Galerie zve na Chválu putování
Výstava Bohdany Holubcové potrvá až do listopadu
Netradiční výstavu s názvem Chvála putování připravila chodovská Galerie u ...
Galerie zve na Chválu putování
Výstava Bohdany Holubcové potrvá až do listopadu
Netradiční výstavu s názvem Chvála putování připravila chodovská Galerie u Vavřince. Svá díla v ní od středy 21. září představuje malířka, grafička a výtvarná pedagožka Bohdana Holubcová (* 1944).
Výtvarnice, jenž má na svém kontě řadu společných i samostatných výstav a ocenění, žije a tvoří ve Valech nedaleko Mariánských Lázní. Do Chodova přivezla Bohdana Holubcová linoryty a obrazy nezvykle velkých rozměrů.
Výstava potrvá do 3. listopadu 2016. Otevírací doba galerie je v úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin, v neděli pak od 13 do 17 hodin.
Videoreportáž z vernisáže včetně rozhovoru s Bohdanou Holubcovou naleznete v níže uvedeném odkazu Více informací.
Martin Polák
Více informací
Chodovu se skvěle daří plnit rozpočet
Čerpání úvěru na přístavbu letos možná nebude nutné
Chodovu se daří plnit letošní rozpočet podle stanoveného plánu. K ...
Chodovu se skvěle daří plnit rozpočet
Čerpání úvěru na přístavbu letos možná nebude nutné
Chodovu se daří plnit letošní rozpočet podle stanoveného plánu. K poslednímu srpnu dosáhly příjmy bezmála 79 %, výdaje pak 48 %.
„Pokud se bude plnění rozpočtu takto vyvíjet i nadále, minimálně pro tento rok nebude město muset čerpat úvěr na přístavbu školy,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.
Dosavadní příznivý stav chodovských financí ovlivnila v tomto roce podle starosty například úspěšná výběrová řízení, kde se dařilo snížit náklady na jednotlivé akce.
Chodov v roce 2016 hospodaří se schváleným rozpočet ve výši zhruba 229 milionů korun, přičemž 62 milionů jde na investiční akce.
Rozpočet za rok 2015 skončil v rekordním přebytku a město tak poslalo do svého fondu rezerv 48 milionů korun.
Martin Polák
Město řeší další osud školy
Co s ní bude, napoví stavebně-technický průzkum
Smysluplné využití pro budovu prvního stupně školy J. A. Komenského ...
Město řeší další osud školy
Co s ní bude, napoví stavebně-technický průzkum
Smysluplné využití pro budovu prvního stupně školy J. A. Komenského poté, až ji příští rok opustí žáci, začala hledat nová městská pracovní skupina. Své návrhy by chtěla prezentovat ještě v tomto roce.
„Prvním krokem je zajistit stavebně-technický průzkum, na jehož základě se bude odvíjet další postup. Převládá ale názor, že bychom měli budovu zachovat, její odstranění by totiž negativně ovlivnilo tvář města. Rádi bychom pro ni našli nějaké nadregionální využití,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že by rád už letos v listopadu nastínil, jak se starou školou naložit.
I když to možná na první pohled nevypadá, podle městského historika Miloše Bělohlávka je chodovská škola velkolepou stavbou a patří mezi výjimečné ozdoby města.
Budova začala školákům sloužit v roce 1888, o deset let později pak byl zahájen provoz i v přístavbě, která dala škole konečnou podobu známou ze současnosti.
Žáci a učitelé v ní tráví poslední školní rok. Ten následující už začnou ve škole ve Smetanově ulici, kde má být dokončena nová přístavba.
Martin Polák
Setkání obyvatel Smolnice poprvé na Bílé vodě
Zaniklou ves připomíná kovový kříž
Letošní setkání obyvatel zaniklé vsi Smolnice se poprvé uskuteční na ...
Setkání obyvatel Smolnice poprvé na Bílé vodě
Zaniklou ves připomíná kovový kříž
Letošní setkání obyvatel zaniklé vsi Smolnice se poprvé uskuteční na Bílé vodě. Rodáci se na ní vydají v sobotu 17. září, kde se u takzvaného smolnického kříže od 15 hodin uskuteční vzpomínkový akt.
„Bývalí obyvatelé Smolnice se v Chodově scházejí každé dva roky, aby si společně připomněli svou obec, která byla zničena v důsledku důlní činnosti a nenávratně zmizela pod více než stometrovou vrstvou hlušiny. V místech bývalé vsi je dnes rozlehlá Smolnická výsypka,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek s tím, že loni obnovený kříž je společně s navazující dubovou alejí poslední hmatatelnou památkou na zaniklou Smolnici.
Martin Polák
Sbírka na zvony vynesla překvapivou částku
Za měsíc se podařilo vybrat více než 100 tisíc
Zhruba 115 tisíc korun se podařilo shromáždit v rámci sbírky ...
Sbírka na zvony vynesla překvapivou částku
Za měsíc se podařilo vybrat více než 100 tisíc
Zhruba 115 tisíc korun se podařilo shromáždit v rámci sbírky na doplnění dvou chybějících zvonů v kostele svatého Vavřince. Překvapivou částku se podařilo vybrat za jeden měsíc od vyhlášení sbírky, kterou zahájil starosta Chodova Patrik Pizinger 13. srpna 2016.
„Kromě drobných dárců se do sbírky zapojili i chodovští podnikatelé a firmy a těm všem patří velký dík za zájem o historické a kulturní dědictví našeho města,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek.
Peníze lze věnovat buď v hotovosti do pokladničky umístěné v chodovském infocentru v Domě u Vavřince, nebo poslat na zvláštní bankovní účet zřízený pro tuto sbírku: č.ú.: 360014-862172359/0800. Sbírka potrvá nejdéle do 30. listopadu 2018.
Cílem sbírky je vrátit do věže chodovského kostela zvony, které byly zničeny a roztaveny pro vojenské účely v době první světové války.
Martin Polák
Ligneta představí v Chodově elektrobus
Na zájemce čeká projížďka městem
Jedinečnou příležitost prohlédnout si nový elektrobus dostanou lidé, kteří v ...
Ligneta představí v Chodově elektrobus
Na zájemce čeká projížďka městem
Jedinečnou příležitost prohlédnout si nový elektrobus dostanou lidé, kteří v sobotu 17. září zavítají na tradiční Chodovské posvícení. Návštěvníkům ho tam ve spolupráci s Chodovem představí společnost Ligneta.
Autobus, jenž využívá k pohonu pouze elektřinu, bude k vidění od 9 hodin u Kulturního a společenského střediska, kde se bude posvícení konat.
„V rámci prezentace jsme domluvili pro zájemce krátké projížďky po městě,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že sobotní ukázka může napovědět, jak lze tento typ techniky využívat v budoucnu.
Vůz je přibližně 8,5 metru dlouhý a na jedno nabití má dojezd 150 až 170 kilometrů. Nabít ho lze přes jednu noc.
Podle ředitele Lignety Petra Schmida v Karlovarském kraji zatím podobný elektrobus nejezdí. „Předpokládáme ale, že v budoucnu by tomu tak mohlo být, je vhodný především do městských aglomerací,“ poznamenal ředitel.
Martin Polák
Chodov zvelebil další část svého hřbitova
K dispozici jsou desítky nových hrobových míst
Nové epitafní a urnové hroby na městském hřbitově nechala v ...
Chodov zvelebil další část svého hřbitova
K dispozici jsou desítky nových hrobových míst
Nové epitafní a urnové hroby na městském hřbitově nechala v průběhu léta vybudovat chodovská radnice. K dispozici tak bude několik desítek míst.
Výstavbou hrobů a vysazením nové okrasné zeleně vzniklo celé oddělení, které zapadá do městského projektu úpravy hřbitova. Novinka bude mít výhody jak pro zájemce o místa posledního odpočinku, tak pro město.
„Například dříve si lidé pro urnový nebo epitafní hrob museli zajišťovat spousty věcí sami, například jeho založení, a hroby tak občas vznikaly nesystémově. Nyní si pouze koupí krycí desku,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že tento postup je dnes běžný na většině hřbitovech v České republice.
Chodov podle něj získá na oplátku lepší kontrolu a přehled nad rozvojem hřbitova.
Martin Polák
Zastupitelé projednají novou vyhlášku
Sejdou se ve čtvrtek 8. září v 16 hodin
Další jednání chodovského zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 8. září ...
Zastupitelé projednají novou vyhlášku
Sejdou se ve čtvrtek 8. září v 16 hodin
Další jednání chodovského zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 8. září 2016. Konat se bude tradičně v zasedací místnosti městského úřadu. Začátek zasedání je v 16 hodin.
Zastupitelé mají na programu mimo jiné i projednání nové obecně závazné vyhlášky.
Vedení města na jednání srdečně zve všechny obyvatele města.
Martin Polák
Karlovarský kraj hledá svou letošní osobnost
Lidé mohou opět hlasovat v tradiční anketě
Karlovarský kraj začal hledat Osobnost roku 2016 a vyhlásil další ...
Karlovarský kraj hledá svou letošní osobnost
Lidé mohou opět hlasovat v tradiční anketě
Karlovarský kraj začal hledat Osobnost roku 2016 a vyhlásil další ročník tradiční ankety. V loňském roce v oblasti kultury a služeb veřejnosti získala ocenění Věra Bráborcová, zakladatelka Denního centra Mateřídouška v Chodově.
Zda se na seznamu osobností objeví další Chodovák, záleží také na veřejnosti. Lidé totiž mohou navrhnout ty občany kraje, kteří se v roce 2016 zvlášť zasloužili o zlepšení života v regionu, rozvoj kultury, služeb veřejnosti nebo podnikání.
Své návrhy lze zasílat až do 7. listopadu 2016 prostřednictvím elektronického anketního lístku, který najdete na http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/AnketaOsobnost/anketaOsob.aspx.
Hlasování probíhá v následujících kategoriích:
Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti;
Osobnost v oblasti podnikání;
Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji.
V první kategorii získají titul občané, kteří významně napomáhají rozvoji vědy, kultury a neziskového sektoru v regionu. Může se jednat o lidi jakékoliv profese, ať už to jsou lékaři, zdravotní sestry, pedagogové, novináři, hudebníci, spisovatelé, pracovníci v oblasti sociálních služeb či dobrovolnictví. V druhé kategorii budou oceněni ti, co se významným způsobem podílí na rozvoji podnikatelského prostředí v kraji.
Ve třetí kategorii může ocenění dostat každý, kdo se mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj kraje, o jeho zviditelnění u nás i v zahraničí, pomáhá svým spoluobčanům či jiným způsobem pozitivně ovlivňuje dění v regionu.
Na základě zaslaných návrhů vybere odborná komise tři finalisty z každé kategorie. Ocenění budou slavnostně předána vítězům během finálového večera, který se uskuteční 1. prosince 2016.
Martin Polák
Přístavba pokračuje podle plánu
Město v létě investovalo do škol miliony korun
Práce na přístavbě školy J. A. Komenského pokračují podle plánu. ...
Přístavba pokračuje podle plánu
Město v létě investovalo do škol miliony korun
Práce na přístavbě školy J. A. Komenského pokračují podle plánu. Potvrdil to nedávný kontrolní den na stavbě.
„Jsem přesvědčen, že dodavatel termín dodrží a děti z prvního stupně příští školní rok zahájí v novém,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.
V průběhu léta se však nepracovalo jen na přístavbě. Město totiž v době prázdnin investoval do svých škol přibližně šest milionů korun.
Základní škola J. A. Komenského se tak například dočkala nových šaten a sociálního zázemí. Šatny nechala zrekonstruovat také škola v Husově ulici a nové spojovací chodby dokončují ve škole ve Školní ulici.
Martin Polák
Školáci opět usedli do lavic
Další prázdniny je čekají už v říjnu
Po dvouměsíčních letních prázdninách se ve čtvrtek 1. září vrátili ...
Školáci opět usedli do lavic
Další prázdniny je čekají už v říjnu
Po dvouměsíčních letních prázdninách se ve čtvrtek 1. září vrátili do svých lavic školáci. Učitelé je přivítali v uklizených třídách, které v průběhu léta prošly tradiční údržbou.
V Chodově fungují čtyři základní školy, žáci jsou do nich přijímáni podle stanovených spádových obvodů, které určuje městská vyhláška.
V loňském školním roce navštěvovalo chodovské školy celkem 1 172 žáků, obdobný počet se dá očekávat i v letošním roce. Přesná čísla budou známa až koncem září.
Další prázdniny, podzimní, čekají na školáky už v říjnu. Tentokrát připadají na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Volno však budou mít i následující pátek 28. října, kdy se slaví Den vzniku samostatného československého státu.
Krátkou videoreportáž naleznete v níže uvedeném odkazu Více informací.
Martin Polák
Více informací
Chodováci snídali pod širým nebem
V ranním menu nechyběla pomazánka z avokáda
Slunce, teplo, dobré jídlo, čaj a káva přispěly výraznou měrou ...
Chodováci snídali pod širým nebem
V ranním menu nechyběla pomazánka z avokáda
Slunce, teplo, dobré jídlo, čaj a káva přispěly výraznou měrou k pohodové akci, kterou minulý čtvrtek (25. 8.) připravila chodovská knihovna. Ta pozvala své příznivce do parku na takzvanou Snídani šampiónů, kam postupně dorazily desítky lidí.
Kromě bohatého ranního menu, které pocházelo především z kuchyní organizátorů, čekaly na návštěvníky také méně známé pokrmy. Řadu příchozích tak zaujala například guacamole - pomazánka, jejíž hlavní ingrediencí je zralé avokádo.
Pracovnice knihovny k snídani zároveň „naservírovaly“ čerstvý denní tisk a časopisy.
Videoreportáž z akce naleznete v níže uvedeném odkazu Více informací.
Martin Polák
Více informací
Nový závod má za sebou úspěšnou premiéru
Atleti pošlou nemocnému chlapci tisíce korun
Úspěšnou premiéru má za sebou nový běžecký závod s názvem ...
Nový závod má za sebou úspěšnou premiéru
Atleti pošlou nemocnému chlapci tisíce korun
Úspěšnou premiéru má za sebou nový běžecký závod s názvem Chodovská vlečka. V okolí oblíbené Bílé vody se konal v sobotu 27. srpna.
Výtěžek ze startovného ve výši zhruba dvanáct tisíc korun poputuje rodičům nemocného Martínka Pundy a pořadatelé uvažují o tom, že charitativní ráz si závod udrží i v budoucnu.
Na start se postavila přibližně stovka běžců, dorazili také závodníci z partnerského města Oelsnitz/Erzgebirge.
I přes nezvykle vysoké podvečerní teploty si atleti běh pochvalovali a někteří jej zařadili mezi letošní nejlepší běžecké akce.
Chodovský závod připravil Školní atletický klub Chodov s výraznou podporou města a dobrovolných hasičů.
„Byl to příjemný závod, určitě se bude konat i další ročník. Položili jsme základ nové tradice, všem organizátorům patří velký dík,“ řekl spokojeně starosta Chodova Patrik Pizinger, který desetikilometrovou trať také absolvoval.
Videoreportáž z akce naleznete v níže uvedeném odkazu Více informací.
Martin Polák
Více informací
Bílá voda obstála opět na jedničku
Hygienici ocenili kvalitu vody nejvyšší známkou
Chodovské přírodní koupaliště Bílá voda opět potvrdilo své kvality. Hygienici ...
Bílá voda obstála opět na jedničku
Hygienici ocenili kvalitu vody nejvyšší známkou
Chodovské přírodní koupaliště Bílá voda opět potvrdilo své kvality. Hygienici totiž už šestý rok za sebou ocenili jakost tamní vody nejvyšší známkou.
Poslední měření se konalo 23. srpna 2016 a na pětistupňové škále získala Bila voda nejvyšší místo.
Koupaliště se v posledních letech stalo pro svou atraktivitu vyhledávanou lokalitou nejen pro obyvatele Chodova, ale také pro návštěvníky ze širokého okolí.
Město do Bílé vody ročně investuje řádově desítky tisíc korun, především do údržby pláže, cest, zeleně, drobných oprav a zajištění mobilních toalet.
Jen v letošním roce nechala radnice doplnit a částečně obnovit písčitou pláž, nainstalovat další multifunkční stroj pro posilování, informační tabuli a postavila nový herní prvek v podobě pirátské lodi, který nahradil dosluhující strážní koš.
K dispozici jsou dále dva pontony pro pohodlný vstup do vody, lavičky, stolek, dřevěné knihovničky s časopisy a knihami a příležitostně také rychlé občerstvení. Pro sportovce je připravený kvalitní běžecký okruh.
Martin Polák
Jan Vilém zvoní i v mobilech Chodováků
Stáhněte si zdarma netradiční oznamovací tón
Příchozí SMS nebo hovor v mobilním telefonu už některým Chodovákům ...
Jan Vilém zvoní i v mobilech Chodováků
Stáhněte si zdarma netradiční oznamovací tón
Příchozí SMS nebo hovor v mobilním telefonu už některým Chodovákům oznamuje zvuk starého zvonu Jan Vilém z kostela svatého Vavřince.
Zvon nedávno prošel opravou, na níž se ve sbírce složili obyvatelé města a nové mobilní vyzvánění je jakousi drobnou pozorností za jejich dar.
„Velmi nás potěšilo, s jakou chutí se lidé do sbírky zapojili, je to pro ně takové poděkování,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.
Vyzvánění, které vyrobilo TV studio Chodov v Kulturním a společenském středisku, je k dispozici ve formátu MP3 jak pro operační systém Android, tak pro iOS.
Stáhnout jej lze zdarma na http://www.mestochodov.cz/infocentrum/historie-mesta-pamatky/znak-2/, nebo v níže uvedeném odkazu Více informací.
Martin Polák
Více informací
Knihovničky jsou už na třech místech
Další se mohou objevit na nádraží
Už na třech místech v Chodově najdou lidé dřevěnou miniknihovničku ...
Knihovničky jsou už na třech místech
Další se mohou objevit na nádraží
Už na třech místech v Chodově najdou lidé dřevěnou miniknihovničku s literaturou a časopisy. Ta poslední přibyla v průběhu prázdnin v areálu BVC Chodov a vznikla z dřevěné retro televize značky Tesla.
Další pak naleznete na Bílé vodě a v ulici Staroměstská. Podle ředitelky městské knihovny v Chodově Hany Němčičové ale zcela určitě nepůjde o poslední knihovničky. „Další plánujeme postupně umístit na autobusovém a vlakovém nádraží, podle situace a možností,“ poznamenala ředitelka.
Martin Polák
Svateb bude zřejmě stejně jako loni
Obřad nemusí být jen na radnici
Počet letošních svatebních obřadů v Chodově by mohl dosáhnout stejného ...
Svateb bude zřejmě stejně jako loni
Obřad nemusí být jen na radnici
Počet letošních svatebních obřadů v Chodově by mohl dosáhnout stejného nebo podobného čísla jako v loňském roce, kdy si „ano“ řeklo 47 párů. Do letošního 20. srpna před oddávajícího předstoupilo už 30 dvojic snoubenců a nejméně dalších pět budoucích novomanželů svatbu v Chodově na srpen ohlásilo.
V posledních dvou letech se tak zlepšil nepříznivý trend, kdy svateb v Chodově bylo spíše méně. Například v roce 2014 jich bylo pouze 30.
Oficiální manželský slib se ale nemusí konat pouze v obřadní síni. Důkazem je nedávná svatba z 20. srpna, kdy se výměna prstýnků a polibků uskutečnila v chodovském šipkařském klubu U Žíly.
„Obřad nemusí být jen v síni, ale také v krásném prostředí zahrady u síně. Jsme také schopni po domluvě oddávat i na jiných místech, musí se ale jednat o důstojné prostředí,“ potvrdil starosta Chodova Patrik Pizinger.
Sobotní termíny svatebních obřadů do konce roku 2016:
srpen         27. 8.
září           17. 9.
říjen          15. 10
listopad     26. 11.
prosinec    10. 12.
Martin Polák
Práce na mostu u Vintířova se zkomplikovaly
Založení stavby je nutné přepracovat
Nečekané komplikace provázejí rekonstrukci mostu na silnici mezi Vintířovem a ...
Práce na mostu u Vintířova se zkomplikovaly
Založení stavby je nutné přepracovat
Nečekané komplikace provázejí rekonstrukci mostu na silnici mezi Vintířovem a Lomnicí. V průběhu prací totiž vyšlo najevo, že více než polovina pilotů u starých pilířů, které měly zůstat zachovány, nevyhovuje požadavkům. Založení stavby je proto nutné přepracovat.
V průběhu srpna by však mělo být jasno, zda se dodavatelské firmě podaří dodržet původní termín dokončení, jenž je stanovený na konec října 2016.
„Od kraje jsme informaci obdrželi a jsme v kontaktu. Věříme, že se akci podaří dokončit nejpozději v závěru letošního listopadu, s ohledem na to, že přes Chodov vede značená objížďka,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.
Zmíněná komunikace, která je frekventovanou spojnicí mezi Chodovem a Sokolovem, je už několik týdnů neprůjezdná. Objížďka je stanovena ve směru po silnici II/210 směr Boučí na II/222 Vřesovou a na Chodov a zpět nebo na II/181 směr Královské Poříčí-Loket II/209 na Nové Sedlo a Chodov a zpět.
Kompletní opravu mostu u Vintířova provádí na zakázku pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje firma Colas CZ. V soutěži zvítězila s nabídkovou cenou 11,2 milionu korun. Starý nevyhovující most už zbourala a nahradit ho má novou pouze jednopólovou mostní konstrukcí s rozpětím osmnáct metrů. Akce se neobejde bez přeložek inženýrských sítí.
Martin Polák
Chodov chystá obnovu Lesoparku
Lokalitu tak čeká radikální změna k lepšímu
Nové cesty, zeleň, fitness prvky, altánek a řada dalších novinek ...
Chodov chystá obnovu Lesoparku
Lokalitu tak čeká radikální změna k lepšímu
Nové cesty, zeleň, fitness prvky, altánek a řada dalších novinek by mohla v blízké budoucnosti přivítat návštěvníky dnes poměrně zpustlého Lesoparku v Lesní ulici. Město totiž plánuje vrátit lokalitě její bývalou atraktivitu s tím, aby se místo opět stalo cílem vycházek obyvatel.
Radnice už má k dispozici technickou zprávu, podle které se má park radikálně změnit. Záměrem je vytvořit několik procházkových okruhů, kde nebudou chybět masivní lavičky k odpočinku, odpadkové koše a veřejné osvětlení. Sportovně zaměření lidé pak jistě ocení stanoviště s cvičebními prvky, která mají být rozmístěna tak, aby tvořila ucelený fitness okruh.
Tamní rybník čeká vyčištění a doplnění o kořenovou čistírnu, jež dlouhodobě zajistí kvalitní vodu. U severozápadního vstupu má pak stát vyhlídka, která umožní vnímat celé prostředí z nadhledu. Součástí plánu je také výstavba altánku a mola u rybníku.
Revitalizace místa si podle posledních odhadů vyžádá náklady kolem 53 milionů korun. Chodov chce využít peníze (50 milionů) z takzvaných ekomiliard, které jsou určeny na zahlazení škod a následků po důlní činnosti. Zbývající část by město zaplatilo ze svého rozpočtu.
Úpravy Lesoparku by se měly realizovat pravděpodobně v roce 2018 – 2019.
Martin Polák
Chodov zahájil další sbírku na zvony
V pokladničce se už sešlo více než 11 tisíc korun
Pětitisícovou bankovkou vhozenou do pokladničky odstartoval starosta Chodova Patrik Pizinger ...
Chodov zahájil další sbírku na zvony
V pokladničce se už sešlo více než 11 tisíc korun
Pětitisícovou bankovkou vhozenou do pokladničky odstartoval starosta Chodova Patrik Pizinger novou sbírku na pořízení kostelních zvonů, které mají doplnit právě zrestaurovaný hlavní zvon Jan Vilém z roku 1658.
Ten se po letech opět rozezněl ve věži kostela svatého Vavřince v rámci svatovavřinecké pouti, která se konala v sobotu 13. srpna. Za první dny konání sbírky bylo vybráno 11 122 korun.
„Cílem je vrátit do věže chodovského kostela zvony, které byly zničeny a roztaveny pro vojenské účely v době první světové války. Z původních čtyř kostelních zvonů se zachoval jen jeden, největší a nejstarší zmíněný Jan Vilém,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek.
„V rámci sbírky se počítá s ulitím dvou chybějících věžních zvonů, jejichž původní hmotnost byla 110 kilogramů a 60 kilogramů. Záměrem je obnovit zvony v původním naladění a o přibližně stejných rozměrech, aby tím byl zachován historický ráz zvonice,“ doplnil historik.
Peníze lze věnovat buď v hotovosti do pokladničky umístěné v chodovském infocentru v Domě u Vavřince, nebo poslat na zvláštní bankovní účet zřízený pro tuto sbírku: č.ú.: 360014-862172359/0800. Sbírka potrvá nejdéle do 30. listopadu 2018.
Jména dárců, kteří přispějí více než 5 000 korunami (10 000 Kč u právnických osob – firem), budou odlita přímo na plášti nových zvonů. Všichni, kdo darují více než 1 000 korun, pak budou uvedeni na pamětní desce v kostele svatého Vavřince.
 
Martin Polák
Více informací
Solles představil Bílou paní
Starou štolu si poprvé prohlédly desítky návštěvníků
Přibližně po dvou letech usilovné práce představil veřejnosti chodovský hornický ...
Solles představil Bílou paní
Starou štolu si poprvé prohlédly desítky návštěvníků
Přibližně po dvou letech usilovné práce představil veřejnosti chodovský hornický spolek Solles obnovený portál a okolí štoly Bílá paní u Chodova. Sobotní akce (13. srpna) spojené s požehnáním místa se zúčastnily desítky hostů.
Štola je dlouhá zhruba 40 metrů a má výšku maximálně 170 centimetrů, v nejširších místech má kolem 80 centimetrů. Předpokládá se, že se jednalo o průzkumné důlní dílo, které sledovalo křemennou žílu. Skutečný důvod jeho vzniku a doba, kdy bylo vytvořeno, zůstává podle spolku záhadou.
Lidé ze Sollesu za podpory Chodova a těžařské společnosti Sokolovská uhelná zahájili první úpravy štoly poté, kdy vyčistili a zpřístupnili zapomenutou vyhlídku Chodaublick. Ta leží nad štolou nedaleko Chodova na vrchu Liščího kopce, jenž je spojen s místní pověstí o ukrytém pokladu.
Samotná štola je nyní zabezpečena silnou mříží a veřejnosti je nepřístupná. Lze si však prohlédnout zmíněný vstupní portál a okolí, kde je odpočinková lavice se stolem a informační tabule.
„Blízko štoly vyvěrá Žabí pramen, chceme zde proto vybudovat studánku, která doplní vyhlídku a štolu,“ popsal další plány spolku jeho předseda Jiří Milt.
Videoreportáž z akce naleznete v níže uvedeném odkazu Více informací.
Martin Polák
Více informací
Cyklomagistrála bude mít novou trasu
Má být bezpečnější a pohodlnější
Novou trasu Krušnohorské cyklistické magistrály připravuje Karlovarský kraj. Podle posledního ...
Cyklomagistrála bude mít novou trasu
Má být bezpečnější a pohodlnější
Novou trasu Krušnohorské cyklistické magistrály připravuje Karlovarský kraj. Podle posledního návrhu má být dlouhá 97 kilometrů.
„Trasa má provést cyklisty co nejbezpečněji po vhodných cestách a s co nejmenším převýšením od Chebu až po Boží Dar, kde naváže na podobnou stezku v ústeckém regionu,“ popsala mluvčí karlovarského krajského úřadu Jana Pavlíková.
Krušnohorská magistrála začíná na Chebsku u vodní nádrže Skalka v nadmořské výšce 444 metrů a postupně šplhá až k vrcholu Klínovce, který leží o rovných 800 metrů výše. Prochází například Skalnou, Plesnou, Luby, Kraslicemi, Bublavou a přes Rolavu, Jelení, Horní Blatnou, Ryžovnu a Boží Dar dojde do Loučné pod Klínovcem.
„V návrhu se objevují i návaznosti na cyklotrasy v Německu a odbočka cyklomagistrály z Plesné přes Bad Brambach do Aše,“ doplnila mluvčí.
Novou cyklostezku plánuje také Chodov. Ta by měla město spojit s Loktem, kudy vede trasa oblíbené cyklostezky podél řeky Ohře.
Martin Polák
Nezaměstnanost ve městě stagnuje
V červenci 2016 dosáhla výše 8,3 %
Už druhý měsíc po sobě je nezaměstnanost v Chodově na ...
Nezaměstnanost ve městě stagnuje
V červenci 2016 dosáhla výše 8,3 %
Už druhý měsíc po sobě je nezaměstnanost v Chodově na stejné úrovni. V červenci se tak zastavila na 8,3 %. Ve stejnou dobu před rokem bylo ve městě lidí bez práce 9,1 %.
Podle červencových čísel z úřadu práce je v registru nezaměstnaných 779 obyvatel Chodova, oproti tomu úřad nabízí 52 volných míst.
Počet nezaměstnaných v posledních měsících ve městě klesá, za příznivé údaje mohou zotavující se ekonomika a sezónní práce.
V Karlovarském kraji zůstala v červenci nezaměstnanost na 5,8 procentech. Mírně ubylo nezaměstnaných na Karlovarsku (5,8%) a Sokolovsku (7,8%), naopak na Chebsku lidí bez práce mírně přibylo (3,8%).
Martin Polák
Čtyři obrazy křížové cesty jsou zpět
Město plánuje restauraci i dalších deseti pláten
První čtyři zrestaurované obrazy ze vzácného souboru 14 pláten křížové ...
Čtyři obrazy křížové cesty jsou zpět
Město plánuje restauraci i dalších deseti pláten
První čtyři zrestaurované obrazy ze vzácného souboru 14 pláten křížové cesty jsou zpátky v kostele svatého Vavřince v Chodově. V dílnách akademických malířů strávily přibližně čtvrt roku.
„Jako celek je chodovská křížová cesta velmi cenným souborem a unikátním příkladem práce regionálních malířů 18. a 19. století. Je mimo jiné vzácná svými rozměry a svým stářím, jedná se o jednu z nejstarších křížových cest v našem regionu,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek.
Chodovská radnice nyní usiluje o záchranu zbývajících deseti obrazů. Zatímco restauraci prvních čtyř pláten hradila ze svého rozpočtu, na další shání dotační peníze.
Pomoci jí v tom může skutečnost, že ministerstvo kultury prohlásilo v loňském roce chodovskou křížovou cestu za kulturní památku. Náklady na opravu jednoho plátna se pohybují mezi 100 tisíci až 120 tisíci korunami.
Stávající menší křížová cesta, která na zdech kostela visela dosud, skončí zřejmě v jiném svatostánku. „Zmíněné dílo totiž nemá významnou hodnotu a asi ho někomu věnujeme,“ poznamenal Miloš Bělohlávek.
Videoreportáž z akce naleznete v níže uvedeném odkazu Více informací.
Martin Polák
Více informací
Cestu do Staré Chodovské osvětlují nové lampy
Další rekonstrukce veřejného osvětlení se připravuje
Cesta od bývalého chodovského koupaliště do Staré Chodovské dostala nové ...
Cestu do Staré Chodovské osvětlují nové lampy
Další rekonstrukce veřejného osvětlení se připravuje
Cesta od bývalého chodovského koupaliště do Staré Chodovské dostala nové veřejné osvětlení. To nahradilo lampy, které už byly na hranici životnosti.
Stezku nyní lemuje jednatřicet nových pětimetrových stožárů, oproti těm původním jsou o tři metry nižší. „Jedná se o takzvané sadové stožáry, díky své výšce nezasahují do korun přilehlých stromů,“ vysvětlil Rudolf Pocklan, jednatel Chodovských technicko-ekologických služeb.
Podle něj se už připravuje další rekonstrukce osvětlení, a to v části ulice Karlovarská (od Nejdecké ul.) směrem k benzinové čerpací stanici. „Ta by se měla uskutečnit letos v září,“ poznamenal Rudolf Pocklan.
Martin Polák
Tovární ulice prochází rekonstrukcí
Lávku k autobusovému nádraží čeká výměna
Tovární ulici čeká v průběhu letních prázdnin plánovaná rekonstrukce, která ...
Tovární ulice prochází rekonstrukcí
Lávku k autobusovému nádraží čeká výměna
Tovární ulici čeká v průběhu letních prázdnin plánovaná rekonstrukce, která zahrnuje dvě části. „První akcí je rekonstrukce komunikace v úseku od polikliniky ke skladům, druhou je výměna lávky pro pěší u autobusového nádraží,“ upřesnil Rudolf Pocklan, jednatel Chodovských technicko-ekologických služeb s tím, že realizace je v případě komunikace plánovaná do 31. 8. 2016, v případě lávky pak do 30. 9. 2016.
„Komunikace by měla být po dobu realizace stále průjezdná, jen s částečným omezením, lávka bude na nezbytnou dobu demontována, s možností využití přilehlých mostů u polikliniky či Tesca,“ poznamenal jednatel.
„V rámci komunikace dojde také k rekonstrukci přilehlého chodníku v úrovni domu č.p. 717 - 720 a v tomtéž místě bude také částečně obnoveno původní parkoviště v počtu 6 míst,“ doplnil Rudolf Pocklan.
K oběma opravám těchto velmi frekventovaných míst se podle něj přistoupilo s ohledem na stávající nevyhovující stav. Celkové náklady na realizaci činí 5,6 milionu korun včetně DPH.
Celé stavbě předcházela akce vodohospodářů, kteří v ulici měnili část vodovodního řadu.
Martin Polák
Chodov přivítal návštěvu z partnerského města
Z Oelsnitz/Erzgebirge přijelo padesát evangelíků
Na pět desítek evangelíků z německého partnerského města Oelsnitz/Erzgebirge přijelo ...
Chodov přivítal návštěvu z partnerského města
Z Oelsnitz/Erzgebirge přijelo padesát evangelíků
Na pět desítek evangelíků z německého partnerského města Oelsnitz/Erzgebirge přijelo ve čtvrtek 4. srpna na přátelskou návštěvu do Chodova. Do evangelické fary, kde se konalo posezení s lidmi z místního sboru a evangelickým farářem Radkem Matuškou, je přišel pozdravit také starosta Chodova Patrik Pizinger.
„Podobná setkání jsou důkazem toho, že naše dlouholetá spolupráce se rozvíjí nejen na úrovni měst, ale také spolků, organizací a církví,“ okomentoval setkání starosta.
Součástí návštěvy byla společná česko-německá bohoslužba, prohlídka města a kostela svatého Vavřince, který byl založen ve stejném roce jako evangelický kostel v Oelsnitz/Erzgebirge.
„Výpravu doprovázel bývalý starosta partnerského města Hans Ludwig Richter s chotí,“ doplnil městský historik Miloš Bělohlávek, jenž návštěvníků poskytl výklad o městě a jeho zajímavostech.
Martin Polák
Starý dům u nádraží čeká demolice
Městu se podařilo na odstranění ruiny získat dotaci
Vybydlený a chátrající dům nedaleko vlakového nádraží čeká demolice. Městu ...
Starý dům u nádraží čeká demolice
Městu se podařilo na odstranění ruiny získat dotaci
Vybydlený a chátrající dům nedaleko vlakového nádraží čeká demolice. Městu se na jeho odstranění podařilo získat z ministerstva pro místní rozvoj dotaci, která může pokrýt až 80% nákladů na odstranění stavby. Ty jsou zatím vyčísleny na zhruba 2,6 milionu korun.
Dům v Nádražní ulic se letos dostal na seznam jednadvaceti projektů, kterým ministerstvo v rámci programu na likvidaci chátrajících budov pošle peníze. Letos rozdělí téměř 69 milionů korun, přičemž na další dva roky má připraveno dalších 200 milionů.
Demolice se uskuteční podle starosty Chodova Patrika Pizingera letos na podzim, zřejmě už v polovině října. „Uvolněné území budeme následně revitalizovat a osázíme ho zelení,“ doplnil starosta.
Zanedbaná budova přitahovala v posledních letech pozornost bezdomovců a vandalů, její tehdejší vlastníci však o rekonstrukci neměli zájem. Město ji proto odkoupilo s cílem stavbu zbourat a lokalitu upravit na příjemné místo.
Martin Polák
O hlasy voličů bude usilovat dvacet subjektů
Krajské volby se uskuteční 7. a 8. října 2016
Dvě desítky politických stran a hnutí podaly v řádném termínu ...
O hlasy voličů bude usilovat dvacet subjektů
Krajské volby se uskuteční 7. a 8. října 2016
Dvě desítky politických stran a hnutí podaly v řádném termínu kandidátní listiny pro letošní krajské volby. Je to o čtyři subjekty více než v předchozích volbách v roce 2012.
Z dvaceti kandidátních listin jich sedm patří koalicím, ostatní jsou politické strany a hnutí.
„Do 8. srpna 2016 krajský úřad přezkoumá kandidátní listiny, do téhož dne mohou zmocněnci měnit pořadí kandidátů, případně kandidátní listiny doplňovat. V návaznosti na přezkoumání kandidátních listin může krajský úřad vyzvat  k odstranění závad na kandidátních listinách, a to do 18. srpna 2016,“ doplnila mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jana Pavlíková s tím, že mezi 18. – 20. srpnem krajský úřad rozhodne o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci a odmítnutí kandidátních listin.
Krajské volby se letos uskuteční 7. a 8. října.
Odevzdané kandidátky pro krajské volby
1. NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI
2. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09
3. Svobodní a Soukromníci
4. Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE imigrantům, STOP nepřizpůsobivým a diktátu EU
5. Česká strana sociálně demokratická
6. Občanská demokratická strana
7. VOK - Volba pro Karlovarský kraj
8. ANO 2011
9. Komunistická strana Čech a Moravy
10. Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů
11. Pravý Blok
12. Národní demokracie
13. Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK
14. Strana zelených
15. Sdružení nezávislých kandidátů 116 Česká pirátská strana
17. ALTERNATIVA
18. ÚSVIT - Národní Koalice s Blokem proti islamizaci
19. HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
20. PRO Zdraví a Sport
Martin Polák
Chodov má další kameny zmizelých
Připomínají tragické osudy obětí holocaustu
V dlažbě chodovských ulic jsou další kameny zmizelých – stolpersteine. ...
Chodov má další kameny zmizelých
Připomínají tragické osudy obětí holocaustu
V dlažbě chodovských ulic jsou další kameny zmizelých – stolpersteine. V pondělí 1. srpna je tam položil německý sochař Gunter Demnig, který jich po celé Evropě rozmístil už více než 60 tisíc.
Kamenné kostky s destičkou, na níž je vyryté jméno a datum, mají poukazovat na tragické osudy obětí holocaustu.
Tři nové kameny zmizelých tak jsou před chodovskou obřadní síní, kde připomínají dr. Bedřicha Kettnera, jeho ženu Marianu a syna Jiřího, kteří zahynuli ve vyhlazovacích táborech. O osudu rodiny se více dočtete v prázdninovém čísle Zpravodaje města Chodova.
Další dva osadil sochař u služebny obvodního oddělení Policie ČR (čp.18) na památku Anny a Idy Kronbergerových, doplnily tam loni položené čtyři kameny ostatních členů této rodiny.
Pondělního aktu se kromě veřejnosti zúčastnili také zástupci města v čele se starostou Patrikem Pizingerem, představitel karlovarské židovské obce a chodovský farář Petr Mecl.
„Přijela také paní Kitty Weiss, jejíž maminka, která se v domě čp. 18 narodila a vyrostla, přežila holocaust a byla na konci války osvobozena v Terezíně, společně se svou dcerou Jenny Schreiner a jejím manželem. Po návratu z koncentračního tábora byla její maminka s rodinou z Chodova odsunuta jako Němka, a proto dnes žije tato část rodiny v Německu,“ doplnil městský historik Miloš Bělohlávek, který umístění kamenů v Chodově inicioval.
Chodov se v loňském roce stal prvním městem v Karlovarském kraji, kde se tyto vzpomínkové kameny objevily. „V pokládání kamenů zmizelých bychom rádi pokračovali, dokud si nepřipomeneme všechny chodovské oběti holocaustu. Co se týče příštího roku, tak už teď víme, že další stolpersteine přibudou opět před policejní stanicí a rádi bychom připomněli i památku rodiny Maxe Hellera, stavitele a majitele dnešní budovy České spořitelny,“ uvedl historik.
Videoreportáž z akce naleznete v níže uvedeném odkazu Více informací.
Martin Polák
Více informací
Sbírka na opravu zvonu skončila
Jan Vilém se rozezní o Vavřinecké pouti
Sbírka na opravu zvonu Jan Vilém v kostele svatého Vavřince, ...
Sbírka na opravu zvonu skončila
Jan Vilém se rozezní o Vavřinecké pouti
Sbírka na opravu zvonu Jan Vilém v kostele svatého Vavřince, kterou vyhlásilo město v závěru loňského května, oficiálně skončila. Na její konto a do pokladniček se podařilo shromáždit částku přesahující 120 tisíc korun.
Na nutnou restauraci zvonu bylo potřeba kolem 80 tisíc korun. Chodov nyní usiluje o to, aby zbytek peněz mohl být použit na doplnění nejméně jednoho z chybějících zvonů.
Po opravě se zvon znovu rozezní 13. srpna před mší, kdy bude zároveň požehnán.
Martin Polák
Most mezi Vintířovem a Lomnicí je uzavřen
Motoristy čeká objížďka, práce potrvají až do října
Na několikatýdenní dopravní omezení se musí připravit lidé na Sokolovsku, ...
Most mezi Vintířovem a Lomnicí je uzavřen
Motoristy čeká objížďka, práce potrvají až do října
Na několikatýdenní dopravní omezení se musí připravit lidé na Sokolovsku, především pak ve Vintířově, Chodově a jeho okolí. Karlovarský kraj totiž zahájil plánovanou rekonstrukci mostu mezi Vintířovem a Lomnicí.
Obyvatelé Chodova, kteří jsou zvyklí jezdit do Sokolova právě přes zmíněné obce, tak budou muset změnit trasu.
Objížďka je stanovena ve směru po silnici II/210 směr Boučí na II/222 Vřesovou a na Chodov a zpět nebo na II/181 směr Královské Poříčí-Loket II/209 na Nové Sedlo a Chodov a zpět. Uzavírka je naplánovaná do 30. října 2016.
Během modernizace stavbaři most přes bývalou pasovou dopravu Sokolovské uhelné zbourají a nahradí ho novým, pouze jednopólovým.
Konstrukce bude mít rozpětí osmnáct metrů a stavební akce se neobejde bez přeložek inženýrských sítí.
Martin Polák
Výzva pro regionální výrobce k předkládání žádostí o udělení značky "Poohří regionální produkt"
Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s. jako koordinátor značky vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „Poohří regionální produkt®“. Značka patří do celorepublikové sítě Asociace regionálních značek. Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Značka garantuje původ výrobku, služby, a zážitku v regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se výrobkům, službám a zážitkům, které mají v regionu dlouholetou tradici.

Více informací

info@dolnipoohri.eu
731086714
17.10.
10:00
Burza dětského zimního oblečení
Přijímáme pouze čisté a zachovalé zboží. Nabízíme již vyzkoušený postup: přijďte se předem domluvit do kanceláře, přidělíme Vám kód, arch k zapsání Vašeho zboží, lepíky a Vy si doma vše v klidu připravíte. Ve dnech od 10.–14.10.2016 už jen přinesete označené, oceněné oděvy i se seznamem.

Více informací

DDM Bludiště
Přidat do kalendáře
První cesta do školy
Doporučení rodičům malých prvňáčků...
velitel MP Chodov L.Staněk
352 352 160, 606 400 059
Výběrové řízení na pozici strážník Městské policie
Hledáme neustále zájemce o službu v našich řadách. Věk od 21let, bezúhonný, spolehlivý, parťáka do týmu, řidičák skupiny B. Kontaktujte nás...
velitel MP Chodov L.Staněk a zástupce velitele P.Heth
352 352 160, 352 352 161, 606 400 059
Metodický sešit pro 1.st. Základních škol v projektu Prevence MP
Středisko prevence kriminality při Městské policii v Chodově, v rámci společného projektu Prevence Městských policií Karlovarského kraje, bude při svých přednáškových besedách na 1.st. Základních škol pro 2. a 3. ročníky používat novou Metodickou pomůcku.
velitel MP Chodov L.Staněk
352 352 160, 606 400 059
Prevence a sanace dluhů obyvatel Chodova ohrožených ztrátou bydlení
Mgr. Eva Virtelová
352 352 121
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
pí Eva Rohmová
352 352 312
Jednotné kontaktní místo pro podnikatele v Karlových Varech
Organizace školního roku 2016/2017
Kontejnery na objemný odpad
Přehled stanovišť kontejnerů na objemný odpad v II. pololetí 2016
Rudolf Pocklan
352 352 400
Kontejnery pro zahrádkáře 2016
Přehled stanovišť kontejnerů pro zahrádkáře v roce 2016

Více informací

Rudolf Pocklan
352 352 400
Plavání seniorů v roce 2016
Bazénové centrum KV Aréna v Karlových Varech
pí Hegenbartová
352 352 122
26.9.
17:00
Karel IV. a Loketsko
Přednáška PhDr. Vladimíra Vlasáka připomene základní momenty ze života a vlády jednoho z největších středověkých vladařů Karla IV., jehož sedmisté výročí narození si letos připomínáme. Část přednášky bude věnována obdobím, kdy se životní osudy i činy tohoto římského císaře a českého krále prolnuly s vývojem regionu historického Loketska. Přednášku doprovodí obrazová dokumentace připomínající jak osobnost významného českého panovníka z Lucemburské dynastie, tak i četné vazby, jež ji s Loketskem spojovaly.

Více informací

Městská knihovna Chodov - podkroví
Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
1.10.
Vyhlášení soutěže o nový vzhled miniknihovny
Vyhlašujeme soutěž o nový vzhled miniknihovny na náměstí Staroměstské ulice. Hýříte neotřelými nápady a nemáte kde uplatnit svého designérského ducha? Neváhejte se přihlásit! Pro více informací sledujte internetové stránky, FB a plakáty knihovny.

Více informací

Městská knihovna Chodov
Hana Nemčičová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
3.10.
Týden knihoven
Městská knihovna Chodov
Marie Valentová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
3.10.
Miniškolení na PC
Kurz základních znalostí práce na počítači či notebooku. Zájemci se mohou hlásit na čísle 352 352 255 nebo na oddělení pro děti u p. Urbanové. Tato školení rovněž pořádáme individuálně během celého roku.

Více informací

Městská knihovna Chodov
Dana Urbanová
352 352 255
Přidat do kalendáře
3.10.
9:00
Burza knih
Na čítárně knihovny bude připraven velký výběr knih různých žánrů. Pro veřejnost.

Více informací

Městská knihovna Chodov - čítárna
Mgr. Jitka Banzetová
352 352 254, 352 352 256
Přidat do kalendáře
3.10.
17:00
Retro čaje
Příjemná podvečerní zábava ve stylu vašich a našich rodičů. Kdy jste naposledy slyšeli vaše gramodesky? Každý dostane příležitost pustit svou srdcovou záležitost a zavzpomínat při sklence „čůča“ či limonády značky Limo!

Více informací

Městská knihovna Chodov - podkroví
Michaela Hušková, Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
5.10.
6.10.
10:00
Cvrčkohrátky
Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Dana Urbanová
352 352 254, 352 352 255
Přidat do kalendáře
6.10.
17:00
Ludwig van Beethoven - fakta a mýty
Mgr. Jiřina Hochová se vám pokusí nastínit racionálnější pohled na tohoto velikána klasické hudby, považovaného mnohdy veřejností za kontroverzního nejen v oblasti hudby, ale i v životě.

Více informací

Městská knihovna Chodov - podkroví
Michaela Hušková, Marie Valentová
352 352 256, 352 352 255
Přidat do kalendáře
12.10.
17:00
Listování - Muž, který miloval Yngveho
Skvělý román o dospívání, touze a lásce na pozadí významných dějinných událostí, v němž si připomenete atmosféru roku 1990. Účinkují: Jakub Zedníček, Jiří Ressler a Markéta Lánská

Více informací

Městská knihovna Chodov - podkroví
Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
13.10.
17:00
Existuje zdravá strava vhodná pro každého?
Společně s výživovou poradkyní Zuzanou Komůrkovou se můžete zamyslet nad pojmem zdravá výživa.Jak zjistit, co je vhodné právě pro nás a naše blízké? Vegetariánství, veganství, keto-dieta, raw stravování nebo klasická česká kuchyně? To vše i z praktického pohledu s tipy, co a jak vařit.

Více informací

Městská knihovna Chodov - podkroví
Michaela Hušková, Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
19.10.
18:00
Karel IV. - král milovaný a ctěný
Výjimečná osobnost tohoto vladaře,dodnes vzpomínaná udivuje neobyčejnou vzdělaností, schopnostmi diplomatickými i vojenskými.Pozdvihl nejen české království, ale celou říši.Beseda s PhDr. Věrou Kubovou.

Více informací

Městská knihovna Chodov - podkroví
Michaela Hušková, Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
20.10.
18:00
Tváří v tvář
Tento jedinečný obrat se v Bibli nevyskytuje příliš často a když, tak popisuje něco výjimečného. Co pak znamená číst o setkání tváří v tvář s Bohem? Beseda s panem Tomášem Kábrtem z České biblické společnosti.

Více informací

Městská knihovna Chodov - podkroví
Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
30.10.
15:00
Halloweenské strašení
Na odvážlivce čeká naše strašidelné sklepení. Pro menší děti budou připraveny různé hry na dětském oddělení. V průběhu října si případně můžete na dětském oddělení rezervovat přibližný čas návštěvy sklepa.

Více informací

Městská knihovna Chodov
Marie Valentová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
2.11.
16:45
Lampióny pro dušičky
Ve středu 2.11.2016 od 17 hodin půjdeme terénem (možná blátivým) lampiónovým průvodem na ŠAK, kde chystáme krátký program skupin Discordia Junior a Fireshow ERERE TAKU POI. Nebe na závěr rozzáří malý ohňostroj. Sraz v 16:45h u Nautilusu.

Více informací

Smolnický kopec a ŠAK
Přidat do kalendáře
5.11.
Oslavy 25. výročí založení ŠAK Chodov
Kulturní dům Vintířov
Mgr. Libor Dočkal
602 459 734
Přidat do kalendáře
27.9.
9:00
Krajské kolo v atletickém čtyřboji
Cílová skupina žactvo ZŠ.

Více informací

Stadion ŠAK Chodov
Mgr. Libor Dočkal
602 459 734
Přidat do kalendáře
28.9.
12:00
Andělská Hora
Silniční časovka jednotlivců pro ženy a muže od 11 let. Trasa: Dubina, Šemnice, Andělská Hora. Délka trasy 7,1 km.

Více informací

Andělská Hora
František Nádvorník
721 955 924
Přidat do kalendáře
18:00
5 DNÍ LYŽOVÁNÍ BEZ STAROSTÍ ITÁLIE 2017 s DDM Bludiště
Itálie
5.10.
8:30
Vycházka turistů - Hřebeny, hrad Hartenberg
Odjezd vlakem z Chodova v 8:52 do Sokolova, dále pak na Hřebeny. Po prohlídce hradu Hartenberg pěšky do Sokolova. Cca 15 km.
Sraz v 8:30 na vlakovém nádraží v Chodově
Růžena Štěpánková
352 675 215, 720 463 845
Přidat do kalendáře
12.10.
8:30
Vycházka turistů - Klášterec nad Ohří, kolem Ohře do Kadaně
Odjezd vlakem z Chodova v 9:02 do Klášterce nad Ohří, dále pěšky podél Ohře do Kadaně. Cca 12 km.
Sraz v 8:30 na vlakovém nádraží v Chodově
Růžena Štěpánková
352 675 215, 720 463 845
Přidat do kalendáře
17:00
Nábor do oddílu florbalu dívek
TJ Plamen Chodov má nový dívčí florbalový tým, který pořádá každé pondělí ve sportovní hale Chodov od 17.00 hod. Nábory děvčat ve věku 10 až 17 let.

Více informací

Sportovní hala Chodov
Trenér Parth Richard
richardsro@centrum.cz
16.10.
Běh Smolnickým kopcem - 25. ročník
Cílová skupina: žactvo, mládež a dospělí.

Více informací

Stadion ŠAK Chodov
Mgr. Libor Dočkal
602 459 734
Přidat do kalendáře
19.10.
8:30
Vycházka turistů - Cheb, Bismarkova rozhledna
Odjezd vlakem z Chodova v 8:52 do Chebu, poté pěšky na Bismarkovu rozhlednu. Cca 14 km.
Sraz v 8:30 na vlakovém nádraží v Chodově
Růžena Štěpánková
352 675 215, 720 463 845
Přidat do kalendáře
26.10.
8:30
Vycházka turistů - Sokolov, jezero Medard
Odjezd vlakem z Chodova v 8:52 do Sokolova, pěšky okolo jezera Medard. Cca 10 km.
Sraz v 8:30 na vlakovém nádraží v Chodově
Růžena Štěpánková
352 675 215, 720 463 845
Přidat do kalendáře
5.11.
Oslavy 25. výročí založení ŠAK Chodov
Kulturní dům Vintířov
Mgr. Libor Dočkal
602 459 734
Přidat do kalendáře
12.11.
8:30
Podzimní turnaj ve florbalu - 3. ročník
Turnaj florbalových družstev. Věková kategorie - žáci.

Více informací

Městská sportovní hala Chodov
František Nádvorník
721 955 924
Přidat do kalendáře
20.12.
Vánoční laťka - 31. ročník
Cílová skupina žactvo.

Více informací

Tělocvična 3. ZŠ Chodov
Mgr. Libor Dočkal
602 459 734
Přidat do kalendáře
26.9.
16:00
Herní klub - Člověče, nezlob se!
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
27.9.
9:00
Krajské kolo v atletickém čtyřboji
Cílová skupina žactvo ZŠ.

Více informací

Stadion ŠAK Chodov
Mgr. Libor Dočkal
602 459 734
Přidat do kalendáře
29.9.
16:00
Pohádkohraní - Pohádkový slabikář
Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu: Celé Česko čte dětem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
3.10.
Týden knihoven
Městská knihovna Chodov
Marie Valentová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
3.10.
8:00
Děti chrání život
Všechny děti 5. ročníků všech základních škol v Chodově, Vintířově i Božíčanech postupně opět vyjedou autobusem do Ekocentra MDDM v Ostrově. Zde se aktivně zúčastní prohlídky.

Více informací

3.10.
9:00
Burza knih
Na čítárně knihovny bude připraven velký výběr knih různých žánrů. Pro veřejnost.

Více informací

Městská knihovna Chodov - čítárna
Mgr. Jitka Banzetová
352 352 254, 352 352 256
Přidat do kalendáře
3.10.
15:00
Retro hry
Říká vám něco Krvavé koleno, Honzo vstávej, Cukr, káva, limonáda či Piškvorky? Přijďte si do parku za knihovnu zahrát tyto oblíbené hry z časů vašich rodičů. Můžete přivést i rodiče, aby si připomněli svá bezstarostná léta dospívání. V případě nepříznivého počasí si budeme hrát na dětském oddělení.

Více informací

Městský park za knihovnou
Marie Valentová, Dana Urbanová
352 352 254, 352 352 255
Přidat do kalendáře
5.10.
15:00
Výtvarné dílny pro děti i dospělé - Retro záložky
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno pro děti i dospělé. Přijít můžete kdykoliv mezi 15.00 a 17.30.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
6.10.
10:00
Cvrčkohrátky
Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Dana Urbanová
352 352 254, 352 352 255
Přidat do kalendáře
6.10.
16:00
Pohádkohraní - Honzíkova cesta
Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu: Celé Česko čte dětem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
10.10.
16:00
Herní klub - Kufr
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
12.10.
15:00
Výtvarné dílny pro děti i dospělé - Košíčky z papíru
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno pro děti i dospělé. Přijít můžete kdykoliv mezi 15.00 a 17.30.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
13.10.
16:00
Pohádkohraní - Dobrodružství v knihovně
Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu: Celé Česko čte dětem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
17:00
Nábor do oddílu florbalu dívek
TJ Plamen Chodov má nový dívčí florbalový tým, který pořádá každé pondělí ve sportovní hale Chodov od 17.00 hod. Nábory děvčat ve věku 10 až 17 let.

Více informací

Sportovní hala Chodov
Trenér Parth Richard
richardsro@centrum.cz
16.10.
Běh Smolnickým kopcem - 25. ročník
Cílová skupina: žactvo, mládež a dospělí.

Více informací

Stadion ŠAK Chodov
Mgr. Libor Dočkal
602 459 734
Přidat do kalendáře
17.10.
16:00
Herní klub - Zlaté Česko
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
19.10.
15:00
Výtvarné dílny pro děti i dospělé - Halloweenské dekorace
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno pro děti i dospělé. Přijít můžete kdykoliv mezi 15.00 a 17.30.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
20.10.
16:00
Pohádkohraní - Hehe a Chichi
Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu: Celé Česko čte dětem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
24.10.
16:00
Herní klub - Pohádkový kvíz
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
26.10.
15:00
Výtvarné dílny pro děti i dospělé - Bubáčci z přírodnin
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno pro děti i dospělé. Přijít můžete kdykoliv mezi 15.00 a 17.30.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
27.10.
16:00
Pohádkohraní - Ducháčkovic rodina
Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu: Celé Česko čte dětem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
2.11.
16:45
Lampióny pro dušičky
Ve středu 2.11.2016 od 17 hodin půjdeme terénem (možná blátivým) lampiónovým průvodem na ŠAK, kde chystáme krátký program skupin Discordia Junior a Fireshow ERERE TAKU POI. Nebe na závěr rozzáří malý ohňostroj. Sraz v 16:45h u Nautilusu.

Více informací

Smolnický kopec a ŠAK
Přidat do kalendáře
12.11.
8:30
Podzimní turnaj ve florbalu - 3. ročník
Turnaj florbalových družstev. Věková kategorie - žáci.

Více informací

Městská sportovní hala Chodov
František Nádvorník
721 955 924
Přidat do kalendáře
20.12.
Vánoční laťka - 31. ročník
Cílová skupina žactvo.

Více informací

Tělocvična 3. ZŠ Chodov
Mgr. Libor Dočkal
602 459 734
Přidat do kalendáře