Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Usnesení ze dne 1.3. 2022.

1/R5/2022

Věc: Kontrola usneseníZPRACOVAL:
Ladislava Bujárková
Útvar interního audituPŘEDKLÁDÁ:
Ing.Marcela KubicováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  zprávu o kontrole usnesení

 • souhlasí
  s vyřazením usnesení č. 567/2021, č. 45/2022, č. 50/2022, č. 51/2022, č. 52/2022, č. 53/2022, č. 54/2022, č. 55/2022, č. 56/2022, č. 57/2022, č. 58/2022, č. 59/2022, č.60/2022, č. 61/2022, č. 62/2022, č. 63/2022, č. 64/2022, č. 65/2022, č. 66/2022, č. 68/2022, č. 69/2022, č. 70/2022, č. 71/2022, č. 72/2022

 • hlasování
  pro 7

2/R5/2022

Věc: Žádost o prodej ppč. 480 a 481, oba v k. ú. Vintířov u SokolovaZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o prodej pozemků

 • nesouhlasí
  s prodejem ppč. 480 a ppč. 481, oba v k. ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM seznámit žadatelku s usnesením a nabídnout jí pozemky k pronájmu
  T: 11.3.2022

 • hlasování
  pro 7

3/R5/2022

Věc: Žádost o prodej ppč. 230/16 v k. ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Alice Vilingerová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:
Mgr. Luděk Soukup - místostarostaROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost *****

 • nesouhlasí
  s prodejem ppč. 230/16 v k. ú. Dolní Chodov vzhledem k tomu, že nemovitost má ve výprose KASS Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM seznámit žadatele s usnesením
  T: 11.3.2022

 • hlasování
  pro 7

4/R5/2022

Věc: Výpůjčka ppč. 1371/29 k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Společenství vlastníků Čs. odbojářů 932, Chodov a Společenství vlastníků Čs. odbojářů 933, Chodov o výpůjčku ppč. 1371/29 o výměře 26 m2 v k.ú. Dolní Chodov

 • schvaluje
  záměr města vypůjčit ppč. 1371/29 o výměře 26 m2 v k.ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce
   T: 7.3.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 29.3.2022

 • hlasování
  pro 5, 2 se zdrželi

5/R5/2022

Věc: Záměr pronájmu části ppč. 1019 v k.ú. Dolní ChodovZPRACOVAL:
Dana Wolfová
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost ***** o pronájem části pozemku ppč. 1019 k.ú. Dolní Chodov

 • schvaluje
  záměr města pronajmout část ppč. 1019 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Dolní Chodov

 • ukládá
  vedoucímu OSM

  1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
   T: 7.3.2022

  2. předložit žádost po sejmutí z úřední desky na jednání RM
   T: 29.3.2022

 • hlasování
  pro 7

6/R5/2022

Věc: Odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.: 2021-044/BVBZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  odstoupení ***** od Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.: 2021-044/BVB ze dne 18.10.2021

 • ukládá
  místostarostovi seznámit žadatele s přijatým usnesením
  T: 31.3.2022

 • hlasování
  pro 7

7/R5/2022

Věc: Změna pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany č. 2086603ZPRACOVAL:
Ilona Kováříková
Správa majetkuPŘEDKLÁDÁ:
Michal MalářKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  změnu Pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany č. 2086603 se společností D.A.S. Rechtsschutz AG, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, Praha 4 o vozidlo TOYOTA RZ 4K9 3801

 • hlasování
  pro 7

8/R5/2022

Věc: Zpráva o vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Chodově na období 2021 - 2023 - vyhodnocení za rok 2021.ZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  Zprávu o vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Chodově na období 2021 - 2023 - vyhodnocení plnění za rok 2021.

 • hlasování
  pro 7

9/R5/2022

Věc: Zpráva o vyhodnocení činnosti sociální práce za rok 2021ZPRACOVAL:
Eva Virtelová
Odbor sociálních věcíPŘEDKLÁDÁ:
Mgr. Eva VirtelováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a bere na vědomí
  zprávu o činnosti na úseku sociální práce za rok 2021

 • hlasování
  pro 7

10/R5/2022

Věc: Návrhy na vyhodnocení nejlepších sportovců města Chodova za rok 2020-2021ZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  návrhy na vyhodnocení nejlepších sportovců města Chodova za rok 2020-2021

 • schvaluje
  vyhodnotit za dosažené výsledky v roce 2020-2021 tyto sportovce:

  1. kategorie jednotlivci mládež:
  Krejčová Tereza
  Kolář Jan

  2. kategorie jednotlivci dospělí:
  Jindra Michal

  3. kategorie kolektivy mládež:
  Družstvo dvojic kadetek a juniorek BVC - plážový volejbal

  4. kategorie kolektivy dospělý:
  Výbor pro volný čas nedoporučuje ocenit kolektiv v této kategorii.

  5. kategorie trenér:
  Výbor pro volný čas nedoporučuje ocenit trenéry v této kategorii.

  6. kategorie osobnost sportu:
  Zuzák Václav

 • ukládá
  vedoucí OŠKV zajistit slavnostní vyhlášení vybraných sportovců
  T: 31.12.2022

 • hlasování
  pro 6

11/R5/2022

Věc: Žádost Tělovýchovné unie Sokolov, z. s., o poskytnutí příspěvku na činnost pro rok 2022ZPRACOVAL:
Petra Pivková
OŠKVPŘEDKLÁDÁ:
Hana ZapfováKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Tělovýchovné unie Sokolov, z. s., o poskytnutí finančního příspěvku na činnost spolku v roce 2022

 • schvaluje
  rozpočtovou změnu na poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč krytého fondem rezerv (rozpočtová skladba 3419)

 • ukládá
  1. místostarostovi seznámit žadatele s usnesením
   T: 30.3.2022

  2. vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
   T: 30.3.2022

 • hlasování
  pro 7

12/R5/2022

Věc: Žádost o příspěvek na činnost KČTZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Sedláková OlgaKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala
  žádost Klubu českých turistů, odbor-KČT Chodov o poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro rok 2022

 • schvaluje
  rozpočtovou změnu na poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,- Kč krytého fondem rezerv (rozpočtová skladba 3429)

 • ukládá
  1. starostovi seznámit žadatelku s usnesením
   T: 15.3.2022

  2. vedoucí OŠKV zajistit plnění usnesení
   T: 30.4.2022

 • hlasování
  pro 4, 3 se zdrželi

13/R5/2022

Věc: Rozpočtová změna - vratka dotace DDM BludištěZPRACOVAL:
Margit Mühlheimová
Kancelář tajemnicePŘEDKLÁDÁ:
Margit MühlheimováKONZULTACE:
Ing. KubicováROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  v souladu s usnesením ZM č. 102Z-13-2018 rozpočtovou změnu - vratku nevyčerpané dotace příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Bludiště "Výzkum, vývoj..." ve výši 2 772,00 Kč a její přeposlání Karlovarskému kraji.
  Rozpočtová skladba: 3421

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit realizaci usnesení
  T: 31.3.2022

 • hlasování
  pro 7

14/R5/2022

Věc: Poskytnutí finančního daru Charitě České republiky na pomoc UkrajiněZPRACOVAL:
Olga Sedláková
Kancelář starostyPŘEDKLÁDÁ:
Patrik PizingerKONZULTACE:ROZDĚLOVNÍK:
7 x členové RM
1 x kancelář starosty města
1 x tajemník
1 x vlastní
NÁVRH USNESENÍ:
RM
 • projednala a schvaluje
  rozpočtové opatření na poskytnutí finančního daru ve výši 19 900,- Kč krytého fondem rezerv Charitě České republiky na pomoc Ukrajině, č.ú. 55660022/0800, VS 104 ( rozpočtová skladba 6221)

 • ukládá
  tajemnici úřadu zajistit plnění usnesení
  T: 30.3.2022

 • hlasování
  pro 6

přiloha htm

Zodpovídá: Správce Webu

Partneři


nahoru