Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

03. Název životní situace

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou


04. Základní informace k životní situaci

Dům s pečovatelskou službou ( dále jen DPS)  je domem  s nájemními byty, které jsou určeny občanům , kteří vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a domácnost.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O přidělení bytu v DPS žádá občan.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • žadatel dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo je uznán invalidním občanem a má sníženou soběstačnost, případně jeho sociální poměry odůvodňují přidělení bytu v DPS.
  • žadatel nemá dluh vůči obci trvalého pobytu (ani společnosti Bytservis Chodov s.r.o.).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Dostavit se na Městský úřad v Chodově, odbor sociální  a vyzvednout si zde Žádost  o přidělení bytu v DPS.

Vyplněnou a podepsanou žádost s vyjádřením praktického lékaře o zdravotním stavu poté odevzdáte na odboru sociálních věcí či podatelně MěÚ Chodov.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

MěÚ Chodov, odbor sociálních věcí.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov , sociální odbor,  Komenského 1077, přízemí:

  • Bc. Dominik Saettler, kanc. č. 125, telefon 352 352 110,
  • pí. Rabasová Barbora DiS., kancelář č. 125, telefon 352 352 114,
  • Mgr. Virtelová Eva, kanc. č. 126, telefon 352 352 121.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyjádření lékaře o zdrav. stavu a občanský průkaz.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o přidělení bytu v DPS v Chodově jsou k dispozici  na Městském úřadu v Chodově, sociálním odboru v kanceláři č. 125 u Bc. Dominika Saettlera, pí Rabasové Barbory. Dále pak u Mgr. Michaely Fridrichové, vedoucí pečovatelské služby, Luční 1050. Nebo zde: Formulář žádosti


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez poplatku.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Vyplněnou a podepsanou žádost s vyjádřením praktického lékaře o zdravotním stavu poté odevzdáte na odboru sociálních věcí či podatelně MěÚ Chodov.

Odbor sociálních věcí MěÚ následně provede šetření v domácnosti žadatele.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

podatelna@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje


18. Jaké jsou související předpisy


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor sociálních věcí,


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Bc. Dominik Saettler, Rabasová Barbora, DiS., Mgr. Eva Virtelová.


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

08. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

06. 09. 2022


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 21:25
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2023 13:36

Partneři


nahoru