Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 2.6. 2022.

1/Z4/2022

Věc: Složení slibu člena zastupitelstva městaZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • bere na vědomí
  složení slibu člena zastupitelstva pana Jiřího Mazura podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

2/Z4/2022

Věc: Dohoda o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace - projekt : Volnočasový areál Chodov - Bílá vodaZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  Dohodu o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace - projekt : Volnočasový areál Chodov - Bílá voda

 • ukládá
  starostovi v zastoupení města dohodu podepsat
  T: 17.6.2022

3/Z4/2022

Věc: Návrh rozpočtové změny na rok 2022 - webové stránky městaZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
21 x členové ZM
1x kancelář starosty
1x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
ZM
 • projednalo a schvaluje
  návrh rozpočtové změny na rok 2022 ve výši 200 000,- Kč na pořízení nových webových stránek kryté fondem rezerv

 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 20.6.2022

přiloha pdf
přiloha html
přiloha mp3

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru