Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Útvar rozvoje města a dotační politiky

Osoby

Ing. Zdeněk Gaudek

Vedoucí odboru

Ilona Nehybová

Zástupce vedoucího

Simona Přibáňová

Administrace dotačních titulů, ochrana přírody

Petra Našová

Administrace dotačních titulů

Podřízené organizační složky

Partneři


nahoru