Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Bezdlužnost

03. Název životní situace

Bezdlužnost


04. Základní informace k životní situaci

Potvrzení o bezdlužnosti vydává ekonomický odbor na žádost občana.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oprávněná osoba ekonomického odboru vydává toto potvrzení.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Občan se dostaví s tiskopisem na ekonomický odbor.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov.


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, Komenského 1077,  KTA – Oddělení ekonomiky – úsek vymáhání pohledávek, Ing. Vladislava Rejhová

Úřední dny: Pondělí, Středa: 8.00 – 11.35 12.20 – 17.00

další dny: Úterý, Čtvrtek: 8.00 – 11.35  12.20. – 15.30

Pátek: 8.00 – 13.00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Průkaz totožnosti.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář, na kterém je požadováno potvrzení o bezdlužnosti.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Nejsou žádné.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny. Zpravidla je potvrzení vydáno ihned.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

rejhova@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje


18. Jaké jsou související předpisy


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:  KTA – oddělení ekonomiky, úsek vymáhání pohledávek, Městský úřad Chodov
Další informace najdete na www stránkách:  www.mestochodov.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

KTA – oddělení ekonomiky, úsek vymáhání pohledávek


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Ing. Vladislava Rejhová


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

21. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

02. 02. 2023


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 20:54
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2023 9:18

Partneři


nahoru