Zprostředkování kontaktu
03. Název životní situace
Zprostředkování kontaktu
04. Základní informace k životní situaci

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, které jsou sděleny kontaktní údaje osoby, která ji hledá.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat občan starší 15 let.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopisu „Žádost o zprostředkování kontaktu“.

Žádost lze podat osobně nebo zaslat na příslušný úřad poštou.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Žádost se podává na matričním úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, Komenského 1077, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – evidence obyvatel (přízemí – dveře č. 104)

Úřední hodiny: pondělí a středa  8:00- 11:30 a 12:30-17:00

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popř. jiné kontaktní údaje.

Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu.

Podpis na žádosti musí být úředně ověřen, což neplatí v případě, kdy žádá občan o zprostředkování kontaktu osobně na Městském úřadu Chodov a prokáže svoji totožnost.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o zprostředkování kontaktu“ je k dispozici na evidenci obyvatel Městského úřadu Chodov.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek činí 500 Kč (za každou kontaktovanou osobu) a platí se formou kolkové známky.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
zapfova@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“)
18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 300/2008 Sb., o eletronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,  ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – evidence obyvatel

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Hana Zapfová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
21. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
26. 08. 2013
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace