Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Oddělení majetkoprávní

Osoby

Alice Vilingerová

Vedoucí majetkoprávního oddělení; prodeje pozemků

Dana Wolfová

Evidence majetku města, prodej a pronájem bytů

Ilona Kováříková

Administrativa, věcná břemena

Partneři


nahoru