Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 4.5. 2022.

1/R11/2022

Věc: Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek v platném znění) na akci "2 ZŠ Chodov, Školní 697, pavilon SO 02 – II.stupeň – slaboproudá a silnoproudá elektroinstalace"ZPRACOVAL:
Milan Martinek
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Milan MartinekKONZULTACE:
Mgr. Luděk SoukupROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  zrušení zadávacího řízení

 • ukládá
  řediteli školy zveřejnit informaci o zrušení zadávacího řízení
  T: 4.5.2022

 • hlasování
  pro 6

2/R11/2022

Věc: Vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek v platném znění) na akci "2 ZŠ Chodov, Školní 697, pavilon SO 02 – II.stupeň – slaboproudá a silnoproudá elektroinstalace - 2.vyhlášení "ZPRACOVAL:
Milan Martinek
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Milan MartinekKONZULTACE:
Mgr. Milan MartinekROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci, kontrolní list, hodnotící kritérium a seznam dodavatelů k oslovení:
  1) 1. Werner Hüttner Nejdek, Pozorka 92, 362 21, IČO 42850550
  2.) Stav-elektro s.r.o. Chodov, Vintířovská 1149, 357 35 Chodov, IČO 26355639
  3.) ELEKTRO EURON, spol. s r.o., Zelená 1844/6, 350 02 Cheb, IČO 49192876
  4.) Elektro Kodýdek, Mánesova 1733, 358 01 Kraslice, IČO 74567934

 • ukládá
  řediteli ZŠ zajistit plnění usnesení a výsledek zadávacího řízení předložit na jednání Rady města Chodova
  T: 14.6.2022

 • hlasování
  pro 6

3/R11/2022

Věc: Jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek v platném znění) na akci "2 ZŠ Chodov, Školní 697, pavilon SO 02 – II.stupeň – slaboproudá a silnoproudá elektroinstalace - 2.vyhlášení "ZPRACOVAL:
Milan Martinek
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Milan MartinekKONZULTACE:
Mgr. Milan MartinekROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  členy a náhradníky komise ve složení:
  člen: p. Michal Malář - náhradník: p. Martin Baranovský
  člen: p. Mgr. Milan Martinek - náhradník: pí. Mgr. Hana Jirovcová
  člen: p. Mgr. Milan Kovářík - náhradník: pí. Mgr. Arnoštka Fedorková

  komise bude usnášení schopná za přítomnosti 2/3 členů, příp. náhradníků komise

 • ukládá
  řediteli ZŠ seznámit členy a náhradníky komise s jejich jmenováním
  T: 12.5.2022

 • hlasování
  pro 6

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru