Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 18.1. 2022.

1/R2/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • provedla
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 484/2020 bod 2., č. 67/2021, č. 538/2021, č. 540/2021, č. 544/2021, č. 547/2021, č. 554/2021, č. 555/2021 bod 1., č. 556/2021, č. 557/2021, č. 558/2021 bod 2., č. 559/2021 bod 1., č. 560/2021 bod 1., č. 561/2021 bod 2., č. 562/2021 bod 2., č. 563/2021 bod 2., č. 564/2021 bod 1., č. 565/2021 bod 2., č. 566/2021, č. 568/2021, č. 569/2021, č. 570/2021, č. 571/2021, č. 572/2021, č. 573/2021, č. 574/2021, č. 575/2021, č. 576/2021, č. 577/2021, č. 578/2021, č. 579/2021

 • prodlužuje termín plnění
  usnesení č. 183/2021 T: 30.6.2022

 • hlasování
  pro 7

2/R2/2022

Věc: Bezúplatný převod Evangelického kostela v ChodověZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci o převodu Evangelického kostela , ppč. 140 , k.ú. Dolní Chodov

 • doporučuje
  zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu

 • ukládá
  místostarostovi předložit Darovací smlouvu spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti užívání nemovitostí na jednání zastupitelstva
  T: 3.2.2022

 • hlasování
  pro 7

4/R2/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN na pozemcích pč. 218 a 222/1 vše v k. ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN na pozemcích pč. 218 a 222/1 vše v k. ú. Stará Chodovská se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.1.2023

 • hlasování
  pro 7

5/R2/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN na pozemku pč. 114 v k. ú. Stará ChodovskáZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění přípojky kabelu NN na pozemku pč. 114 v k. ú. Stará Chodovská se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.1.2023

 • hlasování
  pro 7

6/R2/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění přípojky splaškové tlakové kanalizace na pozemku pč. 2506/10 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění přípojky splaškové tlakové kanalizace na pozemku pč. 2506/10 v k. ú. Dolní Chodov ***** s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.1.2023

 • hlasování
  pro 7

7/R2/2022

Věc: Žádost o zřízení věcného břemene - umístění vodovodního řadu na pozemku pč. 2655/21 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o zřízení věcného břemene

 • schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění vodovodního řadu na pozemku pč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov ***** s tím, že budou splněny podmínky společnosti Chotes, s.r.o.

 • ukládá
  místostarostovi uzavřít v zastoupení města uvedené smlouvy
  T: 31.1.2023

 • hlasování
  pro 7

8/R2/2022

Věc: Projednání žádostí o poskytnutí dotací podaných na základě vyhlášeného dotačního programu Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2022ZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  poskytnutí dotací z rozpočtu města na kulturní akce pořádané ve městě Chodov takto:
  *****

 • poskytnutí dotací z rozpočtu města na sportovní akce pořádané ve městě Chodov takto:
  *****

 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov mezi uvedenými subjekty a Městem Chodov ve stanoveném účelu a výši

 • ukládá
  vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
  T: 18.2.2022

 • hlasování
  pro 7

9/R2/2022

Věc: Projednání žádostí o poskytnutí dotací podaných na základě vyhlášeného dotačního programu Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2022ZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  zastupitelstvu města poskytnout dotace žadatelům takto:

  *****

 • ukládá
  vedoucí OŠKV předložit žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města v rámci výše uvedeného dotačního programu k projednání Zastupitelstvu města Chodov
  T: 3.2.2022

 • hlasování
  pro 7

10/R2/2022

Věc: Žádost pana Jana Kubíčka o poskytnutí individuální dotace na podporu vrcholového sportuZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  poskytnutí individuální dotace panu Janu Kubíčkovi na podporu vrcholového sportu v roce 2022 ve výši 10.000,- Kč}}

 • nesouhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov s výše uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši

 • ukládá
  vedoucí OŠKV seznámit žadatele s usnesením
  T: 18.2.2022

 • hlasování
  pro 7

11/R2/2022

Věc: Žádost Beach Volleyball clubu Chodov, z. s., o poskytnutí individuální dotace na podporu vrcholového sportu - 17. ročník Global Challenge Pula/Chorvarsko/GC22ZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  *****

 • nesouhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a výše uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši

 • ukládá
  vedoucí OŠKV seznámit žadatele s usnesením
  T: 18.2.2022

 • hlasování
  pro 7

12/R2/2022

Věc: Návrh dodatku ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku - Beach Volleyball Club Chodov, z. s.ZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Beach Volleyball Clubem Chodov, z. s.

 • ukládá
  starostovi podepsat v zastoupení města dodatek č. 9 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Beach Volleyball Clubem Chodov, z. s.
  T: 24.1.2022

 • hlasování
  pro 7

13/R2/2022

Věc: Návrh dodatku ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku - Školní atletický klub Chodov, z. s.ZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Školním atletickým klubem Chodov, z. s.

 • ukládá
  starostovi podepsat v zastoupení města dodatek č. 20 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Školním atletickým klubem Chodov, z. s.
  T: 24.1.2022

 • hlasování
  pro 7

14/R2/2022

Věc: Návrh dodatku ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku - Tělovýchovná jednota Batesta Chodov, z. s.ZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Tělovýchovnou jednotou Batesta Chodov, z. s.

 • ukládá
  starostovi podepsat v zastoupení města dodatek č. 3 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Tělovýchovnou jednotou Batesta Chodov, z. s.
  T: 24.1.2022

 • hlasování
  pro 7

15/R2/2022

Věc: Návrh dodatku ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku - Tělovýchovná jednota Spartak Chodov, z. s.ZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Tělovýchovnou jednotou Spartak Chodov, z. s.

 • ukládá
  starostovi podepsat v zastoupení města dodatek č. 5 ke smlouvě o obstarání správy nemovitého majetku mezi Městem Chodov a Tělovýchovnou jednotou Spartak Chodov, z. s.
  T: 24.1.2022

 • hlasování
  pro 7

16/R2/2022

Věc: Projednání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2022 do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevenceZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  návrhy žádostí o individuální dotace a o dotace na základě zvláštního zákona - na účel stanovený zvláštním právním předpisem a

 • rozhodla
  1. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Chodova žadatelům takto:

   1. SOS dětské vesničky: Podpora chodu a činnosti zařízení: 16.000 Kč
   2. Pavla Andrejkivová - LADARA: Mobilní hospicová péče: 10.000 Kč
   3. Služby pro rodinu: Podpora rodin: 16.000 Kč
   4. RUBIKON Centrum: Tréninková místa: 98.780 Kč
   5. Potravinová banka KK: Provoz a činnost: 20.000 Kč
   6. STŘÍPKY: Domácí hospic Motýl: 16.000 Kč
   7. Náhradním rodinám: Práce s rodinou: 16.000 Kč
   8. DDÚ - SVP: Podpora volnočasových aktivit: 30.000 Kč
   9. Když pes pomáhá žít: Canisterapie: 16.000 Kč
   10. SPCCH: Činnost organizace: 12.500 Kč

   a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Chodova ve stanovené výši a účelu mezi výše uvedenými subjekty a městem Chodov. Zároveň přikládá vzor Smlouvy.

  2. o žádostech dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - na stanovený účel žadatelům takto:

   11. Oáza klidu Loučky: Domov se zvl. Režimem: 49.900 Kč
   12. Dům klidného stáří Svatava: Domov se zvl. Režimem: 49.900 Kč
   13. Toreal Královské Poříčí: Domov pro seniory: 49.900 Kč
   14. Toreal Královské Poříčí: Domov se zvl. režimem: 49.900 Kč
   15. Společnost Dolmen: Podpora samostatného bydlení: 16.000 Kč
   16. Společnost Dolmen: Chráněné bydlení: 30.000 Kč
   17. Svaz neslyšících a nedoslých. osob: Tlumočnické služby: 16.000 Kč
   18. Linka bezpečí: linka bezpečí: 20.000 Kč
   19. Farní charita K. Vary: Dům na půl cesty: 20.000 Kč
   20. Farní charita K. Vary: Domov pro matky s dětmi v tísni: 38.000 Kč
   21. Farní charita K. Vary: Týdenní stacionář: 40.000 Kč
   22. Farní charita K. Vary: Sociálně terapeutické dílny: 10.000 Kč
   23. Farní charita Aš: Domov pro matky s dětmi v tísni: 30.000 Kč
   24. Centrum pro zdr. postižené KK: Odborné sociální poradenství: 10.000 Kč
   25. Centrum pro zdr. postižené KK: Osobní asistence: 13.000 Kč
   26. Diakonie Dubá: Centrum sociální rehabilitace: 10.000 Kč
   27. DOP-HC Dolní Rychnov: Domov pro seniory: 49.900 Kč
   28. Světlo Kadaň: Terénní program vyloučené lokality: 20.000 Kč
   29. Světlo Kadaň: Terénní program drogově závislí: 70.000 Kč
   30. Agentura os. asistence a soc. poradenství: Osobní asistence: 20.000 Kč
   31. DC Mateřídouška: Denní stacionář: 230.000 Kč
   32. DC Mateřídouška: Soc. terapeutické dílny: 230.000 Kč
   33. Armáda spásy K. Vary: Azylový dům: 35.000 Kč
   34. Armáda spásy K. Vary: Nízkoprahové denní centrum: 50.000 Kč
   35. Armáda spásy K. Vary: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: 70.000 Kč
   36. Armáda spásy K. Vary: Noclehárna: 35.000 Kč
   37. Člověk v tísni: Terénní programy: 10.000 Kč
   38. Člověk v tísni: Sociálně aktivizační služby: 25.000 Kč

   a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodova na účel stanovený zvláštním právním předpisem a ve stanové výši mezi uvedenými subjekty a městem Chodov. Zároveň přikládá vzor Smlouvy.

  3. Doporučuje:
   předložit ke schválení na jednání ZM žádosti o individuální dotace a dotace na základě zvláštního zákona - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tyto žádosti:

   RUBIKON Centrum: Tréninková místa: 98.780 Kč
   Světlo Kadaň: Terénní program drogově závislí: 70.000 Kč
   DC Mateřídouška: Denní stacionář: 230.000 Kč
   DC Mateřídouška: Soc. terapeutické dílny: 230.000 Kč
   Armáda spásy K. Vary: Nízkoprahové denní centrum: 50.000 Kč
   Armáda spásy K. Vary: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: 70.000 Kč

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí zajistit plnění:

  1. starostovi města: za město Chodov uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace a dotace na základě zvláštního zákona - na účel stanovený zvláštním právním předpisem mezi městem Chodov a výše zmíněnými poskytovateli sociálních služeb dle bodu 2) a 3) na účel a ve výši, jak je výše uvedeno.
   T: 10.2.2202

  2. zastupitelstvu města předložit na základě Usnesení RM ze dne 18.01.2022 ke schválení žádosti o individuální dotace a dotace na základě zvláštního zákona a na účel stanovený zvláštním právním předpisem poskytovatelů uvedených v bodě 3).
   T: 3.2.2022

 • hlasování
  pro 7

17/R2/2022

Věc: Projednání vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2021 do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevenceZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města Chodova v roce 2021 do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence

 • hlasování
  pro 7

18/R2/2022

Věc: Projednání schválení formulářů souvisejících s provozem Chodovského expresuZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  formuláře platné pro občany města Chodova, na základě kterých bude zajišťována služba Chodovského expresu

 • hlasování
  pro 7

19/R2/2022

Věc: Informace o zasílání písemných gratulací seniorům města ChodovaZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • bere na vědomí a souhlasí
  se zasíláním gratulací seniorům města od věku 65 let a dále ve věku 70 let, 75 let, 80 let, 85 let, a od 90. roku věku každý rok

 • ukládá
  vedoucí odboru sociálních věcí zajistit plnění
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 7

20/R2/2022

Věc: Návrh na úpravu příplatků za vedení ředitelům školských POZPRACOVAL:
Hana Zapfová
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  úpravu příplatků za vedení ředitelům školských příspěvkových organizací dle návrhu, s účinností od 1. 1. 2022

 • ukládá
  vedoucí OŠKV seznámit ředitele s usnesením
  T: 31.1.2022

 • hlasování
  pro 7

21/R2/2022

Věc: Informace o nákupu zahradního traktůrku ze schváleného investičního příspěvku zřizovatele na údržbu školních zahradZPRACOVAL:
Ivana Šestáková
Organizace městaPŘEDKLÁDÁ:
Ivana ŠestákováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  informaci ředitelky Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace o nákupu zahradního traktůrku ze schváleného investičního příspěvku zřizovatele.

 • ukládá
  ředitelce Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace zajistit nákup zahradního traktůrku ve vybrané firmě.
  T: 31.3.2022

 • hlasování
  pro 7

22/R2/2022

Věc: Návrh rozpočtových změn na rok 2022ZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a doporučuje
  návrh rozpočtových změn na rok 2022 k projednání na ZM

 • ukládá
  tajemnici úřadu předložit návrh rozpočtových změn na rok 2022 k projednání na ZM
  T: 3.2.2022

 • hlasování
  pro 7

23/R2/2022

Věc: Rozpočtová změna - doplatek automobilu TOYOTAZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu ve výši 19 000,00 Kč na doplacení automobilu TOYOTA pořizovaného za účelem provozování "Chodovského expresu" pro občany města Chodova krytou fondem rezerv
  Rozpočtová skladba: 4399

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.1.2022

 • hlasování
  pro 7

24/R2/2022

Věc: Kupní smlouva - košíky na kuchyňský odpadZPRACOVAL:
Ilona Nehybová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  předložený návrh kupní smlouvy na košíky na kuchyňský odpad od společnosti s r.o. JRK Česká republika, IČ 248 53 640, Bolzanova 1, Praha 1

 • ukládá
  místostarostovi podepsat smlouvu
  T: 31.1.2022

 • hlasování
  pro 7

25/R2/2022

Věc: Přijetí antigenních testů pro školyZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Luděk SoukupKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  informaci místostarosty o převzetí antigenních testů SEJOY pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV2 od Karlovarského kraje

 • schvaluje
  přijetí antigenních testů SEJOY pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV2 od Karlovarského kraje pro následující příspěvkové organizace:

  ZŠ J. A. Komenského, Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace -
  1825 ks,
  ZŠ Chodov Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace - 1650 ks,
  ZŠ Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace - 1125 ks,
  ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace - 575 ks

 • hlasování
  pro 7

26/R2/2022

Věc: Finanční dar - Galerie umění Karlovy VaryZPRACOVAL:
Marcela Kubicová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:
Patrik Pizinger - starostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  poskytnutí příspěvku na činnost Galerii umění Karlovy Vary, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje

 • schvaluje
  1. poskytnutí finančního příspěvku na činnost Galerii umění Karlovy Vary, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje ve 19 900,- Kč

  2. rozpočtové opatření ve výši 19 900,- Kč na poskytnutí finančního příspěvku Galerii umění Karlovy Vary, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, kryté fondem rezerv (RS: 33 15)

 • ukládá
  starostovi seznámit žadatele s usnesením RM, zajistit plnění usnesení a podepsat v zastoupení Města Chodova darovací smlouvu
  T: 31.1.2022

 • hlasování
  pro 7

27/R2/2022

Věc: Žádost Beach Volleyball clubu Chodov, z. s., o poskytnutí individuální dotace na podporu vrcholového sportuZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a souhlasí
  *****

 • souhlasí
  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a uvedeným subjektem ve stanoveném účelu a výši

 • ukládá
  vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
  T: 18.2.2022

 • hlasování
  pro 7

28/R2/2022

Věc: Rozpočtová změna - Dotace pro projekt Regenerace veřejného prostranství sídliště mezi ul. Tovární, Palackého, Školní, parc. č. 1646/1, k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - přijetí 2. části dotace od Státního fondu podpory investic ve výši 4.028.882,08 Kč pro projekt Regenerace veřejného prostranství sídliště mezi ul. Tovární, Palackého a Školní.
  Rozpočtová skladba: 3612

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.1.2022

 • hlasování
  pro 7

29/R2/2022

Věc: Návrh na zrušení usneseníZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  návrh OSM na zrušení přijatého usnesení č.: 2Z-35-2010 ze dne 23.3.2010

 • doporučuje
  ZM zrušit přijaté usnesení č.: 2Z-35-2010 ze dne 23.3.2010

 • ukládá
  místostarostovi předložit materiál na jednání ZM
  T: 3.2.2022

 • hlasování
  pro 7

30/R2/2022

Věc: Návrh na zrušení usneseníZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  návrh OSM na zrušení přijatého usnesení č.: 7Z-91-2014 ze dne 23.9.2014

 • doporučuje
  ZM zrušit přijaté usnesení č.: 7Z-91-2014 ze dne 23.9.2014

 • ukládá
  místostarostovi předložit materiál na jednání ZM
  T: 3.2.2022

 • hlasování
  pro 7

31/R2/2022

Věc: Přidělení mimořádné odměny ředitelce Základní umělecké školy ChodovZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  přidělení mimořádné odměny paní *****ředitelce Základní umělecké školy Chodov dle předloženého návrhu

 • ukládá
  vedoucí OŠKV seznámit ředitelku PO s usnesením
  T: 30.1.2022

 • hlasování
  pro 7

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru