Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 31.10. 2022.

1/R102/2022

Věc: Dodatek č.1 k příkazní smlouvě na zajištění koordinátora BOZP na akci "Stavební úpravy bývalého objektu knedlíkárny na knihovnu v Chodově"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.1 k příkazní smlouvě ze dne 11.6.2021 s p. Jiřím Vopatem, IČ: 49220811

 • starostovi podepsat dodatek č.1 k příkazní smlouvě
  T: 31.10.2022

 • hlasování
  pro 7

2/R102/2022

Věc: Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění technického dozora objednatele na akci "Stavební úpravy bývalého objektu knedlíkárny na knihovnu v Chodově"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 11.6.2021 s p. Radkem Ježkem, IČ: 04813651

 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č. 1 k příkazní smlouvě
  T: 31.10.2022

 • hlasování
  pro 7

3/R102/2022

Věc: Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na akci "Stavební úpravy bývalého objektu knedlíkárny na městskou knihovnu v Chodově"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.3.2021 se společností 3xN spol. s r.o., IČ: 25215078

 • ukládá
  starostovi podepsat dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
  T: 31.10.2022

 • hlasování
  pro 7

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru