Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Připojování pozemních komunikací

03. Název životní situace

Připojování pozemních komunikací


04. Základní informace k životní situaci

Povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci, zřízením sjezdu.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba – žadatel.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění podmínek dané zákonem č.13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozějších předpisů


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na Městském úřadu Chodov – odbor stavební úřad – doprava


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S pracovníky odboru stavebního řádu – a to v úředních hodinách, po telefonické dohodě je možné také mimo úřední dny.

– Bc. Vrbová, č. dveří 227, tel. 352352226 Doprava – místní komunikace III. a IV. třídy (vyhrazená parkovací stání, zvláštní užívání místních komunikací – výkopy, uložení sítí v komunikaci, zábory pro kolotoče, lešení, kulturní akce, sportovní akce apod.).


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz, IČO, výkres dopravní části, souhlas vlastníka dotčené komunikace, stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR a doklad o vlastnictví pozemku či jiný právní doklad k pozemku.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře všech žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Chodov. Dále je můžete získat přímo na Mětském úřadě Chodov – odbor stavební úřad.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Výše správních poplatků, je taxativně uvedena v pravním předpisu.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní, v ojedinělých případech 60 dní.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník komunikace.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Uvedení jména, příjmení, datumu narození nebo IČ toho, kdo zodpovídá za zřízení sjezdu.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

email: podatelna@mestochodov.cz, datová schránka: 8rfbnzc (pozn. dokument musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem)


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle § 10 zákona č.13/1997 Sb., v platném znění..


18. Jaké jsou související předpisy

§ 11, § 12, § 13 vyhlášky č.104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání na Krajském úřadě Karlovarského kraje – odboru dopravy, uplatňuje se na Městském úřadu Chodov, odboru stavební úřad – doprava


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

odbor stavebního úřadu – doprava


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Jiří Čepelák, DiS., vedoucí odboru stavebního úřadu, tel: 352 352 221, e-mail: cepelak@mestochodov.cz


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

30. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

31. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 27. 12. 2022 17:37
Datum poslední aktualizace: 27. 12. 2022 17:40

Partneři


nahoru