Michal Malář
vedoucí odboru
malar@mestochodov.cz
Tel: 352 352 231
Bc. Martin Lehečka
Sportovní zařízení - technik
Sportovní zařízení - technik
lehecka@mestochodov.cz
Tel: 352 352 232
Ilona Nehybová
Odpady podnikatelů; Ochrana ZPF; Ochrana přírody a krajiny
nehybova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 202
Dana Wolfová
Evidence majetku města, prodej a pronájem bytů
wolfova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 235
Ilona Kováříková
Administrativa, věcná břemena
kovarikova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 233
Alice Vilingerová
Vedoucí majetkoprávního oddělení; prodeje pozemků
vilingerova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 236
Martin Baranovský
Investice, správa budov
baranovsky@mestochodov.cz
Tel: 352 352 234