Zahraniční komise

Zahraniční komise rady města

zahranicni.komise@mestochodov.cz

Předseda: Petr Franče

Členové

  • Miloš Bělohlávek
  • Eva Bělohlávková
  • Petr Zuleger
  • Erich Franče

Náplň

  • Příprava a organizace akcí v rámci partnerství měst.
  • Zastupování města Chodov v partnerských městech.
  • Podpora organizací a spolků ve městě při navazování kontaktů.