Vymáhání pohledávek
03. Název životní situace
Vymáhání pohledávek
04. Základní informace k životní situaci

Veškeré daňové nedoplatky (např. poplatek za psa, poplatek za odpady, pokuty MP a OŠKV a další), které občan vůči Městskému úřadu Chodov má, jsou předány k vymáhání na KTA, oddělení ekonomiky, vymáhání pohledávek.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Daňový dlužník.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oprávněná úřední osoba oddělení ekonomiky vymáhá daňové nedoplatky průběžně. Daňový dlužník se může informovat a následně danou situaci řešit s oprávněnou osobou.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Po zjištění daňového nedoplatku může písemně, telefonicky či osobně kontaktovat pověřenou úřední osobu a dohodnout si následné řešení situace.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, Komenského 1077,  KTA – oddělení ekonomiky – vymáhání pohledávek, Ing. Vladimíra Müllerová

2. patro, číslo dveří 335 , tel. 352 352 337

Úřední dny:    Pondělí, Středa  8.00 – 11.35 12.20 – 17.00

další dny:         Úterý, Čtvrtek     8.00 – 11.35  12.20. – 15.30

Pátek                       8.00 – 13.00

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné formuláře se nevyplňují.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Předmětem vymáhání jsou daňové nedoplatky. Další poplatky včetně navýšení, penalizace apod. nejsou účtovány.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další oprávněné osoby z jednotlivých odborů Městského úřadu.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Sepsání uznání dluhu a splátkového kalendáře.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
mullerova@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vymáhání se provádí podle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle zákona č. 280/2009 Sb.,  daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,  lze podat odvolání dle poučení v rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokud daňový nedoplatek není uhrazen v termínu, je zahájeno exekuční vymáhání. Původní dlužná částka se navyšuje o exekuční náklady.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Jaká je výše exekučních nákladů? Exekuční náklady jsou cca 10.000,- Kč.

22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:  oddělení ekonomiky Městského úřadu
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

KTA – oddělení ekonomiky,  vymáhání pohledávek

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Ing. Vladimíra Müllerová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
08. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
08. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Nejsou