Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

03. Název životní situace
Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění


04. Základní informace k životní situaci
Oprávněný příjemce dávky důchodového pojištění nemůže ze zdravotních důvodů přebírat dávky důchodového pojištění.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Oprávněný příjemce dávky důchodového pojištění, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo navrhovaný zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ve věci ustanovení zvláštního  příjemce dávky důchodového pojištění rozhoduje obecní úřad podle místa  trvalého bydliště oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění.

Oprávněný nebo navrhovaný zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění sepíše žádost do protokolu (jejíž součástí je i vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu oprávněného) na odboru sociálních věcí MěÚ Chodov. Po doložení potřebných dokladů je vydáno rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce. Jakmile je rozhodnutí pravomocné, je zasláno přímo plátci důchodu, který zajistí výplatu dávky k rukám zvláštního příjemce, zpravidla do 3 měsíců. 


07. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na odboru sociálních věcí MěÚ Chodov, případně dle skutečného bydliště příjemce důchodu.


08. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Odbor sociálních věcí  MěÚ Chodov,  Komenského 1077

Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

kancelář č. 125 – Bc. Dominik Saettler,

kancelář č. 125 – Rabasová Barbora, DiS. ,

kancelář č. 126 – Mgr. Eva Virtelová .


09. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Občanský průkaz oprávněného příjemce  důchodu ( zákonného zástupce, opatrovníka) a navrhovaného zvláštního příjemce.

Doklad o tom, kým je vyplácena dávka důchodového pojištění ( výměr důchodu).


10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Bez poplatku.


11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádost bude vyřízena do 30-ti dnů.


12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Účastníkem  řízení je oprávněný  příjemce dávky důchodového pojištění  a navrhovaný zvláštní příjemce.


13. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


14. Můžete využít tuto elektronickou službu
podatelna@mestochodov.cz


15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 582/1991 Sb. § 10 a § 118, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.


16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů .
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.


17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje prostřednictvím MěÚ Chodov, odboru sociálních věcí


18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Při nedodržení povinnosti využívat dávku důchodového pojištění pouze ve prospěch  oprávněného, bude rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění zrušeno.


19. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


20. Další informace
Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:


21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


22. Související životní situace a návody, jak je řešit


23. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)
Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí.


24. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Bc. Dominik Saettler, telefon 352 352 110, Rabasová Barbora DiS., telefon 352 352 114.


25. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
08. 03. 2017


26. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
30. 01. 2023

27. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení


28. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Dávky důchodového pojištění se vyplácejí prostřednictvím poštovní poukázky a na účet. Na základě žádosti příjemce dávek důchodového pojištění, se dávka poukazuje na účet příjemce u banky. Formulář žádosti o výplatu dávek důchodového pojištění na účet u banky je k dispozici na Okresních správách sociálního zabezpečení nebo ke stažení na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Datum vložení: 19. 12. 2022 21:15
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2023 15:26

Partneři


nahoru