Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Město Chodov, jakožto povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zveřejňuje informace poskytované na žádost ve smyslu ustanovení § 5, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

ROK 2019

   • Odpověď na žádost č.j. OŠKV/137/2019/Za  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF formát PDF
   • Odpověď na žádost č.j. OSŮ/5071/2019/Ce  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF formát PDF

ROK 2018

 

 • Odpověď na žádost Fineliner, z.s.  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF , formát PDF
 • Odpověď na žádost č.j. OSM/13285/2018/N  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF
 • Odpověď na žádost z datové schránky č.j. OSÚ/10160/2018/Ce  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF
 • Odpověď na žádost formát PDF  č.j. MP/2018/ST  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF
 • Odpověď na žádost z datové schránky č.j. KST/8667/2018/Se  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF
 • Odpověď na žádost z datové schránky č.j. KTA/8169/2018/Ku  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF
 • Odpověď na žádost DUPONTI s.r.o.  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF
 • Odpověď na e-mailovou žádost č.j. OŠKV/3421/2018/Za  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF
 • Odpověď na e-mailovou žádost č.j. OŠKV/3424/2018/Za  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF
 • Odpověď na e-mailovou žádost č.j. OŠKV/3423/2018/ZA  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF
 • Odpověď na e-mailovou žádost č.j. KTA/3422/2018/Ku  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF
 • Odpověď na e-mailovou žádost č.j. KTA/3418/2018/Ku  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF
 • Odpověď  na e-mailovou žádost  č.j. KTA/3420/2018/Ku , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF 
 • Odpověď na žádost  KAMIKA TRADING, s.r.o.  , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  6930kB

ROK 2017

   • Odpověď na žádost  Fórum 50%, o.p.s., o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  453kB
   • Odpověď na žádost  ***, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  20 268kB
   • Odpověď na žádost  ***, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  116kB
   • Odpověď na žádost  Kross, s.r.o., o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  275kB
   • Odpověď na žádost  REMA AOS, a.s., o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  1240kB
   • Odpověď na žádost  Petra Kocourka, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  2455kB
   • Odpověď na žádost  Monitora Media s.r.o., o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  1035kB
   • Odpověď na žádost  Oty Hrocha, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  1365kB
   • Odpověď na žádost  Denisy Skládalové, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  911kB
   • Odpověď na žádost  Istav Media, s.r.o., o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  480kB

ROK 2016

   • Odpověď na žádost  Jitky Jánové, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  1705kB
   • Odpověď na žádost  Kateřiny Tvrdé, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  219kB
   • Odpověď na žádost  Právo ve veřejném zájmu, z.s., o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  630kB
   • Odpověď na žádost  Jaroslava Langera, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  308kB
   • Odpověď na žádost  Hany Voříškové, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  895kB
   • Odpověď na žádost  Hany Voříškové, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  515kB
   • Odpověď na žádost  Pavla Hájka, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  863kB, formát ZIP –  598kB
   • Odpověď na žádost  Istav Media, s.r.o., o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  512kB
   • Odpověď na žádost  Bc. Jiřího Čepla, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  314kB

ROK 2015

   • Odpověď na žádost Heagl, s.r.o., o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  912kB
   • Odpověď na žádost Jaromíra Vondrušky, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  351kB
   • Odpověď na žádost VHK Partners, advokátní kancelář. s.r.o., o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  613kB
   • Odpověď na žádost Grant Thornton Advisory s.r.o., o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  1721kB
   • Odpověď na žádost Holubová advokáti s.r.o., o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  483kB
   • Odpověď na žádost Business Media CZ, s.r.o, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  449kB
   • Odpověď na žádost pana Mgr. Jakuba Lyska, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  956kB
   • Odpověď na žádost Strategy One a.s., o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  2121kB

ROK 2014

   • Odpověď na žádost pana Bc. Jiřího Čepla, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  323kB
   • Odpověď na žádost pana Davida Havlíka, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  881kB
   • Odpověď na žádost paní Ing. Jany Beckové, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím formát PDF –  1531kB