Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Podmínky převzetí

Nový zájemce o zvíře musí být starší 18 let, mít s sebou platný občanský průkaz a mít trvalé bydliště v České republice.

Psi

Jsou prohlédnuti veterinárním lékařem a očkováni proti psince, hepatitidě, parvoviróze a vzteklině. Také jsou odčerveni proti vnitřním cizopasníkům (škrkavkám a tasemnicím) a odblešeni.

Nový majitel psa uhradí pouze adopční poplatek ve výši 1000 Kč, který zahrnuje kompletní očkování, odčervení a veterinární prohlídku. Za to, že dává zvířeti nový domov, je nový majitel v Chodově osvobozen  na 1 rok od poplatku za psa. Všichni psi, kteří projdou útulkem, jsou čipováni.

Vlastník zvířete je povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s opatrováním zvířete v následující výši:

  • náklady vynaložené na vakcinaci, odblešení, odčervení a veterinární prohlídku a veškeré náklady spojené s ošetřováním zvířete, byly-li vynaloženy, ve výši 600 Kč
  • náklady za kastraci zvířete , byly-li tyto náklady vynaloženy, 1500 až 3500 Kč
  • náklady na krmení zvířete ve výši 80 Kč/zvíře/kalendářní den
  • náklady na trvalé označení (čipování) 500 Kč
  • úhrada za odložení psa 2000 Kč

Péči o zvířata nalezená na území k.ú. Dolní Chodova a k.ú. Stará Chodovská zajišťuje Záchytné místo pro psy Města Chodov, v souladu s Provozním řádem záchytného místa.
Není-li zjištěn vlastník nalezeného zvířete, je záchytné místo oprávněno svěřit zvíře do dočasné péče jiné fyzické nebo právnické osobě. Je-li zvíře, které je v dočasné péči Města Chodov a nepřihlásí-li se ve lhůtě 2 měsíců od předání zvířete do dočasné péče vlastník zvířete, přechází uplynutím této lhůty zvíře do vlastnictví dočasného chovatele, a to za kupní cenu sjednanou ve výši adopčního poplatku. Adopční poplatek uhradí dočasný chovatel na Městské polici Chodov již při převzetí zvířete do dočasné péče.

Výdej zvířat:

Pouze po předešlé telefonické dohodě na tel č. 602 221 090.

Partneři


nahoru