Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Kontrolní výbor zastupitelstva

Náplň

 • Kontrolní výbor je zřizován ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
 • Předsedou výboru je člen zastupitelstva.
 • Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města.
 • Dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory na úseku samostatné působnosti.
 • Kontrolní výbor plní úkoly jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.
 • Z provedené kontroly je pořizován zápis obsahující údaje o tom co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis je předkládán k projednání zastupitelstvu města.
 • S činností kontrolního výboru se proto mohou seznámit všichni občané obce, neboť zasedání zastupitelstva města jsou pro občany veřejná.

Adresa

Komenského 1077
357 35, Chodov
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Bc. Karel Suchý, DiS., MBA

  Bc. Karel Suchý, DiS., MBA
Politická příslušnost: ANO 2011
Předseda

Yvona Čechová

  Yvona Čechová
Politická příslušnost: ANO 2011
Členka

Markéta Hauzrová

  Markéta Hauzrová
Politická příslušnost: MHNHRM
Člen

Stanislav Šimral

  Stanislav Šimral
Politická příslušnost: MHNHRM
Člen

Jiří Tureček

  Jiří Tureček
Politická příslušnost: SRDCEM PRO
Člen

Mgr. Václav Vachrlon, DiS.

Politická příslušnost: MHNHRM
Člen

Partneři


nahoru