Útvar rozvoje města a dotační politiky
Ing. Zdeněk Gaudek
Vedoucí odboru
gaudek@mestochodov.cz
Tel: 352 352 201
Miloš Bělohlávek
historik města
belohlavek@mestochodov.cz
Tel: 352 352 244
Petra Našová
Administrace dotačních titulů
nasova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 211
Simona Přibáňová
Administrace dotačních titulů
pribanova@mestochodov.cz
Tel: 352 352 212