Město Chodov | Obecně závazné vyhlášky a nařízení města
Obecně závazné vyhlášky a nařízení města
Seznam platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města

kterým se stanovují maximální ceny za nájem a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa
účinnost od 1. 1. 2022

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
účinnost od 1. 1. 2022
o stanovení městského systému odpadového hospodářství
účinnost od 1. 1. 2022
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
účinnost od 1.1.2021

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - úplné znění
  OZV 6/2019 (PDF) účinnost od 1.1.2020
změna: OZV 1/2020 (PDF) účinnost od 1.1.2021

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - úplné znění
  OZV 6/2019 (PDF) účinnost od 1.1.2020
změna: OZV 1/2020 (PDF) účinnost od 1.1.2021

o místních poplatcích
účinnost od 1.1.2020
Příloha: Příloha č. 1 k OZV 5/2019
o evidenci označených psů a jejich chovatelů
účinnost od 1.1.2020
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (o nakládání s komunálním odpadem)
účinnost od 1.1.2020
Příloha: Přehled stanovišť tříděného odpadu

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Chodov a část školského obvodu základní školy zřízené městem Chodov
účinnost od 1.3.2019

kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel a vraků
účinnost od 1.1.2019

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
účinnost od 1.9.2017

kterou se upravuje OZV č. 3/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
účinnost od 1.5.2017

kterou se upravuje OZV č. 4/1992, o zřízení městské policie
účinnost od 1.5.2017

o regulaci provozování hazardních her
účinnost od 1.1.2017

kterou se upravuje OZV č. 4/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty veřejných prostor
účinnost od 1.10.2016

kterým se stanovuje maximální cena za pronájem obřadní síně pro smuteční obřady
účinnost od 1.12.2014

Požární řád města
účinnost od 14.10.2014

o digitální technické mapě města
účinnost od 1.1.2014
Tržní řád
účinnost od 1.9.2013

o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích

účinnost od 1.4.2013
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
účinnost od 11.5.2012

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty veřejných prostranství
  OZV 4/2011 (PDF) účinnost od 29.12.2011
změna: OZV 2/2016 (PDF) účinnost od 1.10.2016

kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic
účinnost od 1.11.2009

kterým se mění nařízení č. 2/2006 a ruší se obecně závazná vyhláška č. 16/2000
účinnost od 23.9.2009

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 11/2002, o závazných částech územního plánu města
účinnost od 20.3.2009

o zrušení obecně závazné vyhlášky města Chodova č. 10/1994
účinnost od 10.10.2008
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
  OZV 3/2007 (PDF) účinnost od 1.5.2007
změna: OZV 5/2017 (PDF) účinnost od 1.5.2017
kterou se mění a zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Chodova
účinnost od 1.8.2006
nařízení o změnách některých vyhlášek přijatých městskou radou
účinnost od 1.7.2006
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
účinnost od 1.1.2005
o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2003
účinnost od 6.11.2003
o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 13/1998
účinnost od 12.7.2003
o zrušení některých obecně závazných vyhlášek
účinnost od 27.7.2003

o vymezení některých místních komunikací k stání motorových vozidel za sjednanou cenu
účinnost od 1.12.2001

kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
účinnost od 1.8.2001

o zřízení městské policie - úplné znění
  OZV 4/1992 (PDF) účinnost od 1.1.1993
změna: OZV 3/2017 (PDF) účinnost od 1.5.2017