Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Povinné předškolní vzdělávání

03. Název životní situace

Povinné předškolní vzdělávání


04. Základní informace k životní situaci

Zápis dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

zákonný zástupce dítěte


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postup určuje § 34, 34a a 34b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „školský zákon“


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Zapsání dítěte v předem vyhlášeném termínu (vyhlašuje ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem), podle školského zákona v době mezi 2.-16. květnem. Území města Chodov je jedním spádovým obvodem, jelikož město zřizuje pouze jednu mateřskou školu - Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na příslušném pracovišti mateřské školy. V bodě  7 uvedená mateřská škola má celkem 4 pracoviště: Nerudova 925, Zahradní 729,  Školní 737 a U Koupaliště 811.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S ředitelkou mateřské školy, popř. s jejími zástupkyněmi na jednotlivých pracovištích.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  • rodný list dítěte,
  • OP zákonného zástupce,
  • žádost o přijetí dítěte do MŠ,
  • v případě odkladu školní docházky – rozhodnutí o odkladu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

viz webové stránky MŠ  Mateřská škola Chodov


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

viz bod 7.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

K zápisu se dostavte s dítětem.


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

podatelna@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy

14/2005 Sb., vyhláška o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat odvolání ke krajskému úřadu.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

1) Lze uložit sankce podle zákona o státní sociální podpoře – snížení dávek.

2) Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání (přestupek podle  § 182a  školského zákona) – lze uložit pokutu do 5 000 Kč.


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

otázka: Musíme se dostavit k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, když naše dítě již MŠ   navštěvuje?

odpověď: Ne, zápis se netýká dětí, které jsou již v MŠ zapsány, tyto pokračují v docházce a budou tak plnit povinné předškolní vzdělávání.

otázka: V jakém rozsahu denně bude povinné předškolní vzdělávání?

odpověď:  Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.  Ředitel mateřské školy stanoví začátek této doby  v časovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin a uvede jej ve školním řádu.


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:  vedoucí OŠKV Městského úřadu Chodov
Další informace najdete na www stránkách:


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

ředitelka Mateřské školy Chodov, paní Ivana Šestáková, tel. 352 352 488


24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Individuální vzdělávání dítěte – podle § 34b školského zákona


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

OŠKV Městského úřadu Chodov


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Hana Zapfová


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

21.3.2024


29. Datum konce platnosti návodu

Bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Povinnost předškolního vzdělávání se poprvé vztahuje na děti, které do konce srpna  2017 dosáhnou věku 5 let.

Datum vložení: 19. 12. 2022 9:37
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2024 10:56

Partneři


nahoru