Chodov hledá pečovatelku nebo pečovatele
Nástup do zaměstnání je možný ihned
Výběrové řízení na post pečovatelky nebo pečovatele vypsala v těchto ...
Chodov hledá pečovatelku nebo pečovatele
Nástup do zaměstnání je možný ihned
Výběrové řízení na post pečovatelky nebo pečovatele vypsala v těchto dnech chodovská radnice.
Bližší údaje k nabízené pozici naleznete na webových stránkách města v záložce Městský úřad nebo ZDE.
Nástup je možný ihned.
Chodovská pečovatelská služba má ve městě dlouholetou tradici. Nabízí podporu a pomoc seniorům a lidem v nepříznivé sociální situaci. Služby poskytuje přímo v domácnosti klienta, tedy v jeho přirozeném prostředí, čímž  se snaží, aby co nejdéle žil běžným způsobem, na který byl zvyklý.
Více informací o službě naleznete ZDE.
Martin Polák
Chodov vybral jméno pro nový zvon
Po boku Jana Viléma a sv. Floriána zazní sv. Vavřinec
Větší ze dvou nových kostelních zvonů, které zatím čekají na ...
Chodov vybral jméno pro nový zvon
Po boku Jana Viléma a sv. Floriána zazní sv. Vavřinec
Větší ze dvou nových kostelních zvonů, které zatím čekají na odlití, ponese jméno patrona Chodova – svatý Vavřinec. Po diskuzích a anketě se k němu v uplynulých dnech přiklonilo vedení města.
Po předložení různých návrhů byl výběr zúžen na dva světce – svatého Vavřince a svatou Barboru – kteří mají k Chodovu symbolický a historický vztah. Na různých úrovních byly tyto návrhy diskutovány se zástupci obyvatel Chodova, bylo vytvořeno hlasování na facebooku, byli osloveni zástupci kulturních a společenských institucí, chodovští rodáci, významné osobnosti a zástupci římskokatolické církve.
Po důkladném zvážení historických a kulturních souvislosti a s přihlédnutím ke zvyklostem při pojmenovávání zvonů bylo rozhodnuto, že zvon ponese jméno svatého Vavřince.
„Chtěl bych velmi poděkovat všem Chodovákům a nejen jim, za zájem, který o sbírku projevili a stále projevují, ať už samotným přispěním, nebo právě diskuzí nad výběrem jména. I to opět dokazuje, že Chodovákům na historii a tradicích jejich města opravdu záleží,“ řekl starosta Chodova Patrik Pizinger.
Svatý Vavřinec je od středověku patronem Chodova. Chodovský kostel je proto svatému Vavřinci prokazatelně zasvěcen od časů Karla IV. Nejpozději od roku 1677 se do Chodova konají na jeho svátek procesí a poutě a místní svatovavřinecká pouť byla do roku 1945 největší poutní slavností na Loketsku.
Zvony budou slavnostně vysvěceny a osazeny 12. srpna 2017, během výroční svatovavřinecké pouti.
Od srpna tohoto roku tedy budou v chodovské kostelní věži zvony Jan Vilém (historický zvon z roku 1658), svatý Florián (zvon věnovaný k poctě chodovských hasičů) a městský zvon svatý Vavřinec.
„A pokud se naši nástupci rozhodnou přidat mezi ně i svatou Barboru, mají stále možnost – jedno zvonové místo je v chodovském kostele stále volné,“ doplnil starosta.
Martin Polák
Den otevřených dveří ZŠ v Nejdecké ulici
Původní termín se přesouvá na 29. března
Termín dne otevřených dveří v ZŠ v Nejdecké ulici se ...
Den otevřených dveří ZŠ v Nejdecké ulici
Původní termín se přesouvá na 29. března
Termín dne otevřených dveří v ZŠ v Nejdecké ulici se o týden posouvá. Vedení školy ho původně plánovalo na 22. března, nicméně z nepředvídatelných důvodů musí akci uspořádat o týden později, a to ve středu 29. března, kdy bude škola přístupna od 8 do 13 hodin.
„Návštěvníky rádi necháme nahlédnout jak do prostor školy, tak do výuky, která bude probíhat v jednotlivých třídách podle běžného rozvrhu. Bude možné seznámit se i s výukou předškolních dětí v přípravných třídách,“ zve zájemce vedení školy s tím, že za případné komplikace se změnou termínu se omlouvá.
Martin Polák
Zastupitelé projednají vyhlášky a dotace
Sejdou se ve čtvrtek 23. března v 16 hodin
Další řádné zasedání městského zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 23. ...
Zastupitelé projednají vyhlášky a dotace
Sejdou se ve čtvrtek 23. března v 16 hodin
Další řádné zasedání městského zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 23. března od 16 hodin. Konat se bude v zasedací místnosti městského úřadu.
Zastupitelé mají na programu bezmála třicet bodů, mimo jiné se budou zabývat aktualizacemi některých vyhlášek, dotacemi na zateplení škol či návrhem rozpočtových změn.
Vedení města na jednání srdečně zve všechny obyvatele města.
Martin Polák
Chodov má rekordní přebytek 55 milionů
Hospodářský výsledek ovlivnila výběrová řízení
Chodov se může pochlubit rekordním přebytkem ve výši více než ...
Chodov má rekordní přebytek 55 milionů
Hospodářský výsledek ovlivnila výběrová řízení
Chodov se může pochlubit rekordním přebytkem ve výši více než 55 milionů korun. Vysokou částku uspořilo město v rozpočtu za rok 2016. Za posledních zhruba patnáct let se tak jedná o nejlepší výsledek hospodaření.
„Ve veřejných soutěžích se nám neskutečně podařilo snížit cenu našich investičních akcí,“ uvedla jeden z důvodů příznivých čísel tajemnice chodovské radnice Marcela Kubicová.
Významnou roli sehrál také výběr poplatků za výherní hrací přístroje, které do městské pokladny zajistily příjem ve výši 22 milionů korun, což bylo o deset milionů více, než se předpokládalo.
Do konečného výsledku se také promítly lepší daňové příjmy či nerealizované dvě menší investiční akce ve výši přibližně dvou milionů korun.
Město díky výbornému hospodaření zatím nemuselo přikročit k čerpání úvěru na přístavbu školy J. A. Komenského.
Chodov měl rozpočtu v roce 2016 k dispozici zhruba 229 milionů korun.
Výsledky hospodaření jsou pro zájemce k nahlédnutí na úřední desce (i elektronické) a na ekonomickém odboru městského úřadu.
Martin Polák
Chodov chystá nová parkovací místa
Vzniknout mají ve Smetanově ulici
Nová parkovací místa ve Smetanově ulici plánuje Chodov. Jejich počet ...
Chodov chystá nová parkovací místa
Vzniknout mají ve Smetanově ulici
Nová parkovací místa ve Smetanově ulici plánuje Chodov. Jejich počet má stoupnout poté, co město nechá levou stranu ulice upravit na šikmé stání, a to od družiny směrem k tělocvičně.
V místě je dosud možné parkovat pouze podélně mezi ostrůvky, radnice však už zadala projektantovi požadavky na změnu.
„Pověřili jsme projektanta, aby nově zpracoval bezpečný přístup do areálu školy J. A. Komenského a zároveň, aby v ulici vznikla nová parkovací místa,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že snahou města je, aby děti přecházely do budovy co nejblíže k přechodu.
Stávající hlavní přístup do školy, kam často zajíždějí motoristé, bude od nového školního roku pro automobily uzavřen zákazovou značkou.
Do úpravy ulice se chce město pustit nejdříve v příštím roce. Náklady a konkrétní počet nových míst upřesní až projektová dokumentace.
Chodov se parkováním ve městě zabývá dlouhodobě a v poledních několika letech nechal postavit desítky parkovacích míst. Ulehčilo se tak například motoristům v ulicích U Koupaliště, Revoluční a Tovární.
Martin Polák
Město rozdá na jaře nádoby na bioodpad
Jako první začnou třídit obyvatelé rodinných domů
Plán na separaci bioodpadu v Chodově dostává v těchto dnech ...
Město rozdá na jaře nádoby na bioodpad
Jako první začnou třídit obyvatelé rodinných domů
Plán na separaci bioodpadu v Chodově dostává v těchto dnech konkrétní podobu. Jako první budou moci do nových nádob třídit majitelé rodinných domů, lidé na sídlištích se po vyhodnocení zkušebního provozu mohou připojit později.
„Standardně bude ke každému rodinnému domu přidělena hnědá 120 litrová nádoba. Pokud bude chtít majitel rodinného domu nádobu o objemu 240 litrů, je nutné o tuto nádobu osobně, písemně nebo elektronicky požádat do 31. 3. 2017,“ uvedla Ilona Nehybová z chodovské správy majetku města.
Obě nádoby (120 litrů a 240 litrů) jsou zdarma.
Stejně tak mají podle ní postupovat majitelé rodinných domů, kteří nádobu nechtějí. Odmítnutí s uvedením důvodu (například využití vlastního kompostu) mohou doručit osobně, písemně nebo elektronicky.
Město si separaci bioodpadu úspěšně vyzkoušelo už v loňském roce v zahrádkářských koloniích a podobně chce postupovat také na sídlištích, kde zpočátku rozmístí pouze několik nádob.
„Obyvatelé sídlišť budou nejprve seznamováni se způsobem třídění a teprve poté postupně dojde ve vybraných lokalitách k umístění nádob,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že zavedení systému třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu je pro všechny obyvatele města bez dalších nákladů a je hrazeno v rámci stávajícího poplatku.
„Pokud se třídění bioodpadu na sídlištích osvědčí a nebude znečišťován jiným druhem odpadů, budou se počty stanovišť rozšiřovat,“ doplnila Ilona Nehybová.
Podrobnější informace naleznete v březnovém Zpravodaji města Chodova.
Kontakty pro žádost či odmítnutí nádob: podatelna MěÚ Chodov, odbor správy majetku č. kanceláře 204, e-mail: nehybova@mestochodov.cz.
Martin Polák
Chodov nechal otevřít hrobku Plankenheimů
Stav krypty posoudili odborníci
Kamennou desku, která chrání vchod do plankenheimské rodinné hrobky v ...
Chodov nechal otevřít hrobku Plankenheimů
Stav krypty posoudili odborníci
Kamennou desku, která chrání vchod do plankenheimské rodinné hrobky v kostele svatého Vavřince, nechalo na jeden den odstranit vedení města. Do krypty majitelů chodovského panství v 17. a 18. století totiž zamířili odborníci, aby zjistili stav hrobky a uložených kosterních pozůstatků.
„Cílem je, abychom dokázali identifikovat jednotlivá těla a abychom je poskládali zpátky, protože dnes jsou kosti rozházené po celé kryptě. Chceme je pietně uložit,“ vysvětlil ojedinělou událost starosta Chodova Patrik Pizinger.
„Mou vizí je identifikovat zejména Franze Flamina von Plankenheima a zjistit, jak vypadal jeho obličej, neboť jeho podobiznu nemáme,“ poznamenal starosta.
Hrobku si postupně prohlédli archeologové, primář oddělení soudního lékařství a toxikologie a městský historik Miloš Bělohlávek. Podle nich je krypta v uspokojivém stavu a výjimečně suchá.
Rodina pánů z Plankenheimu byla majitelem chodovského panství v letech 1634 – 1744 a Chodovu zanechala nejstarší a nejvýznamnější stavební a umělecké památky - zvon Jan Vilém (1658), boží muka (1672), mariánský sloup (1675) a kostel svatého Vavřince (1733).
Více informací se dozvíte v přiložené videoreportáži v níže uvedeném odkazu.
Martin Polák
Více informací
Chodov zateplí další dvě mateřské školy
V plánu je také úprava školních zahrad
Zateplením dalších dvou školních areálů plní Chodov slib, že postupně ...
Chodov zateplí další dvě mateřské školy
V plánu je také úprava školních zahrad
Zateplením dalších dvou školních areálů plní Chodov slib, že postupně sníží energetickou náročnost všech svých budov. Na řadu tak v průběhu letošního roku přijdou školky Nerudova a Školní.
„Po dokončení prací budou všechny budovy mateřských škol ve městě zateplené,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.
Zateplení obou školek má stát podle prvních odhadů zhruba dvacet milionů korun. Město má však na akci přislíbenou dotaci a v nejbližších dnech projedná předfinancování z vlastních prostředků.
„Naše péče o školy a školky tímto ale nekončí. Plánujeme úpravy školních zahrad, podobně jako tomu bylo ve školce Zahradní a jako se letos bude dít v základní škole v Husově ulici,“ poznamenal starosta.
Radnice nyní připravuje výběrové řízení na dodavatele prací, jeho vítěz by měl zateplení provést v letních prázdninových měsících.
Martin Polák
Chodovský kostel navštívila zvonařka
L. Vránová Dytrychová nasbírala údaje pro nové zvony
Posoudit stav zvonice a získat údaje pro nejideálnější podobu dvou ...
Chodovský kostel navštívila zvonařka
L. Vránová Dytrychová nasbírala údaje pro nové zvony
Posoudit stav zvonice a získat údaje pro nejideálnější podobu dvou nových zvonů pro kostel svatého Vavřince přijela v těchto dnech do Chodova Leticie Vránová Dytrychová, majitelka firmy Zvonařská dílna Tomášková – Dytrychová. Právě tato firma z Brodku u Přerova zvony pro chodovský kostel vyrobí.
V pátek 3. března se pohybovala zvonařka za zájmu médií v kostelní věži, kde pracovala s pomocí speciálních ladiček. „Je potřeba zaměřit přesně akustický obrazec stávajícího zvonu Jan Vilém. Ten je z roku 1658, takže je téměř jasné, že je vyroben zcela jinak než v dnešní době,“ popsala pro laiky netradiční metodu Leticie Vránová Dytrychová.
Alikvótní tóny podle ní určí přesný obrazec, na jehož základě navrhne nové dva tóny, které budou harmonicky souznít se stávajícím zvonem.
Zásadní roli bude hrát také stav zvonové stolice. Zvon při rozhoupání svou hmotnost násobí a stokilový zvon tak „ztěžkne“ až na 300 kilogramů.
Město na odlití dvou zvonů vyhlásilo v loňském roce veřejnou sbírku, lidé a firmy do ní už přispěli částkou ve výši zhrubna 250 tisíc korun. Celkem je podle odhadů potřeba přibližně půl milionu korun.
Zájemci, kteří chtějí, aby jejich jméno zvony zdobilo a věnují vice než pět tisíc korun, mají čas do 15. dubna 2017. Poté bude seznam dárců uzavřen.
Časové omezení je nutné z technických důvodů. Grafická podoba zvonu má totiž vliv na jeho konečný zvuk, a proto je třeba ji navrhnout v dostatečném předstihu. Město by rádo nové zvony nechalo osadit letos v létě.
Sbírka trvá dál a zatím je vyhlášena do 30. listopadu 2018. Peníze lze věnovat buď v hotovosti do pokladničky umístěné v chodovském infocentru v Domě u Vavřince, nebo poslat na zvláštní bankovní účet zřízený pro tuto sbírku: č.ú.: 360014-862172359/0800.
Jména dárců, kteří přispějí více než 5 000 korunami (10 000 Kč u právnických osob – firem), budou odlita přímo na plášti nových zvonů. Všichni, kdo darují více než 1 000 korun, pak budou uvedeni na pamětní desce.
Martin Polák
Daňové přiznání lze podat také na radnici
Úředníci budou k dispozici ve středu 29. března
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 ...
Daňové přiznání lze podat také na radnici
Úředníci budou k dispozici ve středu 29. března
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 lze opět osobně podat i v Chodově. Určena je k tomu středa 29. března 2017.
Zaměstnanci finančního úřadu budou k dispozici od 13 do 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Chodově. Daňová přiznání budou vybírat a eventuálně kontrolovat pracovníci finančního úřadu.
Martin Polák
Kupujte vstupenky z pohodlí domova
Nově je lze pořídit také v chodovském infocentru
Pohodlnější a rychlejší nákup vstupenek mohou využívat od začátku března ...
Kupujte vstupenky z pohodlí domova
Nově je lze pořídit také v chodovském infocentru
Pohodlnější a rychlejší nákup vstupenek mohou využívat od začátku března návštěvníci chodovského kina. Kulturní a společenské středisko (KASS) tam zavedlo v rámci modernizace nový pokladní systém a zpřístupnilo praktickou aplikaci pro chytré telefony.
Lístky a rezervace tak lze snadno zajistit přímo z domova pomocí telefonu a zmíněné bezplatné aplikace s názvem BudíCheck. Ta umožňuje nejen nákup vstupenek a přístup k programu, ale také upozornění na den a čas, kdy vybraný film v kině promítají.
Platit lze přes službu PayPal nebo kartou. „Na telefon následně přijde čárový kód, který skenerem ověří pokladní v kině. Vstupenku tak máte stále u sebe přímo v mobilu,“ doplnil jednatel KASSu Jiří Spěváček.
Návštěvníci biografu mohou také nově využít nákup vstupenek v chodovském infocentru. Jeho provozní doba je uvedena ZDE.
Aplikace BudíCheck je ke stažení na nových webových stránkách KASSu ZDE.
Martin Polák
Opatření kvůli ptačí chřipce
Ve městě bude probíhat sčítání drůbeže a ptactva
Opatření kvůli výskytu ptačí chřipky v nedalekých Božičanech se dotknou ...
Opatření kvůli ptačí chřipce
Ve městě bude probíhat sčítání drůbeže a ptactva
Opatření kvůli výskytu ptačí chřipky v nedalekých Božičanech se dotknou také Chodova. Podle nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj platí nyní pro město mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy.
Chodov je tak rozdělen do dvou pásem – ochranného a dozorového. V ochranném pásmu budou v těchto dnech provádět hasiči, strážníci, případně další pracovníci města sčítání drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí. Navštíví především majitele rodinných domů a zahrádek, aby získali přehled o počtech drůbeže. V dozorovém pásmu se sčítání neprovádí.
Nové informace pro bytová družstva, nájemníky a seznam sídlištních domů (paneláků), které jsou v ochranném pásmu, naleznete v záložce Městský úřad pod názvem Žádost o spolupráci a Sčítací list.
Pro obě pásma ale platí nařízení veterinární správy, které najdete ZDE, stejně tak, jako mapu města s vyznačením pásem. Mapa i nařízení veterinářů je též na webových stránkách města www.mestochodov.cz v záložce Městský úřad pod názvem NAŘÍZENÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY.
Podezřelé případy a případné úhyny je nutné hlásit přímo na krajskou veterinární správu tel. č.: 720 995 208.
Martin Polák
Školáci ztvární neznámou podobu šlechtice
Město si letos připomíná narození Franze Flamina
Trochu tajemný nádech má výtvarná soutěž pro školáky, kterou vyhlásilo ...
Školáci ztvární neznámou podobu šlechtice
Město si letos připomíná narození Franze Flamina
Trochu tajemný nádech má výtvarná soutěž pro školáky, kterou vyhlásilo město. Žáci mají podle svých představ ztvárnit podobu rytíře Franze Flamina (1677–1733), jehož skutečnou tvář dnes už patrně nikdo nezná. Obraz z kostela svatého Vavřince, na němž byl zachycen společně se svou rodinou, je totiž více než sto let nezvěstný.
„V tomto roce si naše město připomíná 340. výročí narození chodovského šlechtice Franze Flamina z Plankenheimu, zakladatele kostela svatého Vavřince. Proto bychom rádi letošní ročník Noci kostelů, která proběhne 9. června 2017, věnovali připomenutí jeho osobnosti a jeho přínosu pro Chodov,“ vysvětlila téma soutěže vedoucí odboru kultury a školství Ivana Sarkányová.
Podle ní je to právě rodina pánů z Plankenheimu, která zanechala Chodovu nejstarší a nejvýznamnější stavební a umělecké památky - zvon Jan Vilém (1658), boží muka (1672), mariánský sloup (1675) a kostel svatého Vavřince (1733). „A my přitom neznáme podobu jejího nejvýznamnějšího příslušníka, rytíře Franze Flamina,“ připomněla Ivana Sarkányová.
„Poprosili jsme proto chodovské školáky, aby nám u příležitosti „narozenin“ Franze Flamina pomohli jeho obraz do kostela vrátit. Podobu chodovského šlechtice a způsob jeho ztvárnění ponecháme jejich představivosti a nápadům,“ doplnila vedoucí.
Martin Polák
Městem opět prošel průvod maškar
Staroměstský masopust přilákal stovky lidí
Průvod maškar po roce opět prošel ulicemi města. V neděli ...
Městem opět prošel průvod maškar
Staroměstský masopust přilákal stovky lidí
Průvod maškar po roce opět prošel ulicemi města. V neděli 26. února se totiž konal Staroměstský masopust, jehož součástí byla mimo jiné soutěž o nejkrásnější masku, zastřelení medvěda, vystoupení kapely Horova osma či flašinetáře.
Kromě bohatého dopoledního programu čekali na návštěvníky prodejci nejrůznějších dobrot, svařeného vína, medoviny, klobás a uzeného masa. Novinkou byla perníková dílna pro děti. Příchozí si mohli pro zahřátí pochutnat na teplé polévce, kterou pořadatelé rozdávali zdarma.
Veselice byla tentokrát součástí česko-německého projektu Zimní tradice v Podkrušnohoří. Ten byl podpořen penězi z fondu malých projektů Euregia Egrensis.
Videoreportáž z akce naleznete v níže uvedeném odkazu Více informací.
Martin Polák
Více informací
Pozor na podomní prodejce energií!
Ti cílí především na bezbranné seniory
Už několik dní čelí obyvatelé Chodova, především senioři, nájezdům podomních ...
Pozor na podomní prodejce energií!
Ti cílí především na bezbranné seniory
Už několik dní čelí obyvatelé Chodova, především senioři, nájezdům podomních prodejců, kteří se snaží s lidmi podepsat údajně výhodné smlouvy. V Chodově tento typ prodeje zakazuje vyhláška.
„Cíleně nabízejí nejrůznější energie a představují se jako zaměstnanci ČEZ či EON. Děkujeme za jakékoliv upozornění na tyto nekalé praktiky a radíme občanům, aby jim neotevírali, nic nepodepisovali a přivolali na místo strážníky či policisty. Jedná se o nedovolený podomní prodej,“ upozorňuje velitel chodovské městské policie Ladislav Staněk.
Podobné problémy nedávno zaznamenali obyvatelé Sokolova, Březové či Ostrova.
Lidé by měli být také obezřetní v případě různých předváděcích akcí. Přestože je v poslední době zpřísnil zákon, stále se objevují takzvaní šmejdi, kteří jsou schopni připravit návštěvníky prezentací o tisíce korun.
Martin Polák
Budovy dostanou jednotné značení
Novinka se týká všech příspěvkových organizací
Příspěvkové organizace Chodova budou mít v dohledné době na své ...
Budovy dostanou jednotné značení
Novinka se týká všech příspěvkových organizací
Příspěvkové organizace Chodova budou mít v dohledné době na své fasádě jednotné značení. Budovy tak dostanou nové tabulky, kde bude uveden název, městský znak a další potřebné údaje.
„Jde o to, aby bylo na první pohled jasné, že se jedná o městskou organizaci,“ vysvětlil nový jednotný styl starosta Chodova Patrik Pizinger.
Smaltované tabulky o rozměrech 40 x 60 centimetrů se na budovách objeví, jakmile dorazí z výroby. Označení se týká především škol, školek, domu dětí a dalších organizací.
Martin Polák
Chodov čeká vlaková výluka
Začne příští týden a potrvá několik měsíců
Cestující v Chodově se musí připravit na dlouhodobou vlakovou výluku. ...
Chodov čeká vlaková výluka
Začne příští týden a potrvá několik měsíců
Cestující v Chodově se musí připravit na dlouhodobou vlakovou výluku. Důvodem je pokračování rozsáhlé rekonstrukce nádraží, kvůli níž nebudou vlaky ve stanici stavět.
Nepřetržitá výluka začíná 27. února a její konec je naplánovaný na 19. června 2017.
Cestující jedoucí ze stanice Chodov tak budou muset využít autobusovou linku Chodov - Nové Sedlo, kde ve stanici Nové Sedlo u Lokte přestoupí dle potřeby na návazný vlak směr Karlovy Vary, Cheb nebo Loket.
Vlakové spoje do a z Nové Role nahradí autobusová doprava.
„Nástupní místo nenajdete přímo před železniční stanicí, jak bývá normálně během výluky zvykem, nýbrž z důvodů bezpečnosti cestujících byla vybrána zastávka s označením Chodov, závodní Klub. Jelikož přijde toto označení některým cestujícím nejasné, jedná se o autobusovou zastávku u Daliborky, pod kruhovým objezdem u Lidlu,“ upřesnil chodovský místostarosta Luděk Soukup s tím, že cestující si mohou zakoupit jízdenky přímo v autobusu. „Později jim cena náhradní dopravy bude průvodčím ve vlaku odečtena od celkové ceny jízdného,“ doplnil místostarosta.
Podrobný výlukový jízdní řád a další informace naleznete ZDE.
Martin Polák
V Chodově vzniká komunitní zahrada
Město záměr vítá a dalo k dispozici pozemek
V Chodově postupně vzniká nová komunitní zahrada. Myšlenku několika místních ...
V Chodově vzniká komunitní zahrada
Město záměr vítá a dalo k dispozici pozemek
V Chodově postupně vzniká nová komunitní zahrada. Myšlenku několika místních nadšenců podpořilo i vedení města.
„Zahrada bude určena především pro ty, kterým chybí vlastní místo pro pěstování plodin a nemají kde trávit svůj volný čas,“ uvedla iniciátorka komunitní zahrady v Chodově Tereza Mikolášková.
Novinka bude podle ní sloužit nejen k zahradničení. V plánu jsou totiž i různé akce pro veřejnost v podobném stylu, jako byla například loňská snídaně pod širým nebem v městském parku.
„Zahrada by měla pomoci také ke vzdělávání dětí ze škol a školek, kde by si mohly rostliny a květiny osahat, popřípadě zkusit vlastnoručně vysadit,“ doplnila Tereza Mikolášková s tím, že projekt je zatím na samém počátku. „První práce začnou na jaře, jakmile to počasí dovolí,“ poznamenala.
Vedení města záměr vítá. „Opravdu jsme s touto aktivitou velmi spokojeni,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že radní mladým pěstitelům vyšli vstříc.
„V parku za poliklinikou jsme dali k dispozici pozemek o rozloze 160 metrů čtverečních. Zároveň pomůžeme s oplocením a vodou, aby bylo čím zalévat,“ doplnil starosta.
Komunitní zahrady vznikají nejčastěji na nevyužitých plochách, jejich obliba se k nám dostala ze zahraničí, především z Francie, Německa a USA. V Česku je lze najít spíše ve větších městech jako je Praha či Plzeň. V Karlovarském kraji by se mělo podle Terezy Mikoláškové jednat o jednu z prvních zahrad tohoto typu.
Martin Polák
Stará Chodovská se bavila, tentokrát na lyžích
Soutěžící dorazili i v dobových kostýmech
Vlnou úspěchů českých sportovců v letošní zimní sezoně se nechali ...
Stará Chodovská se bavila, tentokrát na lyžích
Soutěžící dorazili i v dobových kostýmech
Vlnou úspěchů českých sportovců v letošní zimní sezoně se nechali inspirovat obyvatelé Staré Chodovské. Pro milovníky bílé stopy tak uspořádala v sobotu (11. února) parta tamních nadšenců závod v biatlonu.
Smíšené dvojice soutěžily na hřišti, kde pořadatelé připravili běžecký okruh a stanoviště na dvě střelecké položky, v leže a ve stoje.
Netradiční biatlon přilákal desítky soutěžících a jejich fanoušků. Někteří závodníci dorazili v dobových kostýmech, jiní vyměnili moderní vybavení za běžky z dob našich prarodičů.
Kvůli nedostatku vzduchovek měli účastníci na zádech věrné makety pušek, nicméně na střeleckém stanovišti už pálili z těch opravdových.
Nejlepší dvojice si pak domů odnesly poháry a drobné ceny.
Sobotní biatlon se zařadil na seznam akcí, které lidé ve Staré Chodovské pro pobavení pravidelně pořádají. Na svém kontě mají například závody zahradních sekaček, rybářskou soutěž pro děti a dospělé či nohejbalový turnaj.
Martin Polák
Podnikatelé mohou žádat o regionální značku
Začíná soutěž o titul Tradiční výrobek Sokolovska
Soutěž Tradiční výrobek Sokolovska odstartovala právě v těchto dnech. Nominovat ...
Podnikatelé mohou žádat o regionální značku
Začíná soutěž o titul Tradiční výrobek Sokolovska
Soutěž Tradiční výrobek Sokolovska odstartovala právě v těchto dnech. Nominovat svého favorita mohou lidé až do 30. dubna 2017.
O vítězi pak rozhodne internetové hlasování, které se uskuteční letos v květnu. Soutěž je zajímavá mimo jiné tím, že výrobce může přihlásit do soutěže někdo jiný. Zájemci o účast se mohou již nyní zaregistrovat prostřednictvím formuláře na webu http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku.
Cílem soutěže, kterou organizuje Mikroregion Sokolov – východ, jehož členem je také Chodov, je získat přehled o zajímavých produktech na území Sokolovska, propagovat je a motivovat výrobce, aby v dalším roce usilovali o získání značky Original product of Sokolovsko.
Tato značka garantuje především původ výrobku v regionu, kvalitu, jedinečnost a přímou návaznost na dané území.
Žádosti o udělení značky mohou zájemci předkládat v průběhu dubna a května. Pokud výrobce splní podmínky oprávněnosti jak pro výrobce, tak i pro výrobek, žádost posuzuje na začátku června certifikační komise. Ta konečnému vítězi udělí certifikát, právo užívání značky Original product of Sokolovsko. Více informací naleznete na http://www.sokolov-vychod.cz/original-product-of-sokolovsko.
Vyhlášení certifikovaných producentů a vítěze soutěže se uskuteční v červnu v rámci Festivalu řemesel na Statku Bernard.
Martin Polák
Cestu bude lemovat nová javorová alej
Staré topoly šly k zemi
Desítky starých topolů černých v aleji na cestě do Staré ...
Cestu bude lemovat nová javorová alej
Staré topoly šly k zemi
Desítky starých topolů černých v aleji na cestě do Staré Chodovské se v těchto dnech poroučely k zemi. Město je nechalo pokácet především z bezpečnostních důvodů, kdy se stromy stávaly nebezpečnými pro kolemjdoucí.
Firma už drtivou většinu stromořadí podél cesty zlikvidovala a práce se dostaly do závěrečné fáze. Počátkem jara začne v místě růst nová alej, radnice tam totiž náhradou vysadí padesát mladých javorů.
Martin Polák
Kino mělo rekordní návštěvnost
Na filmy přišlo více než 15 tisíc diváků
Rekordní návštěvnost za rok 2016 zaznamenalo chodovské kino v Kulturním ...
Kino mělo rekordní návštěvnost
Na filmy přišlo více než 15 tisíc diváků
Rekordní návštěvnost za rok 2016 zaznamenalo chodovské kino v Kulturním a společenském středisku (KASS). Ve srovnání s předchozími lety zamířilo do biografu o tisíce lidí více.
Zatímco v roce 2015 přišlo do kina 12 176 návštěvníků, loni jich dorazilo 15 492. Stejně jako počet lidí stouply i tržby, a kino prodalo vstupenky za zhruba 1, 8 milionu korun, což je o 208 tisíc více než v roce 2015. Statistky ukázaly, že průměrná roční návštěvnosti se v posledních čtyřech letech pohybovala kolem dvanácti tisíc lidí.
Důvodů, které přivedly obyvatele Chodova a okolí do kina, je podle jednatele KASSu Jiřího Spěváčka několik. „Svou roli sehrála patrně i příznivá ekonomická situace, kdy lidé vyčlenili na kulturu a zábavu více peněz,“ uvedl jednatel s tím, že loňská nabídka distributorů byla také mimořádně povedená.
„Byla řada zajímavých novinek, nejvíce lákaly animované snímky, pohádky a české komedie. Mezi nejnavštěvovanější filmy můžeme zařadit Anděl Páně 2, Fantastická zvířata a kde je najít, Trollové či Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti,“ doplnil vedoucí chodovského kina Jan Kurčík.
Martin Polák
Soutěž Nekoktám, čtu! má své vítěze
Školáci se v knihovně utkali v četbě
Městské kolo soutěže Nekoktám, čtu! pro žáky 4. a 5. ...
Soutěž Nekoktám, čtu! má své vítěze
Školáci se v knihovně utkali v četbě
Městské kolo soutěže Nekoktám, čtu! pro žáky 4. a 5. tříd chodovských škol má své vítěze. V krajské knihovně v Karlových Varech (3. března) budou Chodov reprezentovat Eliška Nikola Kravčuková (4. tř.) ze ZŠ Školní a Daniel Dobeš (5. tř.) ze stejné školy.
Předvést co nejlepší četbu před porotou přišlo ve středu (1. února) v podvečer do podkroví městské knihovny celkem 13 dětí. Přihlášených jich bylo více, nicméně chřipková epidemie počet soutěžících značně snížila.
Porotci hodnotili mimo jiné plynulost čtení, výslovnost, intonaci a také to, zda školák textu porozuměl a vnímal ho.
Martin Polák
Chodov přispěje na varhany v katedrále
Za každého obyvatele města pošle jednu korunu
Symbolickou jednu korunu za každého svého obyvatele pošle Chodov na ...
Chodov přispěje na varhany v katedrále
Za každého obyvatele města pošle jednu korunu
Symbolickou jednu korunu za každého svého obyvatele pošle Chodov na pořízení nových varhan v pražské katedrále svatého Víta. Vedení města tak zareagovalo na společnou výzvu kardinála Dominika Duky a Svazu měst a obcí České republiky a na účet celonárodní sbírky převede 14 tisíc korun.
Hlavním důvodem vyhlášení sbírky je skutečnost, že v katedrále dosud chybí nástroj, který by odpovídal jejímu významu.
„Oslovil nás Nadační fond Svatovítské varhany a myšlenka, zda se obyvatelé České republiky, dokáží složit na nové varhany do katedrály, nám přišla zajímavá a férová. Za každého obyvatele by město přispělo jednou korunou. Podle nás je to rozumná pomoc,“ vysvětlil rozhodnutí chodovských radních starosta města Patrik Pizinger. „Většinou vyhlašujeme sbírky my, tentokrát budeme přispívat,“ doplnil.
Starosty měst a obcí v Česku oslovil dopisem kardinál už v závěru loňského roku a podle webových stránek nadačního fondu se dosud podařilo vybrat více než 22 milionů korun.
Martin Polák
Více informací
Pořadatelé akcí si rozdělí statisíce korun
Na podporu mládežnického sportu jde rovný milion
Téměř milion a půl korun rozdělí v letošním roce Chodov ...
Pořadatelé akcí si rozdělí statisíce korun
Na podporu mládežnického sportu jde rovný milion
Téměř milion a půl korun rozdělí v letošním roce Chodov na podporu sportu a kultury. Na peníze se mohou těšit především organizace a spolky, které pravidelně pracují s dětmi a mládeží.
Stejnou částku jako v loňském roce, celkem 400 tisíc korun, pošle radnice pořadatelům kulturních a sportovních podniků na rok 2017.
Mezi úspěšné žadatele se zařadili organizátoři tradičních podniků, jako je Běh Smolnickým kopcem, Chodovská tretra, Vánoční laťka či hudební festival Mini Rock Chodov. Město tak podpoří dohromady 47 sportovních akcí a 16 kulturních.
Rovný milion poputuje na konta klubům a spolkům, které se věnují mládeži a dětem. O peníze se podělí 13 organizací.
Mezi příjemce největších městských dotací tradičně patří například TJ Spartak Chodov, TJ Batesta Chodov, ŠAK Chodov, BVC Chodov, skauti či hasiči.
Chodov mládežnický sport podporuje dlouhodobě, vidí v tom mimo jiné jednu z účinných metod prevence kriminality.
Martin Polák
Školáci dostali pololetní vysvědčení
Teď je čekají jarní prázdniny
Stovky žáků chodovských škol si v úterý 31. ledna převzalo ...
Školáci dostali pololetní vysvědčení
Teď je čekají jarní prázdniny
Stovky žáků chodovských škol si v úterý 31. ledna převzalo z rukou svých učitelů pololetní vysvědčení. Poté, co se pochlubí rodičům, se mohou začít připravovat a těšit na nadcházející dny volna.
Už v pátek 3. února je totiž čekají jednodenní pololetní prázdniny. A hned po víkendu na ně naváží jarní prázdniny, které začínají 6. února a potrvají až do 12. února.
Kromě sokolovského okresu budou mít děti prázdniny v uvedeném termínu také v okresech Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov a Frýdek-Místek.
Martin Polák
Chodov opět podpoří sociální organizace
Rozdělí mezi ně více než milion korun
Celkem 1 086 500 korun formou dotací rozdělí v letošním ...
Chodov opět podpoří sociální organizace
Rozdělí mezi ně více než milion korun
Celkem 1 086 500 korun formou dotací rozdělí v letošním roce do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence chodovská radnice. Je to o 150 tisíc více než v roce 2016.
Stejně jako suma, stoupl i počet žadatelů. Předchozí rok dorazilo na odbor sociálních věcí na jednotlivé projekty 25 žádostí od 17 organizací z Chodova a blízkého okolí.
„Na letošní rok bylo podáno 29 žádostí od 19 organizací,“ upřesnila vedoucí sociální odboru v Chodově Eva Virtelová.
Radnice kromě chodovských organizací tradičně podporuje i okolní zařízení. Jsou to především ta, které poskytují své služby obyvatelům Chodova.
„Pokud bych chtěl jmenovat některé organizace, tak velkou podporu města má Denní centrum Mateřídouška, Oáza klidu Loučky, Armáda spásy, farní charity Karlovy Vary a Aš nebo Dům ošetřovatelské péče Dolní Rychnov. Chodov ve spolupráci s těmito partnery směruje svou pomoc k lidem, kteří ji potřebují, zaslouží si ji a také si jí váží,“ uvedl chodovský starosta Patrik Pizinger.
Podle něj je spektrum organizací, které ve městě působí, velmi pestré. „Svou činností pomáhají například neslyšícím, zdravotně či tělesně postiženým, obyvatelům v tíživé životní situaci, seniorům, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí či lidem bez přístřeší,“ vyjmenoval starosta.
Martin Polák
V Chodově je k vidění Korelace 02
Galerie představuje díla Jana Pelce
Karlovarský výtvarník a grafik Jan Pelc představuje od závěru ledna ...
V Chodově je k vidění Korelace 02
Galerie představuje díla Jana Pelce
Karlovarský výtvarník a grafik Jan Pelc představuje od závěru ledna svá díla v Galerii u Vavřince.
Výstava s názvem Korelace 02 potrvá až do 6. března 2017. Otevírací doba galerie je v úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin, v neděli pak od 13 do 17 hodin.
Videoreportáž z vernisáže naleznete v níže uvedeném odkazu Více informací.
Martin Polák
Více informací
Přehrada Tatrovice bude bez vody
Lidé se v ní opět vykoupají až v roce 2018
Lidé si budou muset v letošní letní sezóně odpustit koupání ...
Přehrada Tatrovice bude bez vody
Lidé se v ní opět vykoupají až v roce 2018
Lidé si budou muset v letošní letní sezóně odpustit koupání v oblíbené přehradě Tatrovice, která leží nedaleko Chodova. Vodní nádrž se totiž po letech ocitne zcela bez vody.
Důvodem je plánované vypuštění kvůli opravě výpustného objektu. „V roce 2015 byla provedena kompletní prohlídka zařízení vodního díla Tatrovice. Z ní vyplynulo, že stav hráze je dobrý a nevyžaduje žádné zásahy, ale že bude nutné opravit výpustný objekt přehrady,” vysvětlil Pavel Homola, ředitel divize Zpracování společnosti Sokolovská uhelná.
Vypouštění přehrady začne letos v březnu. „Následné hlavní opravy se budou provádět na spodní výpusti kde bude vyměněna uzavírací armatura včetně stávajícího potrubí. Dále se opraví bezpečnostní přeliv. Práce také proběhnou na vtoku do spodní výpusti,” popsal Homola s tím, že firma využije vypuštění nádrže také k tomu, aby odstranila sedimenty ze dna nádrže.
Opětovné napouštění nádrže začne zhruba v lednu 2018 a už v květnu by měla být hladina vody zpět na obvyklé úrovni.
Podrobnosti se dočtete v níže uvedeném odkazu Více informací.
Martin Polák
Více informací
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - PEČOVATELKA/PEČOVATEL
pí Rohmová
352 352 312
1.4.
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
1.4.
Blokové čištění města
Jako každý rok, opět tu máme termíny Blokového čištění města. Sledujte pečlivě termíny jednotlivých úseků čištění a včas si přeparkujte svá vozidla. Případný odtah vozidla za 600Kč + 100Kč parkovné na odtahovém místě MP a následná hrozba blokové pokuty až do výše 2000Kč. V loňském roce bylo bohužel odtaženo v celkovém součtu za Blokové čištění 127 vozidel.
velitel Městské policie Chodov Ladislav Staněk
156, 606 400 059, 352 352 166, 352 352 160
Přidat do kalendáře
Kontejnery pro zahrádkáře 2017
Přehled stanovišť kontejnerů pro zahrádkáře v roce 2017

Více informací

Rudolf Pocklan
352 352 400
Žádost o spolupráci
Sčítací list - drubeže a jiných ptáků v drobnochovu
Statistické výstupy MP Chodov vytipovaných činností za rok 2016
Výčet vybraných činností Městské policie ve statistickém přehledu za uplynulý rok...
velitel MP Chodov L.Staněk
352 352 160, 352 352 161, 606 400 059
S námi můžete jen získat
Prevence a sanace dluhů obyvatel Chodova ohrožených ztrátou bydlení. Možnost oddlužení zdarma. Bezplatné dluhové poradenství. Bezplatné finanční vzdělávání.
Mgr. Eva Virtelová
352 352 121
Kontejnery na objemný odpad
Přehled stanovišť kontejnerů na objemný odpad v I. pololetí 2017
Rudolf Pocklan
352 352 400
PTAČÍ CHŘIPKA - INFORMACE PRO VEŘEJNOST
NÁBOR NOVÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary
973 349 416
Prevence a sanace dluhů obyvatel Chodova ohrožených ztrátou bydlení
Mgr. Eva Virtelová
352 352 121
Jednotné kontaktní místo pro podnikatele v Karlových Varech
Organizace školního roku 2016/2017
27.3.
18:00
Na čem stojí Chodov a okolí
Beseda s Dr. Petrem Rojíkem. Horniny našeho chodovského domova mají za sebou neuvěřitelnou historii. Nejstarší z nich vznikly po srážce kontinentů před 330 milióny let. Nejmladší horniny se tvoří před našima očima. Prezentace představí očima, ušima i hmatem podloží a poklady našeho města i jeho okolí. Přednášku doprovází množství zajímavých obrázků a výstavka hornin.

Více informací

Městská knihovna Chodov - podkroví
Marie Valentová
352 352 254, 352 352 255
Přidat do kalendáře
29.3.
18:00
Z Provence do Benátek
Stanislav Hořínek vám povypráví o svých zážitcích z cesty po Provence, Azurovém pobřeží až do italských Benátek. Svým fotoaparátem zachytil například vinice, zámky, vodopády a krasovou oblast s nejstaršími jeskynními malbami u Vallon Pont d´Arc, římský akvadukt Pont du Gard, Avignon a spoustu dalších zajímavých míst včetně italských Benátek.

Více informací

Městská knihovna Chodov - podkroví
Marie Valentová
352 352 254, 352 352 255
Přidat do kalendáře
30.3.
19:00
Dívčí válka
31.3.
15:00
Staroměstské Velikonoce
Staroměstské náměstí
Přidat do kalendáře
3.4.
14:00
Aprílová škola
DDM Bludiště
Romana Špačková
Přidat do kalendáře
4.4.
17:00
Titanic
Nastupte na palubu nejslavnější lodi v historii, vaší průvodkyní bude Bc. Dana Šimková. Seznámí vás s její stavbou, komplikacích při vyplutí, slavných i méně slavných pasažérech, nárazu do ledovce a potopení. Budete moci srovnat skutečné události s filmovými zpracováními, dozvíte se, jaké jsou dnes možnosti získání originálních artefaktů a s vlastním palubním lístkem budete s napětím sledovat, zda pro vás bylo volné místo na člunu, nebo jste se potopili s Titanikem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - podkroví
Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
5.4.
18:00
O bylinkách, jejich léčivé síle a magické moci
Jarmila Mandžuková vás seznámí se světem léčivých bylinek. Dozvíte se více o jejich účincích a využití nejen v léčbě různých onemocnění, ale i při prevenci. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - podkroví
Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
8.4.
9:00
Den se sportovní kynologií pro děti a mládež
Ukázky výcviku psovodů PČR budou probíhat 8. dubna od 9:00 hod. V neděli 9. dubna od 15:00 hodin budou probíhat ukázkové lekce pro zájemce o tento sport. Na lekci je nutné se přihlásit. Počet zájemců je omezen. Přihlášky zasílejte do 27. března 2017 na alessandra1@seznam.cz.
Areál kynologické organizace Chodov
Sandra Linhová
733 323 622
Přidat do kalendáře
8.4.
9:00
Ukliďme svět
Sraz u klubovny ČSOP Chodov
Stáňa Volková
Přidat do kalendáře
9.4.
9:00
Hledání jara
Půjdeme do přírody opět hledat jaro. V 9:00 vyrážíme na Nové Chalupy - otevírání studánek.
Sraz u klubovny ČSOP Chodov
Stáňa Volková
Přidat do kalendáře
13.4.
17:30
Chvála hranic
Čím menší význam mají hranice mezi státy, tím více si hlídáme meze svého soukromí, limity ovlivňování prostředí a vztahů. Co o vnějších a vnitřních hranicích říká tisíciletá moudrost Bible? Beseda s biblistou Tomášem Kábrtem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - podkroví
Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
20.4.
18:00
Jižní Mexico
S Vladimírem Bružeňákem se tentokrát vydáte na cestu Jižním Mexikem a poloostrovem Yucatán - za památkami, přírodou a kulturou starých Mayů. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Více informací

Městská knihovna Chodov - podkroví
Marie Valentová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
22.4.
13:13
Den Země
Přijďte se podívat, zavzpomínat, pobýt, vyrobit si nějaké výrobky, poslechnout si, přiučit se a oslavit tak Den Země.
V areálu ČSOP Zahrádkářská kolonie u Bahňáku
Stáňa Volková
Přidat do kalendáře
18:00
Kraslice - výzva
Staroměstské Velikonoce Najdou se nějaké šikovné ruce, které by se rády pochlubily svými malovanými kraslicemi? Vaše zdobená vajíčka budou předvedena v ošatkách za sklem velikonočního stánku na Staroměstské ulici. Vzorky a případné dotazy v kanceláři DDM Bludiště co nejdříve.

Více informací

26.4.
16:00
Slet čarodějnic
Pro čarodějnice, čaroděje, ježibaby a ježidědky od 0 do 99 let budou připraveny různé hry a soutěže a nebude chybět ani pohádka. Převleky vítány.

Více informací

Městská knihovna Chodov
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
20.5.
Krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list
Eva Svobodová
Přidat do kalendáře
9.9.
9:00
Ukliďme svět
Sraz u klubovny ČSOP Chodov
Stáňa Volková
Přidat do kalendáře
18.11.
8:00
Sčítání kání
Sraz u obchodního domu Ideál v Chodově v 8:00 hod.
Mirka Horáková
Přidat do kalendáře
9:00
Turnaj ve stolním tenise – TOP 12 mladšího žactva KV kraje
tělocvična Smetanova 738
29.3.
8:30
Vycházka turistů - Cheb, Františkovy Lázně, Seeberg
Odjezd vlaku v 8:52 z Chodova. Naučné stezky v okolí hradu Seeberg. Cca 12 km.
Sraz v 8:30 na vlakovém nádraží v Chodově
Růžena Štěpánková
352 675 215, 720 463 845
Přidat do kalendáře
5.4.
8:15
Vycházka turistů - Cheb, Skalná SOOS
Délka trasy 12 km.
Sraz v 8:15 u závodního klubu v Chodově
Růžena Štěpánková
352 675 215, 720 463 845
Přidat do kalendáře
8.4.
9:00
Den se sportovní kynologií pro děti a mládež
Ukázky výcviku psovodů PČR budou probíhat 8. dubna od 9:00 hod. V neděli 9. dubna od 15:00 hodin budou probíhat ukázkové lekce pro zájemce o tento sport. Na lekci je nutné se přihlásit. Počet zájemců je omezen. Přihlášky zasílejte do 27. března 2017 na alessandra1@seznam.cz.
Areál kynologické organizace Chodov
Sandra Linhová
733 323 622
Přidat do kalendáře
9.4.
9:00
TOP 12 staršího žactva TJ Batesta Chodov – stolní tenis
tělocvična Smetanova 738
Mgr. Jan Kořínek
Přidat do kalendáře
11.4.
15:30
Atletika pro Chodov
Atletické závody určené pouze pro chodovské a vintířovské děti a mládež od 5 -ti do 19-ti let. Přihlášky na místě do 15:00 (60m, 60mpř, 600m, hod míčkem a vrh koulí).

Více informací

Sportovní areál ŠAK Chodov v Husově ulici
Mgr. Libor Dočkal
Přidat do kalendáře
12.4.
14:00
Vycházka turistů - Velikonoční vycházka na Bílou vodu
Délka trasy 6 km.
Sraz ve 14:00 na autobusovém nádraží v Chodově
Růžena Štěpánková
352 675 215, 720 463 845
Přidat do kalendáře
13.4.
9:00
Oddílový turnaj mládeže TJ Batesta Chodov ve stolním tenise
tělocvična Smetanova 738
Mgr. Jan Kořínek
Přidat do kalendáře
19.4.
8:30
Vycházka turistů - Karlovy Vary, Vítkova hora, letiště K. Vary
Cca 10 km.
Sraz v 8:30 na autobusovém nádraží v Chodově
Růžena Štěpánková
352 675 215, 720 463 845
Přidat do kalendáře
21.4.
Putování okolím Chodova
21.4. příjezd účastníků, ubytování od 15:00 hodin I. ZŠ Dukelských hrdinů. V sobotu 22. dubna start mezi 6:00 a 10:00 hod. Trasa povede do Nejdku přes Bílou vodu v Chodově, nebo do Lokte přes Svatošské skály. Délka trasy 10 - 55 km. V neděli 23. dubna start mezi 6:00 a 10:00 hod. Trasa - Vyhlídka Chodaublick, štola Bílá paní, cca 10 km.
I. ZŠ Dukelských hrdinů Chodov
Růžena Štěpánková
352 675 215, 720 463 845
Přidat do kalendáře
22.4.
9:00
Kvalifikační kolo republikového mistrovství mladších žákyň v šestkovém volejbalu
Turnaje se bude účastnit 8 družstev. Do finále postupují pouze 2 nejlepší týmy. Začátek zápasů je oba dva dny v 9:00.

Více informací

Sportovní hala Chodov
Jiří Kudrle
Přidat do kalendáře
26.4.
8:15
Vycházka turistů - Cheb, Bismarkova rozhledna
Cca 15 km.
Sraz v 8:15 u závodního klubu v Chodově
Růžena Štěpánková
352 675 215, 720 463 845
Přidat do kalendáře
29.4.
9:00
Krajské přebory všech kategorií
Poslední víkend v dubnu začíná prvními koly krajských přeborů všech kategorií beach sezóna na kurtech BVC Chodov. Začátky zápasů vždy v 9:00.

Více informací

Kurty BVC Chodov
Jiří Kudrle
Přidat do kalendáře
29.4.
10:30
26.ročník Chodovské tretry
Atletické závody pro děti, mládež a dospělé. Mohou se zúčastnit registrovaní i neregistrovaní.

Více informací

Sportovní areál ŠAK Chodov v Husově ulici
Mgr. Libor Dočkal
Přidat do kalendáře
27.3.
16:00
Herní klub - Člověče, nezlob se!
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Dana Urbanová, Věra Čalounová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
29.3.
15:00
Výtvarné dílny pro děti i dospělé - Veselé kolíčky
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno pro děti i dospělé.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
30.3.
16:00
Pohádkohraní - O Smolíčkovi
Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu: Celé Česko čte dětem.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
31.3.
15:00
Staroměstské Velikonoce
Staroměstské náměstí
Přidat do kalendáře
1.4.
Soutěž - Poznávejte přírodu
Soutěž o vstupenku do Zoologické a botanické zahrady Plzeň. Podmínkou získání vstupenky je vypůjčit si a přečíst 12 knih o přírodě do konce roku 2017. Další informace získáte na plakátech a na dětském oddělení chodovské knihovny.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
1.4.
Výtvarná soutěž - Čarodějnice a čarodějové
Svá podepsaná díla odevzdávejte na dětském oddělení knihovny. Výstava bude probíhat od 3. do 26. května a vyhlášení vítězů proběhne v pondělí 29. května.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
9:00
Buduj Ekoměsto
Projekt navazuje na spolupráci s Ekocentrem Chodováček. Cílem projektu je zábavnou formou seznámit děti se základními principy chodu moderního města a strategií jeho budování. Rozvíjí průřezová témata environmentální výchovy. Žáci 7. ročníků budou docházet do kluboven DDM Bludiště, kde budou formou deskových her a PC hrát hru Ekopolis. Na začátku budou seznámeni s pravidly a principy této hry. Vítězové hry, nejlepší starostové svých měst, budou odměněni drobnými dárky a cenami.

Více informací

DDM Bludiště
3.4.
14:00
Aprílová škola
DDM Bludiště
Romana Špačková
Přidat do kalendáře
3.4.
16:00
Herní klub - Dobývání Karlštejna
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
5.4.
15:00
Výtvarné dílny pro děti i dospělé - Windowcolor
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno pro děti i dospělé.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
6.4.
10:00
Cvrčkohrátky
Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
6.4.
16:00
Pohádkohraní - Včelí medvídci
Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu: Celé Česko čte dětem.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
8.4.
9:00
Den se sportovní kynologií pro děti a mládež
Ukázky výcviku psovodů PČR budou probíhat 8. dubna od 9:00 hod. V neděli 9. dubna od 15:00 hodin budou probíhat ukázkové lekce pro zájemce o tento sport. Na lekci je nutné se přihlásit. Počet zájemců je omezen. Přihlášky zasílejte do 27. března 2017 na alessandra1@seznam.cz.
Areál kynologické organizace Chodov
Sandra Linhová
733 323 622
Přidat do kalendáře
8.4.
9:00
Ukliďme svět
Sraz u klubovny ČSOP Chodov
Stáňa Volková
Přidat do kalendáře
9.4.
9:00
Hledání jara
Půjdeme do přírody opět hledat jaro. V 9:00 vyrážíme na Nové Chalupy - otevírání studánek.
Sraz u klubovny ČSOP Chodov
Stáňa Volková
Přidat do kalendáře
10.4.
16:00
Herní klub - Hádanky
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
11.4.
15:30
Atletika pro Chodov
Atletické závody určené pouze pro chodovské a vintířovské děti a mládež od 5 -ti do 19-ti let. Přihlášky na místě do 15:00 (60m, 60mpř, 600m, hod míčkem a vrh koulí).

Více informací

Sportovní areál ŠAK Chodov v Husově ulici
Mgr. Libor Dočkal
Přidat do kalendáře
12.4.
8:30
Děti šetří přírodu
Abychom šetřili životní prostředí, musíme to naše děti naučit. V devátém ročníku této akce opět přiblížíme dětem na konkrétních příkladech potřebu ohleduplného využívání přírody. Cílem projektu je seznámit děti ze 4. tříd chodovských i okolních základních škol se způsoby třídění, likvidací a ukládání odpadů. Zaměříme se také na znečišťování a čištění vody.

Více informací

město Chodov
Přidat do kalendáře
12.4.
15:00
Výtvarné dílny pro děti i dospělé - Velikonoční košíčky
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno pro děti i dospělé.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
13.4.
16:00
Pohádkohraní - O nejkrásnější velikonoční kraslici
Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu: Celé Česko čte dětem.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
19.4.
15:00
Výtvarné dílny pro děti i dospělé - Čarodějnické vyrábění
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno pro děti i dospělé.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
20.4.
16:00
Pohádkohraní - Rošťák Bertík a Čertice Andělka
Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu: Celé Česko čte dětem.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
22.4.
13:13
Den Země
Přijďte se podívat, zavzpomínat, pobýt, vyrobit si nějaké výrobky, poslechnout si, přiučit se a oslavit tak Den Země.
V areálu ČSOP Zahrádkářská kolonie u Bahňáku
Stáňa Volková
Přidat do kalendáře
24.4.
16:00
Herní klub - Čarodějnický kvíz
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
26.4.
16:00
Slet čarodějnic
Pro čarodějnice, čaroděje, ježibaby a ježidědky od 0 do 99 let budou připraveny různé hry a soutěže a nebude chybět ani pohádka. Převleky vítány.

Více informací

Městská knihovna Chodov
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
27.4.
16:00
Pohádkohraní - Perníková chaloupka
Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu: Celé Česko čte dětem.

Více informací

Městská knihovna Chodov - dětské oddělení
Marie Valentová, Věra Čalounová, Dana Urbanová
352 352 255, 352 352 256
Přidat do kalendáře
27.4.
16:00
Čarodějné bloudění
Přijďte si odpoledne ve čtvrtek 27.dubna 2017 projít s Vašimi strašidly, čaroději a ježibabami soutěžními stanovišti v areálu zahrady u DDM. Vstupné: Děti v kostýmu 10,- Kč, ostatní 20,- Kč. S sebou: odvahu a v kanceláři DDM předem vyzvednuté časové vstupenky.

Více informací

zahrada DDM Bludiště
Přidat do kalendáře
29.4.
10:30
26.ročník Chodovské tretry
Atletické závody pro děti, mládež a dospělé. Mohou se zúčastnit registrovaní i neregistrovaní.

Více informací

Sportovní areál ŠAK Chodov v Husově ulici
Mgr. Libor Dočkal
Přidat do kalendáře
15.5.
9:00
SOUDRŽNOST A ODKAZ NAŠICH PŘEDKŮ
Projekt navazuje na spolupráci Ekocentra Chodováček s DDM Bludiště. Cílem projektu je seznámit žáky všech chodovských 9. tříd se společnou historií měst Chodov a Walsassen v návaznosti na život v současnosti a partnerství obou měst. Žáci 9. ročníků absolvují dva výjezdy do Botanické zahrady a Muzea ve Waldsassen v Německu.

Více informací

20.5.
Krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list
Eva Svobodová
Přidat do kalendáře
9.9.
9:00
Ukliďme svět
Sraz u klubovny ČSOP Chodov
Stáňa Volková
Přidat do kalendáře
18.11.
8:00
Sčítání kání
Sraz u obchodního domu Ideál v Chodově v 8:00 hod.
Mirka Horáková
Přidat do kalendáře