Odbor sociálních věcí
Prevence a sanace dluhů
SPSZ Chodov 2015 - 2018
Standardy kvality SPOD
Mgr. Eva Virtelová
Vedoucí odboru
virtelova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 121
Mgr. Michaela Klimešová
Vedoucí pečovatelské služby
Petra Hegenbartová
Administrativa odboru, obecně prospěšné práce, agenda žádostí o dotace k sociálním službám.
hegenbartova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 122
Bc. Michaela Fojtíková
Agenda péče o staré a zdravotně znevýhodněné občany. Zádosti o přidělení bytu v DPS. Veřejný opatrovník.
fojtikova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 110
Andrea Rudertová
Pečovatelka
Jana Matějčková
Pečovatelka
Barbora Pastyříková
Pečovatelka
Bc. Šárka Drážďanská
Sociální pracovník
drazdanska@mestochodov.cz
Tel: 352377712
Mária Syrvatková DiS.
Provádění poradenských a konzultačních činností - sociální pracovník. Působnost - správní obvod MěÚ. Komunitní plánování
syrvatkova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 113
Barbora Rabasová DiS.
Agenda péče o staré a zdravotně znevýhodněné občany. Zádosti o přidělení bytu v DPS. Veřejný opatrovník.
rabasovab@mestochodov.cz
Tel: 352 352 114
Jana Rauová DiS.
Provádění poradenských a konzultačních činností - sociální pracovník, péče o děti. Působnost - Chodov
rauova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 125
Irena Krejčíková
Pečovatelka
Radek Šveňha
Pečovatel
Iveta Drážďanská
Pečovatelka
Erika Janečková
Pečovatelka