Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Úsek obecného stavebního úřadu

Osoby

Bc. Veronika Kaňová

Stavební řízení inženýrské sítě a technologické celky

Kateřina Kašparová

Stavební řízení bytové domy a provozovny v nich, školské a sportovní stavby

Marie Rezková

Územní řízení , územně plánovací informace a územní souhlasy

Dagmar Šambergerová

Stavební řízení; rodinné domy a příslušející stavby

Jiří Čepelák, DiS

Stavební řízení technologické celky

Partneři


nahoru