Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Datová schránka

03. Název životní situace

Datová schránka


04. Základní informace k životní situaci

Zřízení Datové schránky


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

o zřízení datové schránky může požádat fyzická i právnická osoba a musí předložit platný doklad totožnosti, resp. dokument, který danou osobu určuje jako jednatele nebo statutární orgán za právnickou osobu, je možné i zastoupení na základě plné moci


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz,cestovní doklad)
  • písemná žádost, vyplní pracovník elektronicky, vytiskne a  žadatel po kontrole podepíše
  • datová schránka je zřízena do tří dnů a žadatel obdrží přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

ústní žádostí o zřízení datové schránky


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

na všech pracovištích Czech POINTu


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Komenského 1077, přízemí-vlevo, kontaktní místo Czech POINTu, tel. 352 352 111

pondělí, středa 8:00-11:30 12:30-17:00

úterý, čtvrtek 8:00-11:30 12:30-15:30

pátek 8:00-13:00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

fyzická osoba platný doklad totožnosti, právnická osoba dokument, který danou osobu určuje k jednání za právnickou osobu


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost je vyplněna elektronicky, vytištěna a předložena žadateli ke kontrole a podpisu, v případě, že žádá zmocněnec, předloží ověřenou plnou moc


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

zřízení datové schránky je zdarma, zpoplatněné je opakované vydání přístupových údajů 200,- správní poplatek se hradí v hotovosti na přepážce Czech POINTu, žadatel obdrží doklad o zaplacení


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

datová schránka je zřízena do tří dnů, přístupové údaje obdrží žadatel poštou, zásilkou do vlastních rukou


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

nejsou


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

podatelna@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

reklamace na nedoručené přístupové údaje – kontaktní místo Czech POINTu zjistí přes formulář reklamací chybu a vyřeší ji a dokončí doručením nových přístup. údajů


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

nejsou


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách: www.czechpoint.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

kontaktní místa Czech POINTu – Česká pošta


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – kontaktní místo veřejné správy Czech POINT


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Petra


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

27. 01. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 22:59
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 23:03

Partneři


nahoru