Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Prodej bytové a nebytové jednotky

03. Název životní situace

Prodej bytové a nebytové jednotky


04. Základní informace k životní situaci

Jedná se o prodej bytových a nebytových  jednotek ve vlastnictví Města Chodov na základě vyhlášeného výběrového řízení.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Občan ČR nebo jiného státu starší, 18 let, způsobilý k právním úkonům
 • Právnická osoba zastoupená oprávněnou osobou dle příslušných listin

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zcela vyplněná písemná  žádost dle podmínek vyhlášeného výběrového řízení

Zaplacení kauce.

Žadatel nesmí být dlužníkem vůči:

 • městu Chodov,
 • společnosti Bytservis Chodov s.r.o.,
 • a obci trvalého bydliště.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Přihlášení do výběrového řízení a složení kauce.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Město Chodov, Komenského 1077


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Město Chodov, Komenského 1077, odbor správy majetku města, majetkoprávní oddělení, č. dveří 233, úřední dny


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Občanský průkaz (údaje o žadateli)
 • Živnostenské oprávnění (nebytový prostor)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Písemná žádost, její formalizovaná podoba je k dispozici na webových stránkách města, na odboru správy majetku města, nebo v kanceláři spol. Bytservis Chodov s.r.o., nám. ČSM 1132, Chodov.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatky se nehradí, hradí se pouze náklady spojené s prodejem a to poplatek ve výši 2000,- Kč, za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nelze  jednoznačně stanovit, jsou  závislé na jednání příslušných orgánů obce a zajištění potřebných podkladů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další odbory Města Chodov či organizace řízené městem,  které se k žádosti vyjadřují.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

V případě potřeby a v závislosti na složitosti případu je žadatel vyzván písemně nebo telefonicky k doložení dalších dokladů, nebo získání potřebných informací.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

www.mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Pravidla  hospodaření s byty v majetku města Chodova


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o prodeji bytové či nebytové jednotky spadá plně do kompetence zastupitelstva města.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V případě odstoupení od smlouvy, propadá kauce ve prospěch Města Chodov.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:

 • odbor správy majetku města, majetkoprávní oddělení
 • Bytservis Chodov s.r.o., nám. ČSM 1132, Chodov

Další informace najdete na www stránkách:  www.mestochodov.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

V  kanceláři spol. Bytservis Chodov s.r.o., náměstí ČSM 1132, Chodov.


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor správy majetku města, majetkoprávní oddělení


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Dana Wolfová


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

08. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

02. 02. 2023


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 20:37
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2023 11:16

Partneři


nahoru