Ztráta nebo odcizení občanského průkazu
03. Název životní situace
Ztráta nebo odcizení občanského průkazu
04. Základní informace k životní situaci

Občan je povinen chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím (§ 14 odst. 1a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu hlásí osobně držitel občanského průkazu,  za držitele mladšího 15 let hlásí ztrátu nebo odcizení zákonný zástupce.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu  je povinen držitel ohlásit neprodleně.  Dostavit se osobně na kterýkoliv matriční úřad, vyplnit formulář hlášení ztráty nebo odcizení OP. Úřednice prostřednictvím formuláře Czech POINT na počkání provede zneplatnění OP a poté vydá potvrzení o ztrátě OP. Občan na obecním úřadu příslušném pro vydání OP požádá o vydání nového OP (pro Chodov – MěÚ Sokolov) do 15 pracovních dnů od ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobním nahlášením na MěÚ Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Czech POINT, paní Petra Pivková – podatelna, tel. 352 352 111

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na Městském, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, úřednice Petra Pivková – Czech POINT.

Upozornění:  odcizení a nález občanského průkazu je možné ohlásit také Policii České republiky

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Městském, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, úřednice Petra Pivková – Czech POINT.

  • Pondělí a středa – 8.00 – 17.00,
  • úterý a čtvrtek –  8.00 – 15.30,
  • pátek  – 8.00 – 13.00
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklady potřebné k prokázání totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – hlášení o ztrátě nebo odcizení OP – k dispozici na MěÚ

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Zdarma

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Okamžitě – prevence proti zneužití OP

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Po provedení zneplatnění OP – vyřídit si zhotovení nové OP na příslušném úřadě s rozšířenou působností (např. Sokolov).

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
Nelze
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při ohlášení ztráty nebo odcizení dokladů není vydáváno rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Může být zahájeno přestupkové řízení  (pokuta až do 10 tis. Kč)

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: —
Další informace najdete na www stránkách: —

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

tel. 352 352 111 – podatelna, CZECH POINT

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ztráta dalších dokladů – pasu, řidičského průkazu – vyřizuje MěÚ s rozšířenou působností Sokolov.

25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad  Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Mgr. Ivana Sarkányová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
24. 01. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace