Kontrolní výbor
Zápis 29.1.2018
Zápis 4.12..2017
Zápis 12.10.2017
Zápis 31.5.2017
Zápis 18.1.2017
Zápis 28.11.2016
Zápis 10.10.2016
Zápis 5.9.2016
Zápis 30.5.2016
Zápis 21.3.2016
Zápis 25.1.2016
Zápis 5.10.2015
Zápis 31.8.2015
Zápis 8,6.2015
Zápis 16.3.2015
Zápis 28.1.2015
Zápis 8.12.2014
Zápis 10.9.2014
Zápis 9.6.2014
Zápis 31.03.2014
Zápis 9.2.2014
Zápis 16.10.2013
Zápis 9.9.2013
Zápis 10.6.2013
Zápis 22.5.2013
Zápis 4.3.2013
Zápis 10.12.2012
Zápis 31.10.2012
Zápis 17.9.2012
Zápis 4.6.2012
Zápis 4.4.2012
Zápis 15.2.2012
Zápis 30.1.2012
Zápis 7.12.2011
Zápis 23.11.2011
Zápis 21.9.2011
Zápis 8.6.2011
Zápis 4.5.2011
Zápis 24.1.2011
Zápis 13.12.2010

Kontrolní výbor

kontrolni.vybor@mestochodov.cz

Předseda: Bc. Josef Pojar
Tajemnik: Bujárková Ladislava

Členové

 • Mgr. Šárka Harušťáková
 • Zdeněk Süssenbeck
 • Ing. Pavel Bráborec
 • Václav Brož
 • Jitka Štěrbová
 • Ing. Miroslav Kapoun

Náplň

 • Kontrolní výbor je zřizován ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
 • Předsedou výboru je člen zastupitelstva.
 • Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města.
 • Dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory na úseku samostatné působnosti.
 • Kontrolní výbor plní úkoly jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.
 • Z provedené kontroly je pořizován zápis obsahující údaje o tom co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis je předkládán k projednání zastupitelstvu města.
 • S činností kontrolního výboru se proto mohou seznámit všichni občané obce, neboť zasedání zastupitelstva města jsou pro občany veřejná.