Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového...
03. Název životní situace
Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
04. Základní informace k životní situaci

Oprávněný příjemce dávky důchodového pojištění nemůže ze zdravotních důvodů přebírat dávky důchodového pojištění.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněný příjemce dávky důchodového pojištění, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo navrhovaný zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ve věci ustanovení zvláštního  příjemce dávky důchodového pojištění rozhoduje obecní úřad podle místa  trvalého bydliště oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění.

Oprávněný nebo navrhovaný zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění podá žádost ( jejíž součástí je i vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu oprávněného) na příslušném  obecním úřadě. Po doložení potřebných dokladů je vydáno rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce. Jakmile je rozhodnutí pravomocné, je zasláno přímo plátci důchodu, který zajistí výplatu dávky k rukám zvláštního příjemce, zpravidla do 3 měsíců.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Správní řízení je zahájeno dnem podání písemné žádosti, tiskopis je k dispozici na odboru sociálních věcí.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí  MěÚ Chodov,  Komenského 1077

Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

kancelář č. 125 – Bc. Fojtíková Michaela,

kancelář č. 125 – Rabasová Barbora, DiS. ,

kancelář č. 126 – Mgr. Eva Virtelová .

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz oprávněného příjemce  důchodu ( zákonného zástupce, opatrovníka) a navrhovaného zvláštního příjemce.

Doklad o tom, kým je vyplácena dávka důchodového pojištění ( výměr důchodu).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu je k vyzvednutí na Městském úřadě v Chodově, odbor sociálních věcí, – péče o staré a zdravotně znevýhodněné občany, Bc. Fojtíková Michaela, kancelář č. 125, pí. Rabasová Barbora, DiS., kancelář č. 125.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost bude vyřízena do 30-ti dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem  řízení je oprávněný  příjemce dávky důchodového pojištění  a navrhovaný zvláštní příjemce.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány
16. Můžete využít tuto elektronickou službu
podatelna@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 582/1991 Sb. § 10 a § 118, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů .
  • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje  prostřednictvím MěÚ Chodov, odboru sociálních věcí

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Při nedodržení povinnosti využívat dávku důchodového pojištění pouze ve prospěch  oprávněného, bude rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění zrušeno.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Bc. Fojtíková Michaela, telefon 352 352 110, Rabasová Barbora DiS., telefon 352 352 114.
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
08. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
16. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Dávky důchodového pojištění se vyplácejí prostřednictvím poštovní poukázky a na účet. Na základě žádosti příjemce dávek důchodového pojištění, se dávka poukazuje na účet příjemce u banky. Formulář žádosti o výplatu dávek důchodového pojištění na účet u banky je k dispozici na Okresních správách sociálního zabezpečení nebo ke stažení na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.