Patrik Pizinger
Starosta města
starosta@mestochodov.cz
Tel: 352 352 241
Mgr. Luděk Soukup
Místostarosta města - zástupce starosty
mistostarosta@mestochodov.cz
Tel: 352 352 242
Olga Sedláková
Vedoucí kanceláře starosty
sedlakova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 243
Jitka Trnková
Mzdová účtárna
trnkova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 247