Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Obchodní a Živnostenský rejstřík

03. Název životní situace

Obchodní a Živnostenský rejstřík


04. Základní informace k životní situaci

Výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

o výpis může požádat jakákoliv fyzická i právnická osoba (není ověřována totožnost žadatele)


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • žadatel musí znát IČ subjektu
  • zaplacení poplatku

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

žádost o vydání výpisu na místě


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

na všech pracovištích Czech POINTu


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Komenského 1077, přízemí-vlevo, kontaktní místo Czech POINTu, tel. 352 352 111

pondělí, středa 8:00-11:30 12:30-17:00

úterý, čtvrtek 8:00-11:30 12:30-15:30

pátek 8:00-13:00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  • žadatel nepředkládá žádné doklady
  • musí znát IČ subjektu

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

formulář je k dispozici na místě, není nutné vyplňovat předem


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  • správní poplatek se hradí v hotovosti na přepážce CzechPOINTu
  • první strana 100,- a každá další 50,-
  • žadatel obdrží doklad o zaplacení

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

výpis žadatel obdrží bezprostředně po podání žádosti


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

nejsou


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

podatelna@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

nejsou


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

nejsou


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách: www.czechpoint.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

kontaktní místa Czech POINTu – Česká pošta, Hospodářská komora, notáři


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí- kontaktní místo veřejné správy Czech POINT


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Petra Pivková


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

27. 01. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 23:03
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 23:07

Partneři


nahoru