Rejstřík trestů
03. Název životní situace
Rejstřík trestů
04. Základní informace k životní situaci

Výpis z Rejstříku trestů

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

o výpis může požádat pouze osoba s přiděleným rodným číslem, které se výpis týká, po předložení platného dokladu totožnosti, je možné zastoupení na základě úředně ověřené plné moci

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • předložení platného občanského průkazu, nebo cestovního dokladu
  • písemná žádost, není nutné ručně vyplňovat, žadatel obdrží k podpisu před předáním výpisu (žádost se archivuje dle zákona)
  • zaplacení poplatku
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

ústní žádostí o vydání výpisu z Rejstříku trestů

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

na všech pracovištích Czech POINTu

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Komenského 1077, kontaktní místo Czech POINTu, tel. 352 352 111

pondělí, středa 8:00-11:30 12:30-17:00
úterý, čtvrtek 8:00-11:30 12:30-15:30
pátek 8:00-13:00
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

platný doklad totožnosti, přidělené rodné číslo (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu, atd)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost je vyplněna elektronicky, vytištěna a předložena žadateli k podpisu, v případě že žádá zmocněnec předloží ověřenou plnou moc (archivuje se se žádostí)

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • správní poplatek ve výši 100,- Kč
  • hradí se v hotovosti na přepážce CzechPOINTu
  • žadatel obdrží doklad o zaplacení
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

výpis žadatel obdrží bezprostředně po podání žádosti, v případě, že je nutné provést další ověření údajů (při tzv. manuálním zpracování), se lhůty prodlužují (od 30  min. déle)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

nejsou

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
podatelna@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 269/1994 Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

nejsou

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách: www.czechpoint.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

kontaktní místa Czech POINTu – Česká pošta, Hospodářská komora, notáři

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – kontaktní místo veřejné správy Czech POINT

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Petra Pivková
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
24. 01. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace