Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 20.9. 2022.

1/R20/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 430/2021, č. 432/2021, č. 144/2022, č. 230/2022, č. 231/2022, č. 273/2022, č. 274/2022, č. 291/2022, č. 293/2022, č. 300/2022, č. 307/2022, č. 318/2022, č. 321/2022, č. 322/2022, č. 323/2022, č. 324/2022, č. 325/2022, č. 326/2022, č. 327/2022, č. 328/2022, č. 329/2022, č. 330/2022, č. 331/2022, č. 332/2022, č. 333/2022

 • prodlužuje termíny plnění
  usnesení č. 529/2021 T: 31.12. 2022;
  usnesení č. 263/2022 T: 30. 9. 2022;
  usnesení č. 265/2022 T: 10.10. 2022;
  usnesení č. 275/2022 T: 31.12. 2022 a
  usnesení č. 312/2022 T: 31.12. 2022.

 • hlasování
  pro 4

2/R20/2022

Věc: Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Chodov, ČS. odbojářů - parkoviště před čp. 923 a 922"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo se společností GEOprojectKV s.r.o., IČ: 06032354

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 26.9.2022

 • hlasování
  pro 4

3/R20/2022

Věc: Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Chodov, ČS. odbojářů - parkoviště před čp. 927 a 926"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo se společností GEOprojectKV s.r.o., IČ: 06032354

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 26.9.2022

 • hlasování
  pro 4

4/R20/2022

Věc: Smlouva o dílo na zpracování studie na akci "Chodov, U Porcelánky - studie parkování na p.č. 1001 a 1002"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo se společností GEOprojectKV s.r.o., IČ: 06032354

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 26.9.2022

 • hlasování
  pro 4

5/R20/2022

Věc: Smlouva o dílo na zpracování studie na akci "Chodov, U Porcelánky - studie parkoviště na p.č. 268"ZPRACOVAL:
Michal Malář
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Patrik PizingerROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o dílo se společností GEOprojectKV s.r.o., IČ: 06032354

 • ukládá
  starostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 26.9.2022

 • hlasování
  pro 4

6/R20/2022

Věc: Žádost o prodloužení smlouvyZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost o prodloužení Smlouvy o úklidu a provozu zařízení v lokalitě "Bílá voda"

 • schvaluje
  prodloužení Smlouvy o úklidu a provozu zařízení v lokalitě "Bílá voda" ***** na dobu určitou (na tři po sobě jdoucí roky 2023 až 2025) vždy od 01.05 do 30.09. daného roku s tím, že provozovatel bude platit 300,- Kč měsíčně jako paušální částku za úhradu elektrické energie

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít dodatek ke smlouvě
  T: 31.10.2022

 • hlasování
  pro 4

7/R20/2022

Věc: Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "zahrádkářská kolonie ve Vančurově ulici"ZPRACOVAL:
Martin Lehečka
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "zahrádkářská kolonie ve Vančurově ulici"

 • ukládá
  místostarostovi podepsat smlouvu o dílo
  T: 30.9.2022

 • hlasování
  pro 4

8/R20/2022

Věc: Inventarizace majetku Města ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  plán inventur (včetně příloh č. 1 a 2 ) k provedení řádné inventarizace majetku dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb., vyhláška o inventarizaci majetku a závazků v platném znění, ke dni 31.12.2022

 • ukládá
  předsedovi inventarizační komise zabezpečit inventarizaci majetku města v souladu s platnými normami
  T: 31.1.2023

 • hlasování
  pro 4

9/R20/2022

Věc: Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro projekt "Biosolární střechy na budovách Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, p.o."ZPRACOVAL:
Petra Našová
Útvar rozvoje města a dotační politikyPŘEDKLÁDÁ:
Ing. Zdeněk GaudekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro projekt "Biosolární střechy na budovách Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, p.o."

 • ukládá
  starostovi v zastoupení města podepsat smlouvu o dílo
  T: 30.9.2202

 • hlasování
  pro 4

10/R20/2022

Věc: Rozbor hospodaření Městské knihovny Chodov, Staroměstská 55, okres Sokolov, příspěvkové organizace k 30.6.2022ZPRACOVAL:
Hana Nemčičová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Hana NemčičováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  rozbor hospodaření Městské knihovny Chodov, Staroměstská 55, okres Sokolov, příspěvkové organizace k 30.6.2022

 • hlasování
  pro 5

11/R20/2022

Věc: Žádost o čerpání investičního fondu PO Městská knihovna Chodov na inovaci výpůjčního procesu ve výši 98 700,- KčZPRACOVAL:
Hana Nemčičová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Hana NemčičováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost o čerpání investičního fondu na inovaci výpůjčního procesu ve výši 98 700,- Kč

 • ukládá
  ředitelce PO zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 5

12/R20/2022

Věc: Žádost o čerpání investičního fondu PO Městská knihovna Chodov ve výši 125 872,- Kč na aktualizaci technického vybavení pro novou knihovnuZPRACOVAL:
Hana Nemčičová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Hana NemčičováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost o čerpání investičního fondu PO Městská knihovna Chodov ve výši 125 872,- Kč na aktualizaci technického vybavení pro novou knihovnu

 • ukládá
  ředitelce PO zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 5

13/R20/2022

Věc: Žádost o čerpání rezervního fondu PO Městská knihovna Chodov na pokrytí mimořádného vyúčtování plynu ve výši 208 218,- KčZPRACOVAL:
Hana Nemčičová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Hana NemčičováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost o čerpání rezervního fondu ve výši 208 218,- Kč na pokrytí mimořádného vyúčtování plynu PO Městská knihovna Chodov

 • ukládá
  ředitelce PO Městská knihovna Chodov zajistit plnění usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 5

14/R20/2022

Věc: Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu odměn PO Městská knihovna Chodov, okres SokolovZPRACOVAL:
Hana Nemčičová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Hana NemčičováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  žádost o čerpání fondu odměn ve výši 95 000,- Kč a současně čerpání rezervního fondu ve výši 32 000,- Kč na zákonné odvody

 • ukládá
  ředitelce PO Městská knihovna Chodov zajistit realizaci usnesení
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 5

15/R20/2022

Věc: Rozbor hospodaření Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6.2022ZPRACOVAL:
Renata Kubrichtová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Jitka Kaprová, DiS.KONZULTACE:
p.Ing.KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  rozbor hospodaření Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6.2022.

 • hlasování
  pro 5

16/R20/2022

Věc: Odpisový plán na r.2022 Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov - příspěvková organizace - úprava I.ZPRACOVAL:
Renata Kubrichtová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Jitka Kaprová, DiS.KONZULTACE:
p.Ing.KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  úpravu I. - Odpisového plánu na r. 2022 Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace.

 • ukládá
  ředitelce Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace, řídit se odpisovým plánem na r.2022.
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 5

17/R20/2022

Věc: Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu a souhlas s použitím finančních prostředků z rezervního fondu ZUŠ Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizaceZPRACOVAL:
Renata Kubrichtová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Jitka Kaprová, DiS.KONZULTACE:
p.Ing.Kubicová, p.Soukup, p.ZapfováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Žádost ZUŠ Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o souhlas s realizací projektu a souhlas s použitím finančních prostředků z rezervního fondu PO ZUŠ Chodov

 • souhlasí
  - s realizací projektu OP JAK, výzvy č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I., (vyhlášeno MŠMT ČR)
  Název projektu: SPOLU-PRÁCE
  Předpokládaná doba realizace: 1.2.2023 - 31.1.2025
  Předpokládaná max. hodnota projektu: 1,397.500,- Kč
  Spoluúčast příjemce: 0%
  - s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu PO ZUŠ Chodov

 • ukládá
  ředitelce ZUŠ Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace podat žádost a zajistit plnění usnesení RM
  T: 31.10.2022

 • hlasování
  pro 5

18/R20/2022

Věc: Žádost ředitelky ZUŠ Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele k vykonávání funkce "Koordinátor projektových aktivit"ZPRACOVAL:
Renata Kubrichtová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Jitka Kaprová, DiS.KONZULTACE:
p.Zapfová, p.SoukupROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  s žádostí ředitelky Základní umělecké školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace k vykonávání funkce "Koordinátor projektových aktivit" při realizaci projektu OP JAK výzvy č. 02_22_002 - Šablony pro MŠ a ZŠ I., na období od 1.2.2023 - 31.1.2025.
  Ředitelka bude funkci koordinátora projektových aktivit vykonávat na základě uzavřené DPP k vlastní organizaci.
  T: 1.2.2023

 • hlasování
  pro 5

19/R20/2022

Věc: Rozbor hospodaření Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6. 2022ZPRACOVAL:
Iva Šípová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva ŠípováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  rozbor hospodaření Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6. 2022

 • hlasování
  pro 5

20/R20/2022

Věc: Rozbor hospodaření Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30. 06. 2022ZPRACOVAL:
Magdalena Šimandlová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Milan MartinekKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  rozbor hospodaření Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30. 06. 2022

 • hlasování
  pro 5

21/R20/2022

Věc: Rozbor hospodaření Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30. 06. 2022ZPRACOVAL:
Hana Žáková
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Hana ŽákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  rozbor hospodaření Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30. 06. 2022

 • hlasování
  pro 5

22/R20/2022

Věc: Žádost o čerpání z fondu investic ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace dle plánu investic a údržby školy v roce 2022ZPRACOVAL:
Hana Žáková
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Hana ŽákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Žádost o čerpání z fondu investic ve výši 99 471,30,-Kč ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace dle plánu investic a údržby školy v roce 2022.

 • ukládá
  řediteli PO zajistit plnění usnesení
  T: 19.12.2022

 • hlasování
  pro 5

23/R20/2022

Věc: Rozbor hospodaření Základní školy Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace za 1. pololetí roku 2022ZPRACOVAL:
Marie Ouporová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Iva JurnečkováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  rozbor hospodaření Základní školy Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové organizace za 1. pololetí roku 2022

 • hlasování
  pro 5

24/R20/2022

Věc: Rozbor hospodaření Domu dětí a mládeže Bludiště Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6. 2022ZPRACOVAL:
R. Dočkalová
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Renáta DočkalováKONZULTACE:
Ing. Marcela KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Rozbor hospodaření Domu dětí a mládeže Bludiště Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6. 2022

 • hlasování
  pro 5

25/R20/2022

Věc: Rozbor hospodaření Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6.2022ZPRACOVAL:
Ivana Šestáková
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Ivana ŠestákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  rozbor hospodaření Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace k 30.6.2022

 • hlasování
  pro 5

26/R20/2022

Věc: Plnění rozpočtu Města Chodova za I. pololetí roku 2022ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  plnění rozpočtu Města Chodova za I. pololetí roku 2022

 • hlasování
  pro 4

27/R20/2022

Věc: Informace o stanovení výše úplaty za školní družinu, za předškolní vzdělávání v mateřské škole, za zájmové vzdělávání v DDM a za vzdělávání v ZUŠ ve školním roce 2022/2023ZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  předloženou informaci

 • hlasování
  pro 5

28/R20/2022

Věc: Informace o žádosti na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službouZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou i dle doporučení odboru sociálních věcí

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí

  1. seznámit jednatele společnosti Bytservis Chodov, s.r.o. s přijatým usnesením
   T: 30.9.2022

  2. seznámit žadatele s výsledkem
   T: 30.9.2022

 • hlasování
  pro 4

29/R20/2022

Věc: Aktualizace Vnitřního předpisu č. 1/2022 - obecné i zvláštní částiZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:
Ing. Kubicová Marcela - tajemniceROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  Vnitřní předpis Pečovatelské služby města Chodova - obecnou i zvláštní část.

 • hlasování
  pro 4

30/R20/2022

Věc: Vyhrazené parkovací místoZPRACOVAL:
Pavlína Vrbová
Stavební úřadPŘEDKLÁDÁ:
Čepelák Jiří DiS.KONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • nesouhlasí
  Se zvláštním užíváním místní komunikace, se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro tohoto žadatele: *****.

 • hlasování
  pro 4

31/R20/2022

Věc: Návrh smlouvy ECOBAT - zpětný odběr bateriíZPRACOVAL:
Ilona Nehybová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednalo a schvaluje
  předložený návrh smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se společností ECOBAT s.r.o., IČ 267 25 967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6

 • ukládá
  starostovi podepsat předloženou smlouvu
  T: 23.9.2022

 • hlasování
  pro 4

32/R20/2022

Věc: Zrušení usnesení č. 19R-347-2022ZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci starosty města

 • ruší
  usnesení č. 19R-347-2022 ze dne 06.09.2022

 • schvaluje
  podání výpovědi dle čl. VI. Nájemní smlouvy č. 2008-022 uzavřené dne 26.08.2008 *****

 • ukládá
  místostarostovi zajistit podání výpovědi v souladu s usnesením
  T: 30.9.2022

 • hlasování
  pro 4

33/R20/2022

Věc: Návrh změny ve formuláři k pravidlům přepravy Chodovského expresuZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  nová pravidla přepravy Chodovského Expresu

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí zajistit plnění
  T: 21.9.2022

 • hlasování
  pro 4

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru