Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Karlovarská teplárenská chystá odstávku z důvodu nutných oprav horkovodu

Karlovarská teplárenská chystá odstávku z důvodu nutných oprav horkovodu 1

Odstávka se dotkne také obyvatel Chodova

CHODOV (3.6.2024) – Připomínáme obyvatelům města, že dnes začínají opravy tepleného napáječe a s nimi i chystaná odstávka, o které jsme v minulých dnech informovali. Níže znovu přikládáme zprávu o odstávce.  

Společnost Karlovarská teplárenská, a.s. ve spolupráci s provozovatelem soustavy centralizovaného zásobování teplem (SCZT), společností Karel Holoubek Trade Group a.s., provede rozsáhlou opravu tepelného napáječe. Vzhledem k častým poruchám v začátku roku 2024 byl stav tepelného napáječe v únoru zkoumán společností  Energoservis s.r.o. Chomutov a práce budou prováděny na základě jejich doporučení.

Oprava započne 3. června, v mimotopném období, a ukončena bude 12. července. Práce na tepelném napáječi budou mít dopad na odběratele města Chodova, a to v období od 4. června do 11. června, kdy bude z důvodu oprav provedena kompletní odstávka v dodávkách tepla a teplé vody. V Karlových Varech se kompletní odstávka v dodávkách tepla a teplé vody Varech dotkne ulice Nerudova, Karlovy Vary - Stará Role, a to od 18. června v délce trvání 14 dní.

Při opravách bude provedena kontrola tepelného napáječe pracovníky Vysoké školy chemickotechnologické Praha, a to jak za účelem stanovení příčin poruch, tak i odhadu životnosti jednotlivých částí.

Všichni odběratelé, kterých se dotkne kompletní odstávka v dodávkách tepla a teplé vody, budou o konkrétních termínech samozřejmě přímo informováni. 

Datum vložení: 3. 6. 2024 14:00
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2024 14:04

Partneři


nahoru