Stavební úřad
Název:
Popis:
101. Územní řízení
ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI
Název:
Popis:
102. Územní řízení
ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS
Název:
Popis:
103. Územní řízení
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Název:
Popis:
104. Územní řízení
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Název:
Popis:
105. Územní řízení
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ
Název:
Popis:
106. Územní řízení
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ
Název:
Popis:
107. Územní řízení
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU
Název:
Popis:
109. Územní řízení
ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Název:
Popis:
110. Územní řízení
ŽÁDOST O VÝJIMKU Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
Název:
Popis:
111. Územní řízení
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
Název:
Popis:
112. Územní řízení
SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Název:
Popis:
201. Stavební řízení
OHLÁŠENÍ STAVBY
Název:
Popis:
202. Stavební řízení
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ
Název:
Popis:
203. Stavební řízení
OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU S CERTIFIKÁTEM AUTORIZOVANÝM INSPEKTOREM
Název:
Popis:
204. Stavební řízení
ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM
Název:
Popis:
205. Stavební řízení
ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM - PRODLOUŽENÍ LHŮTY VÝSTAVBY
Název:
Popis:
206. Stavební řízení
ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Název:
Popis:
207. Stavební řízení
OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY
Název:
Popis:
208. Stavební řízení
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU
Název:
Popis:
209. Stavební řízení
ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY
Název:
Popis:
210. Stavební řízení
OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY
Název:
Popis:
211. Stavební řízení
OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ
Název:
Popis:
212.Stavební řízení
ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
Název:
Popis:
213. Stavební řízení
PROHLÁŠENÍ O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉHO DOZORU STAVBY
Název:
Popis:
214. Stavební řízení
ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO DOKUMENTACE V ARCHÍVU STAVEBNÍHO ÚŘADU
Název:
Popis:
215. Stavební řízení
PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
Název:
Popis:
301. Silniční správní orgán
ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - umístění inž. sítí
Název:
Popis:
302. Silniční správní orgán
ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - zábor komunikace, výkop
Název:
Popis:
303. Silniční správní ORGÁN
ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - dodatečné povolení, HAVÁRIE
Název:
Popis:
304. Silniční správní orgán
ŽÁDOST O SOUHLAS VLASTNÍKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - zvláštní užívání: vyhrazené parkovací místo
Název:
Popis:
305. Silniční správní orgán
ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - vyhrazené parkovací místo
Název:
Popis:
306. Silniční správní orgán
ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - zábor komunikace konání sportovních a kulturních akcí
Název:
Popis:
307. Silniční správní orgán
ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - uzavírka nebo objížďka místní komunikace
Název:
Popis:
308. Silniční správní orgán
ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - reklamní zařízení
Název:
Popis:
309. Silniční správní orgán
ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - výjimečné užití MK samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly
Název:
Popis:
310. Silniční správní orgán
Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci - sjezd
Název:
Popis:
311. Silniční správní orgán
Oznámení o vzniku poplatkové povinnosti za užívání veřejného prostranství
Název:
Popis:
501. Prováděcí předpis
OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE STAVEB PRO ÚZEMNÍ I STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (VYHLÁŠKA č. 499/2006 Sb., O DOKUMENTACI STAVEB)
Název:
Popis:
507. Stavební řád
OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - bouracích prací
Název:
Popis:
601. Starý stavební zákon
NÁVRH NA KOLAUDACI STAVBY DLE ZÁKONA č. 50/1976 Sb., ZÁKON O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU