Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Úsek sociálních služeb

Osoby

Bc. Michaela Fojtíková

Provádění poradenských a konzultačních činností - sociální pracovník. Působnost - správní obvod MěÚ. Komunitní plánování

Barbora Rabasová, DiS.

Agenda péče o staré a zdravotně znevýhodněné občany. Žádosti o přidělení bytu v DPS. Veřejný opatrovník.

Bc. Dominik Saettler

Agenda péče o staré a zdravotně znevýhodněné občany, zvláštní příjemce důchodu. Žádosti o přidělení bytu v DPS. Veřejný opatrovník.

Partneři


nahoru