Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Oznámení přestupku

03. Název životní situace

Oznámení přestupku


04. Základní informace k životní situaci

§ 4 – Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, § 5 – Přestupky proti veřejnému pořádku, § 6 – Přestupek křivého vysvětlení, § 7 – Přestupky proti občanskému soužití, § 8 – Přestupky proti majetku v obcích Chodov, Vintířov, Vřesová, Tatrovice, Lomnice a Dolní Nivy.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba postižená, poškozená, její zákonný či právní zástupce


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jednání v rozporu se zákonem je nutné oznámit na příslušné Obvodní oddělení Policie ČR nebo služebnu Městské policie. Ti jsou ze zákona povinni přijmout oznámení, s oznamovatelem sepsat úřední záznam o podaném vysvětlení a oznámením se zabývat.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání podnětu je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo elektronicky (za podmínek, že podání je do 5 dnů písemně potvrzeno)


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov – odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Komenského 1077, 357 35 Chodov, přízemí, kancelář č. 106, telefonní čísla pro případné informace: 352 352 105.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh na zahájení řízení o přestupku

Souhlas osoby přímo postižené přestupkem na zahájení řízení o přestupku, Městský úřad Chodov – odbor školství, kultury a vnitřních věcí, přízemí, kancelář č. 106 nebo webové stránky města www.mestochov.cz


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Žádné


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

60 dnů od zahájení řízení. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je obviněný,poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení a vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Žádné


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Webové stránky města www.mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Z.č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Z.č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání odvolání proti vydanému rozhodnutí nebo podání odporu proti příkazu


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Dle jednotlivých přestupků


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:  www.mestochodov.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor školství, kultury a vnitřních věcí – úsek přestupků


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Josef Fichtner


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 01. 2018


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

31. 01. 2018


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 21:34
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 21:43

Partneři


nahoru