Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 23.6. 2022.

1/R16/2022

Věc: Smlouva o dílo na akci "2. ZŠ Chodov, Školní 697, pavilon SO02 - II. stupeň - slaboproudá a silnoproudá elektroinstalace"ZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Milan MartinekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo se společností: ELECTRICAL 3M-SERVICES s.r.o., se sídlem Jáchymovská 142, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec, zastoupenou: Ing. Gabrielou Kendrovou, jednatelkou, IČ: 03448665 a výjimku ze závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 • ukládá
  řediteli PO podepsat smlouvu o dílo
  T: 30.6.2022

 • hlasování
  pro 4

2/R16/2022

Věc: Nabídka dodávky elektřiny na rok 2023ZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Cenová nabídka bude vložena do přílohy po schválení jednateli.ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předloženou nabídku dodávky elektřiny na rok 2023 pro všechny objekty města

 • ukládá
  starostovi podepsat předloženou nabídku
  T: 23.6.2022

 • hlasování
  pro 4

3/R16/2022

Věc: Přijetí dotace na akci rekonstrukce nové knihovnyZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 - přijetí 5. platby investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 429 334,65 Kč na projekt rekonstrukce nové knihovny. RS: 4216

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit plnění usnesení
  T: 30.6.2022

 • hlasování
  pro 4

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru