Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Prevence

Úsek prevence kriminality při Městské policii v Chodově vznikl v roce 2000, kdy bylo navázáno na práci preventisty, kterou vykonával ve svém volném čase jeden ze strážníků Městské policie, str. Ladislav Staněk, který zároveň působil jako zástupce velitele. Ten tuto činnost vykonával od roku 1998 a postupně vytvářel různá diskuzní témata vhodná pro besedy v základních školách a mateřských školkách. Vzhledem k velkému zájmu učitelů i žáků o informace mapující patologické jevy i trestně právní oblast, především v dětské kriminalitě, navíc přenášené prostřednictvím osoby v policejní uniformě, bylo následně přistoupeno k myšlence vybudovat samostatný Úsek prevence kriminality, který bude sdružovat informace o všech prevenčních projektech Primární prevence v regionu města, mapovat situaci ve školách a na ulici v oblasti patologických jevů mládeže a zároveň určí kontaktní osobu pro všechny instituce zajímající se v regionu o prevenci jako takovou. Díky postupné specializaci preventisty na danou oblast Primární prevence, pak vznikl projekt, který zahrnoval tématické cykly pro věkové kategorie od nejmenších dětí v mateřských školkách až po teenagery na středních školách. Tím se Městská policie Chodov dostává do podvědomí občanů nejen jako složka represivní, ale i jako složka, která přispívá ke zvyšování bezpečnosti a právního vědomí občanů města.

 

Co zajišťuje Úsek prevence

  • Zajišťuje přípravu projektů v preventivně výchovné oblasti.
  • Vypracovává metodiku činnosti Úseku prevence kriminality.
  • Ve spolupráci s pedagogy a výchovnými pracovníky organizuje a realizuje výchovné besedy a přednášky pro mateřské školy, základní a střední školy s cílem zvyšovat kvalitu vědomostí v oblasti bezpečnosti silničního provozu a právního vědomí dětí a mládeže.
  • Zabývá se prací s mládeží, která je zaměřená na rozvoj komunikace, řešení konfliktních situací, kritického a logického myšlení za pomoci interaktivních metod
  • Realizuje preventivně zaměřené besedy a přednášky pro seniory
  • Spolupracuje s koordinátorem prevence kriminality na úrovni Kraje, preventivně informační skupinou Policie České republiky, Skupinou prevence Městských policií Karlovarského kraje, občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi.

 

Kde nás najdete?

Budova Městského záchranného systému – Městská policie Chodov 
Husova 588
Chodov 357 35

Tel: 352 352 160, 352 352 166

vrch.kom.Ladislav Staněk
velitel Městské policie Chodov a zároveň preventista Úseku prevence kriminality při Městské policii Chodov

Tel.: 352 352 160, e-mail: stanek@mestochodov.cz

Partneři


nahoru