Zařazení dítěte do mateřské školy
03. Název životní situace
Zařazení dítěte do mateřské školy
04. Základní informace k životní situaci

Nástup dítěte do mateřské školy.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

zákonný zástupce nezletilého dítěte

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Postup určuje § 34 odst. 2 až 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné přihlášky ředitelce mateřské školy.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na příslušném pracovišti mateřské školy.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S ředitelkou (zástupkyní ředitelky) Mateřské školy Chodov

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
  • vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
  • rodný list dítěte,
  • OP zákonného zástupce,
  • evidenční list dítěte potvrzený dětským lékařem.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti (viz bod 10) je k dispozici na všech pracovištích MŠ a ke stažení na webu Mateřské školy Chodov. Evidenční list vydá MŠ.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

K zápisu se dostavte s dítětem.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
podatelna@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (vydala ředitelka MŠ Chodov), k dispozici na http://www.mschodov.estranky.cz/.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Nejsou  stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

otázka: Můžu si vybrat mateřskou školu (pracoviště), na kterou chci své dítě přihlásit?

odpověď: V pricipu ano, ale kapacita jednotlivých pracovišť může být různě využita (počítáno k době zápisu na další šk. rok). Není tudíž možné zaručit, že dítě bude k docházce přijato do MŠ, ve které jste podali žádost.

22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:  vedoucí OŠKV Městského úřadu Chodov
Další informace najdete na www stránkách:  http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/198/

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

ředitelka Mateřské školy Chodov, paní Jana Piklová, tel. 352 352 480

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Povinné předškolní vzdělávání
  • Odklad povinné školní docházky
  • Dodatečný odklad povinné školní docházky
  • Zápis do školy
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

OŠKV Městského úřadu Chodov

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Mgr. Ivana Sarkányová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
20. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace