Žádost o zavedení pečovatelské služby
03. Název životní situace
Žádost o zavedení pečovatelské služby
04. Základní informace k životní situaci

Pečovatelská služba (dále jen „PS“) se poskytuje zdravotně postiženým občanům a starým občanům. Jedná se o občany,  kteří pro nepříznivý zdravotní stav  nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a úkony týkající se vlastní osoby,  a proto  potřebují pomoc jiné osoby, pokud  jim potřebnou péči nemůže poskytnout rodina. Dále se služba poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí. Dále se služba poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  1. Občan města Chodova
  2. Občan města Nového Sedla (Mezi městy Chodova a Nové Sedlo  je uzavřena na úrovni  zastupitelstev smlouva o poskytování pečovatelské služby ).
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pečovatelská služba se poskytuje zdravotně postiženým občanům a starým občanům. Jedná se o občany,  kteří pro nepříznivý zdravotní stav  nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a úkony týkající se vlastní osoby,  a proto  potřebují pomoc jiné osoby, pokud  jim potřebnou péči nemůže poskytnout rodina. Dále se služba poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

 Postup: viz. bod č. 7

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Po osobním nebo telefonickém kontaktu od občana, rodinného příslušníka, či jiné osoby provádí sociální pracovnice Pečovatelské služby místní  sociální šetření v domácnosti žadatele. Pomáhá se sepisováním žádosti, nabízí žadateli možnosti a informuje ho o jednotlivých úkonech poskytovaných podle zákona o sociálních službách.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

MěÚ Chodov – Pečovatelská služba města Chodova, Luční 1050, 357 35 Chodov

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

kancelář vedoucí PS, Mgr. Klimešová Michaela, pracovní dny  7.00 – 15.30 hod.

tel.: 352 377 712, 774 484 377, Chodov, Luční 1050.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zavedení pečovatelské služby  – získáte  u vedoucí PS, příp. na webových stránkách města. Zpravidla se žádost vypisuje  v rámci prováděného sociálního šetření v domácnosti klienta, kde ji pracovnice PS má k dispozici.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • Bez správního poplatku
  • Úhrady za poskytnuté úkony jsou  účtovány  podle Radou města schváleného sazebníku, který je  v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Uzavření smlouvy : nejpozději do 30 dnů
  • Zahájení  poskytování úkonů : od dohodnutého data
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány
16. Můžete využít tuto elektronickou službu
pecovatelska.sluzba@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • 505/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Smlouva o poskytování pečovatelské služby  může být  vypovězena:

  • ze strany klienta, bez udání důvodu
  • ze strany poskytovatele při hrubém porušení smluvních podmínek ze strany klienta vymezených ve smlouvě.
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: Městský úřad, odbor sociálních věcí, Komenského 1077, 357 35 Chodov.
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor sociálních věcí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Mgr. Klimešová Michaela, vedoucí Pečovatelské služby, telefon 352 377 712, 774 484 377, e-mail: pecovatelska.služba@mestochodov.cz
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
08. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
16. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace