Ing. Marcela Kubicová
Tajemnice úřadu
tajemnice@mestochodov.cz
Tel: 352 352 311
Květa Kertészová
Vedoucí oddělení ekonomiky, úsek plánu a rozpočtu
kerteszova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 331
Jana Lipovská
Fakturace
lipovska@mestochodov.cz
Tel: 352 352 332
Markéta Pluhovská
Personální úsek
pluhovska@mestochodov.cz
Tel: 352 352 312
Pavel Srba
Úsek informatiky
srba@mestochodov.cz
Tel: 352 352 237
Soňa Weissová
Účtárna - příjmy
weissovas@mestochodov.cz
Tel: 352 352 334
Erika Danielová
Pokladna MěÚ
danielova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 336
Anita Weissová
Účtárna - výdaje
weissovaa@mestochodov.cz
Tel: 352 352 335
Petr Šandera
Vedoucí oddělení územního plánování a informatiky
sandera@mestochodov.cz
Tel: 352 352 213
Vojtěch Novák
Úsek informatiky
novak@mestochodov.cz
Tel: 352 352 238
Ing. Vladislava Rejhová
Pohledávky
rejhova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 337