Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Projekt poukazuje na domácí násilí

Projekt poukazuje na domácí násilí

Přednášky budou pokračovat po celý školní rok

Tak jako každý rok vytvořili policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje nový projekt financovaný z rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality. Jednou z hlavních priorit bylo řešení problému násilí v rodinách, ke kterému vzhledem k dlouhodobé sociální izolaci dětí, „home office“, distanční výuce a oslabování sociálních vazeb vlivem protikoronavirových opatření mohlo v tomto období docházet.
Nejběžnějším úkazem je násilí mezi rodiči, jehož jsou děti bohužel často svědky. Určitá část rodičů však vykazuje známky násilí i vůči dětem. 
Děti pak vyrůstají v toxickém prostředí s domněnkou, že se jedná o běžný stav – tedy, že je toto jednání „normální“. Tento vzorec a problémy s tím spojené si pak s sebou nesou dál do života ať už v podobě agresorů, obětí či jako ti, kteří jsou násilím „poznamenaní“. 
Poznamenaní v tom slova smyslu, že si vytváří obrazce a hodnoty, které se v budoucnu mohou projevit jako problémy v chápání okolního světa, lidí v něm a sebe sama.
Proto oddělení tisku a prevence vytvořilo projekt s názvem „Bezpečně doma“, který cílí na žáky prvního stupně základních škol a snaží se dětem nastínit, jak takové násilí může probíhat, jak ho poznat a především jak se proti němu bránit.
Děti v rámci jedné vyučovací hodiny s preventistou pracují ve vytvořeném komiksovém pracovním sešitu, kde se setkávají s příběhem hocha, který domácí násilí zažil. Ten navíc děti provází celým pracovním sešitem a prostřednictvím plnění úkolů a vyplňování cvičení dětem předává své poznatky. Policejní preventista pracuje celou dobu s dětmi a předává jim i vzhledem ke své pracovní pozici své zkušenosti, které se s pracovním sešitem pojí. Na konci přednášky dostává každá třída navíc svůj „plakát první pomoci“, který si děti mohou umístit ve třídě na nástěnku a na kterém jsou uvedené základní rady, telefonní čísla a informace, co dělat v případě, když děti trápí, co se děje doma „za zavřenými dveřmi“. 
Dětem je vysvětlováno, že doma bychom se měli cítit bezpečně - měli bychom se sem uchylovat před náročným okolním světem. V opačném případě je potřeba o tom začít mluvit a situaci řešit co nejdříve. Projekt „bezpečně doma“ byl doposud předveden již v desítkách škol v Karlovarském kraji a setkal se s úspěšným ohlasem. Přednášky budou ve školách probíhat i nadále po celý školní rok. 

Datum vložení: 1. 12. 2022 22:44
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2022 22:46
Autor: Policie ČR

Partneři


nahoru