Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Povolení uzavírky komunikace

03. Název životní situace

Povolení uzavírky komunikace


04. Základní informace k životní situaci

Může se jednat o úplnou nebo částečnou uzavírku komunikace z různých důvodů.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba – žadatel.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění podmínek dané zákonem č.13/1997 o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na Městském úřadu Chodov – odbor stavební úřad – doprava


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S pracovníky odboru stavebního řádu – a to v úředních hodinách, po telefonické dohodě je možné také mimo úřední dny.

–  Bc. Vrbová, č. dveří 227, tel. 352352226 Doprava – místní komunikace (vyhrazená parkovací stání, zvláštní užívání místních komunikací – výkopy, uložení sítí v komunikaci, zábory pro kolotoče, lešení apod., projednání dopravního značení místních komunikací s Dopravním inspektorátem, projektové studie záměrů města na místních komunikacích ).


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz, IČO, situační plánek (s návrhem trasy objížďky a včetně grafické přílohy), vyjádření vlastníka dotčené komunikace, vyjádření obce na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka, stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR, vyjádření dopravce a harmonogram prací (pokud je uzavírka delší než tři dny a týká-li se stavebních prací).


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře všech žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Chodov. Dále je můžete získat přímo na Městském úřadě Chodov – odbor stavební úřad.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní, v ojedinělých případech 60 dní.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník komunikace.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Předložení přesného určení uzavírky, uzavřeného úseku, doby trvání uzavírky, důvod uzavírky, délka uzavírky, návrh objízdné trasy a uvedení jména, příjmení, adresy a telefonického spojení na odpovědnou osobu.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

email: podatelna@mestochodov.cz, datová schránka: 8rfbnzc (pozn. dokument musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem)


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle § 24 zákona č.13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy

§ 39 vyhlášky č.104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání na Krajském úřadě Karlovarského kraje – odboru dopravy, uplatňuje se na Městském úřadu Chodov, odboru stavební úřad – doprava


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Dle zákona č.13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozějších předpisů


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

odbor stavebního úřadu – doprava


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Jiří Čepelák, DiS., vedoucí odboru stavebního úřadu, tel: 352 352 221, e-mail: cepelak@mestochodov.cz


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

30. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

31. 03. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 27. 12. 2022 17:40
Datum poslední aktualizace: 27. 12. 2022 17:44

Partneři


nahoru