.
Co pro to musíme udělat?
Všichni, kteří dosud nejsou očkovaní a očkovat se mohou, ať neprodleně navštíví svého praktického lékaře nebo jedno z očkovacích center a absolvují vakcinaci.
Všichni, kteří dostali upozornění s nárokem na posilovací dávku očkování, ať neprodleně navštíví svého praktického lékaře nebo jedno z očkovacích center a absolvují vakcinaci posilovací dávkou.
V případě, že bychom dosáhli kolektivní imunity v následujících týdnech, můžeme předejít velmi chmurnému aktuálnímu výhledu na zimní měsíce. Právě teď platí více než kdy dříve, že včasná vakcinace je nejúčinnější, bezpečnou a dostupnou cestou z covidové krize a lze tak předejít mnoha tragickým osudům a ztrátě svých bližních. Vakcinace mladší populace nechrání jen člověka samotného, ale zároveň dramaticky snižuje riziko přenosu ve svém okolí, včetně rodičů a prarodičů, kteří mohou mít vyšší pravděpodobnost komplikovaného, nebo dokonce fatálního, průběhu nemoci.
Bez nadsázky se dá říci, že každá další očkovaná skupina obyvatel pomáhá zachránit lidské životy, pomáhá ulevit v následujících měsících zdravotníkům a všem složkám integrovaného záchranného systému.
Intenzivně vás proto prosím, žádám, apeluji, abyste byli zodpovědní vůči sobě, vůči svému okolí a nechali se očkovat, jak nejdříve je to možné. Je to nyní náš společný úkol a snaha, jak ochránit náš kraj před drtivými následky z počátku roku. Vždyť za dobu pandemie koronaviru až dosud onemocnělo v našem kraji 47 955 lidí, celkem 1505 jich s covidem bohužel zemřelo.
Jedině díky včasnému očkování nás mohou čekat vánoční svátky a zimní měsíce bez rizika, že se nebudeme moci potkávat, co hůře, že budeme mít v mnoha případech své blízké v nemocniční péči a budeme se bát o jejich život.
Děkuji mnohokrát a spoléhám na vás.
Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Revitalizace sídliště Tovární jde do finiše
Prostranství mezi paneláky ožije zelení
CHODOV (15.11. 2021) – Závěrečná třetí etapa rozsáhlé revitalizace panelového ...
Revitalizace sídliště Tovární jde do finiše
Prostranství mezi paneláky ožije zelení
CHODOV (15.11. 2021) – Závěrečná třetí etapa rozsáhlé revitalizace panelového sídliště, které tvoří ulice Tovární, Školní a Palackého, se blíží ke svému závěru. Hotovo má být do konce letošního roku.
Město nechává v rámci této části úprav vysadit desítky nových stromů, více než dva tisíce keřů a nejméně dvě městské louky. Přibyly herní prvky, hřiště pro mladší i starší děti a postupně se objevuje mobiliář, který mimo jiné zahrnuje 27 lavic a dvě sestavy se stolem.
Tato poslední etapa si vyžádá částku ve výši zhruba 12 milionů korun, polovinu z ní tvoří státní dotace.
Celou akci Chodov zahájil před několika lety první etapou, při níž došlo k výměně a opravě kanalizace za 7,5 milionu korun. Následná etapa pak zahrnovala opravy chodníků a nová parkovací místa za přibližně 8,5 milionu korun.
Město nyní intenzivně připravuje obdobné projekty na revitalizaci i pro další chodovská sídliště. K jejich realizaci by mělo dojít v následujících letech.
Asi nejdále je v přípravě takzvaná stará Husova (vnitroblok od OC Tipo po Chodovský potok), kdy radnice nechává rozkreslovat navrženou studii do projektové dokumentace.
Martin Polák
Městu by prospělo posílení spojů
Analýza poukázala na rezervy v dopravě
CHODOV (11.11.2021) - Zlepšit autobusové spojení ve směru na Sokolov ...
Městu by prospělo posílení spojů
Analýza poukázala na rezervy v dopravě
CHODOV (11.11.2021) - Zlepšit autobusové spojení ve směru na Sokolov a Karlovy Vary či posílit Chodov nejméně o dvě autobusové zastávky. To jsou některé návrhy, které vzešly z poslední analýzy dopravní obslužnosti města.
„Tento dokument jsme si nechali zpracovat mimo jiné jako podklad a argumentaci pro jednání s Karlovarským krajem o nové dopravní obslužnosti. Ukázalo se, že řada návrhů je totožná s podněty, které nám posílají sami Chodováci,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.
Cílem analýzy je podle jejího autora přinést alternativní pohled na řešení veřejné dopravy pro Chodov, a to ve třech základních oblastech: veřejná doprava po ose Chodov – Karlovy Vary; veřejná doprava po ose Chodov – Sokolov a vnitřní doprava po Chodově.
„Výrazně chybí zastávka v ulici Karlovarská nedaleko centra města. Pro cestující od Karlových Varů by to znamenalo podstatné zkrácení docházkové vzdálenosti například k městskému
úřadu, gymnáziu a či na poštu,“ píše se například v dokumentu s tím, že další uplatnění by mohly najít také zastávky v ulici Lesní či v ulici Husova poblíž obchodního centra Penny market u
křižovatky s ulicemi Okružní a Hlavní (resp. U koupaliště).
Analýza zmiňuje i MHD, která v Chodově až do konce roku 2008 v omezeném provozu s jedním spojem jezdila. Její obnovení však není z celé řady důvodů rentabilní a smysluplné.
„Jde o materiál, s kterým budeme dál pracovat ve spolupráci s dopravci i Karlovarským krajem, abychom našli koncepční a optimální řešení,“ poznamenal starosta.
Martin Polák
Seniory bude vozit Chodovský expres
Služba by mohla být k dispozici od března 2022
CHODOV (10.11.2021) - Novou službu, takzvaný Chodovský expres, nabídne počátkem ...
Seniory bude vozit Chodovský expres
Služba by mohla být k dispozici od března 2022
CHODOV (10.11.2021) - Novou službu, takzvaný Chodovský expres, nabídne počátkem příštího roku seniorům a zdravotně znevýhodněným spoluobčanům chodovská radnice. Město ji bude provozovat zcela ve vlastní režii a do svého autoparku pořídí víceúčelové vozidlo (MPV) za zhruba 600 000 korun.
Chodovský expres bude potřebné dopravovat především k lékaři, do lékárny a na úřady. Mimo město bude zajíždět také do Karlových Varů a Sokolova, ale opět pouze do zdravotnických zařízeních a na úřady.
„Populace stárne a po podobné pomoci volají chodovští senioři už několik let. Poslední roky a události ukázaly, že je opravdu potřeba,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že Chodov se inspiroval u kolegů v Aši, která poskytla i pomoc s vytvořením registračního systému.
Služba bude spadat pod odbor sociálních věcí, kde se budou jednotlivé jízdy objednávat. Chodovský expres je určen pro seniory nad 65 let a držitele průkazek TP, ZTP, ZTP/P. Cena za jednu jízdu je prozatím stanovena na dvacet korun.
Provozní doba Chodovského expresu bude kopírovat provozní dobu městského úřadu.
Martin Polák
Kříž připomene zaniklé obce
V těchto dnech ho dokončují Loketské městské lesy
CHODOV (5.11.2021) – Velký dřevěný kříž se bude už v ...
Kříž připomene zaniklé obce
V těchto dnech ho dokončují Loketské městské lesy
CHODOV (5.11.2021) – Velký dřevěný kříž se bude už v příštím roce tyčit na vrcholu Smolnické výsypky. Má připomínat tamní obce a vesničky, které musely v minulém století ustoupit obřímu množství zeminy navezené z nedalekých lomů.
Kříž podle modelu v těchto dnech dokončují Loketské městské lesy. Zhotovují ho z odolného modřínu, jenž se osvědčil ve vysokohorských oblastech, například v rakouských Alpách.
„V průběhu listopadu bychom ho mohli převzít. S instalací pak počítáme zhruba na jaře příštího roku,“ poznamenal městský historik Miloš Bělohlávek.
Ten byl společně s místostarostou Luďkem Soukupem v minulých dnech na informační schůzce přímo u výrobce doladit poslední detaily. „Kříž bude podle všeho velmi hezký, bude to důstojná připomínka okolních zaniklých obcí,“ poznamenal místostarosta.
Martin Polák
Kameny zmizelých připomenou oběti holokaustu
Chodov letos položí osm nových pomníčků
CHODOV (4.11.2021) – Už čtyřiadvacet kamenů zmizelých (stolpersteine) bude v ...
Kameny zmizelých připomenou oběti holokaustu
Chodov letos položí osm nových pomníčků
CHODOV (4.11.2021) – Už čtyřiadvacet kamenů zmizelých (stolpersteine) bude v letošním roce v ulicích Chodova připomínat jeho obyvatele, kteří byli v průběhu druhé světové války zavražděni v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Stávajících šestnáct pomníčků doplní počátkem listopadu osm dalších. Ty nechá město uložit jako vzpomínku na členy rodiny Schwabachů a Sommerů.
Šest kamenů přibude v ulici Dukelských hrdinů v místě, kde stál činžovní dům rodiny Wilhelma Schwabacha. Rozvětvenou rodinu Schwabachů založil obchodník Wilhelm Schwabach (1858-1941), pocházející z Teplic. Do Chodova se přistěhoval za obchodem na počátku 90. let 19. století. Měli zde velký obchod s potravinami a patřil jim jeden z domů v tehdejší Fenklově ulici.
„Většina rodiny uprchla z Chodova hned krátce po obsazení pohraničí na počátku října 1938. Doma v Chodově zůstal jen starý Wilhelm Schwabach, kterému tehdy bylo již 80 let, a jeho žena Elsa. Syn Otto se svou rodinou uprchl do Prahy, odkud se v následujícím roce pokoušel vycestovat do zahraničí. Bohužel, žádná země v té době židovské uprchlíky již nepřijímala,“ uvedl chodovský městský historik Miloš Bělohlávek.
„V srpnu 1942 byla rodina transportována do Terezína a o půl roku později byli zařazeni do transportu do vyhlazovacího tábora. Transport nesl označení Cq a vyjel z Terezína 20. ledna 1943. Z dvou tisíc osob v transportu přežil válku jen jediný člověk,“ pokračoval historik s tím, že Otto Schwabach, jeho žena Valerie, třináctiletý syn Bedřich i sedmiletý Kurt byli zavražděni v plynové komoře krátce po příjezdu do Osvětimi. 
„Wilhelm Schwabach byl přesídlen do židovského tábora pro přestárlé v Odeři u Hroznětína. Zde bylo shromážděno několik stovek židovských obyvatel regionu ve velmi vysokém věku. Ti zde kvůli nedostatku péče a strašným podmínkám umírali sešlostí věkem, vyčerpáním, ale i na nemoci, které se táborem šířily. Wilhelm Schwabach zemřel 18. dubna 1941 a je zatím nejstarší známou chodovskou obětí holokaustu. Když byl zavražděn, bylo mu 83 let,“ popsal tragický konec obchodníka Miloš Bělohlávek.
Další dva kameny pak připomenou členy rodiny Sommerovy. Položeny budou před obchodním domem Prior ve Staroměstské ulici. „Jeden za Gretu Rosenbaumovou, rozenou Sommerovou (1908-1944) a druhý za Editu Sommerovou (1913-1942). Na místě je již několik let kámen připomínající jejich matku Idu Sommerovou,“ doplnil historik.
Pietní akt se letos uskuteční tradičně ve výroční den Křišťálové noci. Obyvatelé Chodova i okolí jsou proto zváni dne 9. listopadu v 18.30 hodin k domu č. p. 838 v ulici Dukelských hrdinů, kde vzpomínková akce začne.
Chodov se stal v roce 2015 prvním městem v Karlovarském kraji, kde byly kameny připomínající za války zavražděné osoby položeny. V Evropě je dnes položeno více než osmdesát tisíc kamenů ve třiceti zemích.
Martin Polák
Začíná výstava Dárečky pro radost
Galerie DDM Bludiště představí ruční výrobky
CHODOV (2.11.2021) - Chcete udělat radost sobě i vašim blízkým? ...
Začíná výstava Dárečky pro radost
Galerie DDM Bludiště představí ruční výrobky
CHODOV (2.11.2021) - Chcete udělat radost sobě i vašim blízkým? Přijďte na prodejní výstavu ručního tvoření, která začíná dnes 2. listopadu v galerii v DDM Bludiště.
Najdete zde výrobky pro potěšení i k užitku - háčkované košíky, dekorace do bytu, vánoční dekorace, náramky i další drobnosti. Výstavní dny jsou úterý a čtvrtek 9 – 12 a 14 – 17 (odpoledne za účasti autorek), konec výstavy je 18.11.
Datum zahájení zmíněné výstavy jsme ve Zpravodaji města Chodova omylem zaměnili za akci Šikovné ruce – Prodejní výstava Denního centra Mateřídouška, jejíž vernisáž se uskuteční v pondělí 22.11 od 14 hodin rovněž v galerii DDM Bludiště. Výrobky klientů Mateřídoušky si pak můžete prohlédnout a zakoupit každý den až do pátku 26. listopadu v době 9 – 12 a 14 – 17.
Za chybu se pořadatelům i čtenářům omlouváme.
Martin Polák
Chodov si připomněl vznik státu
Další slavnostní akt se uskuteční v listopadu
CHODOV (27.10.2021) - Chodov si dnes v předstihu připomněl 103. ...
Chodov si připomněl vznik státu
Další slavnostní akt se uskuteční v listopadu
CHODOV (27.10.2021) - Chodov si dnes v předstihu připomněl 103. výročí vzniku samostatného československého státu, které připadá na 28. října.
Slavnostní akt se tradičně konal u Památníku obětem válek v městském parku a kromě představitelů města se ho zúčastnili také zástupci armády, Policie ČR, městské policie, hasičů a dalších spolků.
Nejbližší akcí, která se v parku uskuteční, bude listopadový Den válečných veteránů ve čtvrtek 11.11. 2021. Začátek pietního aktu, na nějž je zvána veřejnost, je v 11 hodin.
Martin Polák
V Chodově se opět otevírá očkovací místo
V provozu je také krajská asistenční linka 800 600 444
CHODOV (25. 10. 2021) - Kvůli zahájení přeočkování posilující 3. ...
V Chodově se opět otevírá očkovací místo
V provozu je také krajská asistenční linka 800 600 444
CHODOV (25. 10. 2021) - Kvůli zahájení přeočkování posilující 3. dávkou vakcíny proti COVID-19 a snazší dostupnosti očkovací látky od výrobce Moderna, kterou byla v minulosti očkována většina zájemců v chodovském očkovacím místě, bude od středy 27. října 2021 opět otevřeno očkovací místo v Chodově, v Galerii U Vavřince, Staroměstská 39. Dočasný provoz očkovacího místa bude plně personálně zajišťovat Karlovarská krajská nemocnice.
Zájemci z Chodova a okolí byli očkováni v případě první a druhé dávky vakcínou Spikevax
od výrobce Moderna. Proto jsme městu nabídli, že by se přechodně očkovací místo v Chodově otevřelo a usnadnili bychom tak zájemcům o posilující 3. dávku přístup k očkování v okamžiku, kdy jejich praktický lékař touto vakcínou neočkuje. Stále ale platí, že lidé, kteří mají zájem
o posilující dávku očkování, by se v první řadě měli obrátit na svého praktického lékaře, který očkování proti COVID-19 zajistí stejně jako ostatní druhy vakcinace,“
vysvětlila MUDr. Dagmar Uhlíková, lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice a krajská koordinátorka očkování s tím, že v případě podání 3. dávky je vždy nutná registrace prostřednictvím centrálního rezervačního systému: https://registrace.mzcr.cz/.
Očkovací místo v Chodově bude očkovat vakcínou Spikevax (výrobce Moderna), a to výhradně posilující 3. dávky očkování po předchozí registraci v centrálním rezervačním systému, v těchto termínech:
27. 10. 2O21 (středa)
1. 11. 2021 (pondělí)
3. 11. 2021 (středa)
8. 11. 2021 (pondělí)
10. 11. 2021(středa)
15. 11. 2021 (pondělí)
22. 11. 2021 (pondělí)
24. 11. 2021 (středa)
29. 11. (pondělí)
Vždy v době od 13.00 hodin do 17.00 hodin.
Město Chodov poskytne pro opětovné uvedení očkovacího místa do provozu veškerou součinnost. „Pochopitelně jsme rádi, že kraj nechá očkovací místo opět otevřít, protože se tím výrazně zlepší možnost pro lidi dříve očkované vakcínou od Moderny navázat 3. dávkou opět v Chodově. Rozumím tomu, že jde o dočasné zprovoznění a věřím, že toho využije co nejvíce chodovských občanů i těch z okolí našeho města,“ dodal Patrik Pizinger, starosta Chodova.
Adresy všech ostatních očkovacích míst najdou lidé na krajském webu k očkování: https://www.kr-karlovarsky.cz/covid-19/Stranky/ockovani_kvk.aspx. Přeočkování 3. dávkou se provádí vakcínami obsahujícími molekulu označovanou jako mRNA, což je právě vakcína Spikevax od výrobce Moderna, ale také Comirnaty od společnosti Pfizer BioNTech. Očkovat se v Chodově mohou nechat i osoby, které byly očkovány např. vakcínou Vaxzevria (AstraZeneca).
Ohledně přeočkování proti COVID-19 posilující 3. dávkou a v případě problémů s registrací na očkování se zájemci mohou obrátit na státní asistenční linku 1221. Do provozu bude v pátek 22. října 2021 opět uvedena také bezplatná asistenční linka Karlovarského kraje, která bude fungovat ve všední dny od 10.00 hodin do 14.00 hodin na telefonním čísle: 800 600 444.
TK KK - Jana Pavlíková
Pozor! Změna platby za odpad
Objednejte si svou popelnici včas
V souvislosti se změnou zákonů o odpadech a místních poplatcích, zastupitelstvo ...
Pozor! Změna platby za odpad
Objednejte si svou popelnici včas
V souvislosti se změnou zákonů o odpadech a místních poplatcích, zastupitelstvo města přijalo na svém jednání dne 23.9.2021 nové obecně závazné vyhlášky týkající se nakládání s odpady a platby za svoz komunálního odpadu. Co je nutné udělat, abyste se správně a včas zaregistrovali k platbě místního poplatku?
Pro majitele rodinných domů nebo rekreačních objektů změna znamená, že se musí registrovat na odboru správy majetku Městského úřadu v Chodově. Za panelové domy tuto povinnost musí splnit buď společenství vlastníků jednotek, vlastník nemovitosti, anebo ten, kdo na základě plné moci zastupuje vlastníka či SVJ.
Ohlašovací povinnost doporučujeme splnit do konce tohoto roku a nenechávat ji na poslední chvíli. Registrovat se je možné už nyní. Změny platí od 1. ledna 2022.
Při registraci, resp. objednání nádoby na odpad, obdrží plátce smlouvu s zcela novými platebními údaji, tj. číslo účtu, na který poplatek platit, a nový variabilní symbol.
Z výše uvedených důvodu již nebudou zasílány složenky na odpad. Taktéž, ten kdo má nastavený trvalý příkaz k platbě na svém účtu, musí jej zrušit.
Poplatek platí SVJ pokud pro dům vzniklo, v ostatních případech vlastník nemovité věci.
Výše poplatku se vypočte podle objednaného objemu svozových nádob, u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je poplatek vypočten a to 60 l měsíčně.
Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) se bude platit 0,32 Kč. Příklad: Domácnost v rodinném domě, která používá odpadovou nádobu velikosti 120 litrů s frekvencí svozu jedenkrát týdně, zaplatí 1 997 Kč ročně. Poplatek bude splatný kvartálně.
Formulář a návod, jak postupovat, najdete na stránkách města – ZDE. Osobně si je lze vyzvednout také v kanceláři č. 204 v 1. patře v budově radnice.
Ilona Nehybová, odbor správy majetku
Chodov navýšil podporu o sto tisíc korun
Mládežnický sport si rozdělí 1,2 milionu
CHODOV (18.10.2021) – O rovných sto tisíc korun navýšil Chodov ...
Chodov navýšil podporu o sto tisíc korun
Mládežnický sport si rozdělí 1,2 milionu
CHODOV (18.10.2021) – O rovných sto tisíc korun navýšil Chodov svou podporu sportovním klubům a organizacím pracujících s dětmi a mládeží. Ty si tak budou moci v příštím roce rozdělit 1,2 milionu korun.
Mezi příjemce zmíněných městských dotací tradičně patří například TJ Spartak Chodov, TJ Batesta Chodov, ŠAK Chodov, BVC Chodov, karatisté, skauti či hasiči.
Subjekty žádající o dotace mají v Chodově dohromady zhruba šest stovek mladých členů. Radnice mládežnický sport podporuje dlouhodobě, vidí v tom, mimo jiné, jednu z účinných metod prevence kriminality.
Dalších půl milionu korun chce město rozdělit mezi pořadatele sportovních a kulturních akcí, které se mají konat ve městě příští rok.
Návrhy rady města musí ještě schválit zastupitelé na svém prosincovém jednání.
Martin Polák
Park osvítí nové lampy
Schodiště začne sloužit v závěru října
CHODOV (13.10.2021) – Instalace nového veřejného osvětlení, které v těchto ...
Park osvítí nové lampy
Schodiště začne sloužit v závěru října
CHODOV (13.10.2021) – Instalace nového veřejného osvětlení, které v těchto dnech osazují pracovníci CHOTESu, definitivně ukončí loňskou rozsáhlou revitalizaci plochy před Kulturním a společenským střediskem.
Osm nových lamp na okraji parku na náměstí ČSM je součástí projektu, při kterém byl nahrazen dosluhující asfaltový povrch za betonovou dlažbu. Město výhledově plánuje výměnu i zbývajícího osvětlení, jenž lemuje páteřní cestu parkem.
Na sklonku října by měla být zároveň dokončena oprava schodiště u bývalého obchodního domu u KASSu. Také tyto práce patří k plánované úpravě prostranství před kulturním střediskem.
Martin Polák
Jak volili lidé v Chodově?
Vítězem se opět stalo hnutí ANO
CHODOV (11.10.2021) – Vítězem víkendových voleb do Poslanecké sněmovny se ...
Jak volili lidé v Chodově?
Vítězem se opět stalo hnutí ANO
CHODOV (11.10.2021) – Vítězem víkendových voleb do Poslanecké sněmovny se v Chodově opět stalo hnutí ANO 2011. Oproti volbám v roce 2017 však ztratilo zhruba tři procenta.
Ve městě ho podpořilo 1825 obyvatel, což je 34,62 % voličů. Druhá skončila koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KUD-ČSL) s 17,22 procenty, hlas jí tak dalo 908 Chodováků.
Prakticky stejný výsledek jako při posledních parlamentních volbách zopakovala SPD Tomia Okamury. Jeho stranu volilo 779 lidí, tedy 14,78 % voličů.
Koalice Pirátů a STAN přesvědčila 668 voličů a získala tak 12,67 % platných hlasů.
V poslaneckých lavicích by Chodováci rádi viděli také kandidáty PŘÍSAHY Roberta Šlachty, odevzdali jim 307 hlasů, které stačily na 5,82 %. V celorepublikovém měřítku však Šlachtovo hnutí neuspělo.
Výrazný propad opět zaznamenaly v Chodově tradiční levicové strany ČSSD (4,04,%) a KSČM (2,78%) a nepřekročily ani pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny.
Volební účast ve městě byla slabá a zaostávala za průměrem ČR, který činil 65,43%. V Chodově tak využilo možnost volit 50,66% oprávněných voličů (celkový počet 10 493). I tak byla účast přibližně o pět procent vyšší než v roce 2017.
Karlovarský kraj bude ve sněmovně zastoupen pěti poslanci. Dva bude mít ANO (Jana Mračková Vildumetzová, Renata Oulehlová) a po jednom STAN (Jan Kuchař), SPOLU (Jan Bureš) a SPD (Karla Maříková).
Martin Polák
Volební místnosti se otevírají ve 14 hodin
Česko dnes začíná volit do Poslanecké sněmovny
CHODOV (8.10.2021) – Úderem 14. hodiny se dnes otevřou dveře ...
Volební místnosti se otevírají ve 14 hodin
Česko dnes začíná volit do Poslanecké sněmovny
CHODOV (8.10.2021) – Úderem 14. hodiny se dnes otevřou dveře volebních místností a v Česku začne souboj o sněmovní křesla. O ty bude v letošních podzimních volbách usilovat celkem dvaadvacet politických subjektů.
Lidé mohou volit od 8. října od 14 hodin do 22 hodin, v sobotu 9. října pak od 8 ho 14 hodin.
V Chodově je jedenáct volebních okrsků, jejich seznam naleznete ZDE. Volební prostory jsou v Kulturním a společenském středisku Chodov, náměstí ČSM 1022, Městském úřadě Chodov, Komenského čp. 1077 (zasedací místnost + obřadní síň) a v Restaurantu „JOKY“, Stará Chodovská čp. 111.
Martin Polák
Lávku ve Starém Sedle čeká uzavírka
Nová začne sloužit cyklistům a turistům až příští rok
CHODOV/ STARÉ SEDLO (6.10.2021) - Cyklisté a pěší turisté se ...
Lávku ve Starém Sedle čeká uzavírka
Nová začne sloužit cyklistům a turistům až příští rok
CHODOV/ STARÉ SEDLO (6.10.2021) - Cyklisté a pěší turisté se budou muset po řadu měsíců obejít bez frekventované dřevěné lávky přes Ohři ve Starém Sedle. Lávku, která napojuje cyklotrasu č. 2030 na páteřní cyklostezku č. 6 podél řeky, čeká demolice.
„Dnem 1. listopadu 2021 bude lávka uzavřena. Jelikož je hojně využívanou spojnicí turisty i cyklisty, je z hlediska bezpečnosti nutností ji nahradit novou. Ta by měla začít sloužit nejpozději v srpnu roku 2022,“ informoval starosta Starého Sedla Miroslav Toncar s tím, že do konce října bude lávka ještě průchozí.
Martin Polák
Most ve Staré Chodovské prochází rekonstrukcí
Práce potrvají několik měsíců
CHODOV (15.9.2021) – Překládkou plynovodu začala v těchto dnech plánovaná ...
Most ve Staré Chodovské prochází rekonstrukcí
Práce potrvají několik měsíců
CHODOV (15.9.2021) – Překládkou plynovodu začala v těchto dnech plánovaná rekonstrukce mostu ve Staré Chodovské. Most bude po dobu prací neprůjezdný, motoristé neznalí místních poměrů by měli využít objížďku.
Důvodem pro rozsáhlou opravu mostu u bývalé požární nádrže je především jeho špatný technický stav. Stavbaři starý most odstraní a na jeho místě vybudují zcela nový. Most bude širší a delší a měl by zajistit bezpečnější provoz.
Práce mají skončit nejpozději v závěru letošího roku, nicméně definitivní termín zprovoznění bude záležet na klimatických podmínkách.
Po dobu rekonstrukce je stanovena objížďka, která vede po takzvané hornické cestě (silnice č.1812 až ke křižovatce do St. Chodovské), pěší budou mít k dispozici provizorní lávku. Autobusová zastávka „Nová Chodovská“ bude v provozu.
Celkové náklady a související práce jsou spočítány na částku zhruba 12 milionů korun včetně DPH. Stavbu pro Chodovské techniko-ekologické služby provádí společnost Viamont Servis a.s.
V Chodově je celkem 12 mostů a sedm lávek. Město jejich stav monitoruje v rámci pravidelných kontrol. Pořadí mostů k opravě pak určí zprávy a doporučení revizních techniků.
Naposledy nechal Chodov opravit most u garáží v Okružní ulici, a to v roce 2019. Ještě předtím prošel rekonstrukcí most přes Chodovský potok ve Školní ulici.
Martin Polák
Hasiči představili novou čtyřkolku
Stroj zvládne i těžko přístupný terén
CHODOV (8. 9. 2021) – Nové užitkové terénní vozidlo, které ...
Hasiči představili novou čtyřkolku
Stroj zvládne i těžko přístupný terén
CHODOV (8. 9. 2021) – Nové užitkové terénní vozidlo, které zvládne i jízdu v náročných podmínkách, představili chodovští hasiči. Veřejnost mohla vybavenou čtyřkolka spatřit v závěru srpna v rámci tradičního běžeckého závodu Chodovská vlečka.
Speciál se zateplenou a vyhřívanou kabinou je určen především pro zásahy v nepřístupném terénu, transporty pacientů k sanitce, ale také pro asistenci u požárů a pátracích akcí. Novou technikou tak hasiči reagují mimo jiné na rozvoj areálu Bíla voda a přilehlé výsypky, kde neustále narůstají počty běžců, turistů a cyklistů. Právě ke zraněným sportovcům a výletníkům ve volné přírodě mají záchranáři a hasiči ztížený přístup.
„Čtyřkolka najde využití i v jiných oblastech, například při pomocných pracích pro město či zajištění městských akcí,“ doplnil velitel chodovských hasičů Jiří Kiss.
Pořízení čtyřkolky včetně příslušenství vyšlo zhruba na zhruba 800 tisíc korun, přičemž Karlovarský kraj (http://www.kr-karlovarsky.cz/, http://www.zivykraj.cz/) poskytl 210 tisíc korun formou dotace. Na pořízení se podílela také paní Eva Bělohlávková a společnost KH Czechia.
„V poslední době se nám potvrdilo, že kvalitní technika se vyplácí. Vnímáme to jako investici do bezpečnosti nejen Chodováků,“ okomentoval rozšíření hasičského autoparku starosta Chodova Patrik Pizinger.
Technické parametry čtyřkolky naleznete ZDE.
Martin Polák
MujChodov.cz se představil veřejnosti
Projekt zapojí obyvatele do tvorby strategického plánu
CHODOV (3.6.2021) - Novou platformu MujChodov.cz, která aktivně zapojí obyvatele ...
MujChodov.cz se představil veřejnosti
Projekt zapojí obyvatele do tvorby strategického plánu
CHODOV (3.6.2021) - Novou platformu MujChodov.cz, která aktivně zapojí obyvatele města do přípravy strategického plánu, představil ve středu 2. června Chodov. Autoři projektu tím zároveň zahájili sérii debat, při nichž mají zaznívat podněty a návrhy k tomuto důležitému rozvojovému dokumentu.
MujChodov.cz průběžně nabídne informace o tvorbě plánu a jeho jednotlivé fáze. Mimo jiné se lidé také dozvědí, jak se mohou podílet přímo na jeho vzniku.
Centrálním místem MujChodov.cz je interaktivní mapa, na níž mohou obyvatelé po přihlášení umisťovat své vlastní projekty s příslušným komentářem a popřípadě i fotografiemi.
Hlavní výhodou nového řešení je přehlednost a transparentnost. Cílem je interaktivním a zábavným způsobem ukázat, jak bude Chodov vypadat v budoucnu a jaké jsou představy jeho obyvatel. „Chceme, aby se obyvatelům Chodova ve městě příjemně žilo, proto jsme chtěli, aby měli co nejjednodušší přístup k informacím, které se jich přímo dotýkají. Zároveň jsme hledali moderní řešení pro 21. století,“ uvedl k projektu starosta města Patrik Pizinger.
Středeční premiérová debata se vedla online a zúčastnila se jí více než desítka zájemců. Na stole byla nejrůznější témata – od parkování, cyklodopravu až po budování nových dětských hřišť.
Diskuze s obyvateli budou pokračovat i v následujících měsících. V průběhu prázdnin pak budou mít možnost vyplnit dotazník, případně se potkat v rámci veřejné diskuse u kulatých stolů.
Dotazník bude k dispozici on-line a vyjde i v tištěné verzi prázdninového čísla městského zpravodaje.
Martin Polák
SENIORKY A SENIOŘI POZOR
Termíny svatebních obřadů v roce 2022
Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany
Informace Městské policie Chodov _SOS Pointy na Bílé vodě
Upozornění pro veřejnost. Médii byla prezentována informace o založení dvou SOS Pointů na Bílé vodě sloužící k ochraně života a zdraví osob v případě potřeby. SOS Pointy jsou pod dohledem kamer a umístěné záchranné prvky jsou napojeny na poplachové čidla svedené na stálou dozorčí službu MP Chodov. Chápeme zvědavost kolemjdoucích, ale každé zvědavé vyzkoušení plováku, nebo házecího lana je provázeno spuštěním poplachu na Městské policii, což je velmi nepříjemné v okamžiku planých poplachů.
velitel MěP Chodov L.Staněk
352352166,352352160
VS ČR PŘIJME DO VĚZNICE OSTROV NOVÉ PŘÍSLUŠNÍKY
Bc. Lenka Skořepová
353 240 620-3
Termíny svatebních obřadů v roce 2021
Surrealistické fotografie Jiřího Nárty
galerie DDM Bludiště
13.3.
17:00
Lyžování v Itálii 2022
6.12.
16:00
Mikulášská nadílka
DDM Bludiště
Přidat do kalendáře