Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Pronájem bytové jednotky

03. Název životní situace

Pronájem bytové jednotky


04. Základní informace k životní situaci

Jedná se o pronájem bytových jednotek ve vlastnictví Města Chodov na základě vyhlášeného výběrového řízení.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan ČR nebo jiného státu starší 18 let, svéprávný


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zcela vyplněná písemná  žádost dle podmínek vyhlášeného výběrového řízení

Žadatel:

  • nesmí být vlastníkem nemovitosti určené k bydlení
  • může být nájemce bytu ve vlastnictví města či společnosti Bytservis Chodov s.r.o., za předpokladu vrácení tohoto nájemního bytu
  • nesmí být dlužníkem vůči společnosti Bytservis Chodov s.r.o., městu Chodov a obci trvalého bydliště; bezdlužnost se vztahuje  též na osoby uvedené v žádosti

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Přihlášení do výběrového řízení.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Město Chodov, Komenského 1077


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Město Chodov, Komenského 1077, odbor správy majetku města, majetkoprávní oddělení, č. dveří 233, úřední dny.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz (údaje o žadateli)


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Písemná žádost, její formalizovaná podoba je k dispozici na webových stránkách města , na odboru správy majetku města,  nebo v kanceláři spol. Bytservis Chodov s.r.o., nám. ČSM 1132, Chodov.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Poplatek není vybírán, všechny úkony jsou bezplatné.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nelze  jednoznačně stanovit, jsou  závislé na jednání příslušných orgánů obce a zajištění potřebných podkladů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další odbory Města Chodov či organizace řízené městem,  které se k žádosti vyjadřují.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

V případě potřeby a v závislosti na složitosti případu je žadatel vyzván písemně nebo telefonicky k doložení dalších dokladů  nebo získání potřebných informací.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

www.mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Pravidla  hospodaření s byty v majetku města Chodova.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o pronájmu bytové jednotky spadá plně do kompetence rady města.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V případě odstoupení od smlouvy, propadá kauce ve prospěch Města Chodov.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:

  • odbor správy majetku města, majetkoprávní oddělení,
  • kancelář spol. Bytservis Chodov s.r.o., nám. ČSM 1132, Chodov

Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

V  kanceláři spol. Bytservis Chodov s.r.o., náměstí ČSM 1132, Chodov


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor správy majetku města, majetkoprávní oddělení


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Dana Wolfová


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

08. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

02. 02. 2023


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 20:32
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2023 11:17

Partneři


nahoru